Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

🎵 รับฟรีก่อนใคร! หูฟัง Marshall Minor IV และ Rabbit Voucher มูลค่ารวม 10,990 บาท แค่สมัครบัตรฯ UOB ผ่าน Rabbit Care คลิก! 💳

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย ประเทศไทย (MSIG)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทประกัน MSIG

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มของบริษัทประกันภัย MS&AD เดือนตุลาคม 2555 บริษัทประกัน MSIG ได้ทำการเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ด้วยรายได้จากเบี้ยประกันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปี ปัจจุบัน MSIG ได้มีการดำเนินกิจการอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า 100 ปี โดยตั้งเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำในประเทศไทยที่มาจากต่างประเทศ

บริษัทประกัน MSIG มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและมีศูนย์บริการสินไหมทดแทนทั่วประเทศไทยทั้งหมด 14 แห่ง และยังมีการจัดตั้งบริษัทที่ต่างประเทศ อย่าง MSIG ASIA ที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ ถือหุ้นทั้งหมดและเป็นสมาชิกของกลุ่ม MS&AD Insurance มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2544 โดยควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท มิตซุย มารีนแอนด์ ไฟร์ อินชัวรันซ์ จำกัด และบริษัท สุมิโตโม มารีน แอนด์ ไฟร์ อินชัวรันซ์ จำกัด โดยทั้งมิตซุย มารีน และ สุมิโตโม มารีน ต่างเป็นบริษัทชั้นนำแนวหน้าในธุรกิจประกันวินาศภัย "มิตซุย" และ "สุมิโตโม" ก่อตั้งมานานกว่า 300 ปี และยังคงดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีอิทธิพลทั้งในญี่ปุ่นและภูมิภาค อื่น ๆ ทั่วโลก และบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

คณะผู้บริหารบริษัทประกัน MSIG

 • นายอรรณพ พรธิติ - ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
 • นายอลัน จอห์น วิลสัน - กรรมการและประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • นายศานิต ร่างน้อย - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 • นายเทวัญ เลียวบุรินทร์ - กรรมการ
 • นายเท็ตสึยะ อาดาชิ - กรรมการ
 • นายบุญชู อังชัยสุขศิริ - กรรมการอิสระ
 • นายรัฐพล กิติศักดิ์ไชยกุล - กรรมการ, Chief Executive Office
 • นางสาวสุพร เร้าปิติวงษษ์กุล - Senior Vice President, Finance and Accounts
 • นางสาวภาวนา ไทยสุวรรณ - Senior Vice President, Underwriting
 • นางสาวสถาพร ธานีรัตน์ - Senior Vice President, Information Technology
 • นายวรพล โลพันธ์ศรี - Senior Vice President, Internal Audit
 • ดร. สมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์ - Senior Vice President, Human Resources and Customer Experience
 • นางลลิตา สุวรรณรัตน์ - Senior Vice President, Compliance and Legal
 • นางสาวศุภวรรณ นาคปนันท์ - Senior Vice President, Claims

ผลิตภัณฑ์ประกัน จาก MSIG

MSIG ให้บริการด้านการประกันภัยที่หลากหลาย มีผลิตภัณฑ์ปรกันภัณฑ์ที่ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็น MSIG ประกันรถยนต์, MSIG ประกันเดินทาง, MSIG ประกันสุขภาพ, MSIG ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสินทรัพย์, ประกันการขนส่งทางบก, ทางอากาศ และทางทะเล ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และอื่น ๆ โดยมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการทั้งกับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าที่เป็นกลุ่มบริษัททั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผ่านทางการตลาดที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นช่องทางนายหน้าประกันภัย ตัวแทนประกันภัย ธนาคารคู่ค้า และลูกค้าที่ทำประกันภัยโดยตรงกับบริษัท

ประกันเดินทาง จาก MSIG

ประกันการเดินทางต่างประเทศ เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
 • เข้ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ไม่ต้องสำรองจ่ายทั่วโลก
 • เจ็บป่วยพบแพทย์ไม่นอนโรงพยาบาลต่างประเทศ รับเงินชดเชยค่าเดินทาง 1,000 บาท/ทริป
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลก 24 ชั่วโมง
 • ค่าเบี้ยเริ่มต้นราคาเบา ๆ 190 บาท
 • กรณียื่นวีซ่าไม่ผ่านรับเงินคืน 100%
 • ขยายความคุ้มครองอื่น ๆ เช่น กระเป๋าเดินทางเสียหาย เที่ยวบินดีเลย์
ประกันภัยการเดินทางเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ
 • เข้ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ไม่ต้องสำรองจ่ายทั่วโลก
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลก 24 ชั่วโมง
 • ค่าเบี้ยเริ่มต้น 190 บาท
 • กรณียื่นวีซ่าไม่ผ่านรับเงินคืน 100%
 • ขยายความคุ้มครองอื่น ๆ เช่น กระเป๋าเดินทางเสียหาย เที่ยวบินดีเลย์
ประกันการเดินเข้าประเทศไทย
 • คุ้มครองสุขภาพและอุบัติเหตุกับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย
 • คุ้มครอง Covid-19 ที่เป็นไปตามข้อกำหนดใบรับรองการเข้าประเทศ (COE)
 • รับการรักษาแบบไม่ต้องสำรองจ่ายกับโรงพยาบาลคู่สัญญาของ MSIG
 • คืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน กรณีสถานทูตไม่ยอมรับกรมธรรม์ประกันภัย

ประกันรถยนต์จาก MSIG

ความคุ้มครองรถผู้ทำประกัน
ประเภทประกันภัย
ชั้น 1
ชั้น 2+
ชั้น 2
ชั้น 3+
ชั้น 3
ชนแบบมีคู่กรณีชนแบบมีคู่กรณี
x
x
ชนแบบไม่มีคู่กรณีชนแบบไม่มีคู่กรณี
x
x
x
x
ไฟไหม้ไฟไหม้
x
x
รถหายรถหาย
x
x
ภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติ
x
x
ช่วยเหลือ 24 ชม. ช่วยเหลือ 24 ชม.
x
x
x
ซื้อประกันรถยนต์   
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
ความคุ้มครองอื่นๆ ครอบคลุมทุกชั้นประกัน
คุ้มครองคู่กรณี และทรัพย์สินคู่กรณี
อุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่สาม
คุ้มครองชิวิตบุคคลที่สาม
คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่
ค่ารักษาพยาบาลตัวผู้ขับขี่
การประกันตัวผู้ขับขี่

พันธมิตรประกันภัยชั้นนำกว่า 30 บริษัท

วิริยะประกันภัย
กรุงเทพประกันภัย
ไทยประกันชีวิต
เอฟดับบลิวดี (FWD) ประกันชีวิต
 โตเกียวมารีนประกันภัย
 เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
แอลเอ็มจี ประกันภัย
แรบบิท ไลฟ์
เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
ทิพยประกันภัย
 เอไอเอ
กรุงเทพประกันชีวิต
ไทยประกันชีวิต จำกัด
เมืองไทยประกันภัย
เทเวศประกันภัย
เอไอจี ประกันภัย
 อลิอันซ์ อยุธยา
แอกซ่าประกันภัย
กรุงไทยพานิชประกันภัย
มิตรแท้ประกันภัย
นวกิจประกันภัย
อาคเนย์ประกันชีวิต
 สินมั่นคง ประกันภัย
 ไทยศรีประกันภัย
ประกันภัยไทยวิวัฒน์
ธนชาตประกันภัย
รู้ใจ
ชับบ์สามัคคีประกันภัย
ฟอลคอนประกันภัย
ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย
ไทยไพบูลย์ประกันภัย
อินทรประกันภัย

ที่ตั้งและข้อมูลติดต่อ

1908 อาคาร MSIG ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310


เบอร์โทรศัพท์ : 02-007-9000

 

เวลาทำการ (สำนักงานใหญ่) :

วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 

เวลาทำการ : 8.30 - 17.00 น. 
 

เวลาทำการ (เคาน์เตอร์สินไหมรถยนต์) :

วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลาทำการ : 8.30 - 17.00 น. 

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

ขั้นตอนการเคลมค่าสินไหมบริษัทประกัน MSIG

หากคุณเป็นเจ้าของกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกัน MSIG และต้องการเรียกร้องค่าสินไหม คุณสามารถเตรียมเอกสารและดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ได้

 

การเคลมประกันการเดินทาง

 • ติดต่อบริษัทประกัน MSIG กรณีที่ต้องการความช่วยเหลือในต่างประเทศ (บริการด้านการเดินทางและบริการช่วยเหลือด้านการแพทย์) ที่ศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Assist +66 2039 5704 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • รวบรวมเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหม, สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย, เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ เช่น เคสเคลมเกี่ยวกับสายการบิน (เที่ยวบินล่าช้า, กระเป๋าล่าช้า, กระเป๋าเดินทางสูญหาย) ใช้เอกสารจดหมายชี้แจงเหตุจากสายการบินและตั๋วเครื่องบิน-บอร์ดดิ้งพาส เคสเคลมเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย เอกสารที่ต้องใช้ คือ ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงที่แสดงค่าใช้จ่ายและใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการผลวินิจฉัยและการรักษา เป็นต้น
 • กรอกแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารอื่น ๆ นำส่งบริษัทประกัน

 

การเคลมประกันรถยนต์

 • เมื่อเกิดอุบัติเหตุให้โทรแจ้งบริษัทประกันทราบทันที ที่ศูนย์เคลมฮอตไลน์ ประกัน MSIG โทร 1259 ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งข้อมูลรายละเอียดสถานที่เกิดเหตุ ชื่อ-นามสกุลผู้ขับขี่ เบอร์โทรศัพท์สำหรับการติดต่อกลับ ข้อมูลทะเบียนรถ ยี่ห้อ รุ่นของรถ พร้อมแจ้งหมายเลขกรมธรรม์ และรอเจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุเดินทางไปยังที่เกิดเหตุ
 • กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันรถยนต์ และนำส่งบริษัทประกัน

 

สำหรับรายละเอียดเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียกร้องสินไหมและขั้นตอนการเคลมประกันภัยประเภทอื่น ๆ ของ MSIG คุณสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทประกัน MSIG เมนูแจ้งเคลม

รวมรายชื่ออู่ซ่อมรถในเครือบริษัทประกัน MSIG และรายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญาบริษัท MSIG

บริษัทประกัน MSIG มีอู่ซ่อมรถในเครือบริษัทสำหรับบริการลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ MSIG ประกันรถยนต์ โดยเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ซื้อประกันกับทางบริษัท โดยสามารถนำรถไปซ่อมที่อู่หรือศูนย์ซ่อมในกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ในขณะขับขี่จนทำให้เกิดความเสียหาย ไม่ว่าผู้เอาประกันจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูก คุณสามารถเลือกอู่ซ่อมในเครือของบริษัทที่ใกล้บ้านโดยแสดงหลักฐานการเกิดอุบัติเหตุหรือยื่นใบเคลมเพื่อดำเนินการซ่อมแซมได้ทันที หากคุณไม่แน่ใจว่ามีอู่ใดบ้างที่เป็นอู่ในเครือของบริษัทประกัน MSIG คุณสามารถตรวจสอบรายชื่อ อู่ในเครือบริษัทประกัน MSIG ก่อนนำรถเข้าซ่อมทุกครั้งเพื่อความถูกต้องชัดเจน

 

กรณีที่คุณเป็นเจ้าของกรมธรรม์ประกันภัยประเภทสุขภาพ อุบัติเหตุ หรือประกันการเดินทาง ที่ให้ความคุ้มครองคุณเรื่องค่ารักษาพยาบาล คุณสามารถตรวจสอบ รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัท MSIG ก่อนเข้ารับการบริการได้เช่นเดียวกัน 

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา