Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย จำกัด

ข้อมูลทั่วไป บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย จำกัด (Tokio Marine)

โตเกียวมารีนประกันภัย มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 140 ปี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2422 ในฐานะบริษัทประกันภัยแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่น ขยายเครือข่ายครอบคลุมไปกว่า 38 ประเทศ คุ้มภัยโตเกียวมารีนยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคุณภาพระดับสากล

โตเกียวมารีน มีการเติบโตตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา มีผลิตภัณฑ์และการตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ตั้งแต่ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต และประกันรถยนต์ ทำให้โตเกียวมารีน จัดเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทประกันภัยและประกันชีวิตที่มีความหลากหลายและมีความมั่นคงทางการเงินมากที่สุดในโลก วันนี้ ในฐานะกลุ่มบริษัทประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นที่มีสินทรัพย์มากกว่า 2.07 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ณ กันยายน 2561) และคุ้มภัยโตเกียวมารีนมีพนักงานกว่า 38,000 คน

มาจนถึงปัจจุบันโตเกียวมารีนประกันภัย ยังถือคติการทำดี เป็นคนดี หมายถึงการการดำเนินธุรกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นผลกำไร แต่เราดำเนินธุรกิจเพื่อเสนอสิ่งที่ดีที่สุดและตอบสนองความต้องการของลูกค้า พนักงานและสังคม การดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการเป็นบริษัทที่ดีนั้นทำให้ โดยได้รับรางวัล "บริษัทประกันวินาศภัยแห่งปี - Asian Insurance Review" ในปี 2551 และ 2555 เป็นหลักประกันความเป็นเลิศของบริษัทคุ้มภัยโตเกียวมารีน เพื่อนำบริการที่เป็นเลิศมาให้คุณ โตเกียวมารีนมีการนำเอาความรู้ความสามารถที่ดีที่สุดจากประเทศญี่ปุ่นมาผสมผสานในการดำเนินธุรกิจ

คณะผู้บริหาร โตเกียวมารีนประกันภัย จำกัด (Tokio Marine)

 • สุธีชัย สันติวราคม - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
 • โนบุฟูมิ ยาซุเอะ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • เสรี กวินรัชตโรจน์ - รองกรรมการผู้จัดการ
 • อดิศักดิ์ โมคศิริ - รองกรรมการผู้จัดการ
 • พิชิต ตั้งธรรมากร - รองกรรมการผู้จัดการ
 • เกรียงไกร ชัยเวทย์ - รองกรรมการผู้จัดการ
 • ทากะซึกิ คิโยซุเอะ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
 • สุวรรณา ประสงค์ตันสกุล - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
 • โยชิโนริ ฟุคาอุระ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
 • ไกรสิทธิ์ วิตตินานนท์ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
 • ศิริ สวรรค์พรเพ็ญ - ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยของ โตเกียวมารีนประกันภัย จำกัด (Tokio Marine)

โตเกียวมารีนเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกและคำนึงถึงลูกค้าทุกท่านในทุกสิ่งที่เราทำ เราได้กำหนดกลยุทธ์และโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งในวิธีที่เราดำเนินงาน จุดเด่นของผลิตภัณฑ์คุ้มภัยโตเกียวมารีนที่เป็นที่ต้องการประกอบด้วย : ประกันภัยสินค้าทางทะเลและขนส่ง, วิศวกรรม และประกันส่วนบุคคล

ประกันสุขภาพ จาก Tokio Marine

ประกันสุขภาพ Health Lump Sum โตเกียวมารีนประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ

 • คุ้มครองสูงสุด 3 - 4 แสนบาท/ปี
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ 90,000 - 150,000 บาท/ปี
 • คุ้มครองจากความเจ็บป่วย 25,000 - 75,000 บาท/ปี
 • คุ้มครองค่าห้องและค่าอาหาร
 • ชดเชยรายวัน 500 บาท 365 วัน
 • จ่ายค่าตรวจ และวินิจฉัยโรคภัยต่าง ๆ
 • ทันตกรรม 1,000-2,000 บาท/ปี

ประกันรถยนต์ จาก Tokio Marine

ความคุ้มครองรถผู้ทำประกัน
ประเภทประกันภัย
ชั้น 1
ชั้น 2+
ชั้น 2
ชั้น 3+
ชั้น 3
ชนแบบมีคู่กรณีชนแบบมีคู่กรณี
x
x
ชนแบบไม่มีคู่กรณีชนแบบไม่มีคู่กรณี
x
x
x
x
ไฟไหม้ไฟไหม้
x
x
รถหายรถหาย
x
x
ภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติ
x
x
ช่วยเหลือ 24 ชม. ช่วยเหลือ 24 ชม.
x
x
x
ซื้อประกันรถยนต์   
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
ความคุ้มครองอื่นๆ ครอบคลุมทุกชั้นประกัน
คุ้มครองคู่กรณี และทรัพย์สินคู่กรณี
อุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่สาม
คุ้มครองชิวิตบุคคลที่สาม
คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่
ค่ารักษาพยาบาลตัวผู้ขับขี่
การประกันตัวผู้ขับขี่

พันธมิตรประกันภัยชั้นนำกว่า 30 บริษัท

วิริยะประกันภัย
กรุงเทพประกันภัย
ไทยประกันชีวิต
เอฟดับบลิวดี (FWD) ประกันชีวิต
 เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
แอลเอ็มจี ประกันภัย
แรบบิท ไลฟ์
เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
ทิพยประกันภัย
 เอไอเอ
กรุงเทพประกันชีวิต
ไทยประกันชีวิต จำกัด
เมืองไทยประกันภัย
เทเวศประกันภัย
เอไอจี ประกันภัย
 อลิอันซ์ อยุธยา
แอกซ่าประกันภัย
กรุงไทยพานิชประกันภัย
มิตรแท้ประกันภัย
เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
นวกิจประกันภัย
อาคเนย์ประกันชีวิต
 สินมั่นคง ประกันภัย
 ไทยศรีประกันภัย
ประกันภัยไทยวิวัฒน์
ธนชาตประกันภัย
รู้ใจ
ชับบ์สามัคคีประกันภัย
ฟอลคอนประกันภัย
ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย
ไทยไพบูลย์ประกันภัย
อินทรประกันภัย

ที่ตั้งและข้อมูลติดต่อ

title="บริษัท Tokio Marine สำนักงานใหญ่">

เอ็มไพร์ทาวเวอร์ อาคาร 1 S Sathon Rd, Yan Nawa, Sathon, Bangkok 10120

 

อีเมล

[email protected]


เบอร์โทรศัพท์ : 02-650-1400

 

เวลาทำการ
โตเกียวมารีนประกันภัย จำกัด สำนักงานใหญ่

วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 
เวลาทำการ : 8.30 - 17.00 น. 

คำถามที่พบบ่อย

ขั้นตอนการเคลม โตเกียวมารีนประกันภัย (Tokio Marine) ทำอย่างไร?

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทโตเกียวมารีนประกันภัย สามารถทำได้หลากหลายช่องทางตั้งแต่ออนไลน์ และมายื่นที่สำนักงานของโตเกียวมารีน ดังนี้

 

 • ติดต่อขอรับแบบเรียกร้องสินไหมได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงานสาขาของบริษัท 
 • หรือทางไปรษณีย์โดยส่งถึง : บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 26 (สินไหมรายบุคคล) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 • หรือขอคำร้องผ่านทางโทรสาร เบอร์ 02 619 4083
 • หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องสำหรับเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
   

โรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (Tokio Marine)

โรงพยาบาลคู่สัญญากับโตเกียวมารีนครอบคลุมโรงพยาบาลทั้งเอกชน และรัฐบาล โดยมีโรงพยาบาลที่รองรับประกันคุ้มภัยโตเกียวมารีน มากถึง 216 แห่ง ครอบคลุมทุกภาคจังหวัด ยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ในกรุงเทพ / โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ ในอ่างทอง / โรงพยาบาลธีรวัฒน์ จังหวัดกาฬสินธุ์ / โรงพยาบาลสิโรรส จังหวัดยะลา / โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จังหวัดชลบุรี / โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ และอื่น ๆ อีกมากมาย เป็นต้น

 

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสุขภาพ Tokio Marine สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ แรบบิท แคร์ ได้เลย 
 

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา