Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

ประกันรถยนต์ชั้น 2ราคาเริ่มต้นเพียง 4,500.-


โปรแรง! ประหยัดสูงสุด 70%
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน
ถูกกว่าซื้อตรงแน่นอน!

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันรถยนต์ชั้น 2

ความคุ้มครองของประกันรถยนต์ชั้น 2

คุ้มครองรถยนต์หาย

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 จะให้ความคุ้มครองรถของคุณจากการถูกโจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์ โดยบริษัทประกันจะชดใช้ค่าสินไหมให้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

คุ้มครองรถยนต์ไฟไหม้

สำหรับประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 จะให้ความคุ้มครองกับรถยนต์ของคุณ หากรถยนต์ของคุณได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ ตามทุนประกันที่ได้ทำไว้

คุ้มครองค่าซ่อมรถยนต์และทรัพย์สินคู่กรณี

เมื่อเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถจนทำให้รถยนต์รวมถึงทรัพย์สินอื่น ๆ ของคู่กรณีเสียหาย ทางบริษัทประกันภัยจะช่วยจ่ายค่าสินไหมให้กับคู่กรณีตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

คุ้มครองชีวิตและค่ารักษาพยาบาลคู่กรณี

หากเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วทำให้คู่กรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิต บริษัทภัยจะช่วยเรื่องค่ารักษาพยาบาลให้กับคู่กรณี รวมถึงเงินชดเชยให้กับคู่กรณีหากเสียชีวิต

คุ้มครองชีวิตของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

หากคุณทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 แล้วเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถ จนทำให้ผู้ขับขี่รวมถึงผู้โดยสารเสียชีวิต ทางบริษัทประกันจะให้เงินค่าสินไหมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

คุ้มครองค่ารักษาของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

หากคุณทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 แล้วเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถ จนทำให้ผู้ขับขี่รวมถึงผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ ทางบริษัทประกันจะช่วยเรื่องค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

เงินประกันตัวผู้ขับขี่

สำหรับอุบัติเหตุบางกรณีที่คุณมีความผิดและต้องโทษทางอาญา ทางบริษัทประกันจะช่วยในเรื่องของเงินประกันตัวให้กับผู้ขับขี่ตามทุนประกันที่ได้เลือกไว้

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

 • FAQs

 • ทำไมต้องแรบบิท แคร์

ประกันรถยนต์ชั้น 2 มีความแตกต่างจากประกันรถยนต์ชั้น 1 อย่างไร?

ประกันรถยนต์ชั้น 2 และ 1 มีความแตกต่างกันอย่างมาก โดยเฉพาะความคุ้มครองที่ได้รับ ดังนี้

 

 • ความคุ้มครอง - ประกันรถยนต์ชั้น 1 มีการคุ้มครองทั้งหมดในการชดเชยความเสียหายต่อทรัพย์สิน แต่ประกันรถยนต์ชั้น 2 จะคุ้มครองเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของผู้เอาประกันชีวิตเท่านั้น

 

 • ราคาเบี้ยประกัน - ประกันรถยนต์ชั้น 2 มีราคาเบี้ยประกันที่ถูกกว่าประกันรถยนต์ชั้น 1 เนื่องจากมีการคุ้มครองที่จำกัด และไม่คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน

 

 • การชดเชย - ประกันรถยนต์ชั้น 1 มีการชดเชยความเสียหายที่เกิดกับรถยนต์ของผู้เอาประกันชีวิต รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในขณะที่ประกันรถยนต์ชั้น 2 มีการคุ้มครองเฉพาะความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ของผู้เอาประกันชีวิตเท่านั้น

 

 • การคุ้มครองต่อภัยพิบัติ - บางบริษัทประกันรถยนต์ชั้น 2 มีบริการคุ้มครองต่อภัยพิบัติ เช่น ฝนตกหนัก น้ำท่วม หรือไฟไหม้ คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการคุ้มครองของบริษัทประกันชีวิตที่คุณเลือกอย่างละเอียดก่อนที่จะทำการเลือกซื้อประกันรถยนต์ชั้น 2

ควรซื้อประกันรถยนต์ชั้น 2 หรือ 2+?

การตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์ชั้น 2 หรือประกันรถยนต์ชั้น 2+ ขึ้นอยู่กับความต้องการและความเหมาะสมของผู้ขับขี่แต่ละคน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประวัติขับขี่, ราคาของรถ, ระยะทางขับขี่ต่อวัน, ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการขับขี่ เป็นต้น

 

ดังนั้น สำหรับการประเมินความต้องการของผู้ขับขี่ เราสามารถพิจารณาดังนี้

 

 • ประวัติขับขี่: ผู้ขับขี่ที่มีประวัติการชนกับรถยนต์บ่อยๆ หรือเคยเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ อาจจะต้องการซื้อประกันรถยนต์ชั้นสูง เพื่อรับการคุ้มครองที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
 • ราคาของรถ: ถ้ารถยนต์มีราคาสูง ผู้ขับขี่อาจจะต้องการซื้อประกันรถยนต์ชั้นสูง เพื่อรับการคุ้มครองที่เหมาะสมกับมูลค่าของรถ
 • ระยะทางขับขี่ต่อวัน: ผู้ขับขี่ที่ขับขี่ระยะทางมากในแต่ละวัน อาจจะต้องการซื้อประกันรถยนต์ชั้นสูง เพื่อรับการคุ้มครองที่เหมาะสมกับการขับขี่ที่นานเเละมีความเสี่ยงสูงขึ้น
 • ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการขับขี่: ผู้ขับขี่ที่ขับรถบ่อยๆ ในเส้นทางที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อาจต้องการซื้อประกันรถยนต์ชั้นสูงเพื่อรับการคุ้มครองที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

 

ดังนั้น การตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์ชั้น 2 หรือ 2+ จึงขึ้นอยู่กับความต้องการและความเหมาะสมของผู้ขับขี่ และจะต้องพิจารณาผลกระทบทางการเงิน รวมถึงรายละเอียดของประกันรถยนต์แต่ละชั้นเพื่อทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีสมาร์ทและเหมาะสมกับความเสี่ยงและความต้องการของผู้ขับขี่ด้วยด้วย

ใช้งานรถยนต์แบบไหน ถึงจะเหมาะกับประกันรถยนต์ชั้น 2?

สำหรับใครที่ยังลังเลว่าจะซื้อประกันรถยนต์ ชั้น 2 ดีหรือไม่นั้น แรบบิท แคร์ เราจะมาขอแนะนำให้คุณตัดสินใจ ดังนี้ หากคุณต้อกงการใช้งานรถแบบนี้ ซื้อเลยคุ้มค่าแน่นอน

 

 • เหมาะสำหรับคนที่ขับขี่รถยนต์ไม่บ่อย หากไม่ได้ใช้งานรถยนต์บ่อย ๆ แต่ยังอยากได้ประกันรถที่ให้ความคุ้มครองมาก ๆ กลัวรถยนต์อาจถูกลักขโมย หรือเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้รถ ประกันชั้น 2 นี่แหละ เหมาะเลย!
 • เหมาะสำหรับคนที่ชำนาญในการขับรถ ใครที่มั่นใจในฝีมือการขับรถของตัวเอง หรือมีประวัติการขับขี่ที่ดี น้อยครั้งที่จะเกิดอุบัติเหตุ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 จะเหมาะกับคุณ ที่สำคัญ อาจมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดราคาเบี้ยประกันด้วยนะ!
 • เหมาะสำหรับคนที่อยากได้ความคุ้มครองสูง แต่เงินในกระเป๋ามีจำกัด การเปลี่ยนจากประกันรถชั้น 1 มาเป็น ประกันรถชั้น 2 ที่มีราคาถูกกว่า จะช่วยคุณประหยัดเงินในกระเป๋าได้มาก
 • เหมาะสำหรับคนที่สภาพรถยนต์ไม่ตรงเงื่อนไข บางครั้งการใช้รถยนต์ที่มีอายุมานาน หรือรถยนต์มือสอง การเลือกทำประกันชั้น 1 อาจเป็นไปไม่ได้ หรือทำได้แต่มีเบี้ยประกันราคาที่แพงขึ้น ถ้าคุณอยากให้รถคันโปรดมีความคุ้มครองใกล้เคียงกับประกันชั้น 1 ลองมองประกันชั้น 2 ไว้เป็นตัวเลือกก็เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับใครที่มองว่าประกันชั้น 1 หรือ ชั้น 2 ยังมีราคาเบี้ยประกันที่แพงเกินไป ตัวเลือกที่น่าใจอย่างประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 และ ชั้น 3+ เอง ก็เป็นทางเลือกที่เหมาะ ให้ความคุ้มครองที่โดดเด่น ใช้งานได้ดีไม่แพ้ประกันรถชั้นอื่น ๆ แล้ว ยังมีจุดเด่นที่เบี้ยประกันไม่แพงอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทำประกันรถภัยยนต์กับ แรบบิท แคร์ ที่รวบรวมบริษัทประกันฯไว้ให้คุณได้เลือกสรรได้ตรงตามความต้องการ

ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 2 ที่ไหนดี?

เราขอแนะนำว่าคุณควรเลือกซื้อประกันรถยนต์ชั้น 2 กับบริษัทประกันที่มั่นคงเชื่อถือได้ เพราะถ้าเกิดเรื่องเคลมเมื่อไหร่คุณจะได้รับค่าซ่อมหรือค่าสินไหมทดแทนแบบชัวร์ ๆ ไม่ต้องกลัวบริษัทจะปิดหนีคุณไป นออกจากนี้บริษัทประกันรายใหญ่ยังมีการทำงานอย่างมืออาชีพพร้อมมีเซอร์วิสหลังการขายที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งบริษัทที่ให้บริการประกันรถยนต์ชั้น 2 เจ้าใหญ่ในไทยก็มีมากมาย เช่น

 

 

ซึ่งบริษัทประกันที่น่าเชื่อถือเหล่านี้คุณสามารถซื้อและเทียบความคุ้มครองได้ง่าย ๆ กับเรา แรบบิท แคร์

เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับรถยนต์และต้องการรับการชดเชยจากประกันรถยนต์ชั้น 2 ควรทำอย่างไร?

เบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับรถยนต์และต้องการรับค่าชดเชยจากประกันรถยนต์ชั้น 2 จะต้องทำการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยตามขั้นตอนดังนี้

 

 • แจ้งเหตุเกิดขึ้นให้กับบริษัทประกันภัยโดยเร็วที่สุด ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุ
 • นำเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ใบขับขี่รถยนต์ ทะเบียนรถยนต์ รายละเอียดการเกิดเหตุ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไปยังบริษัทประกันภัย
 • รอการตรวจสอบความเสียหายและการชดเชยจากบริษัทประกันภัย ซึ่งอาจจะต้องตรวจสอบและประเมินความเสียหายก่อน โดยการส่งผู้ประเมินความเสียหายไปตรวจสอบที่สถานที่เกิดเหตุ
 • หลังจากการตรวจสอบและประเมินความเสียหายเสร็จสิ้น บริษัทประกันภัยจะแจ้งผลการชดเชยแก่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งอาจจะมีการเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยปีต่อไปได้ถ้าบริษัทประกันภัยต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้เอาประกันภัย

มีกรณีไหนบ้างที่ประกันรถยนต์ ชั้น 2 ไม่คุ้มครอง?

สำหรับเงื่อนไขการรับชดเชยในประกันรถยนต์ชั้น 2 หลัก ๆ เลยก็คือประกันชั้น 2 จะไม่ให้ความคุ้มครองการชนแบบไม่มีคู่กรณีเหมือนประกันรถยนต์ชั้น 1 และไม่ให้ค่าซ่อมรถยนต์ของคุณเหมือนกันกันรถยนต์ชั้น 2+ นอกจากนี้ยังมีข้องดเว้นอื่น ๆ ที่ประกันไม่คุ้มครองคือ

 

 • การขับขี่รถยนต์เข้าสู่เขตพื้นที่ห้ามเข้า หรือไปจอดบริเวณที่ห้ามจอดรถ
 • ความเสียหายต่าง ๆ นอกราชอาณาจักรไทย
 • การใช้รถเพื่อการแข่งขันทำความเร็ว
 • การใช้รถลากจูงคันอื่น 
 • การขับขี่ในลักษณะผิดกฏหมาย
 • เมาแล้วขับ

 

ดังนั้น การตรวจสอบเงื่อนไขของสัญญาประกันรถยนต์ชั้น 2 ก่อนทำการซื้อประกัน จึงจะช่วยลดความสับสนและเพิ่มความมั่นใจในการเลือกซื้อประกันรถยนต์ให้ได้คุ้มค่าและเหมาะสมกับความต้องการของคุณ

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา