Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย หรือ Aioi Bangkok Insurance เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการประกันภัยที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานกว่า 70 ปี โดยมีจุดเริ่มต้นคือในปี พ.ศ. 2494 เปิดกิจการให้บริาการรับประกันวินาศภัย ในชื่อของ “อุ๋ยสินป๋อเฮี้ยม” หรือ “วิธสินประกันภัย”

บริษัท วิธสินประกันภัย จำกัดมีการเจริญเติบโตของบริษัทอยู่เสมอ จนในปี พ.ศ. 2548 ก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อทางบริษัทได้เกิดการร่วมทุนกับบริษัท ไอโออิ นิซเซย์โดวะ ประกันภัย จำกัด บริษัทด้านธุรกิจประกันวินาศภัยแนวหน้า ที่มีเครือข่ายการให้บริการทั่วโลก โดยเปลี่ยนชื่อมาเป็น “บริษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จำกัด”

โดยการร่วมทุนครั้งนี้ทำให้บริษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาด สร้างความมั่นคงและขยายโอกาสทางธุรกิจ จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ทำให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในด้านต่าง ๆ ได้ดีเยี่ยม

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด ก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งใน พ.ศ. 2555 ทางบริษัททำการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

คณะผู้บริหาร ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย (Aioi Bangkok Insurance)

 • นายฮิเดยูกิ คาราซาวะ - กรรมการผู้อำนวยการ
 • นายอารีย์ วันแอเลาะ - รองกรรมการผู้อำนวยการ
 • นายเรียวอิจิ รัมบะ - ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
 • นายโทชิโอะ ทาทาระ - ผู้บริหารประสานงานอาวุโส - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ F&I และฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจรถยนต์
 • นายสุเทพ ขันธโสภา - ผู้อำนวยการอาวุโส - สำนักผู้บริหาร
 • นายสุนทร จรัสสิริพงศ์ - ผู้อำนวยการอาวุโส - ฝ่ายสินไหมทดแทนรถยนต์
 • นายทนงศักดิ์ เหล่าพิลา - ผู้อำนวยการอาวุโส -ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ F&I -1
 • นางสาวนันทวัน ทองโกมล - ผู้อำนวยการอาวุโส- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นางสาวรวิกันต์ ธนดร - ผู้อำนวยการอาวุโส - ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจรถยนต์ และฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร
 • นายสุรพงษ์ ไชยสวัสดิ์ - ผู้อำนวยการ - ฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป
 • นายวิชัย พงศ์เศรษฐไพศาล - ผู้อำนวยการ - ฝ่ายกิจการสาขา
 • นางสาวอนงนาฎ ศุภเสริฐ - ผู้อำนวยการ - ฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • นางสาวพิมพิกา วรพันธุ์ - ผู้อำนวยการ - ฝ่ายรับประกันภัยทั่วไป
 • นางสาวณัฐรัตน์ มุสิกนิลพันธ์ - ผู้อำนวยการ - หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 • นางสาวดวงพร ศรีเดชประสาท - ผู้อำนวยการ - ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์
 • นางสาวปทิตตา พุ่มลำเจียก - ผู้อำนวยการ -ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ F&I -2
 • นายรชฏ บุณยนนท์ - ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • นางสาวชิซูกะ คุโบตะ - ผู้บริหารประสานงานอาวุโส - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ F&I
 • นางสาวคาริน คุโรซาวะ - ผู้ช่วยผู้บริหารประสานงาน – ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • นายทาคาโตชิ คิตะโมริ - ผู้ช่วยผู้บริหารประสานงาน - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ F&I
 • นางสาวมิริ โคมาสึ - ผู้ช่วยผู้บริหารประสานงาน – หน่วยงานส่งเสริมและติดตามการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
 • นางสาวเอริ เดวิส - ผู้ช่วยผู้บริหารประสานงาน – ฝ่ายสินไหมทดแทน
 • นายเคียวเฮ ฮาเซกาวะ - ผู้ประสานงานด้านเทคนิค - ฝ่ายสินไหมทดแทน

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยของไอโออิ กรุงเทพประกันภัย (Aioi Bangkok Insurance)

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการด้านประกันภัยในประเทศไย และเ็นบริศทที่ได้รับการยอมรับในการช่วยเหลือและรับผิดชอต่อสังคม

โดยบริษัทไอโออิ กรุงเทพประกันภัย (Aioi Bangkok Insurance) ให้บริการประกันวินาศภัยหลากหลายด้านด้วยกัน ทำให้ไอโออิ กรุงเทพประกันภัยมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่มีอยู่อย่างหลากหลายของผู้คนได้เป็นอย่างดี

ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย (Aioi Bangkok Insurance) มีผลิตภัณฑ์อย่างประกันรถยนต์ไอโออิที่ครอบคลุมทั้งภาคสมัครใจที่มีให้เลือกตั้งแต่ชั้น 1-3 หรือว่าจะเป็น ประกันรถยนต์ไอโออิในรูปแบบภาคบังคับ (พ.ร.บ.) จึงทำให้ประกันรถยนต์ไอโออิเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกชั้นนำที่ผู้ใ้ช้รถยนต์ทุกท่านให้ความยอมรับ

โดยนอกจากประกันรถยนต์ไอโออิ ทางบริษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์อย่าง ประกันภัยทรัพย์สิน, ประกันภัยสินค้าทางทะเล และขนส่ง รวมไปถึงประกันภัยในอีกหลากหลายรูปแบบมากมาย ทำให้ ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่กำลังมองหาประกันภัยดี ๆ มาใช้งาน

ประกันรถยนต์จาก ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย

ความคุ้มครองรถผู้ทำประกัน
ประเภทประกันภัย
ชั้น 1
ชั้น 2+
ชั้น 2
ชั้น 3+
ชั้น 3
ชนแบบมีคู่กรณีชนแบบมีคู่กรณี
x
x
ชนแบบไม่มีคู่กรณีชนแบบไม่มีคู่กรณี
x
x
x
x
ไฟไหม้ไฟไหม้
x
x
รถหายรถหาย
x
x
ภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติ
x
x
ช่วยเหลือ 24 ชม. ช่วยเหลือ 24 ชม.
x
x
x
ซื้อประกันรถยนต์   
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
ความคุ้มครองอื่นๆ ครอบคลุมทุกชั้นประกัน
คุ้มครองคู่กรณี และทรัพย์สินคู่กรณี
อุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่สาม
คุ้มครองชิวิตบุคคลที่สาม
คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่
ค่ารักษาพยาบาลตัวผู้ขับขี่
การประกันตัวผู้ขับขี่

พันธมิตรประกันภัยชั้นนำกว่า 30 บริษัท

วิริยะประกันภัย
กรุงเทพประกันภัย
ไทยประกันชีวิต
เอฟดับบลิวดี (FWD) ประกันชีวิต
 โตเกียวมารีนประกันภัย
 เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
แอลเอ็มจี ประกันภัย
แรบบิท ไลฟ์
เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
ทิพยประกันภัย
 เอไอเอ
กรุงเทพประกันชีวิต
ไทยประกันชีวิต จำกัด
เมืองไทยประกันภัย
เทเวศประกันภัย
เอไอจี ประกันภัย
 อลิอันซ์ อยุธยา
แอกซ่าประกันภัย
กรุงไทยพานิชประกันภัย
มิตรแท้ประกันภัย
เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
นวกิจประกันภัย
อาคเนย์ประกันชีวิต
 สินมั่นคง ประกันภัย
 ไทยศรีประกันภัย
ประกันภัยไทยวิวัฒน์
ธนชาตประกันภัย
รู้ใจ
ชับบ์สามัคคีประกันภัย
ฟอลคอนประกันภัย
ไทยไพบูลย์ประกันภัย
อินทรประกันภัย

ที่ตั้งและข้อมูลติดต่อ

ไอโออิ กรุงเทพประกันภัยสำนักงานใหญ่ เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA ชั้น 14 และชั้น 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

 

อีเมล : [email protected]


เบอร์โทรศัพท์ : 02-780-8000 / 02-677-3979 (Fax)

 

เวลาทำการ ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย

เวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. (จันทร์ - ศุกร์) 
ยกเว้นวันหยุดประจำปี

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

ไอโออิ กรุงเทพประกันภัยมีขั้นตอนการเคลมประกันรถยนต์อย่างไร?

สำหรับขั้นตอนการเคลมประกันรถยนต์กับทางไอโออิ กรุงเทพประกันภัยก็สามารถทำเรื่องเคลมได้อย่างง่าย ๆ มีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนเรียกได้ว่าหากตัดสินใจทำประกันรถยนต์ไอโออิหายห่วงในเรื่องการเคลมประกัน โดยมีขั้นตอนการเคลมทั้งในรูปแบบการเคลมในที่เกิดเหตุ และการแจ้งเคลมประกัน ไอ โอ อิ ไม่มี คู่กรณีโดยมีขั้นตอนดังนี้


กรณีเคลมในที่เกิดเหตุกับไอโออิ กรุงเทพประกันภัย


1. กรณีเป็นเคลมสด (ในที่เกิดเหตุ) ติดต่อไปที่เบอร์ 1429 แจ้งรายละเอียดกับไอโออิ กรุงเทพประกันภัยดังต่อไปนี้

 • แจ้งยี่ห้อ หมายเลขทะเบียน และสีของรถยนต์
 • แจ้งหมายเลขกรมธรรม์
 • แจ้งชื่อผู้ขับขี่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ขับขี่
 • รายงานสถานที่เกิดเหตุ หรือบริเวณโดยรอบ
 • รายงานลักษณะการอุบัติเหตุ


2. หลังจากโทรแจ้งเหตุแล้ว ให้รอ ณ ที่เกิดเหตุและปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้น


3. ห้ามเคลื่อนย้ายรถออกจากจุดเกิดเหตุ เว้นแต่

 • มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดำเนินการ
 • รู้ผู้กระทำผิดแน่นอน และมีหลักฐาน
 • หากเคลื่อนย้ายรถจากที่เกิดเหตุ ควรถ่ายภาพเอาไว้เป็นหลักฐานขณะที่เกิดเหตุก่อนที่ทำการเคลื่อนโดยถ่ายให้เห็นทะเบียนรถที่ทำประกันรถยนต์ไอโออิและรถคู่กรณีแล้วกรุณาแจ้งบริษัทไอโออิ กรุงเทพประกันภัย ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง


4. ไม่ควรไปทำการตกลงชดใช้ค่าเสียหายกับทางคู่กรณี หากยังหาคนผิดถูกไม่ได้


แจ้งเคลมประกัน ไอ โอ อิ ไม่มี คู่กรณี
 

 • สามารถนำรถเข้าไปแจ้งซ่อมรถหรืออู่ในสัญญา ซึ่งทางศูนย์บริการซ่อมรถในสัญญาหรืออู่ในสัญญาไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำพร้อมบริการ ในการแจ้งซ่อมรถ
 • เตรียมเอกสารดังนี้ กรมธรรม์, สำเนาทะเบียนรถ, สำเนาใบขับขี่ แสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการซ่อมรถในสัญญาหรืออู่สัญญาไอโออิ กรุงเทพประกันภัย (Aioi Bangkok Insurance) ในการแจ้งซ่อม

 

กรณีแจ้งเหตุไว้เป็นหลักฐานให้คุณทำการจดหมายเลขรับแจ้งไว้ เพื่อความสะดวกในการติดต่อภายหลัง

รวมรายชื่ออู่ในเครือไอโออิ

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นอีกบริษัทรับประกันภัยที่มีพันธมิตรเป็นศูนย์ให้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์หรืออู่ในเครือไอโออิชั้นนำทั่วประเทศ ที่พร้อมให้บริการกับผู้ถือกรมธรรม์จากไอโออิ กรุงเทพประกันภัยเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันหรืออุบัติเหตุขึ้นมา

 

ทำให้ท่านที่ทำประกันรถยนต์ไอโออิสามารถนำรถยนต์ที่เสียหายไปรับการซ่อมบำรุงที่ศูนย์ซ่อมหรืออู่ในเครือไอโออิได้ โดยในการเข้ารับการบริการทุกครั้ง คุณควรสอบถามรายละเอียดข้อมูลล่วงหน้าเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของคุณไว้ ซึ่งสามารถเข้าไปเช็ครายชื่ออู่ในเครือไอโออิใกล้บ้านท่านได้ที่หน้าเว็ปไซต์ของไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือโทรติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ  ได้ที่ 02-780-8000

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา