ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

Top-Banner-desktop_RC-Motor-Type-3.jpg
Top-Banner-mobile_RC-Motor-Type-3.jpg

ราคาเริ่มต้นของแผนประกันรถยนต์ จาก พันธมิตรประกันภัยชั้นนำ

Viriyah

วิริยะประกันภัย

ราคาเริ่มต้นเพียง 7,500 บาท

BKI

กรุงเทพประกันภัย

ราคาเริ่มต้นเพียง 6,600 บาท

TMLTH

โตเกียวมารีนประกันภัย

ราคาเริ่มต้นเพียง 6,200 บาท

ธนชาตประกันภัย

ราคาเริ่มต้นเพียง 6,500 บาท

Dhipaya

ทิพยประกันภัย

ราคาเริ่มต้นเพียง 6,999 บาท

ไทยศรีประกันภัย

ไทยศรีประกันภัย

ราคาเริ่มต้นเพียง 6,000 บาท

Thaivivat

ไทยวิวัฒน์ประกันภัย

ราคาเริ่มต้นเพียง 5,900 บาท

นวกิจประกันภัย

ราคาเริ่มต้นเพียง 6,367 บาท

แอกซ่าประกันภัย

แอกซ่าประกันภัย

ราคาเริ่มต้นเพียง 5,200 บาท

แอลเอ็มจีประกันภัย

แอลเอ็มจีประกันภัย

ราคาเริ่มต้นเพียง 7,300 บาท

ไทยไพบูลย์ประกันภัย

ไทยไพบูลย์ประกันภัย

ราคาเริ่มต้นเพียง 5,902 บาท