Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไป บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด

บริษัท นวกิจประกันภัย เริ่มต้นโดยมีชื่อว่า หล่วงหลีประกันภัย จำกัด ไจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2476 เริ่มต้นจากเป็นธุรกิจในตระกูลหวั่งหลี มุ่งเน้นการทำประกันวินาศภัย อัคคีภัยและภัยทางทะเล ต่อมาในปี 2528 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด จากนั้นบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท และขยายบริการต่อมาเรื่อย ๆ จนในปัจจุบันเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการโดยคนไทย มีความมั่นคงทางด้านการเงิน เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการรับประกันวินาศภัยมากว่า 89 ปี ดำเนินธุรกิจการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ตั้งแต่ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

โดยปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 370 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 370 ล้านบาท โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 100/47-55, 90/3-6 อาคารสาธรนคร ชั้น 25-27 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งในเขตปริมณฑลและภูมิภาค 24 สาขา

ล่าสุดในปี 2565 เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 10 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท รวมมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 360 ล้านบาท

นอกจากนั้นบริษัท นวกิจประกันภัย ยังมีส่วนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย ในรูปแบบของกิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย ตั้งแต่บริจาคสมทบทุน ป่อเต็กตึ๋ง 1 ล้านบาท / ร่วมกับ มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี มอบเงินสนับสนุน โครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2564 Give blood and keep the world beating ให้โลหิต ช่วยโลกพ้นวิกฤติ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไปจนถึง ร่วมสนับสนุน โครงการ "เสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ ปลอดภัยได้มาตรฐาน" และอื่น ๆ อีกมากมาย เพราะเห็นความสำคัญของทุกชีวิต และต้องการสร้างสังคมไทยให้มีความปลอดภัย รัดกุมมากขึ้น

คณะผู้บริหาร บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด

  • นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ
  • นางนลินา โพธารามิก - รองกรรมการผู้อำนวยการ
  • นายอนรรฆ หวั่งหลี - รองกรรมการผู้อำนวยการ ผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน
  • นายอนิญช์ หวั่งหลี - รองกรรมการผู้อำนวยการ
  • ดร.ศรัณฐ์ หวั่งหลี - รองกรรมการผู้อำนวยการ

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยของ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัทนวกิจประกันภัยมีความหลากหลายมาก ๆ เริ่มตั้งแต่ประกันรถยนต์ อุบัติเหตุ / สุขภาพ ไปจนถึงประกันบ้าน / ทรัพย์สิน / ธุรกิจ สุดท้ายคือ ทางทะเลและขนส่ง พร้อมศูนย์บริการ call center (1748) ที่สามารถติดต่อ ให้คำแนะนำได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกันรถยนต์จากบริษัทนวกิจประกันภัย จำกัด

ความคุ้มครองรถผู้ทำประกัน
ประเภทประกันภัย
ชั้น 1
ชั้น 2+
ชั้น 2
ชั้น 3+
ชั้น 3
ชนแบบมีคู่กรณีชนแบบมีคู่กรณี
x
x
ชนแบบไม่มีคู่กรณีชนแบบไม่มีคู่กรณี
x
x
x
x
ไฟไหม้ไฟไหม้
x
x
รถหายรถหาย
x
x
ภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติ
x
x
ช่วยเหลือ 24 ชม. ช่วยเหลือ 24 ชม.
x
x
x
ซื้อประกันรถยนต์   
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
ความคุ้มครองอื่นๆ ครอบคลุมทุกชั้นประกัน
คุ้มครองคู่กรณี และทรัพย์สินคู่กรณี
อุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่สาม
คุ้มครองชิวิตบุคคลที่สาม
คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่
ค่ารักษาพยาบาลตัวผู้ขับขี่
การประกันตัวผู้ขับขี่

พันธมิตรประกันภัยชั้นนำกว่า 30 บริษัท

วิริยะประกันภัย
กรุงเทพประกันภัย
ไทยประกันชีวิต
เอฟดับบลิวดี (FWD) ประกันชีวิต
 โตเกียวมารีนประกันภัย
 เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
แอลเอ็มจี ประกันภัย
แรบบิท ไลฟ์
เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
ทิพยประกันภัย
 เอไอเอ
กรุงเทพประกันชีวิต
ไทยประกันชีวิต จำกัด
เมืองไทยประกันภัย
เทเวศประกันภัย
เอไอจี ประกันภัย
 อลิอันซ์ อยุธยา
แอกซ่าประกันภัย
กรุงไทยพานิชประกันภัย
มิตรแท้ประกันภัย
เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
อาคเนย์ประกันชีวิต
 สินมั่นคง ประกันภัย
 ไทยศรีประกันภัย
ประกันภัยไทยวิวัฒน์
ธนชาตประกันภัย
รู้ใจ
ชับบ์สามัคคีประกันภัย
ฟอลคอนประกันภัย
ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย
ไทยไพบูลย์ประกันภัย
อินทรประกันภัย

ที่ตั้งและข้อมูลติดต่อ

100 อาคาร สาธรนคร 47-55, 90/3-6 ถ. สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 

เบอร์โทรศัพท์ : 026647777 (ติดต่อสำนักงาน) หรือ 1748 (ติดต่อ 24 ชั่วโมง)

 

สำนักงานใหญ่ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด
วันทำการ : วันจันทร์- วันศุกร์
เวลาทำการ : 8.15 น. – 17.00 น.
 

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

ขั้นตอนการเคลม นวกิจประกันภัย ทำอย่างไร ?

  • เมื่อเกิดอุบัติเหตุ สามารถแจ้งเหตุการณ์ โทร Navakij Call Center  1748  ได้ตลอด 24 ชม. กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ติดต่อในวันและเวลาทำการ เวลา 08.15-17.00 น. (หยุด วันเสาร์,อาทิตย์และวันหยุดนขัตฤกษ์)
  • เตรียมเอกสาร หรือแจ้งข้อมูลที่จำเป็นในการให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ เช่น เลขที่กรมธรรม / ชื่อ-สกุล ผู้เอาประกันภัย และ ผู้ขับขี่ / ยี่ห้อ ทะเบียน และ สีรถคันที่เอาประกันภัย / วัน-เวลาที่เกิดเหตุ / สถานที่เกิดเหตุ / ความเสียหายที่เกิดขึ้น / ลักษณะการเกิดเหตุ / เบอร์โทรติดต่อกลับ / ขอเลขรับแจ้งและชื่อผู้รับแจ้ง
     

โรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัท นวกิจประกันภัย มีอะไรบ้าง ?

โรงพยาบาลคู่สัญญากับบริษัท นวกิจประกันภัย มีหลากหลายมาก ครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย รวมตั้งแต่โรงพยาบาลของภาครัฐ และเอกชน โดยจะยกตัวอย่างโรงพยาบาลที่หลาย ๆ คนอาจรู้จัก ดังนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลนวมินทร์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 3 และ 9 โรงพยาบาล เปาโล เมโมเรียล รังสิต และอื่น ๆ อีกมากมาย
 

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา