Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

บริษัท เอ็ทน่า จำกัด

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท Aetna

Aetna เป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้บริการประกันสุขภาพและสวัสดิการด้านการดูแลสุขภาพที่ชั้นนำในสหรัฐอเมริกา บริษัทนี้บริการประมาณ 46.5 ล้านคนโดยให้ข้อมูลและทรัพยากรเพื่อช่วยให้พวกเขาตัดสินใจในการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นได้มากขึ้น

บริษัทประกัน Aetna จัดตั้งกองทุนเบี้ยประกันชีวิตเพื่อขายประกันชีวิตในปี 1850 ในปี 1853 แผนกเบี้ยประกันออกแยกจากบริษัทหลัก และเป็นบริษัท Aetna Life Insurance Company แยกออกเป็นบริษัทในตัวเอง ประธานบริษัทคนแรกคือ Eliphalet A. Bulkeley ชื่อ "Aetna" ถูกเก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงที่ดีของบริษัทแรกเริ่ม ชื่อนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเขายอดเขาภูเขาไฟที่สูง 11,000 ฟุตบนชายฝั่งตะวันออกของซิซิลี เขาภูเขาไฟเอ็ตนา ซึ่งเป็นเขาไฟที่มีกิจกรรมมากที่สุดในยุโรป

ปัจจุบัน Aetna ในไทยมีการให้บริการประกันสุขภาพหลากหลายรูปแบบรวมถึงสินค้าและบริการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเช่น การแพทย์ การรักษาทางเภสัชกรรม ทันตกรรม สุขภาพจิต โดย Aetna ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอลิอันซ์ อยุธยา ซึ่งเป็นแบรนด์ประกันภัยอันดับ 1 ของโลก เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 การรวมธุรกิจดังกล่าว จะนำมาซึ่งศักยภาพและความแข็งแกร่งของบริษัทโดยรวม ทั้งในแง่ความแข็งแกร่งทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ความเป็นผู้นำด้านสินค้าสุขภาพและเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการลูกค้าเอ็ทน่าทุกท่านเพิ่มเติมในด้านประกันภัย รวมถึงโซลูชันใหม่ทั้งผลิตภัณฑ์และที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

คณะผู้บริหารของบริษัท Aetna

เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ ประเทศไทย เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา สามารถตรวจสอบรายชื่อคณะผู้บริหารได้ผ่านเว็บไซต์ XXX

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยของ Aetna

เป็นบริษัทประกันที่มีความเป็นมายาวนาน เชี่ยวชาญเรื่องประกันสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งเรื่องสุขภาพ การเจ็บปวดทางกาย ทันตกรรม ไปจนถึงปัญหาทางจิตเป็นพิเศษ นอกจากนั้นยังมีแผนประกันอื่น ๆ ทั้งประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันเดินทาง

ประกันสุขภาพจาก Aetna

Education-Part_Aetna-Max-Care-1.jpg

ประกันสุขภาพ

 • คุ้มครองการเข้าพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล สูงสุด 600,000 บาทต่อปี
 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูงสุด 100,000 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง
 • เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 15 บาท ตั้งแต่อายุ 15 วัน - 65 ปี
 • มีเครือข่ายโรงพยาบาล มากกว่า 490 แห่งทั้งไทย
Education-Part_Aetna-Basic-Care-1.jpg

ประกันสุขภาพ

 • คุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
 • คุ้มครองค่าห้องสูงสุด 12,000 บาท ต่อวัน
 • ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรักษา ป่วยมาก ป่วยน้อย เราพร้อมดูแล
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายกับโรงพยาบาล และคลินิกกว่า 490 แห่งทั้งประเทศ
Banner_Aetna-Platinum_3.jpg

ประกันสุขภาพ

 • คุ้มครองสูงสุด 30 ล้านบาท ต่อการเข้ารักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามจริง สูงสุด 20,000 บาท/วัน
 • คืนเบี้ยปีสุดท้าย กรณีไม่เคลมติดต่อกัน 5 ปี
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายกับรพ. และคลินิกกว่า 490 แห่งทั่วประเทศ
 • ปรึกษาแพทย์ได้ทุกที่ ผ่าน แอปฯ vHealth โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

พันธมิตรประกันภัยชั้นนำกว่า 30 บริษัท

วิริยะประกันภัย
กรุงเทพประกันภัย
ไทยประกันชีวิต
เอฟดับบลิวดี (FWD) ประกันชีวิต
 โตเกียวมารีนประกันภัย
 เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
แอลเอ็มจี ประกันภัย
แรบบิท ไลฟ์
ทิพยประกันภัย
 เอไอเอ
กรุงเทพประกันชีวิต
ไทยประกันชีวิต จำกัด
เมืองไทยประกันภัย
เทเวศประกันภัย
เอไอจี ประกันภัย
 อลิอันซ์ อยุธยา
แอกซ่าประกันภัย
กรุงไทยพานิชประกันภัย
มิตรแท้ประกันภัย
เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
นวกิจประกันภัย
อาคเนย์ประกันชีวิต
 สินมั่นคง ประกันภัย
 ไทยศรีประกันภัย
ประกันภัยไทยวิวัฒน์
ธนชาตประกันภัย
รู้ใจ
ชับบ์สามัคคีประกันภัย
ฟอลคอนประกันภัย
ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย
ไทยไพบูลย์ประกันภัย
อินทรประกันภัย

ที่ตั้งและข้อมูลติดต่อ

บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 14-15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 

อีเมล : [email protected]


เบอร์โทรศัพท์ : 1292 (กด 4)

 

เวลาทำการ : วันจันทร์- วันศุกร์ 

เวลา 8.00 น. – 17.00 น.

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

ขั้นตอนการเคลมประกัน Aetna ทำอย่างไร?

การเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่รับการรักษาจากคลินิก ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ โดยขั้นตอนการเคลมประกัน Aetna ใช้วิธีการเดียวกับอลิอันซ์ อยุธยา ดังนี้

 

หลักฐานการเรียกร้องผลประโยชน์

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา ในกรณีการรักษาโรคผิวหนัง ต้องมีการระบุชื่อยาที่ใช้ในการรักษาบนใบรับรองแพทย์
3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
4. สำเนาบัตรประชาชน
​5. สำเนาบัตรสมาชิกอลิอันซ์ อยุธยา
 

โรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัท Aetna

โรงพยาบาลคู่สัญญากับบริษัท Aetna ทำให้ไม่ต้องสำรองจ่ายในโรงพยาบาลและคลินิกเครือข่ายกว่า 490 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลย โดยรวมทั้งโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ ไปจนถึงคลินิกในประเทศไทย เช่นโรงพยาบาลสิริเวช จ. จันทบุรี โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานครฯ เชียงใหม่ เมดิคอล เซ็นเตอร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา