Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ (Thaivivat Insurance)

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ เริ่มก่อตั้งและดำเนินธุรกิจตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2494 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยสำนักงานใหญ่แห่งแรก ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 ของอาคาร บี. เอ็ล. ฮั้ว บริเวณสี่แยกวัดตึก โดยผลิตภัณฑ์จะมีแค่ประกันอัคคีภัย (Fire insurance) และการขนส่งสินค้าทางทะเล (Marine Insurance) ต่อมาฐานลูกค้าขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีการดำเนินงานอย่างสุจริตและเป็นธรรม ส่งผลให้ธุรกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และได้มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยออกมาสู่ประชาชนมากยิ่งขึ้น ได้แก่ ประกันรถยนต์ และประกันภัยเบ็ดเตล็ด และได้ทำการย้ายสำนักงานใหญ่ไปอยู่ที่ ถนนสุรวงศ์ มีพื้นที่กว้างขวาง และใหญ่โตมากขึ้น

ต่อมาได้มีการพัฒนาเพื่อความเป็นสากล ทางบริษัทได้นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ เช่น นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการรับประกันภัย, นำระบบวิทยุสื่อสารมาใช้ในการบริหารของประกันรถยนต์ พร้อมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์ให้บริการที่จังหวัดชลบุรี ราชบุรี สระบุรี และนครราชสีมา

ในปี พ.ศ. 2532 ประกันภัยไทยวิวัฒน์ได้คว้ารางวัล "HI-TECH Award ด้านการบริการ" และนำบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งย้ายสำนักงานใหญ่มากอยู่ที่ถนนดินแดง ต่อมาบริษัทได้จัดตั้ง "มูลนิธิไทยวิวัฒน์" เพื่อทำประโยชน์และคืนกำไรให้กับสังคมไทย เช่น โครงการ "Thaivivat Privileged Program" ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน ประกันภัยไทยวิวัฒน์นำเทคโนโลยี GPS มาประยุกต์ใช้เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของการให้บริการ ด้วยระบบ "Thaivivat Smart Solution" และยังมีระบบ Mobile Tracking เพื่อให้ลูกค้าสามารถส่งพิกัดและตำแหน่งทางโทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงจุดหรือสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุและให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และในปี พ.ศ.2553 ทางบริษัทได้ออกแผนประกันใหม่ได้แก่ “บัตรเครดิตประกันสุขภาพ” ที่ลูกค้าสามารถรูดจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

คณะผู้บริหาร ประกันภัยไทยวิวัฒน์ (Thaivivat Insurance)

  • นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  • นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการลงทุน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, กรรมการลงทุน
  • นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการลงทุน
  • นายถวัลย์ วิรานนท์ กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • นางสุเทพี อัศวะธนกุล กรรมการ, กรรมการผู้อำนวยการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  • นางสุณีย์ ธีราวิทยางกูร กรรมการ, เลขานุการบริษัท
  • นางพูนทรัพย์ สกุณี กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยของ ประกันภัยไทยวิวัฒน์ (Thaivivat Insurance)

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ (Thaivivat Insurance) นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้แก่ ประกันรถยนต์ ประกันสุขภาพ ประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันภัยการเดินทาง ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัยและร้านค้า ประกันภัยขนส่งทางทะเล ประกันภัยการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และประกันภัยโจรกรรม

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ รถยนต์ (Thaivivat Insurance)

ความคุ้มครองรถผู้ทำประกัน
ประเภทประกันภัย
ชั้น 1
ชั้น 2+
ชั้น 2
ชั้น 3+
ชั้น 3
ชนแบบมีคู่กรณีชนแบบมีคู่กรณี
x
x
ชนแบบไม่มีคู่กรณีชนแบบไม่มีคู่กรณี
x
x
x
x
ไฟไหม้ไฟไหม้
x
x
รถหายรถหาย
x
x
ภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติ
x
x
ช่วยเหลือ 24 ชม. ช่วยเหลือ 24 ชม.
x
x
x
ซื้อประกันรถยนต์   
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
ความคุ้มครองอื่นๆ ครอบคลุมทุกชั้นประกัน
คุ้มครองคู่กรณี และทรัพย์สินคู่กรณี
อุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่สาม
คุ้มครองชิวิตบุคคลที่สาม
คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่
ค่ารักษาพยาบาลตัวผู้ขับขี่
การประกันตัวผู้ขับขี่

พันธมิตรประกันภัยชั้นนำกว่า 30 บริษัท

วิริยะประกันภัย
กรุงเทพประกันภัย
ไทยประกันชีวิต
เอฟดับบลิวดี (FWD) ประกันชีวิต
 โตเกียวมารีนประกันภัย
 เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
แอลเอ็มจี ประกันภัย
แรบบิท ไลฟ์
เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
ทิพยประกันภัย
 เอไอเอ
กรุงเทพประกันชีวิต
ไทยประกันชีวิต จำกัด
เมืองไทยประกันภัย
เทเวศประกันภัย
เอไอจี ประกันภัย
 อลิอันซ์ อยุธยา
แอกซ่าประกันภัย
กรุงไทยพานิชประกันภัย
มิตรแท้ประกันภัย
เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
นวกิจประกันภัย
อาคเนย์ประกันชีวิต
 สินมั่นคง ประกันภัย
 ไทยศรีประกันภัย
ธนชาตประกันภัย
รู้ใจ
ชับบ์สามัคคีประกันภัย
ฟอลคอนประกันภัย
ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย
ไทยไพบูลย์ประกันภัย
อินทรประกันภัย

ที่ตั้งและข้อมูลติดต่อ

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (Thaivivat Insurance) อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน์ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


เบอร์โทรศัพท์ : ประกันภัยไทยวิวัฒน์ โทร 02-695-0800 หรือ 1231

 

เวลาทำการ ประกันภัยไทยวิวัฒน์

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ สำนักงานใหญ่
วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 
เวลาทำการ : 08.30-17.00 น. 

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

ขั้นตอนการเคลมประกันรถยนต์ Thaivivat Insurance ทำอย่างไร?

เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ลูกค้าสามารถแจ้งเคลมและติดต่อศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ ได้ที่เบอร์ 1231 กด 1 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งการเคลมประกันรถยนต์กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ สามารถแยกเป็น 2 แบบ ดังนี้ ประกันภัยไทยวิวัฒน์ เคลมแบบสด และ เคลมแบบแห้ง

 

สำหรับการเคลมสด เป็นการแจ้งเคลมแบบมีคู่กรณี โดยคุณสามารถแจ้งเหตุกับทางบริษัทประกันภัยได้ทันที และเจ้าหน้าที่หรือ Surveyor ก็จะมา ณ จุดเกิดเหตุเพื่อทำเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ เช่น ถ่ายรูปความเสียหาย ออกใบเคลมใช้สำหรับเอารถเข้าซ่อม บางกรณีอาจต้องใช้ใบแจ้งความ กรณีที่มีผู้บาดเจ็บ เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการเคลมสด ได้แก่ ใบขับขี่ และหน้ากรมธรรม์ ซึ่งข้อดีของการเคลมสดคือจะได้รับการตรวจสอบในขั้นตอนต่าง ๆ ได้เร็ว

 

อีกหนึ่งกรณีคือประกันภัยไทยวิวัฒน์ แจ้งเคลมแบบแห้ง เป็นการเคลมแบบไม่มีคู่กรณี เช่น ขับรถชนฟุตบาท ชนเสาไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งผู้เอาประกันจำเป็นต้องจด วัน เวลา สถานที่ และสาเหตุการชนให้ชัดเจน ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้คือ ข้อมูลที่เก็บบันทึก บัตรประจำตัวประชาชน หน้าตารางกรมธรรม์ หลังจากนั้นลูกค้าสามารถนำรถเข้าอู่หรือศูนย์ในเครือของบริษัทประกัน ซึ่งทางศูนย์จะทำการประเมินความเสียหายและเสนอค่าซ่อมกับบริษัทประกัน

รวมรายชื่ออู่ในเครือบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ (Thaivivat Insurance) มีอู่ซ่อมรถในสัญญา เพื่อให้ลูกค้าที่ซื้อประกันรถยนต์กับทางบริษัท สามารถนำรถเข้าอู่หรือศูนย์เพื่อซ่อมแซมกรณีเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ในขณะขับขี่ แม้ว่าผู้เอาประกันจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกอู่ซ่อมในเครือของบริษัทที่ใกล้บ้ าน และแสดงหลักฐานการเกิดอุบัติเหตุหรือยื่นใบเคลมที่เจ้าหน้าที่เป็นคนออกให้ ดังนั้น ก่อนนำรถเข้าศูนย์ซ่อม แนะนำให้ตรวจสอบ รายชื่ออู่ในเครือประกันภัยไทยวิวัฒน์ ก่อนล่วงหน้าทุกครั้งเพื่อความถูกต้องและไม่เสียเวลา 

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา