Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ประกันภัยสำหรับธุรกิจ ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันทรัพย์สิน และวินาศภัย

 • ความคุ้มครองทรัพย์สินต่อความเสี่ยงทั้งหมด
 • ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
 • ประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ
 • ประกันภัยรถยนต์
 • ประกันภัยไซเบอร์
 • ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่
 • ประกันภัยเครดิตการค้า
 • ประกันภัยสินค้าทางทะเล

ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน

 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • ความคุ้มครองสุขภาพ
 • ความคุ้มครองสายตา
 • ความคุ้มครองการคลอดบุตร
 • ประกันชีวิต
 • ความคุ้มครองเมื่อเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และการสูญเสียอวัยวะ
 • เงินชดเชยรายได้ เมื่อทุพพลภาพระยะสั้น และระยะยาว
 • ประกันสุขภาพเพิ่มเติม

ทำไมต้องทำ ประกันภัยสำหรับธุรกิจ กับ แรบบิท แคร์

ทีมวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจ

เราจะทำการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบข้อมูลธุรกิจของคุณ เพื่อแนะนำความคุ้มครองที่ดีที่สุด และช่วยป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดในอนาคต

วางแผนบริหารความเสี่ยง

เราจะชี้แจงความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น กับบริษัทของคุณให้เห็น ผ่านการวิเคราะห์เชิงลึก และรายงานให้ปรับแก้ไข เพื่อควบคุมปัญหาต่าง ๆ

บริการช่วยเหลือลูกค้า 24/7

เรามีทีมพร้อมให้คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือลูกค้าโดยเฉพาะ เกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รวมถึงความช่วยเหลือฉุกเฉินอื่น ๆ ที่จำเป็น

ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

เราจะสร้างระบบตรวจสอบ ให้ลูกค้าสามารถเช็กสิ่งที่สงสัยได้ง่าย ๆ เช่น ความคุ้มครองประกันภัย, การจัดการการเรียกเก็บเงิน และใบแจ้งหนี้ เพื่อให้ลูกค้ารู้ทุกความเคลื่อนไหว

หากคุณเป็นหนึ่งในนี้ เรายินดีช่วยธุรกิจของคุณ

เป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

คุณทราบถึงความเสี่ยง และต้องการจัดการบริหารความเสี่ยงธุรกิจของคุณ

ลักษณะธุรกิจของคุณมีความซับซ้อน

มีโมเดลธุรกิจที่แตกต่างจากทั่วไป และไม่ทราบว่าจะมีความเสี่ยงอะไรในธุรกิจของคุณ

คุณเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจใหม่

ยังไม่แน่ใจว่าคุณมีความจำเป็นต้องซื้อประกันประเภทใดบ้าง เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

ทำไมต้องแรบบิท แคร์?

สิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่า

รับดีลพิเศษและข้อเสนอที่คุ้มค่า เฉพาะลูกค้าแรบบิท แคร์เท่านั้น

ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงาน คปภ.

เราเป็นบริษัทในเครือ BTS ที่ได้รับใบอนุญาตนายหน้าขายประกันวินาศภัยและประกันชีวิต

บริการพิเศษสำหรับคุณ

จุดมุ่งหมายของเรา คือการมอบความพึงพอใจและบริการที่ดีที่สุด ผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยสำหรับภาคธุรกิจ

เรายินดีให้คำปรึกษา

02-022-1262

email แรบบิท แคร์

ผู้เชี่ยวชาญรออ่านเมลของท่านอยู่

Loading...