Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้ ของ แรบบิท แคร์

นอกเหนือจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า แรบบิท แคร์ (ซึ่งหมายความถึง บริษัท แรบบิท แคร์ จำกัด, บริษัท แรบบิท แคร์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัท เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป จำกัด) (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์กับบริษัทฯ โดยข้อมูลที่ท่านแบ่งปันกับบริษัทฯ ช่วยให้เราและพันธมิตรทางธุรกิจสามารถจัดหาบริการและนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้เหมาะแก่ท่านความต้องการของท่าน

บริษัทฯ ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลโดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการใช้คุกกี้ของบริษัทฯ (นโยบายการใช้คุกกี้) นี้ ซึ่งจะใช้บังคับกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์ก ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ ที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1. คุกกี้คืออะไรและทำไมบริษัทฯ จึงใช้คุกกี้

คุกกี้ คือ ข้อมูลหรือข้อความขนาดเล็กที่ส่งออกไปยังคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ และใช้ในการจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่าน และใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มต่าง ๆ ในการบริหารจัดการเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้บนเว็บไซต์ หรือในการจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้ โดยคุกกี้บางตัวมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากหากปราศจากคุกกี้ดังกล่าวเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ คุกกี้อื่น ๆ ช่วยให้บริษัทฯ เข้าใจถึงการใช้งานเว็บไซต์ของท่านมากขึ้น ทำให้เราสามารถปรับปรุงประสบการณ์ในการท่องเว็บไซต์ของท่าน และยังช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของท่าน และทำให้ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเราได้สะดวกมากขึ้น โดยคุกกี้สามารถจดจำชื่อผู้ใช้ของท่านได้อย่างปลอดภัย รวมถึงสามารถจดจำการตั้งค่าภาษาของท่านได้อีกด้วย

2. บริษัทฯ ใช้คุกกี้ประเภทใดบ้าง

บริษัทฯ ใช้คุกกี้ของบริษัทฯ และคุกกี้ของบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 

ประเภทของคุกกี้ หน้าที่
คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง  คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นเพื่อให้ท่านสามารถท่องเว็บไซต์และใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเราได้ เช่น เข้าถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ใช้คุกกี้ที่จำเป็นอย่างเคร่งครัดเพื่อให้แน่ใจว่าบริการดิจิทัลของบริษัทฯ ทำงานหน้าที่พื้นฐานได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพในการวัดว่าท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ บ่อยเพียงใดและท่านใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไร เช่น เพจที่ท่านเข้าชมบ่อยครั้งที่สุด โดยบริษัทฯ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์และประสบการณ์ของผู้ใช้
คุกกี้เพื่อการใช้งาน คุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำท่านและจดจำตัวเลือกของท่านได้ (เช่น ภาษาที่เลือก หรือภูมิภาคที่อยู่) ทำให้สามารถมอบประสบการณ์ที่เหมาะสมกับท่านได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถใช้คุกกี้เหล่านี้ในการจดจำการเปลี่ยนแปลงขนาดข้อความ แบบอักษร และส่วนอื่น ๆ ของเว็บเพจตามที่ท่านกำหนดเองได้
คุกกี้เพื่อการโฆษณา คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อแสดงโฆษณาตามความเกี่ยวข้องของท่านและตามความสนใจของท่านมากขึ้น นอกจากนี้ ยังใช้เพื่อจำกัดจำนวนครั้งในการเห็นโฆษณา รวมถึงช่วยวัดประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาของบริษัทฯ โดยในบางครั้งบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนอันเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียกดูของท่านให้กับพันธมิตรด้านโฆษณาและพันธมิตรในการสร้างสรรค์งานของบริษัทฯ โดยพันธมิตรเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลนี้ในการโฆษณาสินค้าที่ท่านอาจสนใจในเว็บไซต์อื่น ๆ หรือช่วยพัฒนาแคมเปญโฆษณาของบริษัทฯ ในอนาคต
คุกกี้เพื่อความมั่นคงปลอดภัย บริษัทฯ ใช้คุกกี้ความมั่นคงปลอดภัยเพื่อให้ท่านสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทฯได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น คุกกี้เหล่านี้จะช่วยระบุและป้องกันความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
คุกกี้ของบุคคลภายนอก

โปรดทราบว่าบุคคลภายนอกอาจใช้คุกกี้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อแสดงโฆษณา


ที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านตามกิจกรรมการท่องเว็บของท่าน นอกจากนี้ บุคคลภายนอกเหล่านี้ยังอาจเก็บรวบรวมประวัติเบราว์เซอร์ของท่านหรือข้อมูลอื่น ๆ เพื่อพิจารณาว่าท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไร และเพจที่ท่านเข้าชมก่อนออกจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถควบคุมข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้ได้โดยตรง 

ทั้งนี้ ท่านเองอาจตกอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นได้เช่นกัน บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 

3. ท่านจะควบคุมคุกกี้ได้อย่างไร

เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่อนุญาตให้ท่านสามารถควบคุมได้ว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ โดยหากท่านปฏิเสธ การลบหรือบล็อกคุกกี้อาจส่งผลต่อประสบการณ์ผู้ใช้ของท่าน และหากไม่มีคุกกี้แล้ว ท่านอาจไม่สามารถใช้ฟีเจอร์หรือพื้นที่ของเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วน หรืออาจใช้งานบางส่วนของเว็บไซต์ของบริษัทฯ น้อยลง โดยหากท่านไม่ได้ตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธคุกกี้ ระบบจะใช้คุกกี้ตามที่อธิบายด้านบนเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ และหากท่านต้องการลบคุกกี้หรือหากท่านเปลี่ยนใจ ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้

4. รายละเอียดติดต่อของบริษัทฯ

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของบริษัทฯ โปรดติดต่อบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ (Data Protection Officer : DPO) ที่

แรบบิท แคร์ (ซึ่งหมายความถึง บริษัท แรบบิท แคร์ จำกัด, บริษัท แรบบิท แคร์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัท เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป จำกัด)
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
อีเมล [email protected] หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-022-4791

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา