Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ประกันรถยนต์ชั้น 1ราคาเริ่มต้นเพียง 6,999.-


โปรแรง! ประหยัดสูงสุด 70%
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ผ่อน 0%

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง?

การชนแบบไม่มีคู่กรณี

ความคุ้มครองแบบนี้มีเฉพาะประกันชั้น 1 เท่านั้น! หากรถของคุณได้รับความเสียหายใด ๆ จากอุบัติเหตุโดยไม่สามารถระบุคู่กรณีได้ บริษัทประกันจะชดเชยค่าซ่อมรถให้กับคุณตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ซ่อมรถคุณกรณีรถชนรถ

หากเกิดอุบัติเหตุการชนกันระหว่างรถของคุณกับรถยนต์หรือยานพาหนะทางบกของคู่กรณี บริษัทประกันชดเชยค่าซ่อมรถของคุณให้กับคุณตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

เมื่อรถยนต์ของคุณได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วม รวมถึงภัยธรรมชาติอื่น ๆ ทางบริษัทประกันจะชดเชยค่าสินไหมตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์

Global_new_car_emergency_help.png

หากคุณขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุ ประกันรถยนต์ชั้น 1 จะเข้ามาช่วยเหลือคุณในยามฉุกเฉิน ด้วยการออกค่าดำเนินการเคลื่อนย้ายรถยนต์ของคุณไปยังศูนย์หรืออู่ซ่อมชั้นนําทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง

คุ้มครองรถยนต์หาย

หากรถยนต์ของคุณสูญหายจากการโจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์ บริษัทประกันภัยจะชดเชยค่าสินไหมให้กับคุณตามทุนประกันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

คุ้มครองรถยนต์ไฟไหม้

หากเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ของคุณจนได้รับความเสียหาย คุณสามารถทำเรื่องเคลมกับบริษัทได้ โดยคุณจะได้รับเงินชดเชยตามทุนประกันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

คุ้มครองค่าซ่อมรถยนต์และทรัพย์สินคู่กรณี

เมื่อคุณขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุจนสร้างความเสียหายต่อรถยนต์รวมถึงทรัพย์สินอื่น ๆ ของคู่กรณี บริษัทประกันจะรับผิดชอบค่าซ่อมรถ และชดเชยค่าสินใหม่แทนคุณตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

คุ้มครองชีวิตและค่ารักษาพยาบาลคู่กรณี

กรณีที่ขับรถยนต์แล้วเกิดอุบัติเหตุจนทำให้คู่กรณีบาดเจ็บ ทางบริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล หรือหากคู่กรณีเสียชีวิตบริษัทประกันก็จะจ่ายเงินชดเชยให้กับคู่กรณีตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

คุ้มครองชีวิตของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

หากเกิดเหตุไม่คาดฝันทำให้คุณหรือผู้โดยสารที่นั่งมาพร้อมคุณเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร บริษัทประกันจะให้ความคุ้มครองในส่วนนี้โดยจ่ายเป็นเงินชดเชยให้กับครอบครัวของคุณ

คุ้มครองค่ารักษาของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

เมื่อคุณและผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บขณะขับขี่รถยนต์ บริษัทประกันจะช่วยเรื่องค่ารักษาพยาบาลให้ตามที่จ่ายจริง นับเป็นการเพิ่มวงเงินค่ารักษาให้มากขึ้นจากการทำ พ.ร.บ. รถยนต์นั่นเอง

เงินประกันตัวผู้ขับขี่

สำหรับบางกรณีที่ผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิดและถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตามคดีอาญา ทางบริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินประกันตัวให้กับคุณ ซึ่งเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณตามทุนประกันที่กำหนดไว้

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

  • FAQs

  • ทำไมต้องแรบบิท แคร์

  • การชำระ/รับกรมธรรม์

เช็คประกันชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ให้ความคุ้มครองครอบคลุมครบทั้งกรณีรถชนรถ รถชนคน รถชนไม่มีคู่กรณี รถเกิดอุบัตเหตุรถไฟไหม้ รถน้ำท่วม และรถหาย โดยให้ความคุ้มครองแก่ตัวผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คู่กรณีและบุคคลภายนอก โดยจะจ่ายค่าสินไหมชดเชยให้เป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าความเสียหายรถและทรัพย์สิน และค่าชดเชยการเสียประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกันชั้น 1 รับผิดชอบคู่กรณีไหม? จ่ายอะไรให้คู่กรณีบ้าง?

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ให้ความคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของคู่กรณีและคู่โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชน โดยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับคู่กรณี ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลตามจริง ค่าความเสียหายตัวรถ ค่าความเสียหายของทรัพย์สินส่วนตัวในรถ ค่าชดเชยการขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม ค่าเสียผลประโยชน์ หรือแม้กระทั่งค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุ

ประกันรถชั้น 1 จ่ายค่าทำขวัญหรือค่าตกใจให้ไหม เมื่อเกิดเหตุรถชน?

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 จะไม่จ่ายค่าทำขวัญ/ค่าตกใจให้คู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากไม่มีระบุไว้ในกฎหมาย แต่ประกันรถยนต์ชั้น 1 จะจ่ายเฉพาะค่าสินไหมทดแทน ค่าเสียผลประโยชน์ และค่าเสียหายตามจริงที่พิสูจน์ได้เท่านั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทประกัน หากคู่กรณีไม่พอใจอาจต้องฟ้องร้องและให้ศาลเป็นผู้ตัดสินต่อไป

ประกันรถยนต์ ชั้น 1 เคลมได้กี่ครั้ง? เคลมอะไรได้บ้าง?

ประกันรถชั้น 1 สามารถขอเคลมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดระยะเวลาคุ้มครองกรมธรรม์ประกันรถยนต์ เนื่องจากไม่มีระบุจำนวนครั้งในการแจ้งเคลมประกันในกรมธรรม์ แต่จะเคลมประกันรถได้ตามเงื่อนไขและวงเงินความคุ้มครองที่ระบุไว้เท่านั้น เช่น เคลมรถน้ำท่วม เคลมรถชนไม่มีคู่กรณี เคลมรอยขีดข่วน เคลมสีรอบคัน

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 มีจุดเด่นที่เหนือชั้นกว่าประกันชั้นอื่น ๆ อย่างไร?

ประกันรถยนต์ชั้น 1 มีความโดดเด่นที่เหนือชั้นกว่าประกันภัยชั้นอื่น ๆ ก็คือ การให้ความคุ้มครองการชนแบบไม่มีคู่กรณี เช่น ค่าซ่อมรถยนต์ของคุณกรณีที่ขับรถไปชนกับฟุตบาท ค่าซ่อมสีรถกรณีที่รถมีริ้วรอยต่าง ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการเฉี่ยวชนของคู่กรณี เป็นต้น ซึ่งความคุ้มครองแบบนี้มีเฉพาะประกันรถยนต์ชั้น 1 เท่านั้น นอกจากนี้ประกันชั้น 1 ยังมีความคุ้มครองที่เด่น ๆ คือ ความคุ้มครองรถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยธรรมชาติอื่น ๆ และที่สำคัญที่สุดคือลูกค้าประกันชั้น 1 จะได้รับการบริการสุด exclusive ยิ่งกว่าประกันชั้นอื่น ๆ โดยเฉพาะหากคุณทำประกันชั้น 1 กับเราแรบบิท แคร์ คุณได้รับบริการ Send Driver Home ที่จะมอบค่ารถให้คุณกลับบ้านอย่างปลอดภัย (ซึ่งบริการนี้มีเฉพาะประกันรถยนต์ชั้น 1 ของแรบบิทแคร์เท่านั้น!)

 

แม้ว่าประกันชั้น 1 จะมีราคาแพงที่สุด แต่เมื่อเปรียบเทียบประกันรถยนต์กับความคุ้มครองแล้ว จะถือเป็นประกันภัยรถยนต์ที่มีความคุ้มครองสูงที่สุด ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติอื่น ๆ อุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด ถึงแม้จะมีเบี้ยประกันที่ราคาสูง แต่จัดได้ว่าคุ้มค่ากับความคุ้มครอง 

 

และสำคัญอย่างมาก เพราะหลายบริษัทจะกำหนดให้ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ทันทีที่ซื้อรถยนต์ป้ายแดงคันใหม่ หรือสำคัญกับผู้ที่ต้องการคุ้มครองรถยนต์คันโปรด หรือต้องเดินทางบ่อย ๆ เนื่องจากช่วยเพิ่มคุ้มครองเรื่องการซ่อมแซมได้ดีกว่าประกันชั้นอื่น ๆ นั่นเอง ถ้าใครยังไม่รู้จะเลือกทำประกันรถชั้น 1 ที่ไหนดี ปรึกษาเรา แรบบิท แคร์ ได้เลย!

ลูกค้าเก่าต่อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 กับแรบบิทแคร์จะได้สิทธิพิเศษอะไรบ้าง?

บอกได้เลยว่าถ้าคุณเป็นลูกค้าเก่าและเลือกต่อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษกับแรบบิท แคร์ คุณจะได้แค่ความคุ้มค่า เพราะนอกจากบริการสุด exclusive ที่เราจะมอบให้คุณโดยเฉพาะแล้ว คุณอาจจะได้ส่วนลดเพิ่มเติมด้วย โดยเฉพาะหากคุณมีประวัติการขับขี่ที่ดีไม่เคยทำเรื่องเคลมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หรือทำเรื่องเคลมแต่สามารถระบุคู่กรณีได้ คุณอาจได้ส่วนลดสูงสุดถึง 50% และยิ่งถ้าคุณทำประกันชั้น 1 แบบระบุชื่อคนขับ พร้อมมีกล้องติดรถด้วยแล้ว ก็อาจได้ส่วนลดรวมถึง 70% เลยทีเดียว บอกเลยว่าประกันรถยนต์ชั้น 1 มีแต่คุ้มกับคุ้ม

 

หากประกันรถยนต์ชั้น 1 ของคุณกำลงจะหมด อย่ารอช้าและไม่ต้องไปเสียเวลาเปรียบเทียบประกันรถยนต์กับเจ้าอื่น เพราะคุณต่อประกันกับเราจะได้ความคุ้มค่ามากกว่าที่คุณคิด ติดต่อมาหาเราแจ้งต่ออายุประกันได้เลยที่ Care Center เบอร์โทรศัพท์ 1438

รถยนต์ใช้งานมานานสามารถทำหรือเช็คราคาประกันรถยนต์ชั้น 1 ได้หรือไม่?

โดยส่วนใหญ่แล้ว ทางบริษัท อาจไม่รับทำประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 ให้รถที่อายุเกิน 5 ปีขึ้นไป เพราะเป็นรถที่เริ่มเสื่อมสภาพ อาจจะเสียง่าย ซ่อมบ่อย อะไหล่หายาก ฯลฯ  ดังนั้น ทางบริษัทประกันจึงอาจจะเสนอประกันชั้นรองลงมาให้แทน แต่ถ้าคุณเลือกใช้บริการเปรียบเทียบประกันรถยนต์ชั้น 1 กับแรบบิท แคร์ คุณอาจจะได้นับการอนุโลมให้รถเก่าสามารถทำประกันภัยชั้น 1 ได้ เนื่องจากเรามีแผนประกันภัยมากมายซึ่งบางแผนประกันจะอนุโลมให้เก่าเกิน 5 ปี ทำประกันชั้น 1 ได้ และยิ่งหากรถของคุณมีประวัติที่ดีไม่มีเคลม หรือรถที่ยังหาอะไหล่ตามท้องตลาดได้อยู่ ก็มีโอกาสสูงที่จะทำประกันชั้น 1 ได้เช่นกัน

 

แต่ถ้ารถยนต์ของคุณไม่เข้าเงื่อนไขที่จะทำประกันชั้น 1 ได้ แรบบิทแคร์ก็มีประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ ที่มีความคุ้มครองใกล้เคียงกับชั้น 1 แต่มีราคาถูกกว่า มาให้คุณได้เลือกเช่นกัน

 

ทั้งนี้คุณสามารถปรึกษา แรบบิท แคร์ กับ บริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านประกัน อย่างแคร์ เอเจนท์ และบริการแจ้งเคลมอย่างเร่งด่วนเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ง่ายและรวดเร็ว เพียงกดปุ่ม ช่วยเหลือแจ้งเคลม บน Rich menu ของ Line official account แรบบิท แคร์  หรือช่องทาง Care Center เบอร์ 1438 ให้คุณติดต่อขอรับความช่วยเหลือ และปรึกษาเรื่องประกันได้เช่นกัน สมัครเลย!

ทำประกันชั้น 1 ต้องตรวจสภาพรถหรือเปล่า?

การทำประกันรถชั้น 1 จะต้องมีการเข้าตรวจสภาพรถก่อนทำประกันทุกครั้ง เนื่องจากมูลค่าทุนประกันสูง และให้ความคุ้มครองรถของผู้เอาประกันในทุกกรณี หากทำประกันรถชั้น 1 แบบไม่ต้องตรวจสภาพรถ อาจมีความคุ้มครองที่จำกัด หรือต้องจ่ายค่าความเสียหายส่วนแรกร่วมด้วย แต่หากเลือกต่อประกันชั้น 1 กับบริษัทฯ เดิม โดยที่ประกันยังไม่ขาดจะไม่ต้องตรวจสภาพรถหรือต้องถ่ายรูปรถทำประกัน

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ระบุชื่อคนขับดียังไง? ระบุคนขับได้กี่คน?

การระบุชื่อผู้ขับขี่เมื่อทำประกันชั้น 1 จะช่วยให้ได้ส่วนลดเบี้ยประกันแบบระบุผู้ขับขี่ 5-20% จากราคาประกันภัยชั้น 1 ตามปกติ ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงในแต่ละช่วงอายุ ซึ่งถูกกว่าประกันไม่ระบุชื่อคนขับ สามารถระบุผู้ขับขี่ได้สูงสุดไม่เกิน 2 คน โดยกรณีที่คนขับไม่ใช่เจ้าของรถหรือผู้ที่ระบุชื่อไว้ ประกันจะยังให้ความคุ้มครอง แต่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเป็นฝ่ายผิด

ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 แต่ขับน้อย จะคุ้มไหม?

สำหรับผู้ที่ขับรถน้อย สามารถทำประกันรถชั้น 1 ที่ให้ความคุ้มครองครบตามปกติ แต่สามารถเลือกจ่ายเบี้ยประกันได้ตามระยะทางที่ขับ หรือตามเวลาที่ใช้งานจริง ซึ่งประกันรถยนต์ประเภทนี้มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัทประกันฯ เช่น ประกันรถรายวัน ประกันรถรายเดือน ประกันรถเปิดปิด ประกันตามไมล์ หรือประกันเติมไมล์

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา