Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

บริษัท เทเวศประกันภัย

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) (Deves Insurance)

บริษัท เทเวศประกันภัยเป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยชั้นนำและเชี่ยวชาญที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้ามากกว่า 30 ปี ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพและมีความสัมพันธ์อันดีอย่างเสมอมากับลูกค้า บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างความคุ้มครองที่เหมาะสมและความพึงพอใจสูงสุดสำหรับผู้ใช้บริการทุกคน

บริษัท เทเวศมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ครอบคลุมทั้งประกันภัยสำหรับบุคคลทั่วไป และประกันภัยธุรกิจ ซึ่งประกัน เทเวศที่ได้รับความนิยมก็จะเป็นในส่วนของ เทเวศประกันภัย รถยนต์ เทเวศประกันภัย ประกันสุขภาพ

นอกจากนี้เทเวศยังใส่ใจในการให้คำปรึกษาอย่างเป็นกันเองรวมถึงแนะนำสิ่งที่คุ้มค่าและตอบโจทย์ที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกสินค้า-บริการที่เหมาะสมกับความต้องการและสภาวะการเงินของลูกค้า

อีกทั้งเทเวศประกันภัยยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของเทเวศประกันภัยเกิดจากความพร้อมในการให้บริการที่มีมาตรฐานสูง บริษัทให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ของพนักงานเพื่อให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานที่แตกต่างไปในแต่ละสาขาธุรกิจ ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญของเทเวศยังคอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้น ทำให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจและปลอดภัยอุ่นใจอยู่ตลอดเวลาภายใต้การดูแลที่ครอบคลุมของเทเวศประกันภัย

คณะผู้บริหารเทเวศประกันภัย

  • พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล - ประธานกรรมการ
  • พันโท สมชาย กาญจนมณี - รองประธานกรรมการ
  • พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม - รองประธานกรรมการ
  • พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต - กรรมการ
  • พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ - กรรมการ / กรรมการสรรหาฯ

ผลิตภัณฑ์ประกัน จาก เทเวศประกันภัย

สำหรับผู้ที่สงสัยว่าผลิตภัณฑ์จาก เทเวศ ประกันภัย ดีไหมนั้น ผลิตภัณฑ์ประกันจากเทเวศ ประกันภัยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมและหลากหลายในการคุ้มครองความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า สำหรับประกันภัยบุคคลทั่วไป เทเวศ ประกันภัยมีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทั้งประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และอื่นๆ ที่ช่วยให้ลูกค้าได้รับการคุ้มครองในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมีความยืดหยุ่นในการเลือกเงื่อนไขและปริมาณความคุ้มครองที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับธุรกิจ ที่เป็นการคุ้มครองความเสี่ยงและความสูญเสียทางธุรกิจต่าง ๆ อาทิเช่น ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และประกันภัยความเสี่ยงทางธุรกิจอื่น ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครองและความพร้อมในการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและมั่นใจ

ผลิตภัณฑ์ประกันจากเทเวศประกันภัยมีคุณสมบัติที่ครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของลูกค้า มีการครอบคลุมที่แผนการเงินและการคุ้มครองที่ชัดเจน รวมถึงการให้บริการที่ครบวงจรตลอดระยะเวลาการใช้ประกันภัย เทเวศประกันภัยใส่ใจในการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าในกระบวนการทำประกันภัย โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายเกี่ยวกับเงื่อนไข สิทธิประโยชน์ และขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมที่ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ ทำให้ผลิตภัณฑ์ประกันจากเทเวศประกันภัยจึงถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับลูกค้าที่ต้องการความคุ้มครองและความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตและทรัพย์สินในปัจจุบันและอนาคต

ประกันรถยนต์ จาก เทเวศประกันภัย

ความคุ้มครองรถผู้ทำประกัน
ประเภทประกันภัย
ชั้น 1
ชั้น 2+
ชั้น 2
ชั้น 3+
ชั้น 3
ชนแบบมีคู่กรณีชนแบบมีคู่กรณี
x
x
ชนแบบไม่มีคู่กรณีชนแบบไม่มีคู่กรณี
x
x
x
x
ไฟไหม้ไฟไหม้
x
x
รถหายรถหาย
x
x
ภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติ
x
x
ช่วยเหลือ 24 ชม. ช่วยเหลือ 24 ชม.
x
x
x
ซื้อประกันรถยนต์   
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
ความคุ้มครองอื่นๆ ครอบคลุมทุกชั้นประกัน
คุ้มครองคู่กรณี และทรัพย์สินคู่กรณี
อุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่สาม
คุ้มครองชิวิตบุคคลที่สาม
คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่
ค่ารักษาพยาบาลตัวผู้ขับขี่
การประกันตัวผู้ขับขี่

พันธมิตรประกันภัยชั้นนำกว่า 30 บริษัท

วิริยะประกันภัย
กรุงเทพประกันภัย
ไทยประกันชีวิต
เอฟดับบลิวดี (FWD) ประกันชีวิต
 โตเกียวมารีนประกันภัย
 เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
แอลเอ็มจี ประกันภัย
แรบบิท ไลฟ์
เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
ทิพยประกันภัย
 เอไอเอ
กรุงเทพประกันชีวิต
ไทยประกันชีวิต จำกัด
เมืองไทยประกันภัย
เอไอจี ประกันภัย
 อลิอันซ์ อยุธยา
แอกซ่าประกันภัย
กรุงไทยพานิชประกันภัย
มิตรแท้ประกันภัย
เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
นวกิจประกันภัย
อาคเนย์ประกันชีวิต
 สินมั่นคง ประกันภัย
 ไทยศรีประกันภัย
ประกันภัยไทยวิวัฒน์
ธนชาตประกันภัย
รู้ใจ
ชับบ์สามัคคีประกันภัย
ฟอลคอนประกันภัย
ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย
ไทยไพบูลย์ประกันภัย
อินทรประกันภัย

ที่ตั้งและข้อมูลติดต่อ

97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถ.ราชดำเนินกลาง 
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200


อีเมล : [email protected]
 

เบอร์โทรศัพท์ : 02-080-1599 หรือ 02-670-4444


เวลาทำการสาขาในกรุงเทพและปริมณฑล
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.
(ปิดวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

เทเวศประกันภัย แจ้งเคลม มีขั้นตอนอย่างไร ?

สำหรับผู้ที่กำลังลังเลว่าจะตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์เทเวศ ดีไหม เวลาแจ้งเคลมยากหรือไม่ มีขั้นตอนอย่างไร แรบบิท แคร์ นำคำตอบมาให้ จะได้ตัดสินใจง่ายขึ้น! โดยวิธีการแจ้งเคลมทั่วไปก็จะเป็นไปตามขั้นตอนพื้นฐานดังนี้ 


1. เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะต้องติดต่อบริษัทประกันหรือตัวแทนซึ่งรับผิดชอบดูแลอยู่
2. ทางเทเวศประกันภัยจะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือ
3. ทางผู้เอาประกันภัยสามารถทำตามขั้นตอนที่ทางเจ้าหน้าที่แนะนำได้จนจบกระบวนการ


- กรณีต้องการส่งเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสามารถเอกสารทางไปรษณีย์หรือยื่นด้วยตนเองที่ ฝ่ายสินไหมทั่วไป [โครงการรักษ์สุข] บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] เลขที่ 97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200


- กรณีต้องการทราบขั้นตอนการเตรียมเอกสารและวิธีการแจ้งเคลมโดยละเอียดสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ขั้นตอนการเรียกร้องให้ชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

อู่ซ่อมรถในเครือ บริษัท เทเวศประกันภัย

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีอู่ซ่อมรถในเครือกระจายอยู่มากมายหลายแห่งทั่วประเทศ เช่น อู่ซ่อมรถ ยูโรเปียน มอเตอร์คาร์ อู่ซ่อมรถสกายออโต้โมทีฟ อู่ซ่อมรถโตโยต้าเอ็มไพรซ์ อู่ซ่อมรถเดอะเกรทการาจ และอีกหลายอู่ทั่วประเทศ  ทำให้ลูกค้าที่มีการซื้อกรมธรรม์กับทางบริษัทสามารถนำรถเข้าไปซ่อมบำรุงยังอู่ในเครือที่สะดวกและอยู่ใกล้ เดินทางง่าย ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ได้โดยตรง 

 

ตรวจสอบอู่ในเครือ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา