Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ข้อกำหนดและข้อกำหนดการใช้งานแรบบิท แคร์

1. การดำเนินธุรกิจของเรา

บริษัท แรบบิท แคร์ จำกัด, บริษัท แรบบิท แคร์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัท เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป จำกัด (“แรบบิท แคร์” หรือ “เรา”) ให้บริการการเปรียบเทียบ และทำแคมเปญในช่องทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ rabbitcare.com (“เว็บไซต์”) สำหรับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการประกันภัย และการเงิน โดยมีการอธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างจำเพาะบนเว็บไซต์ เว็บไซต์นั้นอนุญาตให้ผู้บริโภคค้นคว้า และเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับการประกันภัย การเงิน หรืออื่น ๆ

พันธมิตรของเรานั้นรวมไปถึง บริษัทประกันภัย ธนาคารและผู้ให้บริการด้านการเงิน ผู้ประกอบการเกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คลินิก และผู้ค้ารถยนต์ การบริการบนเว็บไซต์ของเรานั้นไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้งาน เราจะได้รับค่าตอบแทนหากผู้ใช้งานซื้อผลิตภัณฑ์ของพันธมิตรของเราผ่านทางเว็บไซต์ แรบบิท แคร์ ทำหน้าที่เสมือนนายหน้า และคนกลางให้กับพันธมิตรของเรา เรามิได้รับประกันภัย หรือให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ และมิได้ทำหน้าที่เสมือนธนาคาร หรือบริษัทประกันภัยใด ๆ

นอกเหนือจากการให้บริการเปรียบเทียบออนไลน์ให้แก่ผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์แล้ว เรายังทำแคมเปญการตลาดทางตรงให้กับพันธมิตรของเรา (การตลาดข้ามสาย) และให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูลแก่พันธมิตรของเรา ในการทำแคมเปญเหล่านี้ เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บและสะสมข้อมูลที่ลูกค้ากรอกและให้ความยินยอมแก่เราเมื่อลูกค้าเข้าใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ผู้ใช้งานให้แก่เราผ่านเว็บไซต์นั้น จะถูกสะสมและใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (นโยบายความเป็นส่วนตัว) ซึ่งสามารถอ่านได้ที่นี่

2. คำนิยาม

คำและข้อความต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้เมื่อมีการใช้ในข้อกำหนดและข้อกำหนดการใช้งานนี้

คปภ.” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ผลิตภัณฑ์” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนเว็บไซต์ ที่ทำการตลาดและจำหน่ายโดย เอเชียไดเร็ค ในนามของพันธมิตรทางธุรกิจของ เอเชียไดเร็ค

“แรบบิท แคร์” “เรา” “ของเรา” หมายถึง บริษัท แรบบิท แคร์ จำกัด และบริษัทในเครือ บริษัท แรบบิท แคร์ โบรคเกอร์ จำกัด (ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยเลขที่ ว00021/2557, ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตเลขที่ ช00011/2559 ออกให้โดยคปภ.) รวมไปถึงบริษัท เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป จำกัด ดำเนินการและอยู่ภายใต้กฎหมายแห่งประเทศไทย

บริการ” หมายถึง การทำแคมเปญ ให้คำปรึกษา บริการเปรียบเทียบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างเป็นกลาง และสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์ให้กับลูกค้า

“ข้อตกลงการใช้งาน” หมายถึง ข้อกำหนดและข้อกำหนดการใช้งานนี้ รวมไปถึง การแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือการปรับปรุงทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวโดยแรบบิท แคร์

“หุ้นส่วน” หมายถึง ธนาคาร ผู้ให้บริการด้านการเงินอื่น ๆ ผู้ประกอบการเกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คลินิก และผู้ค้ารถยนต์ ซึ่งแรบบิท แคร์ ได้นำบริการมาเสนอผ่านเว็บไซต์

เว็บไซต์” หมายถึง rabbitcare.com และช่องทางการติดต่อออนไลน์ทั้งหมดที่ดำเนินการโดยแรบบิท แคร์

3. การตกลงและยอมรับข้อกำหนดและข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (ข้อกำหนดการใช้งาน) มีขึ้นเพื่อการใช้บริการและส่วนขยายต่าง ๆ ของผู้ใช้บนเว็บไซต์และเว็บไซต์อื่น ๆ ของแรบบิท แคร์ เมื่อผู้ใช้ได้ใช้งานเว็บไซต์ ถือว่าผู้ใช้ตกลงยอมรับข้อกำหนดการใช้งาน หากผู้ใช้ไม่ยินยอมข้อกำหนดการใช้งานนี้ ขอให้ผู้ใช้หยุดใช้งานเว็บไซต์ และปิดการเข้าถึงเว็บไซต์ทันที หากผู้ใช้ละเมิดข้อหนึ่งข้อใดของข้อกำหนดการใช้งานนี้ ผู้ใช้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ทันที

นอกจากทางเว็บไซต์แล้ว เราต้องการที่จะสื่อสารกับผู้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์บุคคลที่สาม ที่เราจะสามารถแบ่งปันคอนเท้นท์ หรือรับฟังความเห็นจากผู้ใช้ได้ อย่างเช่น www.facebook.com/RabbitCare รวมถึงแอพลิเคชั่นมือถือ และแอพลิเคชั่นสนทนาเช่น Line (เว็บไซต์บุคคลที่สาม) เราไม่ได้เป็นเจ้าของเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านั้น ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้มิได้ครอบคลุมถึงเราซึ่งแรบบิท แคร์ มิได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม หรือการกระทำของบุคคลที่แรบบิท แคร์ มิได้จ้างงาน หรือจัดการ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์บุคคลที่สามเสมอ

4. การแก้ไขข้อกำหนดและข้อกำหนดการใช้งาน

เราสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อกำหนดและข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นครั้งราว ซึ่งการแก้ไขแต่ละครั้งจะมีประกาศที่หน้าเว็บไซต์ ข้อกำหนดการใช้งานที่บังคับใช้อยู่ ณ เวลาที่ผู้ใช้ใช้บริการในแต่ละครั้งจะบังคับใช้กับผู้ใช้ การที่ผู้ใช้ใช้งานเว็บไซต์ต่อจะถือว่าผู้ใช้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และแก้ไข หากผู้ใช้ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และแก้ไข ขอให้ผู้ใช้หยุดใช้งานเว็บไซต์ทันที ด้วยเหตุนี้ เพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้กับผู้ใช้ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานนี้รวมทั้งวันที่ที่ข้อกำหนดการใช้งานมีผลใช้บังคับเป็นประจำ

5. การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และบริการ

 1. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์เท่าที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัว และผู้ใช้ยอมรับว่า จะไม่มีส่วนร่วมกับการใช้ คัดลอก หรือจำหน่ายเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์นี้นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้

 2. เว็บไซต์มีไว้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลโดยมิใช่เชิงพาณิชย์ของผู้ใช้เท่านั้น ห้ามใช้งานเว็บไซต์เพื่อเชิงพาณิชย์ กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือมิชอบด้วยกฎหมาย และ/หรือกิจกรรมที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเราโดยเด็ดขาด

 3. ห้ามผู้ใช้ใช้งานเว็บไซต์เพื่อ

  1. เพื่อทำร้าย ข่มขู่ หมิ่นประมาท หรือก่อกวนผู้ใด
  2. เพื่อค้นหา ได้มา ตรวจสอบ หรือแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้อื่นหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  3. เพื่อขัดขวาง ปิดกั้น รบกวน ทำลายการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของผู้ใช้อื่นหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือทำให้ระบบหรือเครือข่ายการสื่อสารของเราได้รับข้อมูลจำนวนมากโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ไม่เหมาะสม หรือไม่สมส่วน
  4. เพื่อแทรกแซง เปลี่ยนแปลง หรือทำวิศวกรรมย้อนรอยส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์
  5. เพื่อใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของเราในทางที่เป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเอาเปรียบเรา
   ผู้ใช้ตกลงว่าจะไม่หลีกเลี่ยง หรือปิด หรือแทรกแซงส่วนขยายด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์ หรือส่วนขยายที่ป้องกันหรือห้ามการใช้งานของเนื้อหาใดๆ หรือที่จำกัดการใช้งานเว็บไซต์หรือเข้าถึงเนื้อหา ผู้ใช้จะไม่แทรกแซงหรือก่อกวนเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือไม่ทำตามความต้องการ ระเบียบ นโยบาย หรือกฎของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์

 4. ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริการสามารถสั่งซื้อ และให้บริการได้เพียงในประเทศไทยเท่านั้น หากมิได้กล่าวเป็นอย่างอื่น ราคาใด ๆ บนเว็บไซต์จะเป็นหน่วยบาทไทย และใช้ได้ และมีผลในประเทศไทยเท่านั้น

 5. ผู้เยาว์สามารถใช้งานเว็บไซต์และบริการได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย

 6. เราสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือห้ามการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใดก็ได้ หรือปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ทางอินเตอร์เน็ต หรือที่อยู่ หรือประเทศใด ๆ ก็ได้ อีกทั้งยังสงวนสิทธิในการทำลาย หรือลบบัญชีผู้ใช้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าหากมีการละเมิดการใช้งานเว็บไซต์ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้ หรือหากเราเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของเรา

 7. เราจะทำให้เว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้มากที่สุด แต่เรามิได้รับประกันข้อความนี้ หากผู้ใช้ประสบปัญหาในการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ กรุณาติดต่อเรา เราอาจจะเพิ่มเติม แก้ไข ปรับปรุง เอาออก หรือลบเนื้อหา ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ภายในเว็บไซต์ เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นว่าจำเป็น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 8. เราได้ใช้และติดตั้งมาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ตไว้ที่เว็บไซต์แล้ว ผู้ใช้สามารถวางใจได้ว่าข้อมูลที่ผู้ใช้ได้ให้ไว้จะได้รับการเข้ารหัสด้วยเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยล่าสุด แม้เราจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงเว็บไซต์อย่างไม่ได้รับอนุญาต เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้ หากมีบุคคลที่สามสามารถเข้าถึงเว็บไซต์แบบไม่ได้รับอนุญาตได้

 9. แม้ว่าเราจะพยายามอย่างที่สุดเพื่อทำให้เว็บไซต์ปราศจากมัลแวร์ หรือโค้ดอันตรายอื่น ๆ แล้ว เรามิได้รับรองหรือรับประกันว่าเว็บไซต์จะไม่มีไวรัส มัลแวร์ ข้อผิดพลาด หรือสิ่งใดที่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ เครือข่าย ระบบ หรือเทคโนโลยีของผู้ใช้ตลอดเวลา เราจะทำสุดความสามารถในการนำออก และแก้ไขไวรัส มัลแวร์ ข้อผิดพลาด หรือสิ่งใดที่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ ให้เร็วที่สุด

6. ลิงก์เว็บไซต์ และคุกกี้

 1. เว็บไซต์นี้อาจจะมีลิงก์สู่เว็บไซต์และหน้าอื่นที่มิได้ดูแลโดยแรบบิท แคร์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผลิตภัณฑ์ของพันธมิตรของเรา การคลิกหรือใช้งานลิงก์นั้น ๆ ผู้ใช้รับทราบว่าแรบบิท แคร์มิได้มีอำนาจควบคุมถึงข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้ให้แก่บุคคลอื่นหลังจากออกจากเว็บไซต์นี้ไปแล้ว การเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของตัวผู้ใช้เองทั้งหมด แรบบิท แคร์ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ แก่ความเสียหาย หรือสูญเสียซึ่งเกิดจากการเข้าถึงเว็บไซต์นั้น ๆ

 2. เว็บไซต์อาจจะมีลิงก์สำหรับข้อเสนอ และโปรโมชั่นของพันธมิตรของเรา ซึ่งเรานำมาไว้เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ แรบบิท แคร์มิได้รับรองข้อเสนอ หรือ โปรโมชั่นนั้น ๆ อีกทั้ง มิได้รับรองความคิดเห็น การแนะนำ หรือ คำแนะนำใด ๆ ของข้อเสนอ หรือโปรโมชั่นของพันธมิตรของเรา แรบบิท แคร์ มิได้มีความรับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาดังกล่าว

 3. ลิงก์สู่เว็บไซต์นี้จากเว็บไซต์อื่นต้องได้รับความยินยอมจากเราก่อน เราสงวนสิทธิที่จะขอให้ลบลิงก์สู่เว็บไซต์นี้หากมีการนำไปวางที่อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเรา

 4. แรบบิท แคร์ ใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้กับเว็บไซต์เพื่อระบุตัวผู้ใช้ว่าเป็นผู้ใช้งานจริง ๆ และเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ และบริการของเรา คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่จะถูกโอนถ่ายเข้าเครื่องมือที่ผู้ใช้ใช้งานเข้าเว็บไซต์ คุกกี้ทำให้เราสามารถเก็บข้อมูล ที่อยู่ไอพี เว็บทราฟฟิก ตัวเลข วันที่ และเวลาในการเข้าเว็บไซต์ของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถปิดระบบคุกกี้ได้ที่เว็บไซต์ หากคุกกี้ถูกปิดการใช้งาน อาจจะจำกัดการใช้งานเว็บไซต์ หรือประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้

7. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 1. แรบบิท แคร์ คือเจ้าของตามกฎหมายของเว็บไซต์ แรบบิท แคร์ เป็นเจ้าของ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเว็บไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิในลวดลายใด ๆ หรือรูปแบบอื่น ๆ ของทรัพย์สินทางปัญญา) ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดการใช้งานนี้ก่อให้เกิดการโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ

 2. ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดการใช้งานนี้ให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้เกินกว่าที่จำเป็นในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และบริการตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้เท่านั้น

 3. อนุญาตให้ทำซ้ำทางอิเล็กทรอนิกส์และให้พิมพ์บางส่วนของเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในใช้บริการบนเว็บไซต์เท่านั้น ห้ามใช้ส่วนใดของเว็บไซต์ที่นอกเหนือจากการที่กล่าวไว้ข้างต้น เช่น การทำซ้ำ ดัดแปลง กระจาย พิมพ์ใหม่ ส่งต่อ หรือฉายภาพ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากแรบบิท แคร์ ก่อนโดยเด็ดขาด

 4. เนื้อหาใด ๆ ที่ผู้ใช้ส่งมอบ ถือว่าผู้ใช้อนุญาต และมอบสิทธิให้แรบบิท แคร์ สามารถใช้ ทำซ้ำ สื่อสาร แจกจ่าย ลอก ดัดแปลง ลบทั้งหมด แก้ไข ประยุกต์ ตีพิมพ์ แปล เปิดเผย หรือขาย หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาให้เป็นรูปแบบใดก็ตาม โดยมิต้องจ่ายค่าชดเชยให้ผู้ใช้ การอนุญาตนี้จะไม่ถูกยกเลิกจากการเลิกใช้ข้อกำหนดการใช้งาน และการเลิกใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้

8. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้

 1. การเปิดเผยข้อมูล

  1. บริการมีไว้เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในการค้นหาและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เสนอโดยพันธมิตรของเรา แรบบิท แคร์ เป็นเพียงคนกลางเท่านั้น มิใช่ผู้รับประกันของผลิตภัณฑ์ใด ๆ คำตอบของผู้ใช้ต่อคำถามต่าง ๆ ในเว็บไซต์นั้น มีไว้เพื่อให้เราสามารถเสนอราคาของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ให้ตรงกับความสนใจ หรือความต้องการของผู้ใช้ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ใช้ที่ต้องรับผิดชอบข้อมูลที่นำมาตอบว่าถูกต้องและครบถ้วน หากผู้ใช้ไม่สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ได้ การเสนอราคาอาจจะไม่สมบูรณ์ และผู้ใช้อาจจะไม่สามารถเลือกผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้

  2. ในกรณีที่ผู้ใช้ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากพันธมิตรของเรา จะเป็นหน้าที่ของลูกค้าที่จะต้องติดต่อกับพันธมิตรรายนั้น ๆ ด้วยตนเอง และผู้ใช้ต้องยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไปนั้นแม่นยำ สมบูรณ์ และถูกต้อง และมิได้กำกวม ทำให้เข้าใจผิดได้ ผู้ใช้ยืนยันว่าข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ได้เปิดเผยให้กับพันธมิตรของเรานั้น เพื่อให้พันธมิตรของเรานำไปประเมินว่าผู้ใช้นั้นมีคุณสมบัติที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เลือกหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดใด ๆ ผู้ใช้ควรแจ้งให้พันธมิตรของเราทราบทันที เราจะไม่มีความรับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ที่เกิดจากความไม่ถูกต้อง ผิดพลาด หรือข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่ผู้ใช้ให้กับพันธมิตรใด ๆ ไม่ว่าจะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ หรือทางใดก็ตาม

  3. หากมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของผู้อื่น ผู้ใช้ต้องรับรองว่า ผู้ใช้ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนั้น ว่าสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้ เราจะไม่มีความรับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ หากเจ้าของข้อมูลมิได้อนุญาตให้ผู้ใช้นำข้อมูลดังกล่าวมาเปิดเผย

 2. ความปลอดภัย

  1. ผู้ใช้ต้องทำให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ ใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์นั้นปราศจากมัลแวร์ ไวรัส หรือสิ่งใดก็ตามที่อาจจะส่งผลทำให้ข้อมูลถูกโจรกรรม หรือทำความเสียหายต่อเว็บไซต์ หรือเซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เว็บไซต์ตั้งอยู่

  2. ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบความปลอดภัยของบัญชีของตนเอง กล่าวคือ ชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) จะต้องเป็นความลับ ปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้อง ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับบัญชีผู้ใช้ ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน หากผู้ใช้ เข้าและใช้งานเว็บไซต์แทนที่บุคคลอื่น ให้ถือว่าผู้ใช้มีอำนาจสามารถยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ในข้อกำหนดนี้แทนบุคคลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้ยอมรับที่จะทำตามข้อกำหนดการใช้งานนี้ และตกลงรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์หรือบริการที่ผิดวัตถุประสงค์

 3. ผลิตภัณฑ์บนหน้าเว็บไซต์

  1. ผู้ใช้รับทราบว่าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากพันธมิตรบนเว็บไซต์นั้น ไม่ได้อยู่ในอำนาจการควบคุมของเรา บริการและข้อมูลต่าง ๆ ที่แรบบิท แคร์เสนอนั้นมีไว้เพื่อให้ใช้ในการศึกษาส่วนบุคคลหรือเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ผู้ใช้มีหน้าที่หาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการเพิ่มเติม ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการใดที่เหมาะสมกับตนด้วยตนเอง เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของผู้ใช้ หรือไม่ว่าผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับความต้องการหรือวัตถุประสงค์ของผู้ใช้หรือไม่ ในบางกรณี พันธมิตรของเราอาจจะแก้ไขผลิตภัณฑ์โดยไม่แจ้งให้เราทราบล่วงหน้า ดังนั้นเราไม่สามารถรับรองหรือรับประกันการมีอยู่ของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ได้

  2. การซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ จะทำให้ผู้ใช้ต้องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เป็นหน้าที่ของผู้ใช้งานที่จะอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างระมัดระวัง เพื่อทำความเข้าใจถึงข้อห้าม ข้อยกเว้น ข้อบังคับ ข้อกำหนดในการยกเลิก อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าปรับ และรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ด้วยตนเอง

  3. ผู้ใช้รับทราบว่าการที่แรบบิท แคร์ ให้บริการเว็บไซต์และบริการต่าง ๆ นั้น มิได้ก่อให้เกิดหรือถือว่าแรบบิท แคร์ ให้การแนะนำหรือให้คำปรึกษาทางการเงินหรือเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใด ผลิตภัณฑ์หนึ่ง หรือเป็นการสนับสนุน หรือแนะนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยแรบบิท แคร์

  4. ผู้ใช้รับทราบและเข้าใจว่า หากผู้ใช้ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือหากผู้ใช้ไม่พอใจในผลิตภัณฑ์ และต้องการติชมผลิตภัณฑ์ใด ๆ ผู้ใช้จะต้องติดต่อกับพันธมิตรผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ด้วยตนเอง ฝ่ายบริการลูกค้าของเราสามารถให้ข้อมูลการติดต่อได้หากจำเป็น

  5. นโยบายการยกเลิกและการคืนเงิน เป็นไปตามระเบียบสำนักงาน คปภ.

9. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บ ใช้ ประมวล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้นั้นเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่จะได้มีการแก้ไขเป็นครั้งคราว และกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับกับแรบบิท แคร์ หากผู้ใช้มีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อ

แรบบิท แคร์ จำกัด
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 02-022-4791
อีเมล: [email protected]

อาจจะมีการบันทึกเสียงขณะสนทนา เพื่อการพัฒนา และปรับปรุงบริการเท่านั้น เวลาทำการคือวันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง 18.00 น.

10. การจำกัดจำนวนความรับผิด

 1. บริการต่าง ๆ ทำงานจากระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบความเสี่ยงในการใช้งานด้วยตัวเอง เราขอเว้นจากการรับผิดใด ๆ จากความเสียหาย บาดเจ็บ สูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ใช้การจากใช้บริการและเว็บไซต์ของเรา เท่าที่กฎหมายกำหนด

 2. แรบบิท แคร์ ผู้ถือหุ้น กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทน ขอเว้นจากความรับผิดชอบ และรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น ที่ผู้ใช้อาจได้รับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือที่ไม่สมเหตุสมผล หรือไม่เป็นไปตามที่คาด แต่มิได้จำกัดผู้ใช้จากการเรียกร้องต่อผู้ขายผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือกฎหมายอื่น

11. ค่าสินไหมทดแทน

ผู้ใช้ตกลงจะชดเชยให้ และละเว้นแรบบิท แคร์ ผู้ถือหุ้น กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทน จากการกระทำ การดำเนินการ การกล่าวหา การสูญเสีย การรับผิด การปรับ ค่าใช้จ่ายตามสมควร ความเสียหาย และการกล่าวหาจากบุคลที่สาม ซึ่งเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้

 1. การเข้าถึง และใช้งานเว็บไซต์และบริการของผู้ใช้

 2. การละเมิดข้อหนึ่งข้อใดภายในข้อกำหนดการใช้งานนี้ของผู้ใช้

 3. การละเมิดกฎหมาย หรือสิทธิของบุคคลที่สาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สิน หรือสิทธิส่วนบุคคล) ของผู้ใช้ หรือ

 4. ข้อกล่าวหาใด ๆ ที่ผู้ใช้ยื่นต่อแรบบิท แคร์ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สาม

  ​​​​​​​การบังคับใช้การชดเชยนี้จะมีผลต่อไปถึงแม้ข้อกำหนดการใช้งานนี้สิ้นผล หรือผู้ใช้เลิกใช้งานเว็บไซต์และบริการ

12. การละเมิดข้อกำหนดการใช้งานนี้

หากผู้ใช้ละเมิดข้อใดก็ตามในข้อกำหนดการใช้งานนี้ เราสงวนสิทธิในการดำเนินการตามความเหมาะสมต่อผู้ใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การระงับไม่ให้ผู้ใช้เข้าถึงและใช้เว็บไซต์และบริการ ปิดกั้นอุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ไอพี แอดเดรส (IP address) เดียวกันกับผู้ใช้ไม่ให้เข้าถึงเว็บไซต์ หรือ/และ กระทำการอื่นใด ที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้ และกฎหมายที่ใช้บังคับ ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิในการเรียกร้องความเสียหายที่ผู้ใช้ก่อ ที่มีสาเหตุจากการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานนี้

13. เบ็ดเตล็ด

 1. ข้อกำหนดการใช้งานนี้ ร่วมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างผู้ใช้กับแรบบิท แคร์ ซึ่งจะมาแทนที่ข้อตกลง และข้อแถลงก่อนหน้านี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของข้อกำหนดการใช้งานนี้

 2. การงดใช้สิทธิหรือใช้สิทธิล่าช้าในครั้งใดของเราต่อผู้ใช้ตามข้อกำหนดการใช้งานนี้ จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิดังกล่าวหรือสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น การงดใช้สิทธิหรือใช้สิทธิล่าช้าในครั้งใดจะไม่ถือเป็นบรรทัดฐานหรือเป็นการสละสิทธิในสิทธิอย่างเดียวกันหรือสิทธิอื่นๆ ในอนาคต

 3. การที่ข้อกำหนดใดก็ตามในข้อกำหนดการใช้งานนี้เป็นโมฆะหรือไม่มีผลใช้บังคับ จะไม่มีผลต่อการใช้บังคับข้อกำหนดอื่น ๆ ทั้งสิ้น

14. กฎหมายที่บังคับและข้อพิพาท

ข้อกำหนดการใช้งานนี้จะอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานนี้ จะถูกเสนอต่อศาลแห่งประเทศไทย

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท แคร์
ข้อมูลของคุณปลอดภัยแน่นอน ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไข
Rabbit Mascot Icon

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา