Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้
ประกันชีวิตแบบบำนาญ

ทำไมต้องซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญ กับ Rabbit Care ?

แคร์บำนาญ

รับเงินบำนาญ 15% ทุกปี ตั้งแต่อายุครบ 60 - 90 ปี

แคร์ภาษี

สามารถลดหย่อนภาษี สูงสุด 100,000 บาท*

แคร์ค่าเบี้ย

ค่าเบี้ยเริ่มวันละ 6 บาท หรือต่อเดือนเพียง 175 บาท

แคร์อนาคต

คุ้มครองตั้งแต่ก่อนเกษียณ พร้อมรับเงินบำนาญจนถึงอายุ 85 ปี

แคร์ทุกปี

สามารถขอยื่นลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาทุกปี

แคร์ความคุ้ม

จ่ายค่าเบี้ยเบา ๆ แต่ได้รับผลตอบแทน กลับคืนสูงตลอดสัญญา

ประกันชีวิต แบบบำนาญ

ลงทะเบียนรับความแคร์ง่าย ๆ ใน 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 : เลือกแผนที่ใช่

ค้นหาแผนประกันภัยจากบริษัทชั้นนำ พร้อมเปรียบเทียบราคาคุ้มค่า เพื่อเลือกความคุ้มครองที่ตอบโจทย์คุณ

ขั้นตอนที่ 2 : ใส่ข้อมูลส่วนตัว

กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อ เพื่อรับการติดต่อกลับ จากผู้เชี่ยวชาญด้านแผนประกันภัยของ Rabbit Care

ขั้นตอนที่ 3 : เลือกซื้อความแคร์

เลือกซื้อแผนประกันภัย พร้อมรับความคุ้มครองใน 1 วันทำการถัดไป เมื่อผ่านการพิจารณาเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย

บริษัทประกันภัยชั้นนำที่เราคัดสรรมาให้คุณ

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

ประกันชีวิตแบบบำนาญ ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันชีวิตแบบบำนาญ ถือได้ว่าเป็นประกันชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง ที่นอกจากให้ความคุ้มครองกรณีผู้ทำประกันเสียชีวิตแล้ว ยังคุ้มครองครอบคลุมไปถึงเรื่องของรายได้หลังเกษียณอีกด้วย โดยมีหลักการว่า หากเราจ่ายค่าเบี้ยประกันตามกำหนดครบ เมื่อถึงอายุตามเงื่อนไขที่กำหนด  ทางบริษัทประกันจะจ่ายเงินบำนาญเป็นรายเดือนคืนให้กับผู้เอาประกันเพื่อเป็นรายได้ไว้ใช้จนกว่าจะเสียชีวิต โดยบางแห่งอาจเริ่มให้เงินบำนาญที่อายุ 55 ปี หรือบางแห่งอาจเริ่มต้นให้เงินบำนาญที่อายุ 60 ปี

 

นอกจากนี้ อีกหนึ่งจุดเด่นของประกันชีวิตแบบบำนาญคือ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ และมีเบี้ยประกันให้เลือกหลากหลาย เหมาะกับผู้ที่ต้องการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตในวัยเกษียณ หรือเก็บไว้เป็นมรดกให้คนที่คุณรักในภายหลัง

ประกันชีวิตแบบบำนาญ มีกี่ประเภท แตกต่างกันอย่างไร?

สำหรับประกันชีวิตแบบบำนาญ แบ่งออกได้ 2 ประเภท ดังนี้

 

  • เงินบำนาญแบบคงที่ (Fixed Annuity) คือ กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญที่บริษัทจ่ายเงินบำนาญคงที่ทุกงวด ตั้งแต่งวดแรกไปจนถึงงวดสุดท้ายของชีวิต

 

  • เงินบำนาญแปรผัน (Variable Annuity) คือ กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญที่จ่ายเงินมากน้อยตามผลประกอบการจากการลงทุน เงินบำนาญแบบแปรผันส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบของ การลงทุนในพันธบัตร หุ้นกู้ และกองทุนรวมต่าง ๆ
     

หากเสียชีวิตก่อน จะยังได้รับเงินบำนาญจากประกันชีวิตแบบบำนาญหรือไม่?

ในกรณีเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญนั้น จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแบบประกันที่ผู้ทำประกันได้ซื้อไว้

 

เช่น บางบริษัทฯ จะจ่ายคืนเฉพาะเบี้ยประกันที่ทำเอาไว้ แต่จะไม่จ่ายผลตอบแทนเพิ่มเติมให้, บางบริษัทฯ จะยังคงจ่ายเป็นเงินบำนาญให้ ในกรณีที่จ่ายเบี้ยประกันครบถ้วนตามกรมธรรม์ที่ระบุเอาไว้ หรือบางแห่งอาจจ่ายเป็นเงินบำเหน็จ พร้อมเงินสมทบในกรณีที่เสียชีวิตจากเหตุสุดวิสัย เป็นต้น

 

ทั้งนี้ ผู้ทำประกันชีวิตแบบบำนาญควรตรวจสอบเงื่อนไข รวมไปถึงข้อยกเว้นต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเสียก่อนการทำประกันเสมอ เนื่องจากบริษัทแต่ละแห่งจะมีข้อกำหนด กฎเกณฑ์ที่ไม่เหมือนกัน เพื่อผลประโยชน์ของผู้ทำประกันเอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางใดบ้าง?

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดประกันชีวิตแบบบำนาญจากบริษัทต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ของแรบบิทแคร์ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 1438 จะมีเจ้าหน้าที่พร้อมบริการ

ประกันเกษียณอายุ หรือประกันบำนาญ คืออะไร?

ประกันเกษียณอายุ (Annuity) หรือเรียกอีกอย่างว่าประกันบำนาญ คือ รูปแบบการประกันชีวิตที่มีลักษณะในการออมเงินคล้ายประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ โดยผู้เอาประกันจะต้องดำเนินการชำระค่าเบี้ยประกันเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ระยะเวลาในการชำระเบี้ยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับอายุปัจจุบันที่เริ่มทำประกัน นับไปจนถึงอายุ 55 ปี หรือ 60 ปี แล้วแต่เงื่อนไขในการรับประกันของแต่ละบริษัทประกัน และแบบประกันเกษียณอายุจะไม่มีการคืนเงินระหว่างสัญญา ผู้เอาประกันจะต้องออมเงินอย่างต่อเนื่องไปจนถึงอายุเกษียณ ตามกำหนดในกรมธรรม์จึงจะได้รับเงินคืนในรูปแบบของเงินบำนาญ จนถึงอายุ 85 หรือ 90 ปี แล้วแต่แบบ

 

เงินบำนาญ คือ เงินที่ผู้เอาประกันจะได้รับเป็นประจำจากสัญญากรมธรรม์ประกันเกษียณอายุ ที่บริษัทประกันจะดำเนินการจ่ายบำนาญให้แก่ผู้เอาประกันในทุก ๆ ปี ไปจนถึงอายุที่กำหนดในเงื่อนไขกรมธรรม์ จะเป็นเสมือนตัวช่วยทางการเงินในสำหรับช่วงอายุเกษียณที่เพิ่มเติมขึ้นนอกเหนือจากเงินเกษียณในส่วนอื่น ๆ อย่างเช่น จากสิทธิประกันสังคมที่อาจจะมีไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายต่อเดือน การซื้อประกันชีวิตสำหรับวัยเกษียณเพื่อรับเงินบำนาญอีกทางจากประกัน จึงเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงเรื่องเงินเกษียณเป็นอย่างดี

 

ส่วนเงินบำเหน็จ หมายถึง เงินตอบแทนที่ได้รับเช่นเดียวกับเงินบำนาญ แต่เงินบำเหน็จจะเป็นการจ่ายเงินตอบแทนเพียงครั้งเดียว สำหรับประกันเกษียณอายุแล้วส่วนใหญ่บริษัทประกันเจ้าของแผนจะทำแผนออกมาให้มีการจ่ายผลประโยชน์ในรูปแบบเงินบำนาญมากกว่า ในส่วนของเงินบำเหน็จอาจจะใกล้เคียงกับการได้รับเงินก้อนจากประกันชีวิตเมื่อมีการเวนคืนกรมธรรม์มากกว่า

ประกันเกษียณอายุให้ความคุ้มครองอย่างไร?

วัตถุประสงค์หลักของประกันชีวิตเกษียณอายุ ก็คือ การวางแผนทางการเงินอย่างมั่นคง ให้มีเงินใช้ในยามเกษียณต่อเนื่องไม่สะดุดแม้จะไม่มีรายได้ประจำเช่นเคย แต่หากในกรณีที่มีการเสียชีวิตระหว่างสัญญาประกันก็ยังคงให้ความคุ้มครองด้วยการจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเหมือนประกันชีวิตรูปแบบอื่น ๆ โดยกรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตในช่วงระยะเวลารับเงินบำนาญ (วันครบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันอายุเกษียณ 55 ปี หรือ 60 ปี แล้วแต่เงื่อนไข) บริษัทประกันจะดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้รับผลประโยชน์ต่อไป หรือกรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตก่อนจะได้รับเงินบำนาญบริษัทประกันจ่ายผลประโยชน์เงินเอาประกันตามตารางมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญและถือเป็นการสิ้นสุดสัญญาประกันภัย ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันของแต่ละแบบประกันและแต่ละบริษัทประกันเช่นกัน

ประกันเกษียณอายุเหมาะกับใครบ้าง?

ประโยชน์หลักของการทำประกันบำนาญ คือ การสร้างหลักประกันรายได้ของผู้เอาประกันช่วงวัยเกษียณอายุโดยบริษัทประกันจะจ่ายผลประโยชน์ให้กับผู้เอาประกันอย่างสม่ำเสมอเป็นรายเดือน หรือรายปีจนกว่าผู้เอาประกันจะเสียชีวิตหรือตามระยะเวลาที่กำหนดในกรมธรรม์ ดังนั้นบุคคลที่ควรวางแผนทำประกันเกษียณอายุ ได้แก่

 

กลุ่มคนอายุ 25 - 50 ปี 
กลุ่มคนที่อายุยังน้อยมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะเริ่มต้นวางแผนการทำประกันเกษียณอายุ ไว้สำหรับเป็นหลักประกันในชีวิตและสร้างผลตอบแทนเอาไว้ใช้ในช่วงวัยเกษียณ โดยเหตุผลหลักที่กลุ่มคนวัยนี้ควรวางแผนทำประกัน เนื่องจากยิ่งอายุน้อยค่าเบี้ยประกันจะไม่แพงเพราะมีระยะเวลาในการเก็บออมเงินในประกันมากกว่าบุคคลที่อายุเยอะ ค่าเบี้ยจึงจับต้องได้ไม่กระทบกับภาระค่าใช้จ่ายปัจจุบันมากเกินไป

 

กลุ่มบุคคลที่ทำงานประจำ 
ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ แม้ว่าบริษัทจะมีสวัสดิการที่ดีให้หรือมีเงินบำนาญในวัยเกษียณอายุให้ แต่อาจจะไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินชีวิตต่อไปในวัยหลังเกษียณอายุ ดังนั้นการเก็บออมเงินเพิ่มเติมด้วยการทำประกันเกษียณอายุหรือประกันบำนาญ จึงเป็นตัวช่วยในการลดความเสี่ยงที่จะมีเงินใช้ยามเกษียณไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังสามารถนำค่าเบี้ยประกันที่จ่ายตามจริงไปยื่นลดหย่อนภาษีได้ทุก ๆ ปี สูงสุด 200,000 บาท ได้ทั้งความคุ้มครองจากประกันและยังได้รับเงินคืนจากการลดหย่อนภาษีอีกด้วย

 

กลุ่มบุคคลที่ไม่ได้ลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund)
อาจเป็นกลุ่มบุคคลทำงานประจำทั่วไป แต่บริษัทไม่ได้มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานได้สะสมเงินเพื่อวางแผนเกษียณ การหาหลักประกันอื่น ๆ ช่วงวัยเกษียณเพิ่มเติมอย่างการทำประกันชีวิตแบบเกษียณจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะช่วยให้คุณมีเงินก้อนสำหรับใช้จ่ายในช่วงเกษียณเพิ่มมากขึ้น เพียงพอมากขึ้น

 

กลุ่มบุคคลประกอบธุรกิจส่วนตัว 
บุคคลกลุ่มนี้มีความเหมาะสมที่จะเริ่มต้นวางแผนการเกษียณมากที่สุด เนื่องจากมีความเสี่ยงด้านอาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน และจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการเงินสำหรับใช้ในช่วงเกษียณให้ดีต้องมีระเบียบวินัยในการออมเงินสูงมาก ดังนั้นประกันเกษียณอายุจึงเหมาะที่จะเป็นตัวช่วยในการบริหารจัดการเงินออมให้มีประสิทธิภาพและมีวินัยในการออมมากขึ้น เพื่อเป้าหมายทางการเงินในอนาคต คือมีเงินใช้ยามเกษียณโดยไม่ต้องกังวลสถานการณ์เศรษฐกิจและสถานการณ์ธุรกิจที่อาจะประสบได้ในอนาคต

ข้อดีของการทำประกันเกษียณอายุ?

นิยามของการประกันชีวิตแบบบำนาญ คือการที่บริษัทประกันมีการการันตีเงินที่ผู้เอาประกันจะได้รับเมื่อถึงช่วงวัยเกษียณอายุคุณจะได้รับเงินจากบริษัทประกันสำหรับใช้จ่ายในวัยเกษียณอย่างแน่นอน ความเสี่ยงต่ำ ได้เงินก้อนจำนวนแน่นอนทุก ๆ ปี ดังนั้นข้อดีของการวางแผนทำประกันประเภทนี้สามารถจำแนกโดยรวมได้ ดังนี้

 

ไม่เป็นภาระคนในครอบครัว : เนื่องจากวัยเกษียณคือวัยที่ส่วนใหญ่จะไม่มีรายได้ประจำเข้ามาเช่นเดิม ขณะเดียวกันก็ยังมีภาระค่าใช้จ่ายส่วนตัวทั้งค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต รวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย ทำให้รู้สึกว่าไม่ต้องการพึ่งพาหรือเป็นภาระมากกับลูกหลานมากนัก การวางแผนทำประกันแบบบำนาญจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยลดความกังวลในเรื่องนี้ เพราะจะทำให้คุณมีเงินออมเพื่อตนเองหรือเพื่อคนในครอบครัวในกรณีเกิดเหตุไม่คาดคิดได้

 

ผลประโยชน์ทางด้านภาษี : สามารถนำค่าเบี้ยประกันที่จ่ายตามจริงไปใช้ในการยื่นลดหย่อนภาษีได้ตามที่เงื่อนไขกรมสรรพากร ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีหรือไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

 

เป็นหลักประกันให้คนข้างหลัง : แม้ว่าผู้เอาประกันจะเสียชีวิตแล้ว ประกันเกษียณอายุก็ยังจะชดเชยผลประโยชน์ให้กับบุคคลในครอบครัวให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้โดยไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันรับผิดชอบมาก่อน

ควรเลือกซื้อประกันเกษียณอายุหรือซื้อ RMF?

หากคุณกำลังวางแผนเกษียณคุณสามารถวางแผนเกษียณโดยการซื้อทั้งประกันแบบบำนาญและซื้อ RMF หรือกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ควบคู่ไปพร้อมกันได้เลย เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ประเภทนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการเก็บออมเงินเพื่อใช้ในช่วงเกษียณเช่นกัน โดยประกันเกษียณอายุจะสามารถเลือกระยะเวลาในการชำระค่าเบี้ยหลากหลายทั้งแบบจ่ายครั้งเดียวหรือจ่ายระยะยาว พร้อมรับผลตอบแทนที่แน่นอนหลังเกษียณในทุก ๆ ปี ตามที่ระบุในสัญญาไม่ต้องความเสี่ยงจากการลงทุน พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาท ส่วนการซื้อกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ก็จะช่วยทำให้คุณมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเป็นเงินก้อนสูงจากการลงทุนสำหรับใช้ในยามเกษียณที่มากขึ้น และสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15% ของเงินได้ โดยเมื่อนับรวมกับเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ประกันแบบบำนาญ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

 

ซึ่งการเลือกวางแผนเกษียณทั้ง 2 ประเภทจะช่วยให้เป้าหมายทางการเงินที่มีวัตถุประสงค์ด้านการเกษียณอายุเป็นไปตามแผนที่วางไว้ได้ง่ายขึ้น รวดเร็วมากขึ้น และมีโอกาสได้รับเงินเกษียณที่มากขึ้นด้วย

หากต้องการสมัครทำประกันเกษียณอายุกับแรบบิท แคร์ มีขั้นตอนอย่างไร?

คุณสามารถเข้ามาดูรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันเกษียณอายุได้โดยละเอียดที่เว็บไซต์ของแรบบิท แคร์ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 

  1. เข้าหน้าเว็บไซต์ แรบบิท แคร์ เลือกแผนประกันเกษียณอายุที่คุณสนใจ 
  2. คุณสามารถคลิกเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับแผนประกันที่คุณสนใจ
  3. เมื่อตัดสินใจเลือกแผนประกันที่ต้องการแล้ว ให้คุณคลิกปุ่มปรึกษาฟรีในหน้าแผนประกันนั้นเพื่อกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ อายุ แล้วส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่แรบบิท แคร์
  4. รอรับการติดต่อกลับจากผู้เชี่ยวชาญด้านแผนประกันบำนาญ ของแรบบิท แคร์ 
  5. เมื่อได้รับเอกสารสมัครทำประกันให้กรอกข้อมูลตามใบคำขอเอาประกัน กรอกข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ และชำระค่าเบี้ยประกัน โดยแถลงข้อมูลตามข้อเท็จจริง
  6. รอรับความคุ้มครองและเอกสารกรมธรรม์เมื่อผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน 

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา