Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด

ข้อมูลทั่วไป บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย (KPI Insurance)

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2496 ในนาม บริษัท ร.ส.พ. ประกันภัย จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 301 ถ. เจริญกรุง อ. ป้อมปราบ จ. พระนคร กทม. โดยการนำของ พลจัตวาประมาณ อดิเรกสาร ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะจดทะเบียน ขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (องค์การ ร.ส.พ.) ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจด้านการรับประกันภัยรถยนต์

บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องจนมาถึงวันที่ ปีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2538 บริษัท ร.ส.พ. ประกันภัย จำกัด ผนึกกำลังร่วมทุนกับธนาคารกรุงไทย และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ Krungthai Panich Insurance Public Company Limited (KPI Insurance) ธนาคารที่มีชื่อเสียงด้านความมั่นคงเป็นอันดับต้นของประเทศ โดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย ถือหุ้นเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท บริษัท จึงได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด

จนกระทั่งวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 56 วรรค 2 ที่กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยที่เป็นบริษัทจำกัด ให้ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 59 มีมติพิเศษให้ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และจดทะเบียน ในนาม บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

คณะผู้บริหาร กรุงไทยพานิชประกันภัย (KPI Insurance)

  • นางสาวสุชาวดี แสงอนงค์ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ / รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
  • นางทัศนีย์ หรือตระกูล - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
  • นางสาววีร์ชลิตา จิรสันติพงศ์ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล และบริหารทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยของ กรุงไทยพานิชประกันภัย (KPI Insurance)

กรุงไทยพานิชประกันภัย มีบริการหลากหลาย จุดเด่นคือประกันภัยรถยนต์ ให้บริการประกันภัยทุกระดับ ชั้น 1 / 2+ / 2 / 3+ / 3 ตอบทุกโจทย์การใช้งานของลูกค้า พร้อมกับบริการฉุกเฉิน 24 ชม. และผู้เชี่ยวชาญทุกด้านเกี่ยวกับประกันภัยยานยนต์

ประกันรถยนต์จากกรุงไทยพานิชประกันภัย (KPI Insurance)

ความคุ้มครองรถผู้ทำประกัน
ประเภทประกันภัย
ชั้น 1
ชั้น 2+
ชั้น 2
ชั้น 3+
ชั้น 3
ชนแบบมีคู่กรณีชนแบบมีคู่กรณี
x
x
ชนแบบไม่มีคู่กรณีชนแบบไม่มีคู่กรณี
x
x
x
x
ไฟไหม้ไฟไหม้
x
x
รถหายรถหาย
x
x
ภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติ
x
x
ช่วยเหลือ 24 ชม. ช่วยเหลือ 24 ชม.
x
x
x
ซื้อประกันรถยนต์   
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
ความคุ้มครองอื่นๆ ครอบคลุมทุกชั้นประกัน
คุ้มครองคู่กรณี และทรัพย์สินคู่กรณี
อุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่สาม
คุ้มครองชิวิตบุคคลที่สาม
คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่
ค่ารักษาพยาบาลตัวผู้ขับขี่
การประกันตัวผู้ขับขี่

พันธมิตรประกันภัยชั้นนำกว่า 30 บริษัท

วิริยะประกันภัย
กรุงเทพประกันภัย
ไทยประกันชีวิต
เอฟดับบลิวดี (FWD) ประกันชีวิต
 โตเกียวมารีนประกันภัย
 เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
แอลเอ็มจี ประกันภัย
แรบบิท ไลฟ์
เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
ทิพยประกันภัย
 เอไอเอ
กรุงเทพประกันชีวิต
ไทยประกันชีวิต จำกัด
เมืองไทยประกันภัย
เทเวศประกันภัย
เอไอจี ประกันภัย
 อลิอันซ์ อยุธยา
แอกซ่าประกันภัย
มิตรแท้ประกันภัย
เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
นวกิจประกันภัย
อาคเนย์ประกันชีวิต
 สินมั่นคง ประกันภัย
 ไทยศรีประกันภัย
ประกันภัยไทยวิวัฒน์
ธนชาตประกันภัย
รู้ใจ
ชับบ์สามัคคีประกันภัย
ฟอลคอนประกันภัย
ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย
ไทยไพบูลย์ประกันภัย
อินทรประกันภัย

ที่ตั้งและข้อมูลติดต่อ

ที่ตั้ง : Kpi Tower 1122 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

 

ไลน์ไอดี : @kpiinsurance 


เบอร์โทรศัพท์ : 0-2624-1111


เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.40 น.
 

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

ขั้นตอนการเคลม กรุงไทยพานิชประกันภัย (KPI Insurance) ทำอย่างไร?

หากคุณเป็นผู้ใช้ประกันรถยนต์ กรุงไทยพานิชประกันภัยผ่านแรบบิท แคร์ และประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน คุณสามารถแจ้งเคลมประกันได้ 4 วิธี คือ

 

1. แจ้งเคลมโดยการโทรศัพท์ วิธีนี้เป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุด โดยอันดับแรกคุณจะต้องทำ คือ การโทรแจ้งศูนย์ช่วยเหลืออุบัติภัยของทางกรุงไทยพานิชประกันภัย ผ่านเบอร์โทรศัพท์ 02 309 5888 เพื่อแจ้งรายละเอียดกรมธรรม์รถยนต์ของคุณ โดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุ

 

2. แจ้งเคลมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ เมื่อคุณประสบอุบัติเหตุ คุณสามารถแจ้งเคลมประกันกรุงไทยพานิชประกัยภัยผ่านทางเว็บไซต์ได้ เพียงแค่คุณกรอกข้อมูลของคุณและข้อมูลของกรมธรรม์ไปแล้วรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับก็เป็นอันเสร็จสิ้น

 

3. แจ้งเคลมผ่าน KPI Application อีกวิธีที่สะดวกและง่ายสำหรับการแจ้งเคลมประกันกรุงไทยพานิชประกันภัย คือ แจ้งเคลมผ่าน KPI Application โดยใช้วิธีการเคลมเหมือนกับการเคลมออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ แต่วิธีนี้สามารถใช้ได้กับ ผู้ที่ทำประกันรถยนต์ กรุงไทยพานิชประกันภัย ชั้น 1 เท่านั้น

 

4. การแจ้งเคลมผ่านสำนักงานของบริษัท คุณสามารถเข้าไปแจ้งเคลมได้ที่บริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัย (จำกัด) ที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา 24 สาขา ทั่วประเทศ
 

โรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย (KPI Insurance)

โรงพยาบาลคู่สัญญากับกรุงเทพพานิช ประกันภัยครอบคลุมโรงพยาบาลทั้งเอกชน และรัฐบาล ครอบคลุมทุกภาคจังหวัด ยกตัวอย่างเช่น โรงพยาบาล ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล / โรงพยาบาล กรุงเทพเชียงใหม่ / โรงพยาบาล หัวเฉียว / โรงพยาบาล สุขุมวิท / โรงพยาบาล สินแพทย์ / โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย เป็นต้น 

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา