Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

🎵 รับฟรีก่อนใคร! หูฟัง Marshall Minor IV และ Rabbit Voucher มูลค่ารวม 10,990 บาท แค่สมัครบัตรฯ UOB ผ่าน Rabbit Care คลิก! 💳

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (SELife)

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (SELife) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2498 ด้วยความตั้งใจที่อยากให้คนไทยมีความมั่นคง โดยมุ่งหวังให้ทุกคนที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย มีแต่ความสุขเกิดขึ้นในครอบครัว ซึ่งภาพรวมทั้งหมดในด้านการบริหาร มีความต้องการให้ผู้ถือประโยชน์ประกันภัย ได้รับความคุ้มครองและการดูแลที่ดีที่สุดจาก “อาคเนย์ประกันชีวิต” ในจุดเริ่มต้นของบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ 1 ล้านบาท และขณะนั้นมีผู้ก่อตั้งเพียง 7 ท่าน คือ

 • หลวงดำรงดุริตเรข
 • พระยาปรีชานุสาสน์
 • นายรองสนิท โชติกเสถียร
 • หม่อมเจ้ากมลีสาณ ชุมพล
 • พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ ยุคล
 • นายพยัพ ศรีกาญจนา
 • นายเทียน เหลียวรักวงศ์

นอกเหนือจากนั้นยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ทรงเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับปฐมฤกษ์ให้แก่บริษัท และพอเวลาผ่านไปในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2555 ได้มีการจดทะเบียนเป็น บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ดำเนินการในด้านประกันชีวิตและทรัพย์สินอย่างครบวงจรมาจนถึงปัจจุบันนี้

คณะผู้บริหาร อาคเนย์ประกันชีวิต (SELife)

 • นายวัชรา ตันตริยานนท์ (ประธานกรรมการ)
 • นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ (รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง)
 • พล.ต.อ.เจตน์ มงคลหัตถี (กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)
 • รศ.ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ (กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ)
 • นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ (กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ)
 • ดร.ณัฐพัชร์ เจียรวงศ์ (กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง)
 • นางอาทินันท์ พีชานนท์ (กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการลงทุน)
 • ดร.อภิชัย บุญธีรวร (กรรมการ และกรรมการลงทุน)
 • นางภฤตยา สัจจศิลา (กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการลงทุน / กรรมการผู้จัดการ)
 • นางสาวไพศรี ชุติวิริยะการย์ (กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง)

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยของ อาคเนย์ประกันชีวิต (SELife)

สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยของ อาคเนย์ประกันชีวิต จะมีอยู่ทั้งหมด 4 หมวดหลักด้วยกัน คือ ประกันคุ้มครองชีวิต, ประกันชีวิตสุขภาพ, ประกันออมทรัพย์ และประกันบำนาญ โดยประกันภัยทั้งหมดที่มีให้บริการ สามารถซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกรายการ รวมถึงการขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทโดยตรง เพื่อรับคำแนะนำการเลือกประกันที่เหมาะสมที่สุดแก่ผู้ที่ต้องการได้อย่างสะดวกสบาย

พันธมิตรประกันภัยชั้นนำกว่า 30 บริษัท

วิริยะประกันภัย
กรุงเทพประกันภัย
ไทยประกันชีวิต
เอฟดับบลิวดี (FWD) ประกันชีวิต
 โตเกียวมารีนประกันภัย
 เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
แอลเอ็มจี ประกันภัย
แรบบิท ไลฟ์
เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
ทิพยประกันภัย
 เอไอเอ
กรุงเทพประกันชีวิต
ไทยประกันชีวิต จำกัด
เมืองไทยประกันภัย
เทเวศประกันภัย
เอไอจี ประกันภัย
 อลิอันซ์ อยุธยา
แอกซ่าประกันภัย
กรุงไทยพานิชประกันภัย
มิตรแท้ประกันภัย
เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
นวกิจประกันภัย
 สินมั่นคง ประกันภัย
 ไทยศรีประกันภัย
ประกันภัยไทยวิวัฒน์
ธนชาตประกันภัย
รู้ใจ
ชับบ์สามัคคีประกันภัย
ฟอลคอนประกันภัย
ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย
ไทยไพบูลย์ประกันภัย
อินทรประกันภัย

ที่ตั้งและข้อมูลติดต่อ

315 อาคารไทยกรุ๊ป ชั้นที่ 8 - 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

อีเมล : [email protected]


เบอร์โทรศัพท์ : อาคเนย์ประกันชีวิต โทร 0-2631-1331

 

เวลาทำการ อาคเนย์ประกันชีวิต
สำนักงานใหญ่
วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 
เวลาทำการ : 08.30 - 17.00 น. 

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

ขั้นตอนการเคลมประกัน อาคเนย์ประกันชีวิต ทำอย่างไร?

การเคลมสุขภาพ
วิธีการการเคลมผู้ป่วยนอก (OPD) 

 • ผู้เอาประกันแสดงบัตรประกันสุขภาพ พร้อมบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ตให้กับสถานพยาบาล
 • ผู้เอาประกันพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษา
 • ผู้เอาประกันกรอกแบบฟอร์มการรักษาคนไข้นอก (OPD CLAIM FORM)
 • รับแจ้งยอดค่าใช้จ่ายจากสถานพยาบาล
 • เซ็นชื่อเพื่อรับทราบยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • ผู้เอาประกันทำการชำระค่ารักษส่วนเกินนอกเหนือจากที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ (กรณีที่ค่ารักษาพยาบาลเกินจากสิทธิความคุ้มครอง)

 

วิธีการเคลมผู้ป่วยใน (IPD) 

 • วันที่ผู้เอาประกันเข้ารักษาโรงพยาบาล
  ผู้เอาประกันแสดงบัตรประกันสุขภาพ พร้อมบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ตให้กับสถานพยาบาล
 • ผู้เอาประกันพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษา
  แพทย์ลงความเห็นผู้เอาประกันมีความจำเป็นต้องรับเข้าไว้เป็นผู้ป่วยใน
 • ผู้เอาประกันกรอกแบบฟอร์มการรักษาคนไข้ใน และ Fax Claim (IPD&FAX CLAIM FORM)
 • โรงพยาบาลแจ้งผ่านระบบ Fax Claim มายังบริษัทฯ
 • บริษัทฯ แจ้งยืนยันสิทธิความคุ้มครองให้กับโรงพยาบาลทราบ
 • วันที่ผู้เอาประกันออกจากโรงพยาบาล
  โรงพยาบาลยื่นเรื่องเพื่อแจ้งยอดกลับผ่านระบบ Fax Claim มายังบริษัทฯ
 • ผู้เอาประกันรอใบตอบรับยืนยันอนุมัติยอดค่ารักษาพยาบาลจาก บริษัทฯ
 • เซ็นชื่อเพื่อรับทรายยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • ผู้เอาประกันทำการชำระค่ารักษส่วนเกินนอกเหนือจากที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ (กรณีที่ค่ารักษาพยาบาลเกินจากสิทธิความคุ้มครอง)

โรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต

ทางบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด มีสถานพยาบาลที่เป็นคู่สัญญารวมกันมากถึง 200 แห่งทั่วประเทศไทย ซึ่งพร้อมให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ผู้เอาประกันภัย ที่ถือกรมธรรม์จาก อาคเนย์ประกันชีวิต โดยสามารถเข้ารักษาตัวในสถานพยาบาลที่มีรายชื่ออยู่ในคู่สัญญาได้ทันที ไม่ต้องมีการทำสำรองจ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ยกตัวอย่างรายชื่อโรงพยาบาลดังนี้

 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
 • โรงพยาบาลสมิติเวช
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • โรงพยาบาลพญาไท
 • โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ

นอกเหนือจากรายชื่อสถานพยาบาลทั้งหมดที่แนะนำมา ผู้ถือกรมธรรม์ของ อาคเนย์ประกันชีวิต สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลเพิ่มเติมได้ที่หน้ารายชื่อสถานพยาบาลคู่สัญญาทั้งหมดของ บริษัท  อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัดเพื่อความถูกต้องในการเข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็ว และราบรื่นที่สุด

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา