Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

🎵 สมัครบัตรฯ UOB Grab หรือ UOB Lazada ผ่าน Rabbit Care รับฟรี! Airpods Gen 3 และ Rabbit Voucher มูลค่ารวม 12,790 บาท สนใจ คลิก! 💳

บริษัทประกันภัยในไทย

ประกันสุขภาพจากพันธมิตร แรบบิท แคร์

Banner_Viriyah-Aoonjairak_1.jpg

วิริยะประกันภัย

 • คุ้มครองผู้ป่วยในสูงสุด 5 ล้านบาท/ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
 • คุ้มครองผู้ป่วยนอสูงสุด 2,500 บาท/วัน (สูงสุด 30 ครั้งต่อปี)
 • คุ้มครองค่าห้องผู้ป่วยสูงสุด 15,000 บาทต่อวัน (ไม่เกิน 365 วัน)
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน เมื่อเข้ารักษาที่โรงพยาบาล กรุงเทพและในเครือ BDMS
 • ดูแลค่ารักษานาน 30 วัน หลังออกจากรพ. ไม่ต้องสำรองจ่าย
 • คุ้มครองการรักษา ด้วยคีโม แบบ Day Case
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน - 65 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนสมัคร
 • นำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 25,000 บาท
Education-Part_Aetna-Basic-Care-1.jpg
 • คุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
 • คุ้มครองค่าห้องสูงสุด 12,000 บาท ต่อวัน
 • ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรักษา ป่วยมาก ป่วยน้อย เราพร้อมดูแล
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายกับโรงพยาบาล และคลินิกกว่า 490 แห่งทั้งประเทศ
ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย ผู้ป่วยใน จาก กรุงเทพประกันภัย

ไทยประกันชีวิต

 • เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 5,000,000 บาท/ รอบปีกรมธรรม์
 • กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล รับเงินชดเชยสูงสุด 2,000 บาท/วัน
 • รับเงินค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลสูงสุด 3,000 บาท/วัน
 • กรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุก็หมดกังวลเรื่องเงินค่ารักษา
 • เคลมง่ายไม่ต้องสำรองจ่าย
 • เบี้ยประกันภัย ลดหย่อนภาษีได้
ประกันสุขภาพ Health Lump Sum โตเกียวมารีนประกันชีวิต

Tokio Marine

 • ความคุ้มครองสูงสุด 300,000 - 400,000 บาทต่อปี
 • ความคุ้มครองสูงสุดต่อการรักษาแต่ละครั้งจากอุบัติเหตุ 90,000 - 150,000 บาทต่อปี
 • ความคุ้มครองสูงสุดต่อโรคหรือต่อการรักษาแต่ละครั้งจากความเจ็บป่วย 25,000 - 75,000 บาทต่อปี
 • คุ้มครองค่าห้องและค่าอาหาร ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
 • คุ้มครองค่าชดเชยรายวัน (สูงสุด 365 วัน) 500 บาท
 • จ่ายทั้งค่าตรวจ และวินิจฉัยโรคภัยต่าง ๆ
 • รักษาพยาบาลที่ทันตกรรม ขูด อุด ถอน 1000-2000 บาทต่อปี

ประกันโรคร้ายแรงจากพันธมิตร แรบบิท แคร์

เจอมะเร็งเมื่อไหร่ มีเงินก้อนให้

ไทยประกันชีวิต

 • ตรวจพบมะเร็ง รับทันทีสูงสุด 1 ล้านบาท (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง)
 • รับเงินชดเชยรายวัน เมื่อนอนรพ. วันละ 1,000 บาท
 • ไม่เคลมมะเร็งตลอด 5 ปี คืนเบี้ยปีสุดท้าย 100%
 • จ่ายเบี้ยคงที่ เริ่มต้น วันละ 11 บาท (340 บาท/เดือน)
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 16 - 60 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
AIA CI PLUS.jpg
 • รับเงินก้อนทันที 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เลือก (ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์)
 • ครอบคลุมความคุ้มครองโรคร้ายแรง 44 โรค/การรักษา
 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เลือก
 • ค่าเบี้ยประกันเริ่มต้น เพียง 3,160 บาท/ปี รับความคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท
 • สมัครทำประกันได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน-70 ปี (ต่ออายุกรมธรรม์ถึงอายุ 80 ปี)
Paragraph_Thailife cancer super pay - hospital benefit.jpg

กรุงเทพประกันชีวิต

 • กรณีเข้าพักรักษาตัวจากโรคร้ายแรง รับผลประโยชน์รวม สูงสุด 5,500,000 บาท*
 • เมื่อได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็น โรคร้ายแรง 1 ใน 20 ครั้งแรก รับเงินก้อนทันที 100,000 บาท
 • เกิดเหตุไม่คาดฝัน ทำให้เสียชีวิตทุกกรณี รับเงินก้อน 50,000 บาท ทุกแผนประกัน
 • คุ้มครองครอบคลุมค่าห้อง
 • เลือกความคุ้มครองเพื่อลดค่าเบี้ยประกันได้
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 20 - 65 ปี
HealthMain_Rectangle_Logo_ThailifeCancerProbyBDMS_Desktop.jpg.jpg

วิริยะประกันภัย

 • เมื่อเกิดอุบัติเหตุ รับค่ารักษาสูงสุด 50,000 บาท
 • มอบค่าห้องผู้ป่วยใน สูงสุดคืนละ 12,000 บาท
 • จ่ายค่ายากลับบ้าน และค่าผ่าตัดให้ตามจริง
 • รับการรักษาได้ทันท่วงที ที่โรงพยาบาลในเครือ BDMS
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 21 - 60 ปี ต่ออายุได้ถึง 80 ปี
 • ให้คุณจ่ายเบา ๆ เริ่มต้นเพียง 17 บาท/วัน

ประกันอุบัติเหตุจากพันธมิตร แรบบิท แคร์

ประกันอุบัติเหตุ Broken Bone

ไทยประกันชีวิต

 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 60,000 บาท
 • คุ้มครองกรณีขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์สูงสุด 500,000 บาท
 • คุ้มครองกรณีกระดูก แตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวกสูงสุด 70,000 บาท
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 1,000,000 บาท
 • หมดห่วงเรื่องค่ารักษา โดยเฉพาะกรณีกระดูกแตกหักในผู้สูงอายุ
 • เบี้ยคงที่เริ่มต้นวันละ 10 บาท
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 40 - 70 ปี
 • เลือกชำระเบี้ยได้ตามต้องการ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “วิริยะประกันภัย”

วิริยะประกันภัย

 • คุ้มครองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สูงสุด 100,000 บาท
 • ชดเชยรายได้เมื่อนอนรพ. สูงสุดวันละ 1,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิต และทุพพลภาพถาวร รับเงินสูงสุด 1 ล้านบาท*
 • จ่ายเบา ๆ เริ่มต้น 5 บาทต่อวัน หรือจ่ายต่อปีเพียง 1,700 บาท
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน - 65 ปี ต่ออายุถึง 70 ปี
 • นำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท
Banner_BKI-Mestyle-Fit-Style_2_revise.jpg

กรุงเทพประกันภัย

 • คุ้มครองสูงสุด 6 แสนบาท* สําหรับอุบัติเหตุทั่วไป
 • คุ้มครองสูงสุด 9 หมื่นบาท กรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
 • รับเงินชดเชยรายได้ ระหว่างเข้ารักษาตัว 1,000 บาท
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น เพียงแค่วันละ 8 บาท
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 0 - 60 ปี ต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึงอายุ 65 ปี
 • จ่ายเบี้ยประกันภัย คงที่ตลอดสัญญา
Banner_Thailife-PA-Easy-Refund_2.jpg

ไทยประกันชีวิต

 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 60,000 บาท/ครั้ง
 • คุ้มครองกรณีขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 500,000 บาท
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท
 • รับค่าชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวในรพ. 500 บาท
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 6-60 ปี
 • ไม่เคลมตลอด 3 ปี คืนเบี้ยฯ ปีสุดท้าย
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพและสำรองจ่ายเงินก่อน
 • เลือกชำระเบี้ยได้ตามต้องการ

ประกันชีวิตจากพันธมิตร แรบบิท แคร์

Rabbit Life ประกันลดหย่อยภาษี
 • รับผลตอบแทนรวมสูงสุด 345% *
 • การันตีรับเงินคืน 20% ทุกปี *
 • จ่ายเบี้ยเริ่มต้นเพียง 30,000บาท/ ปี
 • จ่ายเบี้ยเพียง 3 ปี แต่คุ้มครองให้นาน 10 ปี
 • หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน รับเงินสูงสุด 303%
 • สมัครได้ตั้งแต่ อายุ 20 - 60 ปี
BANNER-DETAIL_BLA_senior01-3.jpg

กรุงเทพประกันชีวิต

 • ค่าเบี้ยประกันคงที่
 • จ่ายเบี้ยฯราคาประหยัด เริ่มต้นเพียง 17 บาท/วัน
 • ทุกๆ 1 ปี รับเงินคืน 1% ของทุนประกัน
 • ทุกๆ 5 ปี รับเงินคืน 5% 5% ของทุนประกัน
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 50 - 75 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • กรณีเสียชีวิต รับเงินก้อน สูงสุดถึง 200%
 • สามารถชำระได้ทั้งแบบ รายเดือน และรายปี
Banner_Thailife-Parents-Happy-Parents_3.jpg

ไทยประกันชีวิต

 • รับผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา สูงสุด 800,000 บาท
 • มอบเงินก้อนแรกให้ใช้ก่อน ตอนอายุ 75 ปี สูงสุด 200,000 บาท
 • อยู่ครบสัญญา รับผลประโยชน์เพิ่ม วงเงิน สูงสุด 600,000 บาท
 • สมัครได้ตั้งแต่ อายุ 50 - 70 ปี
 • เบี้ย เริ่มต้นวันละ 9 บาท
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
ชดเชยรายได้ X2

ไทยประกันชีวิต

 • มอบค่ารักษาฯจากอุบัติเหตุ สูงสุด 100,000 บาท
 • ชดเชยรายวัน เมื่อนอนรพ. สูงสุดวันละ 3,000 บาท
 • กรณีนอนรพ. จาก 5 โรคฮิต รับเงินชดเชยเพิ่มสูงสุด 3,000 บาท/วัน
 • ครบสัญญารับเงินคืนสูงสุด 600,000 บาท
 • จ่ายเบี้ย 8 ปี คุ้มครองสูงสุด 22 ปี อายุสมัครตั้งแต่ 1 เดือน - 15 ปี
 • ครบปีที่ 8 รับเงินคืน 20% สูงสุดถึง 40,000 บาท

ประกันเดินทางจากพันธมิตร แรบบิท แคร์

ประกันการเดินทางต่างประเทศ เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
 • เข้ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ไม่ต้องสำรองจ่ายทั่วโลก
 • เจ็บป่วยพบแพทย์ไม่นอนโรงพยาบาลต่างประเทศ รับเงินชดเชยค่าเดินทาง 1,000 บาท/ทริป
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลก 24 ชั่วโมง
 • ค่าเบี้ยเริ่มต้นราคาเบา ๆ 190 บาท
 • กรณียื่นวีซ่าไม่ผ่านรับเงินคืน 100%
 • ขยายความคุ้มครองอื่น ๆ เช่น กระเป๋าเดินทางเสียหาย เที่ยวบินดีเลย์
ประกันภัยการเดินทางเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ
 • เข้ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ไม่ต้องสำรองจ่ายทั่วโลก
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลก 24 ชั่วโมง
 • ค่าเบี้ยเริ่มต้น 190 บาท
 • กรณียื่นวีซ่าไม่ผ่านรับเงินคืน 100%
 • ขยายความคุ้มครองอื่น ๆ เช่น กระเป๋าเดินทางเสียหาย เที่ยวบินดีเลย์
ประกันการเดินเข้าประเทศไทย
 • ให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพและอุบัติเหตุกับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย
 • คุ้มครอง Covid-19 ที่เป็นไปตามข้อกำหนดใบรับรองการเข้าประเทศ (COE)
 • รับการรักษาแบบไม่ต้องสำรองจ่ายกับโรงพยาบาลคู่สัญญาของ msig
 • บริการ Hot line 24 ชั่วโมง
 • สมัครทำประกันภัยได้ตั้งแต่อายุ 1 - 75 ปี
 • คืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน กรณีสถานทูตไม่ยอมรับกรมธรรม์ประกันภัย

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้