ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

แรบบิท แคร์ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม(24HR roadside assistance)


แรบบิท แคร์ เราไม่เป็นเพียงแต่โบรกเกอร์เปรียบเทียบราคาประกันรถยนต์เท่านั้น แต่เรายังเป็นผู้ดูแลและให้ความชวยเหลือกับคุณบนท้องถนนด้วย ซึ่งเราจะดำเนินการประสานความช่วยเหลือให้กับคุณตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดเหตุเมื่อไหร่เพียงแค่ติดต่อมาหาเราที่ Care Center เบอร์โทรศัพท์ 1438 เพียงเท่านี้ความช่วยเหลือก็จะไปถึงคุณอย่างแน่นอน

เพราะเราเข้าใจว่าสถานการณ์ฉุกเฉินบนท้องถนนเป็นอย่างไร เราจะอยู่เคียงข้างและมอบความอุ่นใจให้กับคุณเอง เลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ นึกถึงเราแรบบิท แคร์ โบรคเกอร์ประกันภัยที่แคร์คุณยิ่งกว่าใคร

ขอบเขตการบริการ

 1. บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง เช่น ปัญหาด้านเครื่องยนต์ รถยนต์ และจัดหาช่างเทคนิคเพื่อช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุกรณีรถเสีย
 2. บริการเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน 1 ครั้งต่อปี เมื่อยางรถยนต์ของลูกค้าเกิดการชำรุดฉุกเฉินจนไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ทางเราจะประสานการเปลี่ยนบางให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
 3. บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน 1 ครั้งต่อปี กรณีที่รถยนต์ของลูกค้าแบตเตอรี่หมด และไม่สามารถขับเคลื่อนหรือใช้งานต่อไปได้
 4. บริการรถยกหรือรถลากจูงจำนวน 1 ครั้งต่อปี ฟรี! สำหรับ 25 กม.แรก (หากเกิน 25 กม. คิดค่าบริการกม.ละ 30 บาท)
 5. บริการช่วยเหลือน้ำมันหมดฉุกเฉิน โดยเติมให้ 5 ลิตรต่อครั้ง จำนวน 1 ครั้งต่อปี กรณีที่น้ำมันหมดจนถึงขั้นสตาร์ทไม่ติด มีสัญญาณเตือนจากระบบน้ำมันของรถยนต์ว่าหมดจริง หากน้ำมัน 5 ลิตร ไม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนรถไปยังสถานีจ่ายน้ำมัน ทางเราจะบริการเติมน้ำมันให้เพียงพอ แต่ส่วนเกินจาก 5 ลิตร ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
 6. บริการรับกุญแจสำรองฉุกเฉิน จำนวน 1 ครั้งต่อปี ในระยะทาง 20 กม. หากระยะทางเกินจะคิดค่าบริการกม.ละ 25 บาท ถ้าไม่มีกุญแจสำรอง เจ้าหน้าที่จะประสานงานช่างกุญแจเฉพาะทางเพื่อเปิดประตูให้ แต่ลูกค้ารับผิดชอบค่าบริการช่างกุญแจเอง
 7. บริการเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง สูงสุดจำนวน 6 คน (กรณีเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ในประเทศไทย)

เงื่อนไขในการให้บริการ

 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการเฉพาะรถยนต์ที่อายุไม่เกิน 15 ปี
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล (รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้) เท่านั้น
 3. ยานพาหนะทุกคันต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจึงจะสามารถใช้บริการได้
 4. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินจะไม่ครอบคลุมปัญหาใด ๆ ที่เกิดจากอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ
 5. ภัยที่เกิดขึ้นที่ยานพาหนะของลูกค้าจะต้องเกิดขึ้นบนทางสัญจรสาธารณะ ถนนทางหลวง ถนนที่จอดรถสาธารณะหรือส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินไม่ครอบคลุมถึงบริการตัดไม้บนถนน ชายหาด พื้นที่กีดขวาง หรือพื้นที่ก่อสร้างสนามแข่งรถและถนนที่มีการควบคุมการเข้าออก
 6. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้บริการสำหรับยานพาหนะที่เคลื่อนที่ไม่ได้เท่า จะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์
 7. เจ้าหน้าที่จะให้บริการได้ทุกกรณียกเว้นการให้บริการในกรณีที่อันตรายเกินกว่าที่จะให้บริการได้ เนื่องจากสภาพอากาศหรือสภาพถนนไม่อำนวย
 8. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้บริการผู้ให้บริการหรือยานพาหนะมากกว่าสองคน/สองคันขึ้นไป
 9. บริการยกรถหรือลากจูงจำกัดเฉพาะเหตุการณ์ที่ยานพาหนะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ไม่สามารถสตาร์ทหรือขับเคลื่อนได้อย่างปลอดภัยภายใต้กำลังของรถเอง
 10. ลูกค้าสามารถขอบริการลากจูงได้บ่อยเท่าที่จำเป็น ผู้รับเหมาของเราจะคิดค่าบริการเรทพิเศษตามโปรแกรมช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศไทย
 11. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการลากรถที่ถูกตกแต่งจนถึงขั้นที่ต้องใช้ขั้นตอนพิเศษและ/หรืออุปกรณ์นอกเหนือจากที่จำเป็นในการลากรถที่ไม่ถูกตกแต่งถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
 12. ค่าเรือข้ามฟาก สะพานหรือค่าทางด่วนสำหรับยานพาหนะของลูกค้าถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
 13. บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากความเสียหายของสินค้าหรือสินค้าเชิงพาณิชย์ที่บรรทุกบนยานพาหนะ ลูกค้าจะต้องโอนถ่ายของที่บรรทุกบนรถก่อนเข้ารับบริการช่วยเหลือ
 14. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าบริการช่วยเหลือหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่รถลากจูงหรือบรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากกว่าจำนวนคนเกินกว่าจำนวนที่สามารถรับได้ตามการออกแบบที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของผู้ผลิต หรือที่เกิดขึ้นจากการที่รถใช้ในการแข่งขันรถยนต์หรือการแข่งรถทุกประเภท