Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ประกันต้านยุงตัวร้ายและ 3 โรคเสี่ยงกวนใจ


แคร์ให้ครบ ทั้งเจอจ่ายจบ
และมีเงินชดเชยรายวัน
เมื่อนอนรพ.

Rabbit Care - ประกันยุง

ประกันต้านยุงตัวยุ่ง และ 3 โรคกวนใจ โดย กรุงเทพประกันภัย

คุ้มครองครอบคลุม 5 โรคร้าย
ที่เกิดจากยุง

ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัส ซิกา, โรคไข้สมองอักเสบ เจอ โรคไข้ ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา และ โรคไข้จับสั่น หรือ ไข้ป่า

คุ้มครองครอบคลุมโรคยอดฮิต

คุ้มครองครอบคลุมโรคยอดฮิต อย่างโรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้หวัดใหญ่

ยกเลิกกรมธรรม์ได้โดยไม่ถาม เหตุผล ฟรี!

ภายใน 60 วัน เมื่อซื้อผ่าน แรบบิท แคร์*

แคร์คุณ 3 แผนคุ้ม ๆ

ตารางความคุ้มครอง

BKI กรุงเทพประกันภัยแผน  
ประกันต้านยุงตัวยุ่ง  
360 บาท
ประกันสุขภาพ 3 โรคกวนใจ  
สำหรับอายุ 15-70 ปี  
399 บาท
ประกันสุขภาพ 3 โรคกวนใจ 
สำหรับอายุ 0-14 ปี  
599 บาท
ความคุ้มครอง
1. ผลประโยชน์ชดเชยปลอบขวัญ   
กรณีเป็นผู้ป่วยในติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน   
แต่ละโรคชดเชย 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย  
โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrchagic Fever-DHF)  
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus Disease)  
โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี (Japanese Encephalitis)  
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือชิคุนกุนยา (Chikungunya)  
โรคไข้จับสั่น (Mararia) หรือโรคไข้ป่า
60,00016,00016,000
คุ้มครองเพิ่ม   
- โรคไข้หวัดใหญ่  
- โรคมือเท้าปาก
-16,00016,000
2. ผลประโยชน์ชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน   
สูงสุด 30 วัน นับจากวันแรกที่เข้าพักรักษาตัว   
เป็นผู้ป่วยใน โดยชดเชย 1 ครั้งตลอดระยะเวลา เอาประกันภัย  
โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrchagic Fever-DHF)  
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus Disease)  
โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี (Japanese Encephalitis)  
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือชิคุนกุนยา (Chikungunya)  
โรคไข้จับสั่น (Mararia) หรือโรคไข้ป่า
1,600600600
คุ้มครองเพิ่ม   
- โรคไข้หวัดใหญ่  
- โรคมือเท้าปาก
-600600
 

ซื้อเลย

ซื้อเลย

ซื้อเลย

 

เงื่อนไขการรับประกัน

1. รับประกันตั้งแต่อายุ 0-70 ปี  
2. ต่ออายุได้ถึง 100 ปี   
3. ซื้อกรมธรรม์ 1 คน/ 1 ฉบับ   
4. ระยะเวลารอคอย 15 วัน หลังจากที่กรมธรรมมีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรก   
5. การคํานวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น   
6. การจ่ายผลประโยชน์ของแต่ละความคุ้มครองจะชดเชยเพียงโรคใดโรคหนึ่ง และชดเชยครั้งเดียวตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย  
7. ผู้ซื้อควรทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง  
*ยกเลิกกรมธรรมได้โดยไม่ถามเหตุผล ฟรีภายใน 60 วัน พร้อมคืนเงินเต็มจํานวนไม่ว่าจะเคลมไปแล้วหรือไม่ก็ตาม   
*หากยกเลิกหลังจาก 60 วัน จะได้รับเงินคืนบางส่วน ตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์กําหนด

4 ขั้นตอนสมัครรับความแคร์ง่าย ๆ

ขั้นตอนที่ 1

เลือกบริษัทประกันภัยที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ

ขั้นตอนที่ 3

กรอกรายละเอียดส่วนตัวให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 4

ชำระเงิน และ รอรับกรมธรรม์ ผ่านทางอีเมลของท่านภายใน 7-14 วันทำการ

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

ประกันภัยยุงครองโรคอะไรบ้าง?

ประกันภัยยุง เน้นให้ความคุ้มครอง 5 โรคร้ายที่เกิดจากยุง ดังนี้

 

  • โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever-DHF)
  • โรคติดเชื้อจากไวรัสซิกา (Zika Virus Disease)
  • โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี (Japanese Encephalitis)
  • โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)
  • โรคไข้จับสั่น (Malaria) หรือโรคไข้ป่า

 

นอกจากนี้ ยังสามารถซื้อความคุ้มครอง ครอบคลุมไปถึงโรคอื่น ๆ อย่าง โรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้หวัดใหญ่ ได้อีกด้วย โดยให้ความคุ้มครองแบบ “เจอจ่ายจบ” และค่าชดเชยรายวัน เมื่อต้องนอนโรงพยาบาล

ประกันยุง ต่างจากประกันสุขภาพอย่างไร? เบิกเคลมอย่างไร?

ประกันภัยยุง โดย กรุงเทพประกันภัย คือประกันสุขภาพชนิดหนึ่ง ที่มุ่งเน้นให้การคุ้มครองโรคร้ายที่เกิดขึ้นจากยุงเป็นพาหนะโดยเฉพาะ และผู้ทำประกันจะสามารถเบิกเคลมค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ ได้ต่อเมื่อมีอาการเจ็บป่วยตามที่กรมธรรม์ระบุไว้เท่านั้น

 

ในที่นี้คือโรคที่เกิดจากยุง ทั้ง 5 โรค, โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคมือเท้าปาก เท่านั้น (ขึ้นกับแบบแผนกรมธรรม์ที่ทำ) ไม่สามารถเบิกเคลมค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากที่ระบุเอาไว้ได้

ทำไมจำเป็นต้องทำประกันโรคที่เกิดจากยุง?

โรคร้ายที่เกิดขึ้นจากยุง ถูกจัดเป็นหนึ่งในโรคระบาดที่ต้องเฝ้าสังเกตการณ์เป็นพิเศษในทุก ๆ ปี เนื่องจากเป็นโรคที่แพร่ระบาดได้ง่าย และมีความอันตรายสูงในผู้ป่วยทุกเพศ ทุกวัย ก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่ถึงแก่ชีวิตได้ง่าย และส่งผลต่อให้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง

 

แน่นอนว่า การทำประกันสุขภาพอาจช่วยแบ่งเบาภาระได้ โดยเฉพาะอย่างการทำ ประกันภัยยุง ประกันเฉพาะทางที่มอบความคุ้มครองอย่าง เจอจ่ายจบ, ค่าชดเชยรายวัน ซึ่งช่วยในเรื่องค่ารักษาพยาบาลได้เป็นอย่างดี

 

จะเห็นได้ว่า ประกันภัยยุง เป็นประกันที่เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก หรือผู้สูงอายุ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองเสริมจากประกันสุขภาพที่ตนมีอยู่ นอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อโรคระบาดที่มียุงเป็นพาหะ

สนใจทำประกันต้านยุงตัวร้าย กรุงเทพประกันภัยมีเงื่อนไขอย่างไร?

สำหรับเงื่อนไขในการรับทำประกัน มีดังนี้

 

  • ผู้ทำประกันต้องมีอายุตั้งแต่ อายุ 0-70 ปี
  • ต่ออายุประกันได้ยาวนานถึง 100 ปี
  • สามารถซื้อกรมธรรม์ 1 คน/1 ฉบับ เท่านั้น
  • มีระยะเวลารอคอย 15 วัน หลังจากที่กรมธรรมมีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรก

 

โดยผู้ทำประกันภัยยุง ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของตัวผู้ทำเอง

อะไรคือระยะเวลารอคอย? หากป่วยในระยะเวลารอคอยจะได้ค่าเคลมหรือไม่?

ระยะเวลารอคอย (Waiting Period)  คือ ระยะเวลาที่ผู้ซื้อกรมธรรม์ (ผู้เอาประกันภัย) จะยังไม่สามารถเรียกร้องเงินชดเชยได้ โดยระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกัน

 

โดย ณ ที่นี้  ประกันภัยยุง จะมีระยะเวลารอคอย 15 วัน หมายความว่า หากผู้ทำประกันป่วยเป็นหนึ่งในห้าโรคร้ายจากยุง อาจไม่ได้รับความคุ้มครองตามที่กำหนด แต่หากผู้ป่วยเป็นหนึ่งในห้าโรคร้ายจากยุง ในวันที่ 16 ก็สามารถเบิกเคลมประกันถัยได้

ทำประกันยุงไปแล้ว สามารถยกเลิกภายหลังได้หรือไม่?

ผู้ทำประกันยกเลิกกรมธรรมได้ฟรี ภายใน 60 วัน พร้อมคืนเงินเต็มจํานวนไม่ว่าจะเคลมไปแล้วหรือไม่ก็ตาม  และในกรณีที่ยกเลิกหลังจาก 60 วัน จะได้รับเงินคืนบางส่วน ตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์กําหนด

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา