ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

RC Shop Mosquitoes_Slider_Top banner.jpg
RC Shop Mosquitoes_Slider_Top banner mb.jpg

ประกันต้านยุงตัวยุ่ง และ 3 โรคกวนใจ โดย กรุงเทพประกันภัย

คุ้มครองครอบคลุม 5 โรคร้าย
ที่เกิดจากยุง

ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัส ซิกา, โรคไข้สมองอักเสบ เจอ โรคไข้ ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา และ โรคไข้จับสั่น หรือ ไข้ป่า

คุ้มครองครอบคลุมโรคยอดฮิต

คุ้มครองครอบคลุมโรคยอดฮิต อย่างโรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้หวัดใหญ่

ยกเลิกกรมธรรม์ได้โดยไม่ถาม เหตุผล ฟรี!

ภายใน 60 วัน เมื่อซื้อผ่าน แรบบิท แคร์*