ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันต้านยุงตัวร้ายและ 3 โรคเสี่ยงกวนใจ


แคร์ให้ครบ ทั้งเจอจ่ายจบ
และมีเงินชดเชยรายวัน
เมื่อนอนรพ.

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันต้านยุงตัวยุ่ง และ 3 โรคกวนใจ โดย กรุงเทพประกันภัย


คุ้มครองครอบคลุม 5 โรคร้าย
ที่เกิดจากยุง

ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัส ซิกา, โรคไข้สมองอักเสบ เจอ โรคไข้ ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา และ โรคไข้จับสั่น หรือ ไข้ป่า

คุ้มครองครอบคลุมโรคยอดฮิต

คุ้มครองครอบคลุมโรคยอดฮิต อย่างโรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้หวัดใหญ่

ยกเลิกกรมธรรม์ได้โดยไม่ถาม เหตุผล ฟรี!

ภายใน 60 วัน เมื่อซื้อผ่าน แรบบิท แคร์*

แคร์คุณ 3 แผนคุ้ม ๆ


ตารางความคุ้มครอง


BKI กรุงเทพประกันภัยแผน  
ประกันต้านยุงตัวยุ่ง  
360 บาท
ประกันสุขภาพ 3 โรคกวนใจ  
สำหรับอายุ 15-70 ปี  
399 บาท
ประกันสุขภาพ 3 โรคกวนใจ 
สำหรับอายุ 0-14 ปี  
599 บาท
ความคุ้มครอง
1. ผลประโยชน์ชดเชยปลอบขวัญ   
กรณีเป็นผู้ป่วยในติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน   
แต่ละโรคชดเชย 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย  
โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrchagic Fever-DHF)  
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus Disease)  
โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี (Japanese Encephalitis)  
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือชิคุนกุนยา (Chikungunya)  
โรคไข้จับสั่น (Mararia) หรือโรคไข้ป่า
60,00016,00016,000
คุ้มครองเพิ่ม   
- โรคไข้หวัดใหญ่  
- โรคมือเท้าปาก
-16,00016,000
2. ผลประโยชน์ชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน   
สูงสุด 30 วัน นับจากวันแรกที่เข้าพักรักษาตัว   
เป็นผู้ป่วยใน โดยชดเชย 1 ครั้งตลอดระยะเวลา เอาประกันภัย  
โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrchagic Fever-DHF)  
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus Disease)  
โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี (Japanese Encephalitis)  
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือชิคุนกุนยา (Chikungunya)  
โรคไข้จับสั่น (Mararia) หรือโรคไข้ป่า
1,600600600
คุ้มครองเพิ่ม   
- โรคไข้หวัดใหญ่  
- โรคมือเท้าปาก
-600600
 

ซื้อเลย

ซื้อเลย

ซื้อเลย

 

เงื่อนไขการรับประกัน

1. รับประกันตั้งแต่อายุ 0-70 ปี  
2. ต่ออายุได้ถึง 100 ปี   
3. ซื้อกรมธรรม์ 1 คน/ 1 ฉบับ   
4. ระยะเวลารอคอย 15 วัน หลังจากที่กรมธรรมมีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรก   
5. การคํานวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น   
6. การจ่ายผลประโยชน์ของแต่ละความคุ้มครองจะชดเชยเพียงโรคใดโรคหนึ่ง และชดเชยครั้งเดียวตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย  
7. ผู้ซื้อควรทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง  
*ยกเลิกกรมธรรมได้โดยไม่ถามเหตุผล ฟรีภายใน 60 วัน พร้อมคืนเงินเต็มจํานวนไม่ว่าจะเคลมไปแล้วหรือไม่ก็ตาม   
*หากยกเลิกหลังจาก 60 วัน จะได้รับเงินคืนบางส่วน ตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์กําหนด

4 ขั้นตอนสมัครรับความแคร์ง่าย ๆ


ขั้นตอนที่ 1

เลือกบริษัทประกันภัยที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ

ขั้นตอนที่ 3

กรอกรายละเอียดส่วนตัวให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 4

ชำระเงิน และ รอรับกรมธรรม์ ผ่านทางอีเมลของท่านภายใน 7-14 วันทำการ

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย