Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ประกันต้านยุงตัวยุ่ง และ 3 โรคกวนใจ โดย กรุงเทพประกันภัย

คุ้มครองครอบคลุม 5 โรคร้าย
ที่เกิดจากยุง

ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัส ซิกา, โรคไข้สมองอักเสบ เจอ โรคไข้ ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา และ โรคไข้จับสั่น หรือ ไข้ป่า

คุ้มครองครอบคลุมโรคยอดฮิต

คุ้มครองครอบคลุมโรคยอดฮิต อย่างโรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้หวัดใหญ่

ยกเลิกกรมธรรม์ได้โดยไม่ถาม เหตุผล ฟรี!

ภายใน 60 วัน เมื่อซื้อผ่าน แรบบิท แคร์*

4 ขั้นตอนสมัครรับความแคร์ง่าย ๆ

ขั้นตอนที่ 1

เลือกบริษัทประกันภัยที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ

ขั้นตอนที่ 3

กรอกรายละเอียดส่วนตัวให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 4

ชำระเงิน และ รอรับกรมธรรม์ ผ่านทางอีเมลของท่านภายใน 7-14 วันทำการ

Loading...