Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

🎵 สมัครบัตรฯ UOB Grab หรือ UOB Lazada ผ่าน Rabbit Care รับฟรี! Airpods Gen 3 และ Rabbit Voucher มูลค่ารวม 12,790 บาท สนใจ คลิก! 💳

ไทยประกันชีวิต

สมาย คิดส์

คุ้มครองอุบัติเหตุ และ 5 โรคฮิตในเด็ก
ตลอดสัญญารับเงินคืน 320%

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

MicrosoftTeams-image (396).png

ประกันชีวิตเด็ก“สมาย คิดส์” เพื่อลูกน้อย

ทุนการศึกษาเพื่อลูก

ระหว่างสัญญา และครบสัญญา
รับเงินคืนสูงสุด 600,000 บาท

ชดเชยรายได้ X2

นอนรพ.รายได้ไม่ขาด รับเงินชดเชย
สูงสุด 6,000 บาท จากโรคทั่วไป และโรคยอดฮิต

คุ้มครองอุบัติเหตุสูง

เจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ ต้องนอนรักษาตัวในรพ.
รับความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท

ดูแลลูกน้อยให้ครบ

คุ้มครองอุบัติเหตุสูง

มอบค่ารักษาฯจากอุบัติเหตุ
สูงสุด 100,000 บาท

รับเงินชดเชยรายวัน

ชดเชยรายวัน เมื่อนอนรพ.
สูงสุดวันละ 3,000 บาท

ชดเชยรายวันเพิ่ม

กรณีนอนรพ. จาก 5 โรคฮิต
รับเงินชดเชยเพิ่ม
สูงสุด 3,000 บาท/วัน

ผลประโยชน์สูงสุด

ครบสัญญารับเงินคืน
สูงสุด 600,000 บาท

อายุผู้สมัคร

จ่ายเบี้ย 8 ปี คุ้มครองสูงสุด 22 ปี อายุสมัครตั้งแต่ 1 เดือน - 15 ปี

รับเงินคืนระหว่างสัญญา

ครบปีที่ 8 รับเงินคืน 20% สูงสุดถึง 40,000 บาท

ความคุ้มครองที่แผนประกัน สมาย คิดส์ ให้ลูกคุณ

*โรคที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มพิเศษ ได้แก่ โรคปอดปวมหรือปอดอักเสบ, โรคมือเท้าปาก, โรคอาหารเป็นพิษ, โรคบาดทะยัก และโรคไข้สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส

หมายเหตุ

 • ผลประโยชน์ข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3 รวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
 • สำหรับแผนที่ 11 จำกัดสิทธิ์จำนวน 10 กรรมธรรม์ต่อเดือน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

ประกันชีวิตเด็ก “สมาย คิดส์” จาก ไทยประกันชีวิต มีจุดเด่นอย่างไร?

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยกำลังเรียนรู้ และต้องการให้บุตรหลานได้ออกไปเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเสี่ยงที่ลูกน้อยอาจเผชิญได้จากสิ่งแวดล้อม ขอแนะนำความคุ้มครองจากประกันชีวิตเด็ก Smile Kids จาก ไทยประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตที่ดูแลชีวิตคนไทยมาเป็นเวลายาวนาน โดยแผนความคุ้มครองจากประกันเด็กที่ไทยประกันชีวิตขอนำเสนอก็คือ Thailife Smilekids แผนนี้นั่นเอง โดยจุดที่น่าสนใจของประกันชีวิตสำหรับเด็กแผนนี้ มีดังต่อไปนี้

 

 • เงินชดเชยรายวันเมื่อรักษาตัวในโรงพยาบาล

ในกรณีที่บุตรหลานมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ จนต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล ประกันชีวิตเด็ก Smile Kids จะมอบเงินชดเชยรายวัน สูงสุดถึงวันละ 3,000 บาท

 

 • รับเงินเพิ่มสำหรับโรคในเด็กที่พบบ่อย

ในกรณีที่บุตรหลานในความคุ้มครองของประกันฯ เจ็บป่วยด้วย 5 โรคที่พบบ่อยในเด็ก (โรคปอดบวม หรือปอดอักเสบ, โรคมือเท้าปาก, โรคอาหารเป็นพิษ, โรคบาดทะยัก และโรคไข้สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส) รับเงินคุ้มครองค่าชดเชยรายวันเพิ่มสูงสุดวันละ 3,000 บาท และในกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) รับเงินค่าชดเชยรายวัน สูงสุดวันละ 3,000 บาท

 

 • ความคุ้มครองอุบัติเหตุ

ประกันชีวิตเด็ก Smile Kids จากไทยประกันชีวิต มอบความคุ้มครองชีวิตพร้อมความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุ แบบไม่ต้องทำประกันอุบัติเหตุเพิ่มก็ได้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมสำหรับดูแลความเสี่ยงให้ลูกน้อยของคุณ โดยมอบเงินค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ สูงสุดครั้งละ 100,000 บาท

 

 • รับเงินคืน

เมื่อผู้เอาประกันมีการชำระเบี้ยประกันภัยเพื่อรับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง มาจนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 8 รับเงินคืนสูงสุดถึง 40,000 บาท และเมื่อครบกำหนดสัญญากรมธรรม์ รับเงินคืนอีก สูงสุด 600,000 บาท

ประกันเด็ก Smile Kids จาก ไทยประกันชีวิต เหมาะกับใคร?

 • ผู้ปกครองที่กำลังมองหาแหล่งออมเงินพร้อมทั้งเตรียมการเพื่อดูแลเรื่องสุขภาพ การเจ็บป่วยต่าง ๆ รวมทั้งการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เพื่อช่วยรองรับความเสี่ยงให้กับตัวบุตรหลาน
   
 • ผู้ปกครองที่ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของค่ารักษาพยาบาล ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับตัวบุตรหลาน
   
 • ผู้ปกครองที่ต้องการความดูแลเพิ่มเติมในกรณีที่บุตรหลานเกิดเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ นอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐาน

ถ้าต้องการซื้อประกันเด็ก ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง?

สำหรับผู้ปกครองที่กำลังอยู่ในระหว่างการเลือกซื้อประกันเด็ก เพื่อให้ลูกน้อยรับความคุ้มครองจากประกันและเพิ่มความอุ่นใจให้กับทุกคนในครอบครัว จะต้องคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้

 

 • รายละเอียดความคุ้มครองของประกันเด็ก

ควรพิจารณาขอบเขตของความคุ้มครองอย่างละเอียดว่าแผนประกันนี้จะมอบความคุ้มครองตั้งแต่อายุเท่าไรจนถึงอายุเท่าไร วงเงินคุ้มครองครอบคลุมค่ารักษาส่วนใดบ้าง ให้วงเงินเท่าไร และบริษัทประกันฯ เจ้านั้น มีโรงพยาบาลคู่สัญญาที่อยู่ใกล้เคียงบ้างหรือไม่

 

 • ประเมินค่าใช้จ่าย

การจะรับความคุ้มครองจากประกันอย่างต่อเนื่องได้นั้น ตัวผู้เอาประกันเองก็ต้องมีการชำระเบี้ยประกันอย่างต่อเนื่องด้วย ดังนั้น ต้องพิจารณาเบี้ยประกันที่สามารถชำระได้ไหว ไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่องวดที่หนักจนเกินไป ทั้งนี้ ตัวผู้ปกครองเองก็ต้องประเมินรายรับและคำนวณเงินที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายจำเป็นออกแล้ว เมื่อนำเงินอีกส่วนมาชำระเบี้ยประกันให้ลูก จะเหลือเงินเพียงพอต่อการดำรงชีพหรือไม่ หากพิจารณาแล้วว่าเบี้ยประกันมีราคาสูงเกินไป แนะนำให้ลองลดขอบเขตและวงเงินคุ้มครองที่น้อยลง หรือเลือกประกันชีวิตเด็กที่มีความคุ้มครองแบบคุ้มค่า

 

 • บริษัทประกันภัยที่วางใจได้

เลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับเด็กที่มาจากบริษัทฯ ที่ไว้วางใจได้ เพราะในยามที่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น ทางตัวแทนและบริษัทฯ ต้องพร้อมให้ความช่วยเหลือ สามารถตอบคำถามได้อย่างครบถ้วน และสามารถติดต่อได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ปกครองและตัวเด็กเอง

ประกันเด็กจำเป็นอย่างไร?

ประกันสะสมทรัพย์สำหรับเด็กนั้น จำเป็นอย่างยิ่ง นอกจากจะมอบข้อเสนอคุ้มครองให้กับตัวเด็กในขอบเขตที่กว้างและครอบคลุมความเสี่ยงที่เด็กอาจเจอเอาไว้อย่างหลากหลาย สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเพิ่มการดูแลบุตรหลานของคุณให้มากกว่าเดิม ทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษายามเจ็บป่วย, เงินผลประโยชน์จากประกันชีวิต และเงินชดเชยเมื่อต้องเข้าโรงพยาบาล ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยแบ่งเบาภาระต่าง ๆ ลงได้ ซึ่งจะจำเป้นมาก สำหรับเด็ก ๆ กลุ่มต่อไปนี้

 

 • เด็กมีภูมิคุ้มกันต่ำ

เด็กในวัยแรกเกิด และเด็กเล็กที่มีอายุไม่กี่ปี เป็นวัยที่ภูมิคุ้มกันยังต่ำเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ และร่างกายของเด็กยังไม่คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมภายนอกมากนัก ด้วยเหตุนี้ เหล่าเด็ก ๆ จึงมีโอกาสที่จะติดเชื้อโรคได้ง่ายกว่า หรือมีโอกาสเจ็บป่วยสูงกว่าคนในวัยผู้ใหญ่ หากมีวงเงินคุ้มครองจากประกันเด็กเข้ามาช่วย ก็จะบรรเทาปัญหาเรื่องภาระค่าใช้จ่ายลงไปได้

 

 • เด็กสื่อสารเรื่องอาการป่วยได้น้อย

เพราะเด็กที่ป่วยบางคนก็ยังไม่สามารถสื่อสารออกมาได้ว่าตนเองกำลังรู้สึกเจ็บป่วยหรือไม่สบายอย่างไร ผู้ปกครองอาจต้องสังเกตและหมั่นเฝ้าระวังอาการของลูกน้อยอยู่ตลอด และในบางครั้งต้องให้ทีมแพทย์ช่วยดูแลเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีการใช้ยาในการรักษา-ควบคุมอาการอย่างต่อเนื่อง และแน่นอนว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายก็จะต้องเพิ่มขึ้นตามระดับการรักษา หากผู้ปกครองไม่มีทุนทรัพย์มากพอ หรือไม่มีความคุ้มครองจากประกันเด็กมาช่วยดูแลเลยก็อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินได้

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้