ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

FWD แคนเซอร์ พลัส

ใช้ชีวิตให้สุด เจอมะเร็งทำสะดุด
เราแคร์ค่ารักษาสูงสุด 3 ล้านบาท

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันมะเร็ง “เอฟดับบลิวดี” มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?


แคร์ชีวิต

ชีวิตคุณไม่สะดุด ต่อให้เจอมะเร็งเล่นงาน เราก็พร้อมคุ้มครองค่าใช้จ่าย และค่ารักษาต่าง ๆ ให้

แคร์ให้ครบ

นอกจากคุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะแล้ว ยังคุ้มครองชีวิตสูงหลักล้าน และสามารถลดหย่อนภาษีได้

แคร์ให้ไว

เพราะมะเร็งเป็นโรคอันตราย เราจึงเปิดให้สมัครตั้งแต่อายุน้อย ๆ เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องค่ารักษาต่าง ๆ

เรื่องมะเร็งเราแคร์ พร้อมดูแลทุกระยะ

เลือกประกันมะเร็ง แคนเซอร์ พลัส จาก เอฟดับบลิวดี


แคร์ทุกระยะ

คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท

แคร์ชีวิต

ความคุ้มครองชีวิต วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท

แคร์รายได้

รับเงินชดเชยรายวัน 1,000 บาท/วัน (สูงสด 700 วัน) เมื่อเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

แคร์ยาว ๆ

จ่ายเบี้ยประกัน 10 ปี
รับความคุ้มครอง 10 ปี

แคร์ทุกคน

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 20 - 55 ปี

แคร์ภาษี

ลดหย่อนภาษี สูงสุด 25,000 บาท

ตัวอย่างกราฟผลประโยชน์
FWD แคนเซอร์ พลัส (แพคเกจ 1)


ตัวอย่างเบี้ยประกันภัย เพศหญิง อายุ 30 ปี


 แผนประกัน
Plan 1Plan 2Plan 3Plan 4Plan 5
เบี้ยประกัน

6,240

8,280

10,320

10,880

15,520

ความคุ้มครองชีวิต

1,000,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

3,000,000

ความคุ้มครองโรคมะเร็ง

1,000,000

2,000,000

3,000,000

2,000,000

3,000,000

ชดเชยรายได้

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

 

หน่วย: บาท

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย