แคร์สุขภาพ

อ้วกเป็นเลือด เกิดจากอะไร อันตรายหรือไม่ ต้องรีบไปพบแพทย์ไหม ?

ผู้เขียน : Nok Srihong

มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี เป็นนักเขียนด้านประกันสุขภาพ ประกันชีวิต เพื่อสุขภาพที่ Rabbit Care และ 12 ปี ในอุตสาหกรรม OTA อย่าง Laterooms.com , Expedia.com จึงมีความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

close
linkedin icon
แก้ไขโดย : คะน้าใบเขียว

นักเขียนรุ่นไฮบริด เขียนบทความด้านการบริหารเงินส่วนบุคคลและการลงทุนต่าง ๆ กว่า 7 ปี เริ่มต้นที่งานเขียนที่ Rabbit Finance จนย้ายมาที่ Rabbit Care

close
linkedin icon
 
Published: April 2,2024
อ้วกเป็นเลือด

‘อ้วกเป็นเลือด’ ภาวะอาการที่น่ากลัวที่ไม่ว่าใครก็คงไม่อยากให้เกิดขึ้นกลับตัวเอง ความจริงแล้วการอ้วกเป็นเลือดหรืออาเจียนเป็นเลือดนั้นถือว่าเป็นอาการที่มีความร้ายแรงหรือไม่ อ้วกเป็นเลือด อันตรายไหม ? สาเหตุของการอ้วกเป็นเลือดนั้นเกิดจากอะไร ? ต้องเดินทางไปพบแพทย์หรือไม่ จะสามารถป้องกันการเกิดอาการอ้วกเป็นเลือดได้อย่างไร ? แรบบิท แคร์ รวบรวมข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับอาการอ้วกเป็นเลือดมาให้ หากอาการนี้เกิดขึ้นกับใคร จะได้ทราบว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร และดูแลตัวเองได้อย่างทันท่วงที!ล

เปรียบเทียบประกันสุขภาพกับ Rabbit Care พิเศษ! ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
icon angle up or down

เลือกแผนประกันสุขภาพที่คุณสนใจ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  อ้วกเป็นเลือด – อาเจียนเป็นเลือด คืออะไร ?

  อ้วกเป็นเลือด (Hematemesis) คือ การอ้วกหรืออาเจียนโดยมีเลือดหรือลิ่มเลือดปนออกมากับเศษอาหารที่อาเจียนออกมา ส่วนมากแล้วการอ้วกเป็นเลือดนั้นมักเกิดขึ้นเพราะเกิดความผิดปกติบริเวณระบบทางเดินอาหารส่วนบน (Gastrointestinal Bleeding) ซึ่งโรงพยาบาลนครธนให้ข้อมูลการเกิดภาวะเลือดออกที่ทางเดินอาหารส่วนบนว่าเป็นภาวะที่มีเลือดออกบริเวณตั้งแต่หลอดอาหาร ไปจนถึงบริเวณของลำไส้เล็กส่วนต้น เช่น มีเลือดออกในทางเดินอาหาร หลอดอาหาร กระเพาะอาหารโดยถือว่าเป็นภาวะที่พบได้บ่อย และเกิดได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย มักจะพบในผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไป สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง

  ซึ่งก็มีหลากหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดความผิดปกติและมีเลือดออกบริเวณทางเดินอาหารส่วนบนได้ โดย แรบบิท แคร์ จะแจกแจงปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดความผิดปกติบริเวณทางเดินอาหารส่วนต้นจนเกิดอาการอ้วกเป็นเลือดให้ในหัวข้อถัดไป ลองอ่านทำความเข้าใจกันต่อได้เลย

  อ้วกเป็นเลือด สาเหตุเกิดจากอะไร ?

  โดยปกติแล้วอาการอ้วกเป็นเลือดนั้นสามารถเกิดได้จากสาเหตุต่าง ๆ ทั่วไปมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับประทานอาหาร ความเครียดสะสม การขับถ่าย แต่ทางการแพทย์นั้นจะมีจัดกลุ่มสาเหตุของการอ้วกเป็นเลือดเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่

  อ้วกเป็นเลือดจากโรคทางเดินอาหาร

  การอ้วกเป็นเลือดด้วยสาเหตุนี้นั้นเกิดจากการที่ระบบทางเดินอาหารส่วนต้นนั้นมีภาวะเลือดออก ไม่ว่าจะเป็นบริเวณช่องท้อง หลอดอาหาร ลำไส้เล็กส่วนต้น กระเพาะอาหาร ซึ่งการเกิดภาวะเลือดออกยังบริเวณเหล่านี้อาจเกิดขึ้นจาก

  • เพราะโรคกระเพาะอาหารขั้นรุนแรง การเป็นโรคกระเพาะอาหารขั้นรุนแรงหรือการมีแผลในกระเพาะอาหารนั้นเป็นการที่กระเพาะอาหารเกิดการอักเสบอย่างรุนแรงจนเกิดแผลขึ้น โดยสาเหตุอาจเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย การใช้ยาแก้อักเสบเกินขนาด การมีความเครียดสะสม การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป ปัจจัยเหล่านี้มักทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารและมีเลือดออกได้ง่าย และส่งผลให้มีการอ้วกเป็นเลือดได้นั่นเอง
  • เพราะการโป่งพองของหลอดเลือดในหลอดอาหาร ภาวะโป่งพองของหลอดเลือดในทางเดินอาหาร คือ ภาวะที่มีการบวมและโป่งพองของหลอดเลือดบริเวณผนังหลอดอาหารส่วนล่าง และทำให้เกิดภาวะเลือดออกภายในเกิดขึ้น ซึ่งโดยส่วนมากมักพบในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งจากแอลกอฮอล์
  • เพราะเป็นโรคกรดไหลย้อนรุนแรง การอ้วกเป็นเลือดจากภาวะดังกล่าวเกิดจากการที่น้ำย่อยหรือกรดที่อยู่ภายในกระเพาะอาหารได้ไหลย้อนกลับขึ้นไปยังหลอดอาหาร ทำให้เกิดการระคายเคืองที่เยื่อบุหลอดอาหารจนเกิดเลือดออกและอ้วกเป็นเลือดได้
  • เพราะหลอดอาหารมีการฉีกขาด การอ้วกเป็นเลือดด้วยสาเหตุนี้นั้นเกิดจากภาวะที่มีการฮีกขาดบริเวณเยื่อบุระหว่างหลอดอาหารและกระเพาะอาหารน ซึ่งอาจเกิดมาจากการที่ความดันภายในกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหารเพิ่มสูงขึ้น การอาเจียนซ้ำ ๆ หรือการขย้อนซ้ำ ๆ ไปจนถึงการสะอึกหรือการไออย่างรุนแรง
  • เพราะเป็นโรคมะเร็งหลอดอาหารและโรงมะเร็งกระเพาะอาหาร ซึ่งมักเกิดกับผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปและมีน้ำหนักตัวเยอะ

  อ้วกเป็นเลือดจากสาเหตุอื่น ๆ

  แม้จะพบไม่มากนักแต่นอกจากการอ้วกเป็นเลือดจากความผิดปกติที่เกิดจากความผิดปกติของทางเดินอาหารส่วนบนแล้วอาการอ้วกเป็นเลือดก็ยังสามารถเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ได้เช่นกัน ได้แก่

  • อ้วกเป็นเลือดเพราะมีความผิดปกติของเลือด เช่น การมีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ การเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว การลดลงของเกล็ดเลือด เป็นต้น
  • อ้วกเป็นเลือดเพราะการกลืนสารพิษเข้าไป ทั้งในส่วนของสารกัดกร่อนต่าง ๆ และสารกัมมันตรังสี
  • ในบางรายไม่สามารถระบุสาเหตุได้อย่างชัดเจน

  อ้วกเป็นเลือด สาเหตุ

  อ้วกเป็นเลือด อันตรายไหม ?

  แน่นอนว่าการที่มีเลือดออกภายในร่างกายนั้นถือเป็นเรื่องผิดปกติและย่อมไม่ใช้สัญญาณที่ดีแน่นอน แต่บางคนก็อาจยังมีคำถามว่าการที่อ้วกเป็นเลือดนั้นอันตรายหรือไม่ หากจะตอบโดยรวมก็คือภาวะที่มีเลือดออกในทางเดินหาหารจนมีการอ้วกเป็นเลือดออกมานั้นถือว่าเป็นภาวะที่อันตราย เพราะหากมีอาการเพียงเล็กน้อยในเริ่มแรกอาจจะยังไม่เป็นอะไร แต่หากปล่อยเอาไว้อาจทำให้เกิดการลุกลามและเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียว

  หลังจากที่ได้ทราบสาเหตุในการเกิดการอ้วกเป็นเลือดและระดับความอันตรายของอาการดังกล่าวไปแล้ว สำหรับใครที่คิดว่าตนเองนั้นมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะดังกล่าว ควรทำประกันสุขภาพ กับ แรบบิท แคร์ เผื่อเอาไว้ หากวันไหนมีอาการจะได้รีบไปพบแพทย์อย่างไม่ต้องกังวลใจ เพราะไม่ว่าจะเป็นอะไร แรบบิท แคร์ ก็ช่วยดูแลให้สะดวกสบายแน่นอน

  อ้วกเป็นเลือด ต้องรีบไปพบแพทย์หรือไม่ ?

  หากมีอาการอ้วกเป็นเลือด ไม่ว่าจะน้อยหรือมาก ขอแนะนำให้รีบเข้าพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษา เพราะไม่เช่นนั้นหากอาการลุกลามจนบานปลาย อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยทีเดียว

  อ้วกเป็นเลือดมักมาควบคู่กับอาการอย่างไร ?

  สำหรับผู้ที่มีอาการอ้วกเป็นเลือดนั้น หลายครั้งมักมีอาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นควบคู่กันไปด้วย เช่น

  • มีอาการคลื่นไส้
  • มีอาการปวดท้องรุนแรง แน่นท้อง อึดอัดท้อง
  • มีอาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด
  • มีปัญหาในการมองเห็น
  • อาเจียนอาหารปนน้ำย่อยและเลือด
  • หายใจผิดปกติ หายใจตื้นและหายใจเร็ว
  • มีอาการหัวใจเต้นเร็ว
  • มีอาการมือเท้าเย็น ผิวซีด
  • มีความรู้สึกสับสน
  • มีอาการปัสสาวะได้น้อย

  หากมีอาการเหล่านี้ควบคู่กับการอ้วกเป็นเลือด หรือไม่ว่าจะอ้วกเป็นเลือดอย่างเดียวโดยไม่มีอาการเหล่านี้ก็ตามที แรบบิท แคร์ ขอแนะนำให้เข้าพบแพทย์ทันทีอย่ารีรอ

  อาเจียนเป็นเลือด

  อ้วกเป็นเลือด กินเหล้าได้หรือไม่ ?

  สำหรับนักดื่มทั้งหลาย ที่อาจจะมีอาการอ้วกเป็นเลือดจากสาเหตุของการดื่มแอลกอฮอล์เกินขนาดนั้นอาจมีข้อสงสัย ว่าเมื่ออ้วกเป็นเลือดแบบนี้แล้วตนยังสามารถดื่มแอลกอฮอล์อีกได้หรือไม่ แน่นอนว่าสำหรับช่วงที่กำลังรักษาตัวอยู่นั้นดื่มไม่ได้ และควรงดเว้นการดื่มแอลกอฮอล์ไปตามคำแนะนำของแพทย์ 

  ทั้งนี้เมื่อหายสนิทดีแล้วหากต้องการดื่มแอลกอฮอล์ก็ควรพึงระลึกไว้ว่าควรดื่มแต่น้อย ดื่มแต่พอดี เพราะไม่เช่นนั้นก็อาจกลับมามีอาการอ้วกเป็นเลือดอีกครั้งได้นั่นเอง

  การป้องกันการอ้วกเป็นเลือด

  หลังจากที่ทราบระดับความร้ายแรงและสาเหตุของการอ้วกเป็นเลือดกันไปแล้วแน่นอนว่าทุกคนย่อมไม่อยากให้อาการนี้เหล่านี้เกิดขึ้นกับตนเอง แล้วจะมีวิธีการป้องกันการเกิดภาวะดังกล่าวได้อย่างไร แรบบิท แคร์ มีคำตอบให้ หากไม่อยากเกิดภาวะทางเดินอาหารเป็นแผลจนอ้วกเป็นเลือดควรดูแลตัวเอง ดังนี้

  • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่จะก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร เช่น อาหารรสจัด อาหายไขมันสูง 
  • หมั่นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ อุดมไปด้วยสารอาหารครบ 5 หมู่ โดยเน้นไปที่การเลือกรับประทานเนื้อไม่ติดมัน ธีญพืช ผัก ผลไม้
  • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่
  • เพิ่มความระมัดระวังในการรับประทานยาในกลุ่มยาแก้ปวดและยาแก้อักเสบต่าง ๆ ไม่รับประทานยาขณะท้องว่าง
  • หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • ให้ความสำคัญในการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่เสมอ
  • พยายามไม่เครียดและเรียนรู้ที่จะผ่อนคลายความเครียดให้กับตนเอง
  • หากมีโรคประจำตัวอย่างโรคกระเพาะ กระเพาะอาหารอักเสบ กรดไหลย้อน จะต้องรับประทานตามคำแนะนำของแพทย์อย่างสม่ำเสมอ

  และทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาการอ้วกเป็นเลือดที่ทุกคนควรที่จะรู้ติดตัวไว้ หากมีอาการเกิดขึ้นกับตัวเองหรือคนรอบตัวจะได้รับมือได้ ทั้งนี้ทุกคนต้องไม่ลืมหมั่นดูแลสุขภาพของตนเองทั้งภายนอกและภายในอย่างใส่ใจ ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะผิดปกติต่อร่างกาย มีสุขภาพที่แข็งแรงสดใสในทุกวัน


  สรุป

  สรุปบทความ

  อ้วกเป็นเลือด (Hematemesis) คือ การอ้วกหรืออาเจียนโดยมีเลือดหรือลิ่มเลือดปนออกมากับเศษอาหารที่อาเจียนออกมา ส่วนมากแล้วการอ้วกเป็นเลือดนั้นมักเกิดขึ้นเพราะเกิดความผิดปกติบริเวณระบบทางเดินอาหารส่วนบน เป็นภาวะที่มีเลือดออกบริเวณตั้งแต่หลอดอาหาร ไปจนถึงบริเวณของลำไส้เล็กส่วนต้น เช่น ทางเดินอาหาร, หลอดอาหาร หรือกระเพาะอาหาร โดยเกิดได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้

  • โรคกระเพาะอาหารขั้นรุนแรง หรือการมีแผลใน
  • การโป่งพองของหลอดเลือดในหลอดอาหาร ทำให้เกิดภาวะเลือดออกภายในเกิดขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากโรคตับแข็ง
  • โรคกรดไหลย้อนรุนแรง เกิดจากน้ำย่อยหรือกรดที่อยู่ภายในกระเพาะอาหารได้ไหลย้อนกลับขึ้นไปยังหลอดอาหาร ทำให้เกิดการระคาย
  • เพราะหลอดอาหารมีการฉีกขาด
  • โรคมะเร็งหลอดอาหารและโรงมะเร็งกระเพาะอาหาร มักเกิดกับผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปและมีน้ำหนักตัวเยอะ
  • มีความผิดปกติของเลือด เช่น ภาวะเกร็ดเลือดต่ำ เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว การลดลงของเกล็ดเลือด เป็นต้น
  • อาจมีการกลืนสารพิษเข้าไป ทั้งในส่วนของสารกัดกร่อนต่าง ๆ และสารกัมมันตรังสี

  หากมีอาการอ้วกเป็นเลือด ไม่ว่าจะน้อยหรือมาก ขอแนะนำให้รีบเข้าพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาทันที

  จบสรุปบทความ

  ที่มา


   

  บทความแคร์สุขภาพ

  Rabbit Care Blog Image 89748

  แคร์สุขภาพ

  โรคพุ่มพวงคืออะไร มีอาการอย่างไร อันตรายถึงชีวิตหรือไม่ ?

  โรคที่คนไทยเรียกกันจนติดปากว่าโรคพุ่มพวง เนื่องจากคนไทยเรารู้จักโรคนี้กันอย่างแพร่หลายเมื่อศิลปินชื่อดังอย่างคุณพุ่มพวง ดวงจันทร์
  Nok Srihong
  23/05/2024