แคร์สุขภาพ

ขอประวัติการรักษาย้อนหลังได้หรือไม่? ขอออนไลน์ได้หรือเปล่า?

ผู้เขียน : Tawan

Tawan มีประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงานออนไลน์ 2 ปี เขียนด้านยานยนต์ ประกันยานยนต์ที่ Rabbit Care มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย มีความเชี่ยวชาญด้านประกันรถยนต์และประกันชีวิต

close
linkedin icon
 
 
Published: March 2,2022
How to Request Your Medical Records

ไม่ว่าคุณกำลังจะขอประวัติการรักษาย้อนหลังเพื่อเตรียมทำประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตให้กับตนเอง และคนในครอบครัว เพื่อย้ายการรักษาไปยังโรงพยาบาลใหม่ หรือเพื่อการขอเบิกเคลมประกันสังคม หรือประกันอื่นๆ ขั้นตอนการขอประวัติการรักษาและตรวจสุขภาพย้อนหลังจะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล และขั้นตอนของแต่ละโรงพยาบาล

แรบบิท แคร์ รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นในการขอประวัติการรักษา และประโยชน์ของประวัติการรักษาย้อนหลังกับการทำประกันชีวิตและสุขภาพมาฝากกัน

ประกันสุขภาพที่คุณเลือกเองได้ พร้อมชำระได้หลากหลายช่องทาง
icon angle up or down

เลือกแผนประกันสุขภาพที่คุณสนใจ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  1. ขอประวัติการรักษาได้ไหม?

  การขอประวัติการรักษาย้อนหลังสามารถทำได้ เนื่องจากเป็นสิทธิของผู้ป่วยในการเข้าถึงข้อมูลการเข้ารับการรักษาของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการขอเพื่อนำไปประกอบการทำเรื่องย้ายการรักษาไปโรงพยาบาลแห่งใหม่ การทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพ หรือการเบิกเคลมประกัน โดยสามารถขอประวัติการรักษาออนไลน์ หรือเข้าไปดำเนินการด้วยตนเองตามแต่ละช่องทางที่โรงพยาบาลกำหนด

  ขอประวัติการรักษาย้อนหลัง

  2. ขั้นตอนการขอประวัติการรักษาโรงพยาบาลต้องทำอย่างไร?

  2.1. ติดต่อสอบถามโรงพยาบาล

  ควรเริ่มจากการติดต่อโรงพยาบาลเพื่อสอบถามขั้นตอนในการขอค้นประวัติย้อนหลัง เนื่องจากแต่ละโรงพยาบาลจะมีขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการขอเอกสารย้อนหลังที่ไม่เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น การเขียนใบคำร้อง (ยื่นคำขอด้วยตัวเอง หรือยื่นคำขอผ่านทางอีเมล์) การรับเอกสารประวัติการรักษาย้อนหลัง (รับเอกสารด้วยตัวเอง หรือจัดส่งให้ทางไปรษณีย์) แผนกที่เกี่ยวข้อง (แผนกเวชระเบียน หรือแผนกนิติการ) รวมถึงวันเเละเวลาทำการในการเปิดรับคำร้องขอเอกสารย้อนหลัง

  รวมถึงในบางโรงพยาบาลอาจจะเก็บข้อมูลของผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการกับโรงพยาบาลไว้เพียง 5 ปี หรือตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ผู้ขอข้อมูลจึงควรสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะเริ่มดำเนินการเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเงิน และเสียเวลา

  2.2. เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  หากเจ้าของประวัติเป็นคนดำเนินเรื่องเอง จะใช้เพียงสำเนาบัตรประชาชนในการยื่นขอเอกสารย้อนหลัง แต่หากเป็นญาติที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เช่น พ่อแม่ หรือลูก อาจต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชน สำเนาสูจิบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อแสดงความสัมพันธ์กับผู้ป่วยเพิ่มด้วย

  3. ขอประวัติการรักษาย้อนหลังเสียเงินไหม?

  การขอประวัติการรักษาเพื่อย้ายโรงพยาบาล หรือเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงส่วนตัว สามารถขอเอกสารรับรองได้โดยจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการขอประวัติ เพราะนอกจากจะถือว่าเป็นเหตุจำเป็นทางการเเพทย์ที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลแล้ว ยังเป็นสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเอง แต่หากเป็นการขอประวัติเพื่อนำไปประกอบการเคลมประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ จะมีค่าดำเนินการขอประวัติการรักษาย้อนหลัง 300 บาท ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน และจะใช้เวลาจัดทำเอกสารอย่างน้อย 1-2 อาทิตย์ หรือ 7 วันทำการ ไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  หากต้องการประหยัดเงินและประหยัดเวลาในการขอประวัติการรักษาย้อนหลัง หรือประวัติการตรวจสุขภาพย้อนหลัง สามารถใช้วิธีการขอใบรับรองแพทย์ หรือขอคัดลอกสำเนาเอกสารผลวินิจฉัยของแพทย์ในทุกครั้งที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ซึ่งสามารถทำได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากเป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตัวเอง

  ขั้นตอนการขอประวัติการรักษาโรงพยาบาล

  4. ประวัติการรักษาเกี่ยวข้องกับการทำประกันอย่างไร?

  การมีข้อมูลประวัติการรักษาย้อนหลังจะช่วยให้สามารถแถลงข้อมูลสุขภาพได้อย่างครบถ้วน ไม่ตกหล่น รวมถึงสามารถใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งกรณีบริษัทประกันปฏิเสธการรับทำประกันภัย หรือขอยกเว้นความคุ้มครองอาการหรือโรคบางโรคได้โดยใช้ทั้งประวัติการรักษาหรือประวัติการตรวจสุขภาพต่อเนื่องทุกปีเป็นเอกสารอ้างอิงเพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม โดยข้อมูลย้อนหลังจะช่วยให้การทำประกันสมบูรณ์มากขึ้นได้ดังนี้

  • ได้รับผลประโยชน์ครบตั้งเเต่วันที่เริ่มทำประกันชีวิต หรือประกันสุขภาาพ 
  • โต้แย้งผลพิจารณาปฏิเสธการพิจารณารับทำประกัน หรือยกเว้นความคุ้มครองโรคบางโรค
  • ป้องกันข้อโต้แย้งในภายหลัง หรือการปฏิเสธการเคลม
  • เคลมได้รวดเร็ว

  บทสรุปส่งท้าย

  ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ยังไม่มีประกันสุขภาพ หรือมีประกันอยู่เเล้ว การทำประกันสุขภาพให้ได้ประโยชน์ครบถ้วนสูงสุดตั้งเเต่วันที่เริ่มทำประกันไปจนถึงวันที่เคลม ต้องเเถลงข้อมูลสุขภาพตามจริง ซึ่งการมีประวัติการรักษาย้อนหลัง จะช่วยให้ไม่ตกหล่นข้อมูลสำคัญที่ต้องแจ้ง รวมถึงจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่โบรคเกอร์ในการช่วยจัดการเรื่องเอกสารทั้งตอนพิจารณาขอทำประกัน หรือขั้นตอนการช่วยแจ้งเคลมเบิกจ่ายให้ราบรื่นไม่ติดขัดนั่นเอง

  เลือกซื้อและเปรียบเทียบประกันสุขภาพที่ แรบบิท แคร์ คัดสรรมาให้เเล้วจากทุกบริษัทชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพเล่มใหม่ที่เพิ่มวงเงินความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากประกันสุขภาพเดิมที่มีอยู่แล้วให้คุ้มครองครอบคลุมมากขึ้น หรือเลือกรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจาก แรบบิทแคร์ เพื่อซื้อประกันสุขภาพเล่มเเรกที่คุ้มค่าเเละตรงใจที่สุด

  รับฟรีทันที! บริการ Health Caresultant บริการรับคำปรึกษาจากแพทย์ผ่านวิดีโอคอลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันสุขภาพกับ แรบบิท แคร์ ตั้งเเต่วันนี้เป็นต้นไป โทรเลย 1438

  คัดมาให้แล้ว! ประกันรถสุดคุ้ม จากกว่า 30 บริษัทชั้นนำ

  รถของคุณยี่ห้ออะไร

  < กลับไป
  < กลับไป

  ระบุยี่ห้อรถของคุณ

  ระบุปีผลิตรถของคุณ


  สรุป

  สรุปบทความ

  การขอประวัติการรักษาย้อนหลังที่สามารถทำได้ตามสิทธิของผู้ป่วย เพื่อใช้ในการย้ายโรงพยาบาล ทำประกันชีวิต หรือเบิกเคลมประกัน โดยการติดต่อโรงพยาบาลและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายหลังสามารถขอประวัติการรักษาออนไลน์หรือดำเนินการด้วยตนเอง การขอประวัติเพื่อย้ายโรงพยาบาลมีขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ต่างกัน โดยควรสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อน เมื่อขอประวัติจะไม่มีค่าใช้จ่าย การขอประวัติเพื่อเคลมประกันจะมีค่าบริการ 300 บาท และใช้เวลาทำเอกสารอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์

  จบสรุปบทความ
   

  บทความแคร์สุขภาพ

  Rabbit Care Blog Image 89748

  แคร์สุขภาพ

  โรคพุ่มพวงคืออะไร มีอาการอย่างไร อันตรายถึงชีวิตหรือไม่ ?

  โรคที่คนไทยเรียกกันจนติดปากว่าโรคพุ่มพวง เนื่องจากคนไทยเรารู้จักโรคนี้กันอย่างแพร่หลายเมื่อศิลปินชื่อดังอย่างคุณพุ่มพวง ดวงจันทร์
  Nok Srihong
  23/05/2024