แคร์การเงิน

บัญชีม้า อาชญากรรมทางการเงิน โทษหนัก! อย่ายุ่ง

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ

ทีมกองบรรณาธิการ กลุ่มนักเขียนผู้มีประสบการณ์ด้านรถยนต์ การเงิน และประกันภัย ของ แรบบิท แคร์ ที่เปิดดำเนินการมาแล้วมากกว่า 10 ปี

close
Facebook iconIG iconlinkedin iconYoutube icon
 
 
Published: July 20,2023
มือถือบัญชีม้า

บัญชีม้า” เป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายทั้งทางสังคมในส่วนของเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก แน่นอนว่าบัญชีม้าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ไม่หวังดี มิจฉาชีพ รวมไปถึงคนกระทำผิดกฎหมายต่างมีไว้ใช้เพื่อผลประโยน์ของตัวเอง แล้วอย่างนั้นบัญชีม้า คือไรกันแน่ เราจึงขออาสาพาทุกคนไปรู้จักกับบัญชีม้ากันให้มากขึ้น เพื่อที่จะได้รู้เท่าทันกลโกงของเหล่าผู้ไม่ประสงค์ดีทั้งหลาย และวิธีการรับมือกับสิ่งนี้ให้อยู่หมัด

บัญชีม้า คืออะไรกันแน่

บัญชีม้า คือ คือบัญชีเงินฝากธนาคารที่เจ้าของบัญชีตัวจริงไม่ได้เปิดใช้งานเอง แต่ถูกเปิดด้วยบุคคลอื่น โดยใช้เป็นช่องทางการรับเงิน ถ่ายโอนเงิน รวมถึงฟอกเงินที่ได้จากการกระทำผิดกฎหมาย โดยวัตถุประสงค์หลักของการมีบัญชีม้าก็เพื่อที่จะไม่ให้มีการสาวหลักฐานมาถึงตัวผู้กระทำผิดได้นั่นเอง

ซึ่งบัญชีมาโดยหลัก ๆ แล้วมีรูปแบบการเกิดขึ้นได้อยู่ 2 วิธีนั่นก็คือ

  • การโจรกรรมข้อมูลคนอื่นมาเปิดบัญชีม้า : โดยเป็นการนำข้อมูลของคนอื่นที่ได้มาจากการขโมย หรือสวมชื่อของคนอื่น โดยที่เจ้าของชื่อหรือข้อมูลนั้นไม่รู้ตัวมาก่อน เพื่อมาทำการเปิดบัญชีม้า
  • รับจ้างเปิดบัญชีม้า : เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมและแพร่หลายกันอยู่ในปัจจุบัน โดยบัญชีม้ารูปแบบนี้เกิดจากการจ้างวานให้บุคคลอื่นมาเปิดบัญชีธนาคารให้กับผู้กระทำผิด โดยแลกกับผลตอบแทนในรูปแบบตัวเงินที่มูลค่าระหว่าง  500 – 20,000 บาท

ซึ่งบัญชีม้าจะมาพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนและซิมโทรศัพท์เพื่อเปิด Mobile Banking ใช้สำหรับในการทำธุรกรรมออนไลน์นั่นเอง

เงินจากบัญชีม้า คือ สิ่งผิดกฎหมาย

บัญชีม้าเอาไว้ใช้ทำอะไร?

จะเห็นได้ว่าบัญชีมาเป็นทั้งทางผ่านเงินและแหล่งพักเงินชั้นดีที่เป็นที่นิยมของกลุ่มมิจฉาชีพต่าง ๆ รวมไปถึงคนที่กระทำผิดกฎหมาย โดยที่กลุ่มคนเหล่านี้มักนำเอาบัญชีม้าไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันดังตัวอย่างต่อไปนี้

บัญชีม้าสำหรับการพนัน

โดยเป็นการใช้บัญชีมาเพื่อเปิดรับเงินจากผู้เล่นพนันออนไลน์เพื่อใช้ฝากเงินในการเล่นพนันในรูปแบบต่าง ๆ 

บัญชีม้าสำหรับยาเสพติด

กลุ่มเครือข่ายยาเสพติดเปิดบัญชีม้าเพื่อตบตาตำรวจหรือเจ้าหน้าที่และเป็นแหล่งพักเงิน

บัญชีม้าสำหรับการฉ้อโกง หลอกลวง

มิจฉาชีพที่หลอกโอนเงินหรือกระทำการฉ้อโกงในรูปแบบต่าง ๆ 

บัญชีม้าสำหรับเป็นนอมินีหรือการฟอกเงิน

สำหรับคนหรือกลุ่มคนที่กระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ มักจะใช้บัญชีม้าเพื่อเป็นนอมินี หรือแหล่งฟอกเงินอย่างถูกกฎหมาย

ไปรู้จักทำความรู้จักกับพ.ร.ก. บัญชีม้า

เมื่อรู้ถึงผลกระทบของบัญชีม้าแล้วทางหน่วยงานรัฐหรือผู้มีอำนาจทางกฎหมายก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้ออกเป็นพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2566 (พ.ร.ก. บัญชีม้า) ซึ่งมีผลบังคับใช้ไปแล้วในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับส่วนของบัญชีม้าดังต่อไปนี้

  • หากสถาบันการเงินสงสัยหรือผู้ประกอบธุรกิจได้รับข้อมูลว่ามีบัญชีม้าทำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือรวมถึงการฟอกเงิน ให้สถาบันการเงินหรือระงับการทำธุรกรรมไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวไม่เกิน 7วัน
  • หากสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจได้รับแจ้งจากผู้เสียหายเกี่ยวกับบัญชีม้า ให้ทำการระงับธุรกรรมไว้ชั่วคราว นำข้อมูลเข้าระบบและแจ้งให้ผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดีใน 72 ชั่วโมง

โดยนี่เป็นส่วนหนึ่งของพ.ร.ก. บัญชีม้าเท่านั้น โดยนอกจากนี้ยังมีการระบุโทษในกรณีผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับบัญชีม้าอีกด้วย

บัญชีม้า

เปิดบัญชีม้า โทษเป็นอย่างไร?

จากในหัวข้อก่อนที่เราได้แนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับพ.ร.ก. บัญชีม้าไปแล้ว ซึ่งในตัวพ.ร.ก. ฉบับนี้ได้มีการระบุโทษว่าเปิดบัญชีม้า โทษเป็นอย่างไรบ้างไว้ด้วย ไปดูกันว่าการเปิดบัญชีม้า ความผิดเป็นอย่างไรบ้าง

  • มาตรา 9 ผู้ใดเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยไม่ได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้องหรือยอมให้บุคคลอื่นใช้หรือยืมใช้เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตน โดยหากรู้ว่าเป็นการนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาในรูปแบบอื่น ๆ  จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • มาตรา 10 สำหรับใครที่เป็นคนจัดหา โฆษณา หรือกระจายข่าว เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม จะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ถึง 5 ปี หรือปรับเป็นเงินตั้งแต่ 200,000 ถึง 500,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • มาตรา 11 สำหรับคนจัดหา โฆษณา หรือกระจายข่าว เพื่อให้มีการซื้อหรือขายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งลงทะเบียนผู้ใช้บริการในชื่อของบุคคลใดแล้ว แต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ถึง 5 ปี หรือปรับเป็นเงินตั้งแต่ 200,00 ถึง 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ซึ่งอาจสรุปอย่างง่าย ๆ ได้ว่าแบ่งเรื่องเกี่ยวกับบัญชีม้า ความผิดออกเป็น 3 รูปแบบคือผู้ที่รับเปิดบัญชีม้า, คนที่จัดหาบัญชีม้า และคนที่ให้จัดหาเบอร์มือถือสำหรับใช้ร่วมกับบัญชีม้า โดยบัญชีม้า โทษมีตั้งแต่ทั้งจำคุกและปรับเป็นเงิน

บัญชีม้า ต้องชดใช้ ไหม

สำหรับใครก็ตามที่ได้รับคำชวนให้ไปเปิดบัญชีม้านั้น เราขอแนะนำให้ห้ามทำโดยเด็ดขาดเพราะนอกจากที่ถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายแล้ว หากมีผู้เสียหากจากบัญชีม้าที่เราเป็นคนเปิด เราจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายอีกด้วยนั่นเอง

วิธีตรวจสอบบัญชีม้า

ในส่วนนี้จะขอพูดถึงคนที่อาจตกเป็นเหยื่อหลอกลวงจากมิจฉาชีพให้โอนเงินไปยังบัญชีม้ากันบ้างว่าจะรับมืออย่างไรได้บ้าง โดยเราสามารถเข้าไปเช็คคนโกงได้ผ่านทางเว็บไซต์อย่าง Blacklistseller ซึ่งจะเป็นแหล่งรวบรวมบัญชีผู้กระทำผิดในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลอกโอนเงิน หลอกขายของ รวมไปถึงบัญชีม้าให้ทุกคนได้เข้าไปเช็กกัน

โดนหลอกเปิดบัญชีม้าต้องทำอย่างไร

สำหรับใครก็ตามที่โดนหลอกเปิดบัญชีม้าโดยไม่มีมีเจตนาจริง ๆ สิ่งที่ต้องทำเมื่อรู้ตัวว่าโดนหลอกนั่นก็คือให้รับติดต่อไปยังธนาคารที่ตนเองได้เปิดบัญชีไว้ และให้รับปิดบัญชีม้านั้นทิ้งให้เร็วที่สุด โดยทางที่ดีไม่ควรไปเปิดบัญชีให้กับคนอื่น ๆ ไม่ว่าจะได้รับเงินหรือไม่ก็ตาม เพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ผิดกฏหมายนั่นเอง

ห้ามพลาด! ประกันรถชั้น 1 เบี้ยเริ่มต้น 1,000.-/เดือน

รถของคุณยี่ห้ออะไร

< กลับไป
< กลับไป

ระบุยี่ห้อรถของคุณ

ระบุปีผลิตรถของคุณ

บัญชีม้าจึงจัดว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เหล่ามิจฉาชีพหรือผู้ที่กระทำผิดทางกฎหมายนิยมใช้งานกัน โดยบัญชีม้า คือ คือบัญชีเงินฝากที่เจ้าของบัญชีตัวจริงไม่ได้เปิดไว้ใช้งาน แต่เปิดให้คนอื่นเพื่อใช้กระทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย โดยอาจแลกมาด้วยเงินค่าตอบแทน ซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่คุ้มค่าหากเทียบกับโทษที่จะได้รับ หากเพื่อน ๆ คนไหนที่จำเป็นต้องใช้เงินจริง ๆ แล้วล่ะก็เราขอแนะนำให้ใช้งานสินเชื่อบุคคลโดยสามารถสมัครง่าย ๆ ได้ที่ แรบบิท แคร์ เนื่องจากเรามีสินเชื่อมากมายที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการเงิน และเราก็รู้ดีว่าทุกความต้องการล้วนเป็นสิ่งจำเป็นเสมอ


 

บทความแคร์การเงิน

Rabbit Care Blog Image 90909

แคร์การเงิน

กู้ซื้อคอนโดดีไหม ? ข้อดีและข้อเสียของการซื้อคอนโด

ควรตัดสินใจซื้อคอนโดเป็นของตัวเองดีหรือไม่ ? ปัญหากวนใจของหลายคนซึ่งอยากที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยที่ไม่ต้องเช่าซื้ออีกต่อไป
คะน้าใบเขียว
04/07/2024
Rabbit Care Blog Image 90795

แคร์การเงิน

สุขภาพทางการเงินสำคัญอย่างไร จะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีสุขภาพทางการเงินที่ดี

แน่นอนว่าในเรื่องของสุขภาพทางการเงินนั้นถือเป็นเรื่องที่เราต่างก็พอทราบกันอยู่บ้าง ว่าควรจะดูแลสุขภาพทางการเงินของตนเองให้ดีอยู่เสมอ
คะน้าใบเขียว
20/06/2024
Rabbit Care Blog Image 89494

แคร์การเงิน

ไฟแนนซ์ คืออะไร จัดไฟแนนซ์รถ รีไฟแนนซ์บ้าน ทำได้อย่างไรบ้าง

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า จัดไฟแนนซ์ ขอไฟแนนซ์ หรือขอสินเชื่อกันมาพอสมควร แต่อาจจะยังไม่เข้าใจรายละเอียดเรื่องการจัดไฟแนนซ์ ว่ามีขั้นตอนอย่างไร
Thirakan T
11/04/2024