แคร์การเงิน

รวมวิธีทวงหนี้เพื่อน กรณีเพื่อนยืมเงินแล้วไม่ยอมคืน

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ

ทีมกองบรรณาธิการ กลุ่มนักเขียนผู้มีประสบการณ์ด้านรถยนต์ การเงิน และประกันภัย ของ แรบบิท แคร์ ที่เปิดดำเนินการมาแล้วมากกว่า 10 ปี

close
Facebook iconIG iconlinkedin iconYoutube icon
 
 
Published: May 12,2023
ทวงหนี้

เชื่อว่าหลายคนอาจเจอปัญหาเพื่อนขอยืมเงินกันมาบ้างแล้ว ซึ่งเพื่อนบางคนถ้าเป็นลูกหนี้ที่ดีจ่ายหนี้ครบโดยไม่ต้องทวงหนี้ก็นับว่าเป็นโชคดีของคุณไป แต่ถ้าใครพบกับปัญหาเพื่อนยืมทรัพย์สินหรือเงินไปแล้วไม่คืน โดยเฉพาะช่วงที่เราจำเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วน แต่ก็ไม่อยากทวงเงินจนเสียเพื่อนหรือสร้างความขัดแย้ง แรบบิท แคร์ จะหาแนวทางช่วยเจ้าหนี้อย่างคุณเอง ด้วยการเสนอแนะวิธีทวงหนี้รับรองว่ามีโอกาสได้เงินคืนสูงและอาจไม่เสียเพื่อนด้วยนะ

วิธีทวงหนี้เพื่อนเบา ๆ ระดับเริ่มต้น

สิ่งสำคัญที่สุดก็คือให้ประเมินพฤติกรรมของลูกหนี้ของคุณก่อน ซึ่งเพื่อนกันอาจรู้นิสัยใจคอได้ในระดับหนึ่งว่าเพื่อนเป็นคนอย่างไร ถ้าคุณรู้ว่าเพื่อนคนดังกล่าวไม่เคยมีชื่อเสียเรื่องการยืมเงินเลย หรือเป็นเพื่อนที่สนิทมากจนคุณไม่อยากเสียเพื่อนไป เราขอแนะนำขั้นตอนการทวงหนี้เพื่อนระดับเริ่มต้นดังนี้

1. บอกเพื่อนตามตรง ว่าเรานั้นมีความจำเป็นที่จะใช้เงินจริง ๆ โดยการชี้แจงให้เพื่อนได้ทราบว่าเราต้องการนำเงินไปใช้ทำอะไรบ้าง พยายามให้เพื่อนเกิดความรู้สึกว่าการนำเงินมาใช้คืนนั้นเป็นเรื่องสำคัญ โดยหวังว่าเพื่อนคนที่เป็นลูกหนี้จะเห็นใจคุณ และนำเงินที่ยืมไปมาคืนโดยเร็วที่สุด

2. ช่วยเพื่อนแก้ปัญหาการเงิน เมื่อทวงหนี้กับเพื่อนไปแล้วพบว่ายังไม่ได้มีการใช้หนี้คืน ให้ลองคุยถามสาเหตุกับเพื่อนว่าที่ไม่สามารถชำระหนี้สินได้นั้นเกิดจากสาเหตุอะไร แล้วนำเสนอทางออกหรือทางแก้ไข ให้เพื่อนรู้สึกว่ามันเป็นประเด็นสำคัญและต้องแก้ไขไปด้วยกัน ทำให้เพื่อนรู้ว่าคุณอยู่ข้างเพื่อนเสมอ

3. ยืดหยุ่นการชำระหนี้ แต่ไม่ใช่ปล่อยผ่าน โดยให้คุณตั้งข้อตกลงในการชำระหนี้ร่วมกัน เช่นการผ่อนจ่าย การยืดระยะเวลาชำระหนี้ การลดดอกเบี้ย แต่ทั้งนี้ให้คุณตั้งข้อตกลงกับเพื่อนอย่างเคร่งครัดโดยมีการบันทึกหลักฐานข้อกำหนดการชำระหนี้อย่างชัดเจน และต้องตกลงว่าต้องชำระหนี้ตามกำหนด

4. ให้เพื่อนใช้จ่ายด้วยสิ่งอื่นแทนตามแต่ที่จะตกลง เช่น ให้เพื่อนเลี้ยงข้าวเป็นการตอบแทน การขอของขวัญต่าง ๆ ให้เพื่อนทำงานให้หรือให้เพื่อนมอบความช่วยเหลืออื่น ๆ แลกกับการชำระหนี้

วิธีดังกล่าวนั้นเป็นการทวงหนี้สินแบบง่าย ๆ ระดับเบา ๆ แต่เป็นการเริ่มกระตุ้นให้เพื่อนของคุณรู้สึกถึงความสำคัญของการใช้หนี้มากขึ้น

วิธีทวงเงินเพื่อน

วิธีทวงหนี้เพื่อนอย่างจริงจัง

เมื่อใช้วิธีข้างต้นไปแล้วแต่ยังไม่ได้ผล หรือต้องการทวงหนี้เพื่อนที่ไม่สนิทมาก ตลอดจนเงินที่ให้เพื่อยืมนั้นมีจำนวนมหาศาล ให้คุณลองยกระดับมาตรการทวงนี้ให้เข้มข้นขึ้น จริงจังยิ่งขึ้น ซึ่งการใช้วิธีนี้มีจุดมุ่งหมายคือให้เพื่อนคืนเงินมากกว่าการประนีประนอม ซึ่งทำได้ตามวิธีดังนี้คือ

1. บอกเพื่อนว่าจะไม่ให้ยืมอีก โดยยืนยันอย่างเสียงแข็งกับเพื่อนไปตรง ๆ ว่าเราต้องการได้เงินคืน ถ้าเพื่อนยังไม่ยอมคืนให้เรายืนยันกับเพื่อนว่าจะไม่ให้ยืมอีก ซึ่งวิธีนี้อาจทำให้เพื่อนรีบนำเงินมาคืนคุณทันที เพราะเขากลัวว่าจะไม่มีคนให้ยืมอีก แต่วิธีการนี้แม้จะทำให้ได้เงินคืนมาก็จริง แต่เพื่อนก็จะกลับมายืมเงินของคุณอีกเรื่อย ๆ และสร้างปัญหาเดิม ๆ ให้กับคุณ

2. ย้ำเตือนเพื่อนให้คืนเงินบ่อย ๆ คุณอาจใช้วิธีการเตือนให้เพื่อนจ่ายเงินที่ยืมไปคืน 2 – 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ย้ำบ่อย ๆ และบอกว่าจำเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วน เพื่อให้เพื่อนของคุณรู้ว่าเขาเป็นหนี้คุณอยู่ เขาติดเงินคุณอยู่นะ หากเพื่อนยังไม่คืนเงินตามกำหนดให้ย้ำเตือนถี่ ๆ ยิ่งขึ้น

3. ใช้ไม้แข็งและกฎหมายตัดสิน หากการทวงหนี้เพื่อนเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพื่อนก็ผัดผ่อนไม่ยอมคืนเงินเสียทีจนเวลาผ่านไปนานแล้ว ให้คุณใช้ไม้แข็งในการทวงเงิน ซึ่งในจุดนี้อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเพื่อน แต่ให้ลองชั่งน้ำหนักว่าอยากได้เงินคืนหรืออยากเก็บเพื่อนที่ไม่มีความรับผิดชอบไว้ หากคุณต้องการเงินคืนมากกว่าก็ให้ดำเนินการทางกฎหมายทันที แต่ทั้งนี้คุณต้องมีสัญญากู้ยืมหรือมีหลักฐานแน่ชัดว่าเพื่อนคนดังกล่าวยืมเงินคุณเป็นจำนวนเท่าไหร่

ข้อควรระวังเมื่อทวงหนี้เพื่อน

– อย่าทวงหนี้เพื่อนต่อหน้าคนอื่น ๆ เช่น ญาติของเพื่อน หรือต่อหน้าเพื่อนคนอื่น ๆ ในกลุ่ม เพราะการทำแบบนี้ทำให้เพื่อนที่ติดเงินคุณอยู่รู้สึกอาย ไม่ไว้หน้าเขา ซึ่งความอับอายนี้อาจเปลี่ยนอารมณ์เป็นความโกรธ ทำให้ไม่ได้เงินที่ยืมไปคืนมาแล้วยังทำให้เสียเพื่อนอีกด้วย

– เบื้องต้นควรเลือกทวงหนี้โดยอย่าให้เพื่อนเครียด เพราะเพื่อนอาจมีปัญหาทางการเงินอยู่จนไม่สามารถนำเงินมาคืนเราได้ ให้เราพยายามเข้าใจเพื่อน และเลือกใช้วิธีประนีประนอมไปก่อน

– การทวงเงินทุกครั้งควรทำด้วยความจริงจัง อย่าทีเล่นทีจริง เพื่อให้เพื่อนเห็นว่าการชำระหนี้นั้นเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นหน้าที่ของเพื่อนที่ต้องนำเงินมาใช้หนี้สินคืน

– อย่าทวงหนี้ด้วยการใช้ถ้อยคำหยาบคาย ด่า หรือประจาน เพราะมีโอกาสทำให้เพื่อนโกรธและหนีหนี้คุณได้ หรือเพื่อนอาจทำพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมไปบอกต่อให้คุณมีชื่อเสียงเสียหาย คุณที่เป็นผู้ถูกกระทำจะกลายเป็นจำเลยในสายตาคนอื่นทันที

– เจ้าหนี้ต้องใช้วิธีทวงหนี้ที่เหมาะสมกับเพื่อนคนนั้น เพื่อให้การทวงเงินของคุณออกมามีประสิทธิภาพและไม่เสียเพื่อน

– พยายามอย่าคล้อยตามอารมณ์ดราม่าของเพื่อน ซึ่งเพื่อนบางคนอาจเล่าสถานการณ์สุดดราม่าว่ามีภาระอะไรบ้าง ให้คุณพยายามเข้าใจเพื่อนแต่ไม่ใช่คล้อยตามคำพูดเพื่อนทั้งหมด

– อย่ายกหนี้ให้ลูกหนี้เด็ดขาด แม้ว่าจะเป็นเงินก้อนเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ตาม แต่การยืมเงินนั้นเป็นภาระและความรับผิดชอบของลูกหนี้ การยกหนี้อาจช่วยให้เพื่อนของคุณซาบซึ้งในน้ำใจของคุณ แต่เขาก็มีโอกาสจะมาขอยืมคุณอีก คุณต้องมาทวงหนี้อีกครั้ง และทำให้เพื่อนเสียนิสัยทางการเงินด้วย

ทวงหนี้จากเพื่อน

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการให้กู้ยืมและการทวงหนี้

– การให้ยืมเงินควรทำสัญญากู้ยืมทุกครั้งแม้ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทก็ตาม โดยการกู้ตั้งแต่จำนวน 2,000 บาทขึ้นไป ทางกฎหมายระบุว่าต้องมีสัญญากู้เพื่อให้ง่ายต่อการฟ้องร้องทางกฎหมาย

– หลักฐานหรือสัญญากู้ยืมเงินจะอยู่ในรูปแบบใดก็ได้ แต่ต้องเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องระบุเนื้อหาสำคัญในสัญญาดังนี้ วันที่ทำสัญญากู้เงิน, ชื่อพร้อมลายมือชื่อของเจ้าหนี้และผู้ยืม, จำนวนเงินที่ยืม, วันชำระเงินคืน, ดอกเบี้ยต่อปี (ถ้ามี), หากเป็นไปได้ควรมีพยานลงชื่อด้วยในสัญญาอย่างน้อย 1 คน

– การยืมเงินต่ำกว่า 2,000 บาท ไม่ได้กำหนดให้ต้องทำสัญญากู้ยืม แต่สามารถฟ้องร้องทางกฎหมายได้แม้ว่าจะยืมกันเพียงวาจาก็ตาม

– การคิดดอกเบี้ยต้องไม่เกิน 15% ต่อปี หรือ 1.25% ต่อเดือน หากคิดดอกเบี้ยเกินผู้ให้กู้จะมีความผิดทางอาญา และดอกเบี้ยเงินกู้จะเป็นโมฆะ

– การทวงหนี้ห้ามใช้กำลังประทุษร้าย ประจาน หรือใช้ถ้อยคำหยาบคาย

– หากมีการฟ้องร้องเรื่องสัญญากู้เงินจะมีอายุความ 1 ปี

แนวทางที่แรบบิท แคร์ แนะนำไป เป็นตัวช่วยของผู้ที่ต้องการทวงหนี้เพื่อน แต่ในทางที่ดีเราแนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงได้อย่าให้เพื่อนยืมเงินเสียดีกว่า เพราะอาจมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ได้ แต่ถ้าเพื่อนมีความจำเป็นต้องการใช้เงินจริง ๆ ลองแนะนำให้เพื่อนขอสินเชื่อส่วนบุคคลกับแรบบิท แคร์ เนื่องจากแรบบิท แคร์ มีสินเชื่อส่วนบุคคลดี ๆ ให้คุณมากมาย ดอกเบี้ยต่ำ ให้วงเงินสูง ผ่อนจ่ายสบาย เชื่อถือได้ การันตีว่าถูกต้องตามกฎหมาย เลือกเปรียบเทียบสินเชื่อกับเราได้เลย!


 

บทความแคร์การเงิน

Rabbit Care Blog Image 90909

แคร์การเงิน

กู้ซื้อคอนโดดีไหม ? ข้อดีและข้อเสียของการซื้อคอนโด

ควรตัดสินใจซื้อคอนโดเป็นของตัวเองดีหรือไม่ ? ปัญหากวนใจของหลายคนซึ่งอยากที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยที่ไม่ต้องเช่าซื้ออีกต่อไป
คะน้าใบเขียว
04/07/2024
Rabbit Care Blog Image 90795

แคร์การเงิน

สุขภาพทางการเงินสำคัญอย่างไร จะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีสุขภาพทางการเงินที่ดี

แน่นอนว่าในเรื่องของสุขภาพทางการเงินนั้นถือเป็นเรื่องที่เราต่างก็พอทราบกันอยู่บ้าง ว่าควรจะดูแลสุขภาพทางการเงินของตนเองให้ดีอยู่เสมอ
คะน้าใบเขียว
20/06/2024
Rabbit Care Blog Image 89494

แคร์การเงิน

ไฟแนนซ์ คืออะไร จัดไฟแนนซ์รถ รีไฟแนนซ์บ้าน ทำได้อย่างไรบ้าง

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า จัดไฟแนนซ์ ขอไฟแนนซ์ หรือขอสินเชื่อกันมาพอสมควร แต่อาจจะยังไม่เข้าใจรายละเอียดเรื่องการจัดไฟแนนซ์ ว่ามีขั้นตอนอย่างไร
Thirakan T
11/04/2024