ประกันรถยนต์

เปรียบเทียบประกันรถยนต์รายวัน VS. ประกันรถยนต์รายปี แบบไหนดีกว่ากัน?

ผู้เขียน : Tawan
Published May 12, 2022
ประกันรถยนต์ระยะสั้นคืออะไร มีข้อเสียไหม

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ใครหลายๆ คนต้อง WFH อยู่แต่กับบ้าน ใช้รถยนต์น้อยลงจนแทบจะเหมือนจอดทิ้งไว้เฉยๆ  ทำให้หลายคนหันมาให้ความสนใจกับประกันรถยนต์ระยะสั้นที่เลือกจ่ายได้ตามใจกันมากขึ้น แต่จริง ๆ แล้ว ประกันรถรายเดือนถูกกว่าจริงไหม? ประกันรถยนต์รายวันออนไลน์มีจริงหรือเปล่า? หรือประกันรถยนต์ตามไมล์เหมาะกับใคร?

แรบบิท แคร์ ชวนเปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์ทั้งสองแบบ พร้อมสรุปข้อดีที่มีมากกว่าของประกันรถยนต์แบบรายปีมาฝากกัน

ประกันรถยนต์รายวันคืออะไร?

ประกันรถยนต์ชั่วระยะเวลาหรือประกันรถยนต์รายเดือน เป็นอีกหนึ่งรูปแบบประกันภัยรถยนต์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์กับผู้ที่ต้องจ่ายเบี้ยความคุ้มครองในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่ต้องการจ่ายเบี้ยรายปีเพื่อรับความคุ้มครองแบบปีชนปีตามที่ประกันรถยนต์แบบปกติให้ความคุ้มครอง

มีรูปแบบการคำนวณเบี้ยประกันสำหรับประกันรถยนต์ระยะสั้นในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณเบี้ยจากระยะเวลาความคุ้มครองที่ต้องการได้รับ เช่น ประกันรถยนต์รายเดือน ประกันรถยนต์ระยะสั้น 15 วัน, 30 วัน, 60 วัน, 90 วัน หรือ 180 วัน

รวมถึงคำนวณเบี้ยจากระยะการใช้รถและขับขี่จริงจากเครื่องส่งสัญญาณภายในรถที่จะเริ่มนับเวลาการใช้งานจริงเมื่อสตาร์ทรถ เเละหยุดนับเวลาการใช้งานเมื่อดับเครื่องยนต์ หรือเลขไมล์รถยนต์ เช่น ประกันรถยนต์เปิดปิด หรือประกันรถยนต์ตามไมล์ โดยประกันรถยนต์ระยะสั้นยังมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น

 • ประกันรถเปิดปิด
 • ประกันรถเติมเงิน
 • ประกันรถระยะสั้น
 • ประกันรถชั่วคราว
 • ประกันรถรายวัน
 • ประกันรถตามไมล์
ประกันรถยนต์รายวัน ประกันรถยนต์รายเดือน มีข้อดีข้อเสียอย่างไร

ข้อเสียประกันรถยนต์รายวันมีอะไรบ้าง?

แม้ว่าประกันรถยนต์ระยะสั้นจะเหมาะสำหรับผู้ที่ใช้งานรถน้อย ไม่ค่อยได้ใช้รถยนต์ในระหว่างวัน เลือกจ่ายเบี้ยประกันได้ตามระยะเวลาความคุ้มครองที่ต้องการจะได้รับ หรือตามระยะทางการใช้งานจริง รวมถึงมีรูปแบบความคุ้มครองให้เลือกได้เหมือนกับประกันรถยนต์แบบรายปี ทั้งแบบประกันรถยนต์ชั้น 1, ชั้น 2+ และ 3+

แต่ประกันรถยนต์ระยะสั้นอาจมีข้อจำกัดในเรื่องเงื่อนไขความคุ้มครองที่จะได้รับ รวมถึงวิธีการใช้งานประกันรถที่อาจจะยุ่งยากซับซ้อนสำหรับใครหลายๆ คน รวมถึงเมื่อเปรียบเทียบค่าเบี้ยประกันระหว่างประกันรถยนต์ระยะสั้น และประกันรถยนต์แบบรายปีเเล้ว อาจมีค่าเบี้ยไม่กันที่ไม่แตกต่างกันเลย สามารถสรุปประเด็นที่ต้องตัดสินใจก่อนเลือกซื้อประกันรถยนต์ระยะสั้นได้ดังนี้

 • ให้ความคุ้มครองตามระยะไมล์ (กิโลเมตร) ที่กำหนดเท่านั้น สำหรับในประกันรถยนต์ตามไมล์หรือเติมไมล์ โดยหากประสบอุบัติเหตุในช่วงระยะทางเกินกว่าที่กำหนดทำประกันไว้ จะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง
 • ต้องคอยเปิด-ปิดอุปกรณ์เครื่องส่งสัญญาณภายในตัวรถ ทั้งการเปิด-ปิดแบบระบบแมนนวล (Manual) หรือการเปิด-ปิดผ่านแอปพลิเคชั่นในมือถือ สำหรับประกันรถประเภทเปิดปิด ซึ่งต้องมีโทรศัพท์มือถือและสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่พร้อมใช้งานในการเปิด-ปิดอยู่เสมอ ต้องคอยวางแผนการใช้งาน หรือต้องคอยเตือนให้เปิด-ปิดประกันรถ กรณีที่มีผู้อื่นยืมรถขับ รวมถึงมีความเสี่ยงที่เครื่องส่งสัญญาณจะเสีย หรือทำงานขัดข้อง ไม่สามารถเปิด-ปิดได้ตามต้องการ
 • มีเงื่อนไขความคุ้มครองกรณีโดนชนแล้วหนีหรือไม่มีคู่กรณี ในขณะที่จอดรถไว้และปิดประกันอยู่ที่จำกัด โดยประกันแบบเปิดปิดหรือเติมเงิน จะให้ความคุ้มครองกรณีโดนชนแล้วหนีในขณะที่ปิดการใช้งานประกันรถยต์ เฉพาะกรณีที่สามารถระบุคู่กรณีได้เท่านั้น
 • นับความคุ้มครองทั้งจำนวนชั่วโมง และจำนวนวัน/เดือน หากระยะใดถึงก่อน ถือว่าความคุ้มครองหมดทันที ในประกันรถแบบเติมเงิน ทำให้แม้ว่าจะไม่ได้ใช้รถ ความคุ้มครองของประกันรถยนต์จะยังถูกนับต่อไปเรื่อยๆ จนครบตามกำหนดซึ่งอาจไม่คุ้มค่าเบี้ย เมื่อเทียบประกันรถรายปี ตัวอย่างเช่น ประกันระยะสั้นให้ความคุ้มครองแบบ 30 วัน หรือ 144 ชั่วโมง คิดค่าเบี้ยประกันเริ่มต้น  1,000 บาท ซึ่งหากคำนวณแบบรายปีเเล้ว เบี้ยประกันรถยนต์ระยะสั้นอาจสูงกว่าหรือไม่ต่างจากประกันรถยนต์รายปีเลย
 • ต้องคอยจำระยะเวลาประกันรถ และต้องเติมเงินเพื่อต่ออายุประกันอยู่เรื่อยๆ เนื่องจากประกัน รถระยะสั้น มีระยะเวลารับประกันความคุ้มครอง ทั้งวันเริ่มและวันหมดอายุของประกันที่สั้นกว่าปกติทำให้ต้องมีการเติมเงินหรือแจ้งขอต่ออายุที่ถี่กว่าประกันรถยต์แบบรายปี 

ประกันรถยนต์รายปีคืออะไร?

ประกันภัยรถยนต์ทั่วไปที่รู้จักกันเป็นอย่างดี หรือประกันภัยรถยนต์แบบรายปี เลือกจ่ายเบี้ยประกันภัยได้ทั้งแบบการจ่ายครั้งเดียว หรือแบ่งจ่ายรายเดือน ให้ความคุ้มครองต่อเนื่องทั้งปี ตลอด 24 ชั่วโมง มีเงื่อนไขและรูปแบบความคุ้มครองที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถเลือกเบี้ยประกันภัยได้ตามความคุ้มครองที่ต้องการได้รับ ซึ่งมีความคุ้มครองประกันรถยนต์ให้ได้ครบทุกความต้องการ ดังนี้

 • ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ให้ความคุ้มครองเบื้องต้นแก่คนขับ ผู้โดยสาร และคู่กรณี
 • ประกันรถยนต์ชั้น 1 ให้ความคุ้มครองครบทั้งรถชนรถ รถชนคน รถชนไม่มีคู่กรณี หรือรถไฟไหม้
 • ประกันรถยนต์ชั้น 2+, 3+ ให้ความคุ้มครองน้อยกว่าประกันชั้น 1 แต่ครบทั้งตัวรถ และความเสียหายภายนอก
 • ประกันรถยนต์ชั้น 3 เน้นชดเชยเฉพาะความเสียหายต่อบุคคลภายนอกเป็นหลัก 
 • ประกันรถยนต์ชั้น 4 ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกเท่านั้น เบี้ยถูกที่สุด 
ประกันรถยนต์รายวันดีไหม ประกันรถยนต์ 7 วัน 15 วัน 30 วัน ราคาเท่าไร

ข้อดีประกันรถยนต์รายปีมีอะไรบ้าง?

 • ช่องทางเลือกซื้อหลากหลาย โดยสามารถเลือกซื้อกับบริษัทประกันภัยได้โดยตรง หรือซื้อผ่านโบรกเกอร์ประกันภัย เพื่อรับเบี้ยประกันถูกพิเศษ ส่วนลดและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมเฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันรถผ่านโบรกเกอร์
 • ให้คุ้มครองต่อเนื่องทันทีทั้งปี ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะขับขี่ในเส้นทางไหน หรือต้องเจอกับเหตุไม่คาดฝันแบบใด ประกันรถยนต์แบบรายปีพร้อมให้ความคุ้มครองได้ในทันที
 • แบบประกันรถยนต์รายปีมีให้เลือกเยอะกว่า สามารถเลือกแบบประกันรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองตรงกับความต้องการและสภาพการใช้งานได้ยืดหยุ่นมากกว่า รวมถึงสามารถเลือกเปรียบเทียบราคาประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 หรือชั้นอื่นๆ ได้ทันทีผ่านเว็บไซต์เปรียบเทียบประกันรถออนไลน์ของโบรกเกอร์ประกันภัย
 • เลือกจ่ายเบี้ยประกันครั้งเดียว หรือเลือกผ่อนชำระจ่าย 0% ได้ รวมถึงมีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย ตั้งเเต่บัตรเครดิต บัตรเดรบิต เคาท์เตอร์ธนาคาร หรือกระทั่งสแกนจ่ายพร้อมเพย์
ประกันรถยนต์รายวันประกันรถยนต์รายปี
รูปแบบความคุ้มครองคุ้มครองเมื่อเปิดใช้งานอุปกรณ์
ส่งสัญญาณ เติมเงิน หรือขับขี่
ภายในระยะไมล์ (กิโลเมตร) ที่กำหนด
คุ้มครองทันที
เงื่อนไขความคุ้มครองตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
และระยะไมล์ (กิโลเมตร)
หรือการเปิด-ปิดอุปกรณ์ส่งสัญญาณ
ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
ระยะเวลาคุ้มครองรายวัน (30 วัน, 60 วัน, 90 วัน, 180 วัน)
หรือรายชั่วโมง
รายปี 
ตลอด 24 ชั่วโมง
การจ่ายเบี้ยประกันหลายครั้ง
ตามระยะเวลาความคุ้มครอง
ครั้งเดียว 
หรือผ่อนจ่าย 0%

แม้ว่าประกันรถยนต์ระยะสั้นจะมีความแปลกใหม่ และให้ความคุ้มครองได้ยืดหยุ่นตามความรูปแบบการใช้งานรถยนต์ในปัจจุบัน เเต่ในท้ายที่สุดเเล้ว ประกันรถยนต์แบบรายปี ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับเเรกสำหรับความคุ้มครองความเสียหายแก่ทั้งตัวรถ และความเสียหายต่างๆ ภายนอก ที่ให้ความคุ้มครองครบทันที ไม่มีเงื่อนไขความคุ้มครองหรือการใช้งานประกันภัยรถยนต์ให้ซับซ้อนปวดหัวแต่อย่างใด

แรบบิท แคร์ พร้อมตอบคำถามประกันชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง ด้วยแบบประกันรถยนต์จากทุกบริษัทประกันภัยชั้นนำที่รวบรวมมาให้ได้เลือกเปรียบเทียบได้ครบ เห็นเบี้ยประกันได้ทันทีภายในไม่กี่วินาที พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่เลือกซื้อประกันรถยนต์ตั้งเเต่วันนี้เป็นต้นไปเท่านั้น

ทั้งศูนย์บริการให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือฉุกเฉินทางถนนตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 1438 หรือบริการแจ้งเคลมออนไลน์และโทรแจ้งประสานงานเหตุฉุกเฉินผ่านทาง Line Official Account (@rabbitcare) เปรียบเทียบประกันเลย!

บทความประกันรถยนต์

Rabbit Care Blog Image 77712

ประกันรถยนต์

รถติดหล่มอย่าตกใจ ทำตามขั้นตอนนี้ ช่วยคุณได้ชัวร์

ถนนเมืองไทยไม่ได้มีคุณภาพดีตามมาตรฐานทุกเส้น โดยเฉพาะถนนในเขตท้องที่ชนบทอันห่างไกลความเจริญซึ่งมักเป็นทางลูกรังพื้นผิวขรุขระลำบากต่อการขับขี่
Little Seal
27/06/2022
Rabbit Care Blog Image 77690

ประกันรถยนต์

3 เรื่องต้องรู้! เปลี่ยนประกันรถยนต์ก่อนหมดปี ทำได้ไหม? ยกเลิกประกันรถยนต์ได้เงินคืนหรือเปล่า?

หลายคนอาจเจอปัญหาจุกจิกจากบริษัทประกันภัยที่เลือกใช้อยู่ ต้องใช้รถบ่อยขึ้นหรือน้อยลง หรือเตรียมขายรถคันเก่าที่มีประกันรถยนต์ให้ความคุ้มครองอยู่
Tawan
23/06/2022
Rabbit Care Blog Image 77590

ประกันรถยนต์

4 วิธีเช็คประกันรถยนต์ตัวเอง! จบปัญหาลืมว่าทำประกันรถยนต์ไว้ที่ไหน!

หลายคนทำประกันรถยนต์เอาไว้ แต่ไม่เคยมีเหตุให้ต้องใช้จนอาจลืมไปเเล้วว่าทำประกันรถยนต์ไว้ที่ไหน ไม่ก็อยากเช็ค พ.ร.บ. ว่าทำที่ไหน? ทำกรมธรรม์หาย?
Tawan
14/06/2022