ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ประกันสุขภาพ ยูนิเวอร์แซล ซีรีส์
จาก LMG Insurance
พร้อมแคร์สุขภาพคุณทั่วโลก

มอบค่ารักษาสูงสุด 2 ล้านบาท/ครั้ง
มีค่าห้องให้สูงสุด 8,000 บาท/วัน

ทำไมคุณถึงควรมี ประกันสุขภาพ ยูนิเวอร์แซล ซีรีส์
จาก LMG Insurance


แคร์ทั่วโลก

ไม่ว่าคุณจะพักอาศัยอยู่ที่ไหน ก็พร้อมคุ้มครองสุขภาพคุณให้ทั่วโลก

แคร์ฉุกเฉิน

เกิดป่วยหรือบาดเจ็บฉุกเฉิน ก็มีเจ้าหน้าที่บริการพร้อมช่วยเหลือคุณตลอด 24 ชม.

แคร์สุขภาพครบ

นอนรพ.เมื่อไหร่ ก็ไม่ต้องควักเงินเก็บมาจ่ายค่ารักษา แถมซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอกเพิ่มได้

ประกันสุขภาพ ยูนิเวอร์แซล ซีรีส์ จาก LMG Insurance
พร้อมแคร์ครอบคลุมทุกเรื่องสุขภาพ


แคร์ค่ารักษา

คุ้มครองค่ารักษา
สูงสุด 2,000,000 บาทต่อครั้ง

แคร์ค่าห้อง

มอบค่าห้อง ค่าอาหาร
สูงสุด 8,000 บาทต่อคืน

แคร์เมื่อผ่าตัด

คุ้มครองกรณีผ่าตัดและหัตถการ สูงสุด 200,000 บาท

แคร์เมื่อฉุกเฉิน

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. พร้อมบริการรถพยาบาล

แคร์อุบัติเหตุ

เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝัน
คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท

แคร์หลายช่วงวัย

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน-60 ปี เบี้ยเริ่มต้นเพียง 20 บาทต่อวัน*

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

 

ขอบเขตความคุ้มครอง: ทั่วโลก
ผลประโยชน์ความคุ้มครองแผน 1แผน 3แผน 5
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (ความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง)400,0001,000,0002,000,000
1. ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล* (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน)
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ห้องผู้ป่วยธรรมดา (สูงสุดต่อวัน)2,0005,0008,000
1.2 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) ห้องผู้ป่วย วิกฤต (CCU) (สูงสุดต่อวัน)จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
2. ค่าแพทย์เยี่ยมไข้กรณีไม่มีการผ่าตัด (สูงสุด ต่อวัน และไม่เกิน 1 ครั้ง/วัน) สูงสุด 365 วัน8001,3002,000
3. การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ตามตารางผ่าตัด40,000100,000150,000
4. ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป40,00080,000120,000
- ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด
- ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต
- ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ค่ากายภาพบำบัด/กิจกรรมบำบัด
- ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์
- ค่ายากลับบ้าน
- ค่าใช้จ่ายสำหรับหัตถการหรือการผ่าตัดเล็ก
คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจริง ไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง
- ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีไม่มีการผ่าตัด4,00010,00015,000
- ค่าบริการรถพยาบาล1,0001,0001,000
- ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการเกิดอุบัติเหตุ4,00010,00020,000
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังการออกจากโรงพยาบาล 
รวมถึงค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก และค่ากายภาพบำบัดที่ต่อเนื่องจาก 
ผู้ป่วยใน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)
คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจริง ไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง
**ค่ารักษากรณีปลูกถ่ายไขกระดูก เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต (ไม่รวมค่าใช้จ่าย ของผู้บริจาคอวัยวะ) (ปีละไม่เกิน)40,000100,000200,000
5. ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ
(อบ.1) รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือ โดยสารจักรยานยนต์
50,000150,000300,000
ความคุ้มครองเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก
ค่าแพทย์ค่ายา ค่าบริการที่โรงพยาบาลเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (วันละ 1 ครั้ง ไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)1,0002,0002,500

 

หมายเหตุ
* จำนวนวัน ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาลส าหรับห้องผู้ป่วยธรรมดา ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) และ ห้องผู้ป่วยวิกฤต (CCU) รวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วัน 
** ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษากรณีปลูกถ่ายไขกระดูก เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต รวมทุกค่าใช้จ่ายข้อ 1 – 4 สูงสุดต่อปีกรมธรรม์

 

ตัวอย่างค่าเบี้ย

 

ตัวอย่างค่าเบี้ยแผน IPD
อายุแผน 1
400,000
แผน 3
1,000,000
แผน 5
2,000,000
5 ปี13,80527,31148,620
15 ปี6,80312,70622,009
25 ปี7,28311,36619,208
35 ปี8,50415,90722,610
45 ปี11,28918,32828,512
55 ปี16,40730,91343,218
60 ปี21,90941,21753,422

 

ตัวอย่างค่าเบี้ยแผน IPD + OPD
อายุแผน 1
400,000
แผน 3
1,000,000
แผน 5
2,000,000
5 ปี22,51043,01865,627
15 ปี12,03820,20930,945
25 ปี12,41217,61425,830
35 ปี14,70723,71731,219
45 ปี19,31227,23439,517
55 ปี27,19842,87656,492
60 ปี33,80054,44869,329

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย