แคร์สุขภาพ

รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง & กรมควบคุมโรค จัดอบรมป้องกันภัย COVID-19

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ

ทีมกองบรรณาธิการ กลุ่มนักเขียนผู้มีประสบการณ์ด้านรถยนต์ การเงิน และประกันภัย ของ แรบบิท แคร์ ที่เปิดดำเนินการมาแล้วมากกว่า 10 ปี

close
Facebook iconIG iconlinkedin iconYoutube icon
 
 
Published: March 9,2020
ข่าว-Covid-19

โรงพยาบาล ธนบุรี บำรุงเมือง สร้างความมั่นใจผู้ใช้บริการ เปิดศูนย์เฉพาะทางในการคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยทีมแพทย์สหวิชาชีพ พร้อมจัดงานเสวนาให้ความรู้ในการป้องกัน COVID-19 กับเจ้าหน้าที่สถานทูต บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป โดยความร่วมมือกับสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


ข่าว-Covid-19

ธนบุรี บำรุงเมือง จับมือ กรมควบคุมโรค จัดอบรมเจ้าหน้าที่สถานทูต และประชาชนทั่วไป สร้างความมั่นใจให้ชาวไทย และต่างชาติในการป้องกัน COVID-19

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวล และเริ่มส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้ที่เดินทางมาพำนักอยู่ในประเทศไทย โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จึงจัดงานเสวนาในหัวข้อ “แผนการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับสากล” เพื่อให้ข้อมูลความรู้ในการดูแลตัวเองสำหรับบุคคลทั่วไป ให้ปลอดภัยจาก COVID-19 และมาตรฐานการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย

โดยได้รับเกียรติจาก พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันบำราศนราดูร จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มาให้ข้อมูลในงานเสวนาครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อ “แผนการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับสากล”

โดย พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ ได้กล่าวสรุปถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

“สำหรับในประเทศไทยในปัจจุบัน ยังสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้อยู่ในระยะที่ 2 เป็นระยะเวลากว่าหนึ่งเดือนแล้ว หลังจากที่พบผู้ป่วยคนไทยคนแรก ซึ่งติดเชื้อในประเทศจากการสัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวชาวจีน และเพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดของเชื้อก้าวเข้าสู่ระยะที่ 3 รัฐบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของไทยกำลังเร่งเตรียมพร้อมรับมือและชะลอการระบาดให้ได้มากที่สุด โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ด้วยแผนบูรณาการความร่วมมือแบบพหุภาคี เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”


ข่าว-Covid-19

มาตรการดูแลเพื่อป้องกันโรค COVID-19

นอกจากนี้ ภาครัฐและกระทรวงสาธารณสุขยังได้มีการออกนโยบายและมาตรการ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ใน 2 ระดับ ทั้งในระดับบุคคล และระดับประเทศ เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการคัดกรองเฝ้าระวังผู้ป่วยที่ด่านช่องทางเข้าระหว่างประเทศ

รวมทั้งมีการจัดระบบการคัดกรองที่สถานพยาบาลทุกแห่งแบบครบวงจรเพื่อเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชน โดยเฉพาะในคนไทยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการรับเชื้อ ได้แก่ ผู้ที่ทำงานในสถานทูต ผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศเสี่ยง เช่น ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและโรงแรม เป็นต้น และมีมาตรการเฝ้าระวังการเจ็บป่วยในบุคลากรสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ในส่วนของชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยที่กังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดร. บุญ วนาสิน ได้ให้ความเชื่อมั่นว่า รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง พร้อมรองรับและดูแลลูกค้าชาวต่างชาติทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาวอาหรับ และชาวจีน ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มสำคัญของโรงพยาบาล

ด้วยศูนย์เฉพาะทางสำหรับดูแลผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งแยกจากอาคารหลัก เพื่อการเฝ้าระวัง กักกัน และดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ทันสมัย เป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างครบวงจรทุกขั้นตอน


 

บทความแคร์สุขภาพ

Rabbit Care Blog Image 89748

แคร์สุขภาพ

โรคพุ่มพวงคืออะไร มีอาการอย่างไร อันตรายถึงชีวิตหรือไม่ ?

โรคที่คนไทยเรียกกันจนติดปากว่าโรคพุ่มพวง เนื่องจากคนไทยเรารู้จักโรคนี้กันอย่างแพร่หลายเมื่อศิลปินชื่อดังอย่างคุณพุ่มพวง ดวงจันทร์
Nok Srihong
23/05/2024