แคร์เรื่องบ้าน

6 steps for adding on to your home Don’t cause problems later.

ผู้เขียน : ใบไม้ร่าเริง

มีประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงานออนไลน์ 10 ปี เขียนด้านเงิน การลงทุน บทความวิเคราะห์สถานการณ์การเงินในประเทศ และฝากผลงานไว้ที่ Rabbit Care ถึง 4 ปี

close
 
 
Published: February 6,2020
ต่อเติมบ้านอย่างไร ไม่ให้เกิดปัญหาตามหลัง

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน

Many people when buying a new home or have been living in the old house for a long time I would like to add to the house. Whether it’s the kitchen, bedroom, including the living room. Most of the problems encountered are old houses. There is a musty smell, the house is collapsed, cracked, or has water leaks, etc. But how can you add on to the house so that problems don’t arise later? Rabbit Care has many good tips for you.

personal loan

Before thinking about adding on to your house, what do you need to know?

1. Start planning before adding on to the house.

It is considered to be one of the first important things to begin expanding the width of the house. or expand it to look good, appropriate and beautiful There should be a plan for making the addition exactly. Even if it is a small addition. To avoid hesitation or mistakes in adding on. Because it may affect changes in the structure of the house without realizing it.

2. Start inspecting the house before adding on.

Before adding on to a house, the existing house structure, building, and area must be inspected first. In order to prevent the subsidence of the ground. Or the walls of the house bear the weight of the addition so much that they collapse. Inspecting the house thoroughly is another matter that should not be overlooked. In order to prepare, it is necessary to check the structure of the house. and the area surrounding the house in advance.

personal loan

3. Set a budget

Setting a budget or determining the cost of home additions roughly how much it will cost. And what do you have to pay? You should set a small budget and think about the expansion. But it should be determined that the budget escalation must not exceed the amount that we can be responsible for. In order to be prepared to set aside a reserve of money as well. In times of emergency

4. Start contacting contractors or architects.

Finding a good and reliable contractor is another difficult task that causes many people to worry. You should find an interior home decorating contractor that has a good construction track record. Or is there reliable word of mouth? and have standards in working that will help in the design or choose material To meet the needs of the homeowner and the budget that has been set. Which one likes to pick up work? Which one likes to procrastinate? Just say it in passing! Both exterior and interior decorators You should choose one that has a good history and can be trusted so as not to waste money and waste time often.

personal loan

5. Request permission to expand the building.

Before proceeding with home additions Permission should be requested from the local official. Or if you live in a housing development Must request permission from the legal entity first. Because each project or village has different requirements and rules for home additions. If you rashly add on to your house without prior notice If one day the house collapses or cause distress to nearby residents You might get sued.

6. Find a loan for home additions.

If all in all, the price for the home addition is assessed in excess of the budget that has been set. The best helper is loan loan Whether it’s a personal loan, home loan, multi-purpose home loan. Home loan refinancing You must look at the conditions carefully before borrowing as well. Because each type of loan approves different amounts. In any case, try to evaluate the home repairs and see how much damage this work will cause.

personal loan

personal loan Help with house additions

Rabbit Finance Providing online personal loan services With simple steps, no hassle compared to applying for a loan from a bank that requires time spent traveling. Just click on Rabbit Care.com and you can compare interest rates. Applicant qualifications And make a request for approval quickly. Know the results within 1 day by following the steps as follows.

  • Fill out the request information Personal loans at https://rabbitcare.com
  • Wait for specialists to contact you back. to request documents Additional information
  • In the case of complete information No problems encountered while applying for a personal loan Ready for immediate approval
  • In the event that a problem is discovered during the application for a personal loan Through the personal loan officer Will wait to provide service until the customer can receive approval as well.
  • Once approved, installments can be extended for up to 60 months.

Interested in applying for a personal loan? Just click online to Rabbit Care and you will be taken care of by expert staff. who will provide initial consultation until applying for a personal loan The money will be used to add more. or home repairs It depends on your needs .


 

บทความแคร์เรื่องบ้าน

Rabbit Care Blog Image 88290

แคร์เรื่องบ้าน

ไฟฟ้าลัดวงจรอันตรายหรือไม่ เกิดจากอะไร วิธีปฏิบัติตัวเมื่อไฟฟ้าลัดวงจร

ไฟฟ้าลัดวงจร เหตุการณ์สุดอันตรายที่แน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แล้วทุกคนรู้กันหรือไม่ ? ว่าจริง ๆ แล้วไฟฟ้าลัดวงจรคืออะไร ? เกิดจากอะไร
กองบรรณาธิการ
01/03/2024
Rabbit Care Blog Image 87543

แคร์เรื่องบ้าน

รีโนเวทบ้านเก่าคุ้มค่าหรือไม่ ? ทางเลือกของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการประหยัดงบประมาณ !

สำหรับคนยุคใหม่ที่กำลังสร้างตัวและกำลังวางแผนในการสร้างครอบครัวในอนาคตนั้น
คะน้าใบเขียว
22/12/2023