แคร์ไลฟ์สไตล์

อัปเดตเบอร์ฉุกเฉินครบทุกช่องทาง อยากติดต่อเรื่องไหนเช็กได้เลย

ผู้เขียน : ONLYWONDER

นักเขียนบทความด้านประกันยานยนต์ รถยนต์ การเคลมประกันรถยนต์ ตั้งใจเขียนงานให้ได้เกินครึ่งจากช่วงเวลาที่หาข้อมูล ยึดถือความถูกต้องเป็นหลัก

close
 
 
Published: May 15,2023
เบอร์ฉุกเฉินทุกหน่วยงานในไทย

การใช้งานเบอร์ฉุกเฉินไม่ได้มีเพียงแค่เบอร์โทรฉุกเฉิน 1669 ที่เป็นของโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังมีเบอร์ฉุกเฉินอีกหลายแห่งที่พร้อมให้บริการช่วยเหลือ ในด้านต่าง ๆ ตามที่แต่ละหน่วยงานดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งเนื้อหาบทความวันนี้มีเป้าหมายที่จะรวบรวม พร้อมอัปเดตเบอร์โทรฉุกเฉินให้ผู้อ่านได้บันทึกไว้ใช้งานอย่างครบถ้วน ตั้งแต่เบอร์องค์กรทั่วไป, โรงพยาบาล, แจ้งเหตุด่วน, การท่องเที่ยว และธนาคาร รวมถึงการแนะนำขั้นตอนการแจ้งเหตุ เมื่อทำการติดต่อฉุกเฉิน เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินการไปอย่างรวดเร็วที่สุด โดยในแต่ละหัวข้อจะมีรายละเอียดดังนี้

เบอร์โทรฉุกเฉิน องค์กรทั่วไป

เบอร์โทรฉุกเฉิน องค์กรทั่วไป สำหรับการแจ้งเหตุที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนในด้านสาธารณูปโภคและอื่น ๆ คือ การไฟฟ้า, การประปา, สำนักงานประกันสังคม, สายด่วนประกันภัย, ศูนย์รับแจ้งเบาะแสให้ความช่วยเหลือเด็ก, ศูนย์รับแจ้งปราบปรามยาเสพติด และสายด่วนยาเสพติด

 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค – โทร 1129
 • การไฟฟ้านครหลวง – โทร 1130
 • การประปานครหลวง – โทร 1125
 • การประปาส่วนภูมิภาค – โทร 1162
 • สำนักงานประกันสังคม – โทร 1506
 • สายด่วนประกันภัย – โทร 1186
 • ศูนย์รับแจ้งเบาะแสและให้ความช่วยเหลือเด็ก มูลนิธิปวีณา หงสกุล – โทร 1134
 • ศูนย์รับแจ้งข่าวปราบปรามยาเสพติด – โทร 1138
 • สายส่วนยาเสพติด สถาบันธัญญารักษ์ – โทร 1165

เบอร์โทรฉุกเฉิน โรงพยาบาล

เบอร์โทรฉุกเฉิน โรงพยาบาล ที่สามารถติดต่อได้นอกเหนือจากเบอร์ฉุกเฉิน 1669 ก็จะมีอีกหลายเบอร์ คือ หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล, สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (มีทั่วประเทศ), หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (มีเฉพาะ กทม.), โรงพยาบาลตำรวจ, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสายด่วนกรมสุขภาพจิต

 • เบอร์ฉุกเฉิน หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล – โทร 1554
 • เบอร์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ – โทร 1669
 • เบอร์ฉุกเฉิน หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน(มีเฉพาะ กทม.) – โทร 1646
 • เบอร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลตำรวจ – โทร 1691
 • เบอร์ฉุกเฉิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย – โทร 1784
 • เบอร์ฉุกเฉิน สายด่วนกรมสุขภาพจิต – โทร 1667

เบอร์โทรฉุกเฉิน เหตุด่วน

เบอร์โทรฉุกเฉิน เหตุด่วน หรือเหตุร้าย สามารถติดต่อได้หลายหน่วยงาน และหลายกรณี คือ แจ้งคนหาย, แจ้งเหตุไฟไหม้ ดับเพลิง, แจ้งเหตุด่วนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ, ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ, กองปราบ (แจ้งเหตุอาชญากรรม คดีร้ายแรง), ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถ (แจ้งรถหาย), แจ้งอุบัติเหตุทางน้ำ และร่วมด้วยช่วยกัน

 • เบอร์ฉุกเฉิน แจ้งคนหาย – โทร 1300
 • เบอร์ฉุกเฉิน แจ้งเหตุไฟไหม้/ดับเพลิง – โทร 199
 • เบอร์ฉุกเฉิน แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ – โทร 191
 • เบอร์ฉุกเฉิน ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ – โทร 192
 • เบอร์ฉุกเฉิน กองปราบ (สายด่วนแจ้งเหตุอาชญากรรม คดีร้ายแรง) – โทร 1195
 • เบอร์ฉุกเฉิน ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถ (แจ้งรถหาย) – โทร 1192
 • เบอร์ฉุกเฉิน แจ้งอุบัติเหตุทางน้ำ – โทร 1196
 • เบอร์ฉุกเฉิน ร่วมด้วยช่วยกัน – โทร 1677

เบอร์โทรฉุกเฉิน การท่องเที่ยว

เบอร์โทรฉุกเฉิน การท่องเที่ยว สำหรับติดต่อหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องทั้งด้านการเดินทาง และด้านการท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยมีหน่วยงานที่สำคัญ คือ กรมทางพิเศษแห่งประเทศไทย, ตำรวจทางหลวง, ตำรวจท่องเที่ยว (แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว), FM91 สถานีวิทยุเพื่อความปลอดภัยและการจราจร, การรถไฟแห่งประเทศไทย, กรมทางหลวงชนบท และศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

 • เบอร์ฉุกเฉิน กรมทางพิเศษแห่งประเทศไทย – โทร 1543
 • เบอร์ฉุกเฉิน ตำรวจทางหลวง – โทร 1193
 • เบอร์ฉุกเฉิน ตำรวจท่องเที่ยว (แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว) – โทร 1155
 • เบอร์ฉุกเฉิน FM91 สถานีวิทยุเพื่อความปลอดภัยและจราจร – โทร 1644
 • เบอร์ฉุกเฉิน การรถไฟแห่งประเทศไทย – โทร 1690
 • เบอร์ฉุกเฉิน กรมทางหลวงชนบท – โทร 1146
 • เบอร์ฉุกเฉิน ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว – โทร 02-134-4077

เบอร์โทรฉุกเฉิน ธนาคาร

เบอร์โทรฉุกเฉิน ธนาคาร สำหรับการติดต่อธนาคารทั่วไปในประเทศไทย เพื่อแจ้งปัญหาด่วนและสอบถามปัญหาต่าง ๆ ซึ่งเบื้องต้นจะมีเบอร์โทรดังนี้

 • ธนาคารกสิกรไทย – โทร 02-888-8888
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ – โทร 02-777-7777
 • ธนาคารทิสโก – โทร 02-636-6000
 • ธนาคารกรุงเทพ – โทร 1333
 • ธนาคารออมสิน – โทร 1115
 • ธนาคารธนชาต – โทร 1770
 • ธนาคารทหารไทย – โทร 1558
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา – โทร 1572
 • ธนาคารซิตีแบงก์ ประเทศไทย – โทร 1588
 • ธนาคารยูโอบี – โทร 02-285-1555
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ – โทร 02-359-0000
 • ธนาคารไอซีบีซี – โทร 02-629-5588

ขั้นตอนการแจ้งเหตุกับเบอร์โทรฉุกเฉินให้รวดเร็วที่สุด

เมื่อได้รู้ถึงเบอร์ฉุกเฉินครบทุกหน่วยงานไปแล้ว คราวนี้เราต้องรับรู้ขั้นตอนการแจ้งเหตุผ่านเบอร์โทรฉุกเฉิน เพื่อให้เราสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วที่สุด ซึ่งที่เราเตรียมมายกตัวอย่าง จะเป็นการโทรแจ้งเหตุผ่านเบอร์ฉุกเฉิน 3 กรณี คือ การโทรแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 191, แจ้งกรณีไฟไหม้ 199 และ ฉุกเฉินเกี่ยวกับการแพทย์ 1669

ขั้นตอนการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายผ่านเบอร์ฉุกเฉิน 191

 • เมื่อเจ้าหน้าที่รับสาย ให้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยสังเขป
 • แจ้งสถานที่เกิดเหตุอย่างครบถ้วน (หากไม่ทราบให้แจ้งสถานที่ใกล้เคียง ที่สังเกตได้ง่าย พยายามระบุตำแหน่งให้ได้มากที่สุด)
 • แจ้งความเร่งรีบหากต้องการความช่วยเหลือทันที

ขั้นตอนการแจ้งเหตุกรณีไฟไหม้ 199

 • ทันทีที่เจ้าหน้าที่รับสาย ให้เราทำการแจ้งเหตุว่าเกิดไฟไหม้
 • ระบุสถานที่เกิดเหตุให้ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงอย่างเร่งด่วน
 • อธิบายสถานการณ์เบื้องต้น ว่าไฟไหม้อยู่ในระดับไหน กำลังลุกลามถึงพื้นที่ใดหรือไม่

ขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉินต้องการความช่วยเหลือจากแพทย์ 1669

 • แจ้งเหตุฉุกเฉินต่อเจ้าหน้าที่ ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้า
 • อธิบายความต้องการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนให้ชัดเจน
 • แจ้งสถานที่เกิดเหตุ ณ ปัจจุบันให้ถูกต้อง และครบถ้วน
 • บอกชื่อผู้ติดต่อ และเบอร์โทร กรณีการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

เมื่อถึงเวลาที่จำเป็นในแต่ละสถานการณ์ เราต้องติดต่อผ่านเบอร์ฉุกเฉินให้ตรงต่อเหตุการณ์ เพื่อที่เราจะได้รับการช่วยเหลืออย่างตรงจุดมากที่สุด ฉะนั้นอย่างน้อยควรเซฟเบอร์เหล่านี้เก็บเอาไว้ในมือถือ กรณีที่นึกเบอร์ฉุกเฉินไม่ออก เราจะได้ค้นหาชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการติดต่อได้ตามต้องการทันที

และถ้าหากใครเดินทางไกลบ่อย มีเหตุให้ใช้รถเดินทางข้ามจังหวัดหลายครั้ง หรือแม้แต่การใช้รถออกไปทำงานทุกวัน ก็อาจเสี่ยงต่อการเกิดเหตุบนท้องถนนได้เช่นกัน ลองจินตนาการว่าหากเราเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และต้องติดต่อหน่วยงานด้วยตัวเอง อาจไม่ทันการณ์เท่าไหร่นัก ฉะนั้นการมีประกันภัยรถยนต์ที่นอกจากการคุ้มครองดูแลรถแล้ว ยังช่วยดูแลคุ้มครองผู้ขับขี่อย่างเรา ๆ ด้วยเช่นกัน

ฉะนั้นอย่าลืมพิจารณาเลือกสมัครประกันภัยรถยนต์ที่สามารถดูแลเราได้อย่างครอบคลุม ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งสามารถเข้ามาเปรียบเทียบ และรับข้อเสนอจาก แรบบิท แคร์ ได้โดยตรง รับประกันความง่าย และคุ้มค่ามากกว่าติดต่อเองแน่นอน 100%

 
เปรียบเทียบบัตรเครดิตที่ใช่ ง่ายๆ แค่ 30 วิ คลิกเลย!
icon angle up or down

สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

เด็กจบใหม่ รักการท่องเที่ยว รักการช้อปปิ้ง รักความหรูหรา รักสุขภาพ รักการกิน
 

 

บทความแคร์ไลฟ์สไตล์

Rabbit Care Blog Image 89674

แคร์ไลฟ์สไตล์

ดอกลีลาวดี คืออะไร เป็นดอกไม้ชนิดเดียวกับดอกลั่นทมหรือไม่ ? ความเชื่อเกี่ยวกับดอกลีลาวดี

เมื่อพูดถึงดอกลีลาวดีแน่นอนว่าทุกคนก็จะนึกถึงดอกไม้ที่มีสีขาวแต้มสีเหลืองบริเวณกลางดอกและส่งกลิ่นหอมหวานเบาสบาย
Nok Srihong
08/05/2024
Rabbit Care Blog Image 89669

แคร์ไลฟ์สไตล์

อาหารเกาหลี Soft Power ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ แนะนำเมนูที่หลายคนถูกใจและได้รับความนิยม

เมื่อพูดถึงอาหารสัญชาติต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยมในเมืองไทยแล้ว แน่นอนว่าอาหารเกาหลีจะต้องเป็นหนึ่งในลิสต์ที่หลายคนนึกขึ้นมาได้
คะน้าใบเขียว
02/05/2024
Rabbit Care Blog Image 89616

แคร์ไลฟ์สไตล์

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ‘ช็อกโกแลต’ ทำมาจากอะไร มีประโยชน์อย่างไร และมีข้อควรระวังในการรับประทานอย่างไรบ้าง ?

ช็อกโกแลต ขนมชนิดโปรดในดวงใจของหลาย ๆ คนที่ช่วยสร้างความสุขให้ทุกครั้งเมื่อรับประทานนั้น ความจริงแล้วทำมาจากอะไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร
Nok Srihong
24/04/2024