แคร์การเงิน

โฉนดที่ดินมีกี่รูปแบบ? สีครุฑคืออะไร ? เช็คโฉนดที่ดินและหากโฉนดที่ดินหายต้องทำอย่างไร?

ผู้เขียน : คะน้าใบเขียว

นักเขียนรุ่นไฮบริด เขียนบทความด้านการบริหารเงินส่วนบุคคลและการลงทุนต่าง ๆ กว่า 7 ปี เริ่มต้นที่งานเขียนที่ Rabbit Finance จนย้ายมาที่ Rabbit Care

close
 
 
Published: March 28,2023
โฉนดที่ดิน

โฉนดที่ดิน คือหนังสือแสดงหนังสือที่มีไว้แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงเป็นเอกสารที่สำคัญมาก ๆ แต่หลายคน ซื้อบ้าน ซื้อที่ดิน แล้วเก็บโฉนดให้ฝุ่นจับอยู่ใต้ลิ้นชัก พอต้องใช้ประโยชน์จากโฉนดที่ดินจริง ๆ ค่อยตามหากันให้วุ่น เพราะอย่างนี้เรามาเรียนรู้กันเถอะ ว่าโฉนดที่ดินมีกี่รูปแบบ โฉนดครุฑแดง คืออะไร? เช็คโฉนดที่ดินอย่างไร? แล้วถ้าทำโฉนดที่ดินหาย จะต้องทำอย่างไรบ้าง? แรบบิท แคร์ มีคำตอบให้คุณ อ่านต่อเลย! 

โฉนดที่ดินมีกี่แบบ ?

โฉนดที่แท้จริงมีเพียง 1 รูปแบบ คือโฉนดครุฑแดง หรือ น.ส. 4 แต่หลายคนมักสับสนระหว่างโฉนดและหนังสือรองรับการทำประโยชน์ โดย “โฉนด” คือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ของที่ดิน 100% แสดงความเป็นเจ้าของสูงสุดของที่ดินนั้น ๆ ในขณะที่ “หนังสือรับรองการทำประโยชน์” แสดงว่าผู้ถือหนังสือสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้น ๆ ได้ แม้จะไม่ถือว่าเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น โดยหนังสือรับรองการทำประโยชน์สามารถเปลี่ยนเป็นโฉนดได้ในภายภาคหน้า และมีผลต่อการเสียภาษีที่ดินด้วย โดยสามารถอ่านเพิ่มเติม คลิก

โฉนดครุฑแดง หรือ น.ส.4

โฉนดครุฑแดง คือโฉนดที่ดินโดยสมบูรณ์ เป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน 100% ที่ออกโดยกรมที่ดินตาประมวลกฎหมาย โดยจะต้องมีระวางภายถ่ายทางอากาศ และระบุวัดขอบเขตพื้นที่ไว้อยู่แล้วอย่างชัดเจน สามารถใช้โฉนดครุฑแดงทำการซื้อ-ขาย โอน จดจำนอง ค้ำประกัน ไปจนถึงส่งต่อเป็นพื้นที่มรดกได้

หนังสือสิทธิรับรองการทำประโยชน์ ครุฑดำ หรือ น.ส.3

หนังสือสิทธิรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3 มีสัญลักษณ์ครุฑสีดำ คือ หนังสือที่ผู้ถือครองจะสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินผืนดังกล่าวได้ เช่น ปลูกบ้าน ทำนา ทำสวน และอื่น ๆ แต่ยังไม่มีสิทธิ์ถือครองโฉนด โดยผู้ถือ น.ส.3 จะยังไม่ได้วัดระวางภาพถ่ายทางอากาศ ไม่มีกำหนดตำแหน่งอย่างชัดเจน ฉะนั้นแม้จะมีสิทธิ์ซื้อ-ขาย โอน ขอโฉนดได้ แต่ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน เพื่อให้เข้ามาทำการรังวัด และติดประกาศเป็นระยะเวลา 30 วัน จึงสามารถขอโฉนด หรือมีสิทธิ์ซื้อขายได้

หนังสือสิทธิรับรองการทำประโยชน์ ครุฑเขียว หรือ น.ส.3ก.

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3ก. ถูกแยกย่อยออกมาจาก น.ส.3 มีลักษณะคล้าย น.ส. 3 แทบทั้งหมด แต่หากเช็คโฉนดที่ดินดี ๆ น.ส.3ก ได้มีการวัดระวางภาพถ่ายทางอากาศ และวัดขอบเขตพื้นที่ชัดเจน สามารถทำประโยชน์ในพื้นที่นั้น ๆ ได้ แต่ไม่ใช่เจ้าของถือครองของพื้นที่นั้น ๆ ออกโดยราชการและนายอำเภอส่วนท้องถิ่น ผู้ถือหนังสือฯ ยังสามารถจดทะเบียน ซื้อ-ขาย โอน จดจำนองธนาคารได้โดยไม่ต้องรอให้มีการประกาศจากทางราชการ 30 วัน 

หนังสือสิทธิรับรองทำประโยชน์ (น.ส.3 และ น.ส.3ก) สามารถเปลี่ยนเป็นโฉนดครุฑแดงได้รึเปล่า ?

น.ส.3 และน.ส.3ก สามารถเปลี่ยนเป็นโฉนดครุฑแดงได้ เพื่อที่จะทำให้ผู้ถือโฉนดกลายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์พื้นที่ 100% โดยจะต้องได้รับการตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดจากนายอำเภอ หรือกรมพื้นที่ท้องถิ่น อ้างอิงจากเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ข้อที่ 14 เปลี่ยน น.ส.3 และ น.ส.3ก เป็น น.ส. 4 ดังนี้

 • ไม่เป็นที่ดินที่สาธารณะ ที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่ง ที่เลี้ยงสัตว์ สาธารณประโยชน์ 
 • ไม่เป็นที่ดินหวงห้าม หรือพื้นที่รกร้างว่างเปล่า
 • ไม่เป็นที่ดินที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติสงวด และพัฒนาที่ดิน เพื่อจัดให้แก่ประชาชน
 • ไม่เป็นที่ดินของรัฐที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติสงวนหรือหวงห้ามเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
 • ไม่เป็นที่ดินที่คณะรัฐมนตรีสงวนไว้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น เช่นป่าสงวน
โฉนดที่ดิน สีครุฑ

หนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดิน ครุฑน้ำเงิน หรือ ส.ป.ก. 4-01

ส.ป.ก. 4-01 เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยขชน์ในเขตพื้นที่นั้น ๆ แต่จะต้องเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในเชิงการเกษตรเท่านั้น ไม่สามารถซื้อขายโอน หรือออกเป็นโดนดได้ในภายหลัง แต่สามารถโอนแบ่งเป็นมรดกตกทอดสู่ทายาดเจ้าของสิทธิ์ได้ ซึ่งเมื่อทายาดได้สิทธิ์ ก็จะตค้องใช้ที่ดินเพื่อประกอบการเกษตรเท่านั้น

ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ทำอย่างไร ? 

หากเป็นสมัยก่อน การตรวจสอบโฉนดที่ดินเป็นเรื่องที่ทำได้อยากยากลำบาก ต้องไปสำนักงานเขต หรือเดินทางไปสำรวจพื้นที่ ณ จุด ๆ นั้นเลย แต่ปัจจุบันเรามีหลากหลายตัวเลือกในการตรวจสอบโฉนดที่ดินที่ง่ายขึ้น หากแต่ก็มีคดีการโกงโฉนดครุฑแดงมากขึ้นด้วยเช่นกัน ฉะนั้นการตรวจสอบโฉนดที่ดิน จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ไม่ควรมองข้าม และควรตรวจสอบโฉนดที่ดิน เช็คโฉนดที่ดินให้ครบทุกมิติ ทุกวิธี

วิธีการเช็คโฉนดที่ดินออนไลน์

ตรวจสอบโฉนดที่ดิน และชื่อเจ้าของที่ดิน ผ่านแอปพลิเคชั่น Landsmaps ช่วยค้นหาโฉนดที่ดิน ระวางที่ดิน แปลงที่ดิน โดยเป็นการดึงข้อมูลจากดาวเทียม ผสมผสานกับ Google Map สามารถใช้กับที่ดินมีเจ้าของทุกแปลงที่ในประเทศไทยกว่า 34 ล้านแปลง

 • ดาวน์โหลดแอปฯ ลงไปบน Smartphone โดยพิมพ์ชื่อว่า ‘LandsMaps’ หรือสามารถเข้าถึง Smart Maps ได้ทางเว็บไซต์ ‘landsmaps.dol.go.th/’ เพื่อตรวจสอบที่ดินออนไลน์
 • กด Landsmaps เพื่อตรวจสอบโฉนดที่ดิน ในลักษณะแปลงที่ดิน
 • สามารถค้นหาโฉนดที่ดิน และตรวจสอบโฉนดที่ดินได้โดยการระบุจุดที่ตั้ง จังหวัด เขต อำเภอ ตำบน และหมายเลขโฉนดที่ดิน
 • หากไม่ทราบเลยโฉนดที่ดิน สามารถค้นหาโฉนดที่ดินจากสถานที่ หรือแลนมาร์คใกล้เคียง เพื่อตรวจสอบโฉนดที่ดินที่ต้องการ

โฉนดที่ดิน

เมื่อเช็คโฉนดที่ดินออนไลน์เสร็จ จะได้ข้อมูลเชิงละเอียด นอกจากเรื่องของขนาดของพื้นที่ แผ่นที่ระวางที่ดินทางอากาศแล้ว ยังได้ข้อมูลเกี่ยวกับ หน้าสำรวจ (ตำบล อำเภอ จังหวัด) , สำนักงานที่ดิน, เบอร์โทรศัพท์, ค่าพิกัดสำนักงานที่ดิน ราคาประเมินรายแปลงกรมธนารักษ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย การตรวจสอบโฉนดออนไลน์ จึงเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหมาะกับยุคสมัยนี้มาก

ข้อดีของการเช็คโฉนดที่ดินออนไลน์ ก็คือคนหาโฉนดที่ดินง่าย สะดวกที่สุด สามารถตรวจสอบโฉนดที่ดินใด ๆ ก็ได้ที่เราไม่ได้ถือโฉนด หรือตรวจสอบโฉนดที่ดินที่อยากจะซื้อ แต่หากเป็นที่ดินที่ยังไม่ได้วัดระวางทางอากาศ หรืออยากค้นหาโฉนดที่ดินฉบับเก่า เช่นอยากเช็คโฉนดที่ดิน  และเจ้าของรุ่นแรก ๆ ก็อาจเช็คโฉนดออนไลน์ไม่ได้

วิธีการเช็คโฉนดที่ดินด้วยตนเอง 

นอกจากเช็คโฉนดที่ดินออนไลน์กันแล้ว เรายังจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเช็คโฉนดที่ดิน ที่เป็นตัวกระดาษ จับต้องได้ โดยเฉพาะในขั้นตอนการซื้อขายที่ดิน การส่งมอบโฉนดที่ดิน โฉนดครุฑแดง ซึ่งมีคดีการปลอมแปลงโฉนดที่ดินมาให้เห็นกันไม่ขาดตา ฉะนั้นจุดที่เราควรจะเช็คโฉนดที่ดิน มีด้วยกัน 3 จุดดังนี้

 • ต้องมีลายเซ็นและตราประทับเจ้าหน้าที่ : เช็คโฉนดที่ดิน บริเวณด้านล้างของโฉนด มักจะเป็นลายเซ็นหมึกดำ และตรายางสีแดงของสำนักงานเขต
 • ประวัติที่ด้านหลังของโฉนดที่ดิน : เช็คโฉนดที่ดิน ด้านหลังโฉนดมีสิ่งที่เรียกว่า ‘สารบัญจดทะเบียน’ รายงานว่าเจ้าของโฉนดที่ดิน มีใครบ้าง ? เปลี่ยนมากี่มือแล้ว ? โดยโฉนดจริง ๆ จะต้องมีชื่อเจ้าของที่ดินครบถ้วน
 • ลายน้ำตราครุฑ : ให้เช็คโฉนดที่ดิน โดยการนำโฉนดครุฑแดง หรือตราครุฑสีใดก็ได้ ยกขึ้นส่องไฟ หากเป็นโฉนดของจริง จะเห็นลายน้ำเป็นลักษณะวงกลม 2 วงล้อมรอบตัวครุฑ และจะมีลายน้ำจาง ๆ อยู่รอบ ๆ ตัวครุฑด้วย

วิธีการตรวจสอบที่ดินที่สำนักงานเขต

แต่ใครอยากเช็คโฉนดที่ดินให้ละเอียดที่สุด ทางเลือกที่ดีที่สุดคือการนำโฉนดไปตรวจสอบกับสำนักงานเขตของที่ดินรแปลงนั้น ๆ โดยส่วนมากแล้วจะนำโฉนดไปตรวจกับสำนักงานเขตในกรณีที่เป็นโฉนดเก่ามาก ๆ ข้อมูลออนไลน์อาจไม่พอ ตรวจสอบโฉนดที่ดินที่ไม่มีระวางภาพถ่ายทางอากาศ หรือกรณีที่อยากจะยืนยันจริง ๆ ว่าเป็นโฉนดจริง หรือโฉนดปลอม ให้นำไปเทียบกับโฉนดที่สำนักงานพื้นที่เลย จะได้ข้อมูลที่แน่นอนกว่าการเช็คโฉนดที่ดินออนไลน์อย่างแน่นอน

โฉนดที่ดิน

ครอบครองปรปักษ์ คือ

การครอบครองปรปักษ์ คือกฎหมายที่ผู้ถือครองโฉนดที่ดินทุกท่านต้องระวัง โดยระบุว่าหากทั้งสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ ถูกละเลยไว้โดยเจ้าของที่แท้จริงไม่ได้ดูแล และมีผู้อื่นที่ไม่ได้มีสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สินนั้น ๆ เข้ามาอยู่ เข้ามาดูแลแทน เป็นระยะเวลานานตามที่กฎหมายกำหนด สิทธิ์ความเป็นเจ้าของที่ดิน หรือสังหริมทรัพย์นั้น ๆ ก็จะตกเป็นการอยู่ใน ครอบครองปรปักษ์ ของบุคคลผู้อื่น ไปโดยสมบูรณ์  

 • โฉนดครุฑแดง น.ส.4 ครอบครองปรปักษ์ได้ก็ต่อเมื่ออยู่อาศัยในพื้นที่มาติดต่อกัน 10 ปี
 • หนังสือสิทธิรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3 / น.ส.3ก. ครอบครองปรปักษ์ได้ก็ต่อเมื่ออยู่อาศัยในพื้นที่มาติดต่อกัน 1 ปี
 • หนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ไม่มีสิทธิ์ได้ครอบครองปรปักษ์

โฉนดที่ดินหาย หรือชำรุด ต้องทำอย่างไร ?

เมื่อทำโฉนดที่ดินหาย ค้นหาโฉนดที่ดินไม่เจอ อย่างแรกคือให้ใจเย็น มีสติ และมั่นใจได้เลยว่ามีทางแก้ปัญหาอย่างแน่นอน หากคุณได้ที่โฉนดที่ดินนั้นมาโดยชอบธรรม และได้มาผ่านกระบวนการกฎหมายที่ถูกต้องตามหลักทุกประการ แต่สิ่งที่ควรกังวลและจัดการโดยเร็วคือหากโฉนดที่ดินหาย และโดนขโมยไป จะต้องแจ้งความ เพื่อไม่ให้ผู้อื่นมาแอบแฝงถือครองได้

แจ้งความ และลงบันทึกประจำวันให้เรียบร้อย

ขั้นตอนแรกคือการไปแจ้งความ และลงบันทึกประจำวันกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อยืนยันว่าได้ทำโฉนดที่ดินหายจริง ๆ ค้นหาโฉนดที่ดินไม่เจอ ไม่ได้มีเจตนาที่จะทุจริต หากแต่อยากจะขอโฉนดใหม่ และทำการอายัดโฉนดฉบับที่หายไป เพื่อไม่ให้ใครนำโฉนดที่ดินนั้นไปใช้อย่างไม่ชอบธรรมด้วย

หาพยานมา 2 คน

การทำโฉนดที่ดินหาย ค้นหาโฉนดที่ดินไม่เจอ เป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่ แจ้งความ หรือลงบันทึกประจำวันอย่างเดียวอาจยังไม่พอ ฉะนั้นกรมที่ดินอาจต้องการพยาน 2 คนเพื่อมายืนยันว่าที่ดินที่คุณทำโฉนดที่ดินหาย เราเป็นเจ้าของจริง ๆ โดยพยานทั้ง 2 ท่านจะต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าของโฉนด อาจเป็นเพื่อนบ้าน หรือคนสนิท โดยพยานทั้ง 2 ท่าน จะต้องขึ้นศาลด้วยหากมีเรื่องอะไรบานปลายเกี่ยวข้องกับโฉนดครุฑแดงนี้

ยื่นเรื่องกับสำนักงานเขต

ยื่นเรื่องกับสำนักงานเขตของโฉนดที่ดินหาย ค้นหาโฉนดที่ดินไม่เจอ พร้อมเตรียมเอกสารทั้งหมดเพื่อยืนยันตัวตน

 • บัตรประจำตัวผู้ขอ
 • ทะเบียนบ้าน 
 • บัตรประจำตัวประชาชนของพยานทั้ง 2 คน 
 • ใบแจ้งความ หรือบันทึกประจำวัน

สำนักงานเขตดำเนินการตามกระบวนการเพื่อขอใบแทนโฉนดที่ดิน

ขั้นตอนสุดท้ายคือการติดต่อสำนักงานเขตที่ดิน เพื่อยื่นเรื่องอายัดโฉนดที่ดินหาย และขอใบแทนโฉนดที่ดินฉบับใหม่ โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมประมาณ 75 บาท และระยะเวลาทำการจะขึ้นอยู่กับแต่ละเขต แต่ขั้นต่ำจะประมาณ 1 เดือน โดยจะมีขั้นตอนโดยคร่าว ๆ ดังนี้

 • เจ้าหน้าที่รับคำขอและสอบสวนผู้ขอใบแทนใหม่ พร้อมตรวจสอบหลักฐาน ตรวจหนังสือมอบอำนาจและพิจารณาสั่งการ บันทึกข้อมูลทั้งหมดไว้ในบัญชีรับทำการ 
 • ตรวจอายัดโฉนดที่ดินหาย หรือชำรุด โฉนดที่ดินหายจะไม่สามารถใช้งานได้อีกในทุกกรณี
 • พิมพ์ประกาศ กรณีโฉนดครุฑแดง หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นอันตรายหรือสูญหาย
 • เจ้าของที่ดินรับประกาศและนำเจ้าหน้าที่ไปปิดประกาศ โดยจะต้องเป็นพื้นที่ที่เปิดเผย เช่น สำนักงานที่ดินท้องถิ่น สำนักงานเขต ที่ว่าอำเภอ ไปจนถึงพื้นที่ใกล้เคียงกับโฉนดที่ดินหายนั้น ๆ เมื่อประกาศครบอย่างต่ำ 30 วันแล้วไม่มีข้อกังขา จึงดำเนินการต่อได้
 • เจ้าพนักงานกรมที่ดินประทับตรา และลงนามในใบแทนโฉนดที่ดินฉบับใหม่  และส่งมอบให้เจ้าของโฉนด เช็คโฉนดที่ดินว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหนรึเปล่า

โฉนดที่ดิน

สุดท้าย หวังว่าทุกคนคงจะได้รู้จักโฉนดที่ดินมากขึ้น ตั้งแต่ประเภทของโฉนดที่ดิน โฉนดครุฑแดง ไปจนถึงวิธีการตรวจสอบโฉนดที่ดิน เช็คโฉนดที่ดินว่าเป็นของจริงรึเปล่า? ไปจนถึงการรับมือเมื่อทำโฉนดที่ดินหาย แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องใส่ใจด้วย โดยเฉพาะสำหรับที่ดินเปล่า ที่จะต้องดูแลทำให้ไม่กลายเป็นที่ดินที่ถูกทิ้งร้าง ซึ่งหากใครอยากหาเงินก้อนมาพัฒนาที่ดินของคุณ แรบบิท แคร์ แนะนำสินเชื่อส่วนบุคคล ของ่าย ไม่ต้องค้ำประกัน คลิกเลย!

 
บัตรไหนคุ้ม เปรียบเทียบเลย แค่ 30 วิ เช็คเลย!
icon angle up or down

สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

เด็กจบใหม่ รักการท่องเที่ยว รักการช้อปปิ้ง รักความหรูหรา รักสุขภาพ รักการกิน
 

 

บทความแคร์การเงิน

Rabbit Care Blog Image 90795

แคร์การเงิน

สุขภาพทางการเงินสำคัญอย่างไร จะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีสุขภาพทางการเงินที่ดี

แน่นอนว่าในเรื่องของสุขภาพทางการเงินนั้นถือเป็นเรื่องที่เราต่างก็พอทราบกันอยู่บ้าง ว่าควรจะดูแลสุขภาพทางการเงินของตนเองให้ดีอยู่เสมอ
คะน้าใบเขียว
20/06/2024
Rabbit Care Blog Image 89494

แคร์การเงิน

ไฟแนนซ์ คืออะไร จัดไฟแนนซ์รถ รีไฟแนนซ์บ้าน ทำได้อย่างไรบ้าง

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า จัดไฟแนนซ์ ขอไฟแนนซ์ หรือขอสินเชื่อกันมาพอสมควร แต่อาจจะยังไม่เข้าใจรายละเอียดเรื่องการจัดไฟแนนซ์ ว่ามีขั้นตอนอย่างไร
Thirakan T
11/04/2024
Rabbit Care Blog Image 89491

แคร์การเงิน

เป็นหนี้บัตรเครดิต ยึดทรัพย์ คู่สมรสได้ไหม?

เรื่องหนี้สิน เป็นเรื่องละเอียดอ่อนสำหรับคู่สมรส โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิต ที่เกิดจากการใช้จ่ายของทั้งสองฝ่าย ทั้งในกรณีที่ใช้จ่ายร่วมกัน
Thirakan T
11/04/2024