แคร์การเงิน

อัปเดตภาษีที่ดิน 2567 ใครต้องจ่ายบ้าง จ่ายที่ไหน จ่ายเมื่อไหร่ ที่นี่มีคำตอบ!

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ

ทีมกองบรรณาธิการ กลุ่มนักเขียนผู้มีประสบการณ์ด้านรถยนต์ การเงิน และประกันภัย ของ แรบบิท แคร์ ที่เปิดดำเนินการมาแล้วมากกว่า 10 ปี

close
Facebook iconIG iconlinkedin iconYoutube icon
 
 
Published: January 19,2023
สรุปอัปเดตภาษีที่ดิน 2567

ขึ้นปีใหม่ 2567 หลายคนอาจจะกำลังคิดเรื่องการเสียภาษีของปีนี้ ซึ่งบางคนนอกจากจะต้องเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาแล้ว ยังต้องเสียภาษีที่ดินอีกด้วย แล้วภาษีที่ดินคืออะไร ใครต้องจ่ายบ้าง แล้วต้องไปเสียภาษีที่ดินที่ไหน และสำหรับปี 2567 นี้ ต้องเสียภาษีเมื่อไหร่ แรบบิท แคร์ ได้รวบรวมคำตอบมาให้ทุกคนแล้ว

เปรียบเทียบบัตรเครดิตที่ใช่ สมัครเลย!
icon angle up or down

สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

เด็กจบใหม่ เด็กจบใหม่ icon รักการท่องเที่ยว รักการท่องเที่ยว icon รักการช้อปปิ้ง รักการช้อปปิ้ง icon รักความหรูหรา รักความหรูหรา icon รักสุขภาพ รักสุขภาพ icon รักการกิน รักการกิน

ภาษีที่ดินคืออะไร

ภาษีที่ดินคือภาษีที่ผู้ที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต้องเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเงินไปใช้พัฒนาเขตพื้นที่ดังกล่าว โดยมีชื่อเต็มว่า “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2563 

นอกจากภาษีที่ดินจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากที่ดินว่างเปล่า ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีให้เป็นระบบมากขึ้น และนำมาใช้แทนที่ภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงภาษีบำรุงท้องที่ซึ่งมีความซ้ำซ้อนกัน

สำหรับปี 2566 ทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในการปรับลดภาษีที่ดินแและสิ่งปลูกสร้าง 2566 ลง 15% ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ไปเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง โดยถือเป็นหนึ่งในมาตรการขอโครงการมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้ประชาชน

ใครต้องเสียภาษีที่ดินบ้าง

ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินจะต้องเป็นผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือก็คือมีชื่ออยู่ที่หลังโฉนดที่ดินดังกล่าว โดยจะเริ่มนับจากวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น ๆ เช่น ถ้าซื้อบ้านและโอนกรรมสิทธิ์ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ก็จะต้องเสียภาษีที่ดิน 2566 เนื่องจากถือกรรมสิทธิ์บ้านหลังดังกล่าวอยู่ในวันที่ 1 มกราคม 2566

หากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวมีผู้ถือกรรมสิทธิ์หลายคน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทุกคนจะเป็นผู้รับผิดชอบการเสียภาษีที่ดินร่วมกัน และหากถ้าเจ้าของที่ดินและเจ้าของสิ่งปลูกสร้างเป็นคนละคนกัน ก็จะแยกกันเสียภาษีในส่วนที่ตนเองเป็นเจ้าของ เช่น เราปลูกบ้านอยู่บนที่ดินของพ่อ พ่อก็จะเป็นคนจะเสียภาษีในส่วนของมูลค่าที่ดิน และเราก็จะเสียภาษีในส่วนของมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินมีกี่ประเภท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะแบ่งออกเป็น  4 ประเภทตามการใช้ประโยชน์ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และที่ดินว่างเปล่า ซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีอัตราภาษีที่ไม่เท่ากัน โดยการใช้งานเป็นที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรมจะเรียกเก็บภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าการใช้งานในเชิงพาณิชย์และกรณีไม่มีการใช้งาน มาดูกันว่าภาษีแต่ละประเภทเรียกเก็บในอัตราเท่าไหร่

ภาษีที่ดินที่อยู่อาศัย

การเก็บภาษีที่ดินที่อยู่อาศัยจะพิจารณาจากการใช้งานด้วยว่าใช้อยู่อาศัยเป็นบ้านหลักหรือไม่ โดยดูจากชื่อในทะเบียนบ้านหลังดังกล่าว หากมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังใดก็จะนับบ้านหลังนั้นเป็นบ้านหลัก ส่วนบ้านหลังอื่น ๆ ที่เป็นเจ้าของก็จะบ้านหลังรอง โดยการเก็บภาษีทั้งบ้านหลักและบ้านรองมีรายละเอียดดังนี้

กรณีเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านหลัก)

ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลังเดียวและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในวันที่ 1 มกราคม ของปีภาษีนั้น ๆ จะต้องเสียภาษีที่ดินในอัตราตามตารางด้านล่าง

มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อัตราภาษีต่อปี

ภาษีที่ต้องจ่ายต่อ 1 ล้าน

0-50 ล้านบาท

ได้รับการยกเว้นภาษี

0 บาท

50-75 ล้านบาท

0.03%

300 บาท

75-100 ล้านบาท

0.05%

500 บาท

100 ล้านบาทขึ้นไป

0.1%

1,000 บาท

ตัวอย่างเช่น A เป็นเจ้าของบ้านมูลค่า 10 ล้านเพื่ออยู่อาศัยเป็นบ้านหลักโดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ก็จะได้รับการยกเว้นภาษี

กรณีเป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง (บ้านหลัก)

ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างหลังเดียว (ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน) และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในวันที่ 1 มกราคม ของปีภาษีนั้น ๆ จะต้องเสียภาษีที่ดินในอัตราตามตารางด้านล่าง

มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อัตราภาษีต่อปี

ภาษีที่ต้องจ่ายต่อ 1 ล้าน

0-10 ล้านบาท

ได้รับการยกเว้นภาษี

0 บาท

10-50 ล้านบาท

0.02%

200 บาท

50-75 ล้านบาท

0.03%

300 บาท

75-100 ล้านบาท

0.05%

500 บาท

100 ล้านบาทขึ้นไป

0.1%

1,000 บาท

ตัวอย่างเช่น B เป็นเจ้าของบ้านมูลค่า 11 ล้านเพื่ออยู่อาศัยเป็นบ้านหลักโดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน แต่ B สร้างบ้านหลังดังกล่าวบนที่ดินที่พ่อของ B เป็นเจ้าของ ก็หมายความว่า B จะต้องเสียภาษีที่ดินในอัตรา 0.02%

กรณีเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินตั้งแต่ 2 หลังขึ้นไป

ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินตั้งแต่ 2 หลังขึ้นไปจะต้องเสียภาษีที่ดินในอัตราตามตารางด้านล่าง

มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อัตราภาษีต่อปี

ภาษีที่ต้องจ่ายต่อ 1 ล้าน

0-50 ล้านบาท

0.02%

200 บาท

50-75 ล้านบาท

0.03%

300 บาท

75-100 ล้านบาท

0.05%

500 บาท

100 ล้านบาทขึ้นไป

0.1%

1,000 บาท

ตัวอย่างเช่น C เป็นเจ้าของบ้านหลังหนึ่งและคอนโดอีกหลังหนึ่ง ซึ่ง C ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของคอนโด C ก็จะต้องเสียภาษีที่ดินสำหรับคอนโดเริ่มต้นที่อัตรา 0.02%

ภาษีที่ดินเกษตรกรรม

ปี 2566 จะเป็นปีแรกที่ยกเลิกการยกเว้นภาษีที่ดินเกษตรกรรม โดยทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทที่ทำเกษตรกรรมจะต้องเสียภาษีในปีนี้ แต่บุคคลธรรมดาจะยังได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับมูลค่าที่ดิน 50 ล้านบาทแรกอยู่

กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของที่ดินเกษตรกรรม

ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินเกษตรกรรมและเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องเสียภาษีที่ดินในอัตราตามตารางด้านล่าง

มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อัตราภาษีต่อปี

ภาษีที่ต้องจ่ายต่อ 1 ล้าน

0-50 ล้านบาท

ได้รับการยกเว้นภาษี

0 บาท

50-125 ล้านบาท

0.01%

100 บาท

125-150 ล้านบาท

0.03%

300 บาท

150-550 ล้านบาท

0.05%

500 บาท

550-1,050 ล้านบาท

0.07%

700 บาท

1,050 ล้านบาทขึ้นไป

0.1%

1,000 บาท

กรณีเป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของที่ดินเกษตรกรรม

ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินเกษตรกรรมและเป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทที่ทำเกษตรกรรมจะต้องเสียภาษีที่ดินในอัตราตามตารางด้านล่าง

มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อัตราภาษีต่อปี

ภาษีที่ต้องจ่ายต่อ 1 ล้าน

0-75 ล้านบาท

0.01%

100 บาท

75-100 ล้านบาท

0.03%

300 บาท

100-500 ล้านบาท

0.05%

500 บาท

550-1,000 ล้านบาท

0.07%

700 บาท

1,000 ล้านบาทขึ้นไป

0.1%

1,000 บาท

ภาษีที่ดินเชิงพาณิชย์

ภาษีที่ดินเชิงพาณิชย์คือภาษีที่เรียกเก็บจากที่ดินที่ไม่ได้ใช้อยู่อาศัย เช่น การทำการค้าในรูปแบบของร้านค้า ร้านอาหาร ออฟฟิศ โรงแรม โดยจะอัตราภาษีจะสูงกว่าภาษีที่อยู่อาศัยถึง 10 เท่า

กรณีเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเชิงพาณิชย์

ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากการเป็นที่อยู่อาศัยจะต้องเสียภาษีที่ดินในอัตราตามตารางด้านล่าง

มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อัตราภาษีต่อปี

ภาษีที่ต้องจ่ายต่อ 1 ล้าน

0-50 ล้านบาท

0.3%

3,000 บาท

50-200 ล้านบาท

0.4%

4,000 บาท

200-1,000 ล้านบาท

0.5%

5,000 บาท

1,000-5,000 ล้านบาท

0.6%

6,000 บาท

5,000 ล้านบาทขึ้นไป

0.7%

7,000 บาท

ภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์คือภาษีที่เรียกเก็บจากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามสมควร ซึ่งจะเจ้าของที่ดินประเภทนี้จะต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงพอ ๆ กับที่ดินเชิงพาณิชย์

กรณีเป็นเจ้าของที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จะต้องเสียภาษีที่ดินในอัตราตามตารางด้านล่าง

มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อัตราภาษีต่อปี

ภาษีที่ต้องจ่ายต่อ 1 ล้าน

0-50 ล้านบาท

0.3%

3,000 บาท

50-200 ล้านบาท

0.4%

4,000 บาท

200-1,000 ล้านบาท

0.5%

5,000 บาท

1,000-5,000 ล้านบาท

0.6%

6,000 บาท

5,000 ล้านบาทขึ้นไป

0.7%

7,000 บาท

หากปล่อยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้รกร้างว่างเปล่าติดต่อกัน 3 ปี จะมีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มอีก 0.3% และเพิ่มขึ้นอีก 0.3% ในทุก ๆ 3 ปีหากยังไม่ได้นำมาทำประโยชน์ แต่สูงสุดไม่เกิน 3%

คำนวณภาษีที่ดินอย่างไร

คำนวณภาษีที่ดินอย่างไร

การคำนวณภาษีที่ดินจะคำนวณแบบขั้นบันไดตามมูลค่าของฐานภาษีแต่ละขั้นตามสูตรดังนี้

“มูลค่าฐานภาษี x อัตราภาษี = ค่าภาษีที่ดิน”

อย่างไรก็ตาม สำหรับปี 2566 นี้ จะมีการปรับลดภาษีที่ดินแและสิ่งปลูกสร้างลง 15% ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ตามมาตรการของโครงการมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้ประชาชน ดังนั้น หลังจากคำนวณภาษีที่ดินเรียบร้อยแล้ว ให้หักภาษีที่ต้องจ่ายจริงได้อีก 15%

เช่น D มีเป็นเจ้าของบ้านและที่ดินมูลค่า 150 ล้านบาทโดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ถือเป็นบ้านหลัก) จะคำนวณภาษีที่ดินได้ดังนี้

ฐานภาษี

มูลค่า

อัตราภาษีต่อปี

ภาษีที่ต้องจ่าย

ขั้นที่ 1

50 ล้านบาท

ได้รับการยกเว้นภาษี

0 บาท

ขั้นที่ 2

25 ล้านบาท

0.03%

7,500 บาท

ขั้นที่ 3

25 ล้านบาท

0.05%

12,500 บาท

ขั้นที่ 4

50 ล้านบาท

0.1%

50,000 บาท

รวมภาษีทั้งหมด

70,000 บาท

ลดภาษี 15% เหลือ

59,500 บาท

เสียภาษีที่ดินที่ไหน

เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ ซึ่งสถานที่ชำระก็จะจะแตกต่างกันไปตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

 • เทศบาล ให้เสียภาษีที่ สำนักงานเทศบาล
 • อบต.ให้เสียภาษีที่ องค์กรบริหารส่วนตำบล 
 • กรุงเทพ ให้เสียภาษีที่ สำนักงานเขตกรุงเทพ
 • พัทยา ให้เสียภาษีที่ สำนักงานเมืองพัทยา

เสียภาษีที่ดินเมื่อไหร่

เนื่องจากในปี 2566 มีประกาศจากกระทรวงมหาดไทยให้ขยายกำหนดเวลาการเสียภาษีออกไป 2 เดือน จึงทำให้ลำดับเวลาในการเสียภาษีที่ดิน 2566 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี
  • เลื่อนจากภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นภายในเดือนเมษายน 2566
 • ผู้เสียภาษีจ่ายภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี
  • เลื่อนจากภายในเดือนเมษายน 2566 เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2566
 • ผู้เสียภาษีผ่อนชำระภาษี 3 งวด (ในกรณีค่าภาษีเกิน 3,000 บาท)
  • ชำระงวดที่หนึ่ง เลื่อนจากภายในเดือนเมษายน 2566 เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2566
  • ชำระงวดที่สอง เลื่อนจากภายในเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2566
  • ชำระงวดที่สาม เลื่อนจากภายในเดือนมิถุนายน 2566 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2566

แล้วแบบนี้ อัปเดตภาษีที่ดิน 2567 มีอะไรบ้าง?

ล่าสุด กระทรวงมหาดไทย ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการขยายกำหนดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 เป็นการทั่วไป ออกไป 2 เดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ พร้อมจัดทำข้อมูลเกี่ยวข้องกับผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ จากเดิมภายในเดือนพฤศจิกายน 2566 เป็นภายในเดือนมกราคม 2567
 2. ขยายกำหนดเวลาของ อปท. ในการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี จากเดิมก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นก่อนวันที่ 1 เมษายน 2567
 3. ขยายกำหนดเวลาของ อปท. ในการแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้ประชาชนผู้เสียภาษี จากเดิมภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เป็นภายในเมษายน 2567
 4. ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี จากเดิมภายในเดือนเมษายน 2567 เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2567
 5. ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการผ่อนชำระภาษี ดังนี้
 • งวดที่ 1 จากเดิมชำระภายในเดือนเมษายน 2567 เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2567
 • งวดที่ 2 จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคม 2567 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2567
 • งวดที่ 3 จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2567 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2567
 1. ขยายกำหนดเวลาของ อปท. ในการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้าง จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคม 2567 เป็น ภายในเดือนกรกฎาคม 2567
 2. ขยายกำหนดเวลาของ อปท. ในการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2567 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2567

น้องแคร์หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจเรื่องภาษีที่ดิน 2567 กันมากขึ้น และตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ที่ทุกคนอาจมีเกี่ยวกับเรื่องนี้ เช่น ภาษีที่ดินคืออะไร ใครต้องเสียภาษีที่ดินบ้าง คำนวณภาษีที่ดินอย่างไร ต้องไปเสียภาษีที่ดินที่ไหน และอย่าลืมนึกถึงแรบบิท แคร์ เมื่อต้องการรีไฟแนนซ์หรือขอสินเชื่อบ้านเพิ่มด้วยนะ


 

บทความแคร์การเงิน

Rabbit Care Blog Image 90909

แคร์การเงิน

กู้ซื้อคอนโดดีไหม ? ข้อดีและข้อเสียของการซื้อคอนโด

ควรตัดสินใจซื้อคอนโดเป็นของตัวเองดีหรือไม่ ? ปัญหากวนใจของหลายคนซึ่งอยากที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยที่ไม่ต้องเช่าซื้ออีกต่อไป
คะน้าใบเขียว
04/07/2024
Rabbit Care Blog Image 90795

แคร์การเงิน

สุขภาพทางการเงินสำคัญอย่างไร จะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีสุขภาพทางการเงินที่ดี

แน่นอนว่าในเรื่องของสุขภาพทางการเงินนั้นถือเป็นเรื่องที่เราต่างก็พอทราบกันอยู่บ้าง ว่าควรจะดูแลสุขภาพทางการเงินของตนเองให้ดีอยู่เสมอ
คะน้าใบเขียว
20/06/2024
Rabbit Care Blog Image 89494

แคร์การเงิน

ไฟแนนซ์ คืออะไร จัดไฟแนนซ์รถ รีไฟแนนซ์บ้าน ทำได้อย่างไรบ้าง

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า จัดไฟแนนซ์ ขอไฟแนนซ์ หรือขอสินเชื่อกันมาพอสมควร แต่อาจจะยังไม่เข้าใจรายละเอียดเรื่องการจัดไฟแนนซ์ ว่ามีขั้นตอนอย่างไร
Thirakan T
11/04/2024