ตะลอนมูเตลู

ชวนบูชา “เจ้าแม่กวนอิม” เทพประทานพรสายสุขภาพ

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ

ทีมกองบรรณาธิการ กลุ่มนักเขียนผู้มีประสบการณ์ด้านรถยนต์ การเงิน และประกันภัย ของ แรบบิท แคร์ ที่เปิดดำเนินการมาแล้วมากกว่า 10 ปี

close
Facebook iconIG iconlinkedin iconYoutube icon
 
 
Published: January 27,2023
บูชาเจ้าแม่กวนอิม

หากต้องการขอพรในเรื่องสุขภาพ เจ้าแม่กวนอิมคงถือเป็นเทพองค์แรก ๆ ที่ใครหลายคนนึกอยากจะไปบูชา ใครที่มูจนรักปัง เงินเข้ารัว ๆ แล้วอย่าลืมมูเรื่องสุขภาพ ควรขอพรเสริมสร้างสิริมงคลให้ทั้งตัวเองและคนในบ้าน เงินกับรักดี ๆ ที่หามาจะได้ไม่หายไปเพราะโรคภัยที่อาจเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัว 

ประวัติเจ้าแม่กวนอิม

ในด้านของประวัติเจ้าแม่กวนอิมนั้น มีหลายความเชื่อที่เล่าต่อกันมา แต่ที่น่าสนใจมากที่สุดนั่นก็คือ แรกเริ่มเดิมทีแล้วเจ้าแม่กวนอิมเป็นผู้ชาย ตามตำนานจากฝั่งชมพูทวีปนั้น มีความเชื่อว่าเจ้าแม่กวนอิมเป็นหนึ่งในร่างจำแลงของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ผู้ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายานซึ่งมีผู้ที่ศรัทธาเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นตัวแทนของความกรุณาบารมีที่จะช่วยโปรดสัตว์โลกให้พ้นทุกข์และบรรลุเข้าถึงพระโพธิญาณ 

แล้วเจ้าแม่กวนอิมกลายเป็นผู้หญิงตอนไหน จากข้อมูลที่เล่าต่อกันมาเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อพุทธศาสนาเริ่มเดินทางไปถึงประเทศจีน ช่วงหลังราชวงศ์ฮั่นยาวมาจนถึงราชวงศ์จิ้นตะวันตก-ตะวันออก เมื่อนั้นเริ่มมีการเปรียบเทียบพระอวโลกิเตศวรและความกรุณาขององค์ท่านกับความงดงามของผู้หญิง จากนั้นในช่วงราชวงศ์ถังได้มีจิตรกรท่านหนึ่งในราชสำนักมีชื่อว่า ‘อู่ต้าจื่อ’ วาดภาพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรโดยใช้หญิงสาวในราชสำนักเป็นต้นแบบ และแม้ในตอนนั้นเพศของเจ้าแม่กวนอิมจะเป็นชายอยู่ก็ตามแต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

ในช่วงปลายของราชวงศ์ถังผู้คนนิยมเริ่มพูดถึงความเชื่อในด้านการจำแลงกายลงมาโปรดสัตว์โลกมากขึ้น และหนึ่งในนั้นมีร่างจำแลงที่เป็นผู้หญิงซึ่งเป็นความเชื่ออย่างเดียวกับฝั่งชมพูทวีปและอินเดีย ความเชื่อดังกล่าวเล่าสืบต่อกันมาจนกระทั่งถึงช่วงราชวงศ์ซ่งเหนือ ประกอบกับมีตำนานเกี่ยวกับเจ้าหญิงเมี่ยวซานซึ่งสอดคล้องกับการกำเนิดของเจ้าแม่กวนอิม มีเนื้อหาตามตำนานว่า 

“เจ้าหญิงเมี่ยวซาน บุตรีคนที่ 3 ของราชาเมี่ยวจงและพระนางโปยาเทวี เพราะเจ้าหญิงนั้นไม่ประสงค์จะอภิเสกสมรสจึงถูกพระบิดาส่งไปบวชเป็นภิกษุณีที่วัดนกขาว หลังจากบวชเจ้าหญิงเมี่ยวซานได้บำเพ็ญบารมี ทำทาน โปรดสัตว์น้อยใหญ่จนกระทั่งเจริญญาณขั้นสูงในเวลาต่อมา

วันหนึ่งพระบิดาของเจ้าหญิงเมี่ยวซานส่งแม่ทัพเข้าไปทำลายวัดและประหารเจ้าหญิง หลังจากสิ้นพระชนม์พระองค์จึงไปจุติเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิม”

ด้วยเหตุนี้เจ้าแม่กวนอิมในฐานะร่างจำแลงของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรจึงถือครองเพศหญิงโดยสมบูรณ์ โดยนักวิชาการชาวจีนหลายท่านเชื่อว่า สาเหตุที่พระอวโลกิเตศวรได้กลายมาเป็นผู้หญิงเหตุผลมาจากการที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ที่เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาและมีคุณลักษณะที่อ่อนโยนนั่นเอง

อิทธิฤทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิม

ดังความเชื่อที่ว่าเจ้าแม่กวนอิม คือ หนึ่งในร่างจำแลงของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรนั้น อิทธิฤทธิ์ที่โด่งดังของเจ้าแม่กวนอิมก็คงไม่พ้นเรื่องที่จะโปรดสัตว์โลกอย่างเรา ๆ ด้วยความเมตตา ไม่ว่าจะเป็นการปัดเป่าความทุกข์ และโรคภัยไข้เจ็บให้หมดไป เสริมสร้างสิริมงคลในชีวิต ขจัดเภทภัยสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย ขอบุตร ไปจนถึงเรื่องทั่วไปที่กำลังกังวลใจหรือเดือดร้อนอยู่ 

เชื่อกันว่าหากตั้งจิตอย่างแน่วแน่และขอพรให้ท่านช่วยเหลือ สิ่งที่ปรารถนาก็จะสัมฤทธิ์ผลอย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังมีเรื่องของเซียมซีเจ้าแม่กวนอิมที่ว่ากันว่าแม่นอย่าบอกใครอีกด้วย 

เปรียบเทียบประกันสุขภาพกับ Rabbit Care พิเศษ! ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
icon angle up or down

เลือกแผนประกันสุขภาพที่คุณสนใจ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  Top 3 สิ่งที่คนนิยมขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม

  ขอพรเรื่องสุขภาพ

  ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยร้ายแรงแค่ไหน เกิดขึ้นกับตัวเองหรือคนที่ห่วงใยก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหลังจากทำการรักษาอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แล้ว เจ้าแม่กวนอิมก็เป็นองค์เทพศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้มีจิตศรัทธาอยากจะกราบไหว้ขอพรให้พระนางช่วยดลบันดาลให้การรักษาผ่านพ้นไปด้วยดี ขจัดโรคร้ายไม่ให้เข้ามากล้ำกลายตนเองและครอบครัว

  ขอพรให้มีบุตร

  อีกเรื่องที่โด่งดังไม่แพ้กันของเจ้าแม่กวนอิมก็คือการประทานบุตรให้ผู้ที่ขอพร ยืนยันหลายเสียงจากผู้ที่พยายามเท่าไหร่ก็ไม่มีเจ้าตัวน้อยอยู่ในท้อง แต่พอไปขอพรก็ได้อุ้มน้องในเวลาไม่นาน

  ขอพรเรื่องการเงิน/ธุรกิจ

  ใครที่กำลังประสบปัญหาเรื่องการเงิน ไร้ทางออก ธุรกิจอยู่ในช่วงขาลง แม้กระทั่งกำลังจะเริ่มทำธุรกิจใหม่ ลองไปไหว้ศาลเจ้าแม่กวนอิมให้ท่านประทานพรให้ ตั้งจิตให้มั่นและตั้งใจ ไม่หยุดหาหนทางใหม่ ๆ เชื่อกันว่าเจ้าแม่กวนอิมจะประทานทางออกมาช่วยเหลือแน่นอน

  ขอพรเจ้าแม่กวนอิม

  วิธีขอพรเจ้าแม่กวนอิม

  ทราบประวัติและอิทธิฤทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิมไปแล้ว เรื่องที่อยากขอพรก็มีพร้อมแล้ว ลำดับต่อไปต้องศึกษาวิธีการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมที่ถูกต้อง เพื่อที่สิ่งที่หวังไว้จะได้ประสบผลสำเร็จไปด้วยดี! 

  สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อไปขอพรเจ้าแม่กวนอิมตามสถานที่ต่าง ๆ 

  • ธูป 9 ดอก
  • ดอกบัวสีชมพู/ขาวหรือดอกมะลิ
  • น้ำสะอาดในภาชนะที่ใหม่และสะอาด

  สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมที่บูชามาไว้ในบ้าน

  • ดอกบัวสีชมพู/ขาวหรือดอกมะลิ
  • น้ำสะอาดในภาชนะที่ใหม่และสะอาด

  สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อไหว้บูชาเจ้าแม่กวนอิมเข้ามาในบ้าน(ครั้งแรก)

  • ธูป 9 ดอก
  • เทียน 2 เล่ม
  • น้ำชา 4 ถ้วย
  • ดอกบัวสีชมพู/ขาว 9 ดอก
  • ผลไม้ 2 ชนิด (ห้ามถวาย มังคุด ระกำ ละมุด พุทรา และมะม่วง)
  • ขนมเปี๊ยะหรือขนมไหว้พระจันทร์
  • ซาลาเปาซิ่วท้อ (ถ้ามี)

  *แนะนำว่าควรเตรียมประคำไว้สำหรับสวดมนต์ 1 เส้น 

  *ทำการท่องนโม 3 จบ ต่อด้วยบทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิม 3 จบ

  *สามารถวางเจ้าแม่กวนอิมไว้บนหิ้งพระรวมกับเทพองค์อื่น ๆ ได้ เพียงแต่ต้องอยู่ต่ำกว่าพุทธรูปและสูงกว่าพระสงฆ์

  และเคล็ดลับในการขอพรเจ้าแม่กวนอิมนอกจากจะต้องจิตอธิษฐานให้แน่วแน่และศรัทธาในตัวเจ้าแม่กวนอิมอย่างแรงกล้าก็คือ การทานเจหรือทานมังสวิรัติเพื่อถวายแด่ท่าน รวมถึงอาจงดการทานหรือเลิกทานเนื้อวัว ซึ่งมีตำนานเล่าขานว่าบิดาของเจ้าแม่กวนอิมเคยกลับชาติไปเกิดเป็นวัว เจ้าแม่กวนอิมจึงไม่ทานเนื้อ รวมถึงผู้ที่มีจิตศรัทธาก็มักไม่ทานเนื้อวัวตามเช่นกัน

  สวดมนต์ขอพรเจ้าแม่กวนอิม

  บทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิม

  “บทสวดไต๋ซือ ไต๋ปุย ขอพรเจ้ากวนอิม”
  นำโม ไต่ชือ ไต่ปุย กิวโคว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก๊ำ กวงสีอิมผู่สัก ( กราบ )
  นำโม ไต่ชือ ไต่ปุย กิวโคว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก๊ำ กวงสีอิมผู่สัก ( กราบ )
  นำโม ไต่ชือ ไต่ปุย กิวโคว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก๊ำ กวงสีอิมผู่สัก ( กราบ )
  นำโมฮุ๊ก นำโมฮวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโค่ว กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก
  ถั่งจี้โต โอม เกียล้อฮวดโต เกียลอฮวดโต เกียลอฮวดโต ล้อเกียฮวดโต
  ล้อเกียฮวดโต ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี้ซิ้ง
  เจ็กเฉียก ไจเอียงฮวยอุ่ยติ้ง นำโม ม่อออ ปวกเยี่ยะ ปอล่อบิ๊ก ( กราบ )
  (ยิ่งภาวนาวันละหลายจบยิ่งมีอานิสงส์มาก )

  “คำแปลบทสวดไต๋ซือ ไต๋ปุย ขอพรเจ้าแม่กวนอิม”
  ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์
  พระผู้เปี่ยมล้นด้วยพระมหาเมตตา พระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ไพศาล
  ขอได้โปรดบำบัดทุกข์โศก โรคภัยอันตรายทั้งปวง
  ข้าพเจ้าขอน้อมถึง พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ
  พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์
  ขอได้โปรดขจัดปัดเป่าทุกข์โศก โรคภัยทั้งปวงให้หมดสิ้นไป
  ขอความสุข สมปรารถนาทุกประการ จงมีแด่ข้าพเจ้า
  ขอเทพเจ้าเบื้องบน และเทพเจ้าเบื้องล่างทั้งหมด
  ได้โปรดปัดเป่า ให้เวรกรรม และสรรพเคราะห์ทั้งมวล จงหมดสิ้นไป 

  บินไปขอพรเจ้าแม่กวนอิม

  ศาลเจ้าแม่กวนอิมที่สายมูห้ามพลาด

  สำหรับสายมูที่มีจิตศรัทธาแรงกล้า นอกจากจะมุ่งหน้าไปไหว้ขอพรศาลเจ้าแม่กวนอิมทั่วไทยเหนือจรดใต้แล้ว รู้หรือไม่ว่ายังมีศาลเจ้าแม่กวนอิมชื่อดังที่ว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์จนหลายคนต้องบินลัดฟ้าตามไปไหว้ รู้แบบนี้แล้วลิสต์คำขอพรให้ไวแล้วจองตั๋วไปไหว้ขอพรกันด่วน ๆ เลย

  วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว (Tin Hau Temple) อ่าวรีพัลส์เบย์ ฮ่องกง

  วัดทินหัวสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของฮ่องกง ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพรที่เหล่านักท่องเที่ยวเรียกกันจนติดปากว่าเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลและต่างมุ่งหน้ากันมาขอพรเพราะศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ในทุกวัน

  วัดเจ้าแม่กวนอิมซีซ่าน (Tsz Shan Monastery) อ่าวรีพัลส์เบย์ ฮ่องกง

  วัดซีซ่าน ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่และสูงเป็นอันดับที่ 2 ของโลกไว้ ชมความยิ่งใหญ่ตระการตาพร้อมชมวิวธรรมชาติที่จะช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้สงบกว่าที่เคย ที่วัดแห่งนี้ไม่รับกรุ๊ปทัวร์ และก่อนเข้าจำเป็นต้องทำการจองผ่านเว็บไซต์ก่อนทุกครั้ง

  ศาลเจ้าแม่กวนอิมโอฟุนะคันนงจิ (Ofuna Kannon-ji) คานากาว่า-ญี่ปุ่น

  วัดซึ่งประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมครึ่งองค์ที่มีความสูงถึง 25 เมตร สร้างขึ้นโดยรวมความศรัทธาจากผู้คนเพื่อปลอบประโลมดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตจากภัยสงครามและระเบิดปรมาณู วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องป้องกันความเจ็บป่วยและภัยพิบัติ สุขภาพที่ดี คลอดบุตรง่าย ความสุขของเด็ก ๆ

  วัดเจ้าแม่กวนอิมวัดหลิอึ๊ง (Linh Ứng) ดานัง-เวียดนาม

  ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตร ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของโลก ในลักษณะยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าสู่ทะเลเพื่อปกป้องชาวประมงที่ออกไปหาปลา วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องสุขภาพ แคล้วคลาดปลอดภัย ขอบุตร และการค้าขาย

  Tips : เดินเข้าวัดด้วยเท้าซ้าย ออกด้วยเท้าขวา เมื่อขอพรก้มหน้าตั้งสมาธิ บอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เรื่องที่จะขอ (ควรขอเพียงเรื่องเดียวด้วยจิตตั้งมั่นเท่านั้น) จากนั้นเงยหน้าขึ้นมองพระพักตร์ของเจ้าแม่กวนอิมเป็นการเสร็จสิ้น ก่อนกลับอย่าลืมแวะเซียมซีกันด้วย

  และนี่ก็เป็นพิกัดดี ๆ ที่ แรบบิท แคร์ รวมมาให้สายมูที่ศรัทธาในเจ้าแม่กวนอิมทั้งหลาย เป็นประเทศใกล้ ๆ เดินทางง่าย และเพื่อความปลอดภัยอย่าลืมซื้อประกันเดินทางกันไว้ จะได้สบายใจไร้กังวลตลอดการเดินทาง


   

  บทความตะลอนมูเตลู

  Rabbit Care Blog Image 87919

  ตะลอนมูเตลู

  ฤกษ์ออกรถเดือนกรกฎาคม 2567 ตามวันเกิด สายมูเตรียมจดได้เลย!

  ใครที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการดูวันออกรถที่เป็นมงคล แรบบิท แคร์ ได้เตรียมฤกษ์ออกรถเดือนกรกฎาคม 2567 มานำเสนอกันแบบครบถ้วน
  กองบรรณาธิการ
  05/03/2024
  Rabbit Care Blog Image 80963

  ตะลอนมูเตลู

  รวมคำทำนายฝัน ฝันเห็นพระ ฝันเห็นพระสงฆ์ มีความหมายว่าอะไร?

  ความฝันของคุณอาจเป็นภาพนิมิตบอกเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งการฝันเห็นพระสงฆ์ พระพุทธรูป หรือฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
  กองบรรณาธิการ
  15/02/2024
  Rabbit Care Blog Image 82061

  ตะลอนมูเตลู

  ทำนายฝัน ฝันเห็นงานแต่งงาน ฝันว่าแต่งงาน ฝันว่าไปงานแต่ง ฝันว่าใส่ชุดแต่งงาน หมายความว่าอะไร?

  หลายคนอาจจะเคยนึกถึงงานแต่งงานในฝันของตนเอง และก็มีอีกหลายคนเช่นกันที่เคยฝันเห็นงานแต่งงาน ไม่ว่าจะฝันว่าตัวเองแต่งงาน ฝันว่าใส่ชุดแต่งงาน
  กองบรรณาธิการ
  15/02/2024