Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินบนท้องถนนจากธนชาตประกันภัย

สำหรับลูกค้าที่เลือกซื้อประกันรถยนต์ของธนชาติประกันภัย (Thanachart Insurance) กับ แรบบิท แคร์ ในทุกผลิตภัณฑ์ประกันภัย เช่น ประกันรถยนต์ประเภท 1 ประกันรถยนต์ประเภท 2+ ประกันรถยนต์ประเภท 3+ และประกันรถยนต์ประเภท 3 (ยกเว้นประกันรถยนต์ประเภท 1 สำหรับรถกระบะเพื่อการพาณิชย์) จะได้รับสิทธิประโยชน์บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงของธนชาติประกันภัยทันที ครอบคลุมทั้งความช่วยเหลือฉุกเฉินทางถนน ความช่วยเหลือทางการแพทย์ และบริการผู้ช่วยส่วนตัว มีรายละเอียดบริการความช่วยเหลือฉุกเฉิน ดังนี้

บริการช่วยเหลือทางถนน (Roadside Assistance)

 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน (ไม่รวมค่าอะไหล่และอุปกรณ์)
 • บริการให้คำปรึกษาด้านรถยนต์หรือติดต่อช่างซ่อมเบื้องต้น
 • บริการรถยก-ลากฉุกเฉิน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ไม่เกิน 20 กม.)
 • บริการเติมน้ำมันในกรณีน้ำมันหมดบนท้องถนน (ไม่เกิน 5 ลิตร/ครั้ง 1 ครั้ง/ปี)
 • บริการประสานงานช่างกุญแจ
 • บริการช่วยเหลือในการเปลี่ยนยาง
 • บริการช่วยเหลือพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์
 • การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้ เป็นการให้บริการเฉพาะรถยนต์ที่เสียหายจากสภาพการใช้งานเท่านั้น ไม่ได้เกิดจาก หรือมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ

บริการช่วยเหลือทางการแพทย์ (Medical Assistance)

 • ประสานงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

บริการผู้ช่วยส่วนตัว (Concierge Service)

 • บริการข้อมูลเส้นทางการเดินทางทั่วประเทศ
 • บริการประสานงานติดต่อรถเช่า
 • บริการประสานงานจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมบริการ
 • ทางด้านทัวร์
 • บริการประสานด้านการจองโรงแรมที่พัก

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา