Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

🎵 สมัครบัตรฯ UOB Grab หรือ UOB Lazada ผ่าน Rabbit Care รับฟรี! Airpods Gen 3 และ Rabbit Voucher มูลค่ารวม 12,790 บาท สนใจ คลิก! 💳

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินบนท้องถนนจากไทยศรีประกันภัย

สำหรับลูกค้าที่ทำประกันรถยนต์ชั้น 1, 2, 3, 2+, และ 3+ กับไทยศรีจะได้รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ซึ่งบริการดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ประเทศไทย และอายุรถยนต์ไม่เกิ 15 ปี โดยสามารถติดต่อขอบริการผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 0-2039-5739 หรือศึกษาเงื่อนไขการบริการได้จาก www.ThaiSri.com และ Line : @thaisri ของบริษัท

บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง

 1. บริการให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์กับช่างเทคนิคในกรณีที่รถเสียฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. บริการช่างซ่อมฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ โดยสามารถใช้ได้ 1 ครั้งต่อปี (ไม่รวมค่าอะไหล่หรืออุปกรณ์เสริมต่าง ๆ)
 3. บริการรถยก-รถลากฉุกเฉิน ในระยะทางไม่เกิน 25 กม. (หากเกินจะมีค่าบริการ กม. ละ 30 บาท) จำนวน 1 ครั้งต่อปี
 4. บริการเติมน้ำมันฉุกเฉินไม่เกิน 10 ลิตรต่อครั้ง กรณีน้ำมันหมดฉุกเฉินและรถไม่สามารถขับเคลื่อนได้ จำนวน 1 ครั้งต่อ
 5. บริการช่างทำกุญแจกรณีทำกุญแจสูญหาย โดยลูกค้าสามารถเลือกบริการได้อย่างใดอย่างหนึ่่งระหว่างส่งเจ้าหน้าที่ไปรับกุญแจสำรอง ภายในระยะทางไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อครั้ง (หากเกินจะมีค่าบริการ กม. ละ 25 บาท) จำนวน 1 ครั้งต่อปี หรือ บริการช่างกุญแจเพื่อเปิดประตูรถยนต์ ณ ที่เกิดเหตุ โดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการ
 6. บริการเพื่อการเดินทางที่ต่อเนื่อง โดยจะประสานจัดหารถยนต์ทดแทน หรือโรงแรมที่พัก หรือตั๋วรถขนส่งสาธารณะให้กับลูกค้า (ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่าย) ในกรณีที่รถยนต์ของลูกค้าเสียฉุกเฉินระหว่างการเดินทางกลับภูมิลำเนาที่มีระยะทางอย่างน้อย 100 กม. จนต้องมีการรยก-ลากไปยังศูนย์บริการและไม่สามารถซ่อมให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง

เงื่อนไขการให้บริการ

 • บริการรถเสียฉุกเฉิน ให้บริการสำหรับรถอายุไม่เกิน 15 ปี
 • หากมีความจำเป็นต้องใช้ความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการรายอื่น สมาชิกจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการหลักตามสิทธิประโยชน์นี้ก่อนการดำเนินการใดๆ มิเช่นนั้นผู้ให้บริการนี้มีสิทธิที่จะไมรับผิดชอบค้าใช้จ่ายตลอดจนความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
 • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากความเสียหายของสินค่าพาณิชย์ใดๆ ที่อยู่บนรถยนต์ของสมาชิก สมาชิกจะต้องทำการขนย้ายสินค้า ออกจากรถยนต์ก่อนรับบริการ
 • สมาชิกต้องดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของตนซึ่งจะเป็นสิ่งของหรือสถานที่ที่จะต้องเข้าให้บริการก่อนรับบริการ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินหรือของมีค่าใดๆ ที่ทิ้งไว้กับสถานที่ที่ให้บริการหรือในรถ
 • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ หากเกิดขึ้นจากรถเสีย หรืออุบัติเหตุที่มีการบรรทุกเกินน้ำหนัก หรือมีผู้โดยสารที่เกินกำหนด หรือสืบเนื่องมาจากการแข่งขัน หรือทดสอบความเร็วต่างๆ
 • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ จากอุบัติเหตุหรือรถเสียที่เกิดจากการจ้าง หรือเช่ารถยนต์รวมถึงรถทดแทน
 • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเจ้าหน้าที่ออกให้บริการ หากไม่มีสมาชิกหรือตัวแทนของสมาชิกอยู่กับรถยนต์ที่เกิดเหตุ
 • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบกับปัญหาหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการยก/ลากจูง รถ ส่งถึงศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมแล้ว
 • การทุจริตหรือการปลอมแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเอกสาร จะถือว่าสิ้นสุดความรับผิดชอบการให้บริการความช่วยเหลือ และค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าอะไหล่และค่าอุปกรณ์ต่างๆ การเติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่ การสลับล้อยาง การใช้อุปกรณ์พิเศษในการยก/ ลากจูง เป็นต้น รวมถึงค่าผ่านทาง และค่าธรรมเนียมทุกรูปแบบ
 • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากรถแข่ง รถดัดแปลง รถที่อยู่ในสนามแข่ง รถที่อยู่ในอู่ซ่อมรถ หรือ ศูนย์บริการ การช่วยกู้รถที่ถูกลักหรือขโมย การทำลายซากรถที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือโยกย้ายรถไปยังสถานที่เพื่อการซื้อขาย
 • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสมาชิกที่ขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมาย หรือไม่ได้ออกโดยกรมการขนส่งทางบก หรือมิใช่ใบขับขี่สากล
 • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่คุ่มครองกรณีอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และ/หรือ เหตุอื่นๆ ใดที่มิได้ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ

บริการความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์

เป็นบริการให้ข้อมูลและประสานงานทางด้านการแพทย์ ได้แก่

 1. บริการประสานงานรถพยาบาลฉุกเฉิน
 2. บริการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินทางการแพทย์
 3. บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา
 4. บริการเคลื่อนย้ายศพกลับภูมิลำเนา

โดยทั้งหมดนี้จะเป็นบริการเพื่อประสานงานเท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการจะเป็นความรับผิดชอบระหว่างสมาชิกกับผู้ให้บริการ

บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับบ้าน

เป็นบริการให้ข้อมูลและประสานงานเกี่ยวกับบ้าน ได้แก่

 1. บริการช่างซ่อมไฟฟ้าฉุกเฉิน
 2. บริการช่างซ่อมประปาฉุกเฉิน
 3. บริการช่างกุญแจบ้าน
 4. บริการช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศฉุกเฉิน
 5. บริการขจัดสัตว์ดุร้ายรบกวน
 6. บริการจัดหาช่างซ่อมหลังคาและเพดาน

โดยทั้งหมดนี้จะเป็นบริการเพื่อประสานงานเท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการจะเป็นความรับผิดชอบระหว่างสมาชิกกับผู้ให้บริการ บริการนี้จะให้บริการตามภูมิลำเนาที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท โดยให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ, ปริมณฑล และจังหวัดที่มีเครือข่ายของผู้ให้บริการ

เงื่อนไขและข้อยกเว้นการให้บริการ

 • ผู้ให้บริการจะไม่ให้บริการในกรณีที่ไม่มีสมาชิกอยู่ในที่พักอาศัยระหว่างการให้บริการ
 • ค่าใช้จ่ายต่อไปนี้จะเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: (1)ค่าแรงและค่าเดินทางของช่าง ค่าซ่อมแซม ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนอะไหล่ ค่ารื้อฝ้า ค่าทุบกำแพง ค่าขุดเจาะ เป็นต้น (2)ค่ามัดจำสำหรับค่าสินค่าหรือบริการต่างๆ (3)ค่าใช้จ่ายในการยกเลิกบริการ (4)ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการโอนสินค่าหรือบริการ (5)ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นสำหรับการให้บริการภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ฉุกเฉิน
 • การบริการนี้เป็นการให้บริการสำหรับบ้านพักอาศัยปัจจุบันของสมาชิก ตามที่อยู่ที่มีการลงทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการ
 • สมาชิกโปรดตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ ก่อนแจ้งขอรับบริการ

บริการเลขาส่วนตัว

เป็นบริการประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับคุณ ได้แก่

 1. บริการสํารองรอบสนามกอล์ฟ
 2. บริการสํารองโรงแรมที่พักและร้านอาหาร
 3. บริการสํารองตั๋วเพื่อความบันเทิงต่างๆ
 4. บริการจัดส่งดอกไม้หรือของขวัญ
 5. บริการสํารองรถเช่าและลีมูซีน
 6. บริการสํารองตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วบริการขนส่งสาธารณะ

โดยทั้งหมดนี้จะเป็นบริการเพื่อประสานงานเท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการจะเป็นความรับผิดชอบระหว่างสมาชิกกับผู้ให้บริการ

เงื่อนไขและข้อยกเว้นการใช้บริการ

 • ผู้ให้บริการจะรับผิดชอบเฉพาะค่าใช้จ่ายในการประสานงานเทานั้น ค่าใช้จ่ายต่อไปนี้จะเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: (1)ค่าใช้จ่ายของสินค้าหรือบริการที่ซื้อ (2)ค่ามัดจำต่างๆ (3)ค่าใช้จ่ายในการยกเลิกบริการ (4)ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการจัดส่งสินค้า บริการ รวมถึงค่าประกันภัย (5)ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการโอนหรือค่าธรรมเนียมการโอนสำหรับสินค้าหรือบริการ
 • ผู้ให้บริการจะไม่ดำเนินการจัดหาสินค้าเพื่อการพาณิชย์ให้กับสมาชิก
 • การบริการเลขาส่วนตัวจะไม่ให้บริการสำหรับการจัดหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการโดยผิดกับกฎหมาย หรือการร้องขอที่ผิดศีลธรรมหรือผิดจรรยาบรรณ (เช่น บุกรุกความเป็นส่วนตัว) หรือการร้องขอซึ่งขัดต่อกฎหมายของประเทศ

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้