แคร์การลงทุน

กองทุนรวมที่น่าสนใจ ควรลงทุนในช่วงโควิด-19

ผู้เขียน : ใบไม้ร่าเริง

มีประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงานออนไลน์ 10 ปี เขียนด้านเงิน การลงทุน บทความวิเคราะห์สถานการณ์การเงินในประเทศ และฝากผลงานไว้ที่ Rabbit Care ถึง 4 ปี

close
 
 
Published: February 17,2021
กองทุนที่น่าสนใจ

จากการระบาดของไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ต้นปี 2020 ที่ผ่านมา ทำให้กระทบไปหลายภาคส่วน รวมถึงการลงทุนต่าง ๆ ด้วย ทำให้นักลงทุนหลายรายต่างชะลอการลงทุนไป เพื่อรอดูสถานการณ์ความชัดเจนให้มากขึ้น มาในปีนี้เริ่มมีสัญญาณข่าวดีเป็นระยะ ๆ ทั้งไวรัสโควิด-19 หรือการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้นักลงทุนเริ่มมองหาการลงทุนขึ้นมาบ้าง และในสถานการณ์ที่ยังไม่ปกติดี การลงทุนในกองทุนรวมถือเป็นอึกหนึ่งทางเลือกที่ดีอย่างมากในการที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเราเอง ซึ่งมีกองทุนรวมอะไรบ้างที่น่าสนใจ และสามารถสร้างผลตอบแทนได้เป็นอย่างดี 

สมัครประกันสุขภาพกับน้องแคร์ รับบริการปรึกษาแพทย์ฟรี! ไม่ต้องไปโรงพยาบาล
icon angle up or down

เลือกแผนประกันสุขภาพที่คุณสนใจ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  กองทุนที่น่าสนใจ

  6 กองทุนรวม ที่น่าลงทุนในช่วงโควิด-19 

  กองทุนรวมถือเป็นเครื่องมือในการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ไม่มีประสบการณ์ในการลงทุน หรือความชำนาญมากนัก รวมถึงค่อยมีเวลาศึกษา หรือติดตามข้อมูล เพราะกองทุนรวมจะมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลจัดสรรส่วนการลงทุนของพอร์ตให้ อีกทั้งยังเหมาะกับผู้ที่มีทุนทรัพย์จำนวนจำกัด และลดความเสี่ยงในการลงทุนได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีกองทุนที่น่าสนใจในช่วงโควิด-19 ดังนี้ 

  •  กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed income fund)

  เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ เพราะเน้นลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้เป็นหลัก ทั้งตราสารหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย และภาคเอกชน ระยะสั้นอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี รวมถึงการลงทุนใน เงินฝาก หรือ หุ้นกู้ ตั๋วเงินคลัง  และมีระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1-2 ปีขึ้นไป ซึ่งถือว่าเป็นกองทุนที่มีสภาพคล่องสูง หากขายจะได้รับเงินในวันที่ T+2  คือ วันทำการที่ 2 นับจากวันซื้อขายหลักทรัพย์ โดยไม่นับรวมวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดของสถาบันการเงินตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

  • กองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund หรือ MMF)

  เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ ปลอดภัยให้ผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ที่ประมาณ 2 – 3% ต่อปี ซึ่งให้สูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ มีนโยบายการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ตั๋วเงินคลัง ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย หุ้นกู้ของรัฐวิสาหกิจหรือของบริษัทเอกชน และเป็นสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องตราสารสูง จึงเหมาะกับผู้ที่ไม่ต้องการความผันผวนจากการลงทุน หรือต้องการพักเงินในระยะสั้น เนื่องจากมีสภาพคล่องสูง 

  กองทุนที่น่าสนใจ

  • กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (equity fund)

  เน้นลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 80% รวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ในการซื้อขาย หลักทรัพย์ รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นๆ โดยมีสัดส่วนการลงทุนตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง เนื่องจากมีความผันผวน สามารถลงทุนได้ในระยะยาว และมีความเข้าใจในการลงทุนเป็นอย่างดีถึงการขาดทุนระยะสั้นอาจเกิดขึ้นได้

  • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual fund : RMF)

  เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นเงินสะสมไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ เน้นลงทุนแบบออมเงินระยะยาวต่อเนื่องจนอายุ 55 ปี ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ โดยมีนโยบายการลงทุนให้เลือกหลายหลาย ตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำ เช่น ตลาดเงิน และตราสารหนี้ ไปถึงความเสี่ยงสูง เช่น หุ้นในต่างประเทศ และหุ้นในประเทศไทย ซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีปีละ 15% ของรายได้ทั้งปี หรือไม่เกิน 500,000 บาท 

  กองทุนที่น่าสนใจ

  • กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (Super Saving Funds : SSF)

  เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมระยะยาวมากขึ้นเพื่อเป็นการลงทุนในอนาคต โดยระยะของกองทุนจะอยู่ที่ 10 ปี ซึ่งนับการถือครองตั้งแต่วันที่ซื้อแบบวันชนวัน เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ ตราสารหนี้ กองทุนรวมผสม ฯลฯ จุดเด่นคือ ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน และไม่กำหนดเงื่อนไขในการซื้อต่อเนื่อง และยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย ตั้งแต่ช่วงระยะเวลาปี 2563 – 2567

  • กองทุนรวมดัชนีที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Exchange Traded Fund : ETF)

  มีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนีหรือราคาของสินทรัพย์ที่กองทุนใช้อ้างอิง โดยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ได้หลากหลายประเภท เช่น หุ้นในประเทศที่อ้างอิงตามดัชนี SET50 เปรียบเหมือนว่าได้เข้าไปซื้อหุ้น 50 ตัวนั่นเอง , หุ้นต่างประเทศ หรือ ทองคำ เป็นต้น ซึ่งสามารถซื้อ ขายได้เรียลไทม์เหมือนกับหุ้นตัวหนึ่ง แต่ใช้เงินน้อยกว่า และค่าใช้จ่ายในการซื้อขายก็ต่ำกว่าการลงทุนในหุ้น นอกจากนี้ยังได้สิทธิลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

  กองทุนที่น่าสนใจ

  ออมอย่างปลอดภัยด้วยประกันสะสมทรัพย์

  ประกันออมทรัพย์หรือประกันสะสมทรัพย์ ถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการวางแผนทางเงินที่สร้างความมั่นคงได้ เพราะนอกจากจะได้ทั้งในเรื่องของความคุ้มครองชีวิตจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้ว เงินที่ออมของคุณบริษัทประกันจะทำการจ่ายเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ในสัญญา ซึ่งจะมีทั้งแบบเป็นรายงวด และแบบเป็นก้อนใหญ่ทีเดียวเมื่อครบสัญญา หรือถ้าหากเกิดสิ่งไม่คาดฝันขึ้นเงินจำนวนนี้ก็จะไม่สูญหายแต่จะถูกส่งต่อไปยังคนที่คุณรัก นอกจากนี้ประสะสมทรัพย์ยังทำสิทธิไปลดหย่อนทางภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ต่อปี ตามที่กรมสรรพากรกำหนดไว้  

  สนใจทำประกันสะสมทรัพย์ได้ที่ Rabbit Care ช่งอทางออนไลน์ที่มีประกันให้คุณได้เปรียบเทียบราคา และเลือกสิ่งที่โดนใจตรงตามไลฟ์สไตส์มากที่สุด  หากมีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อสอบถามมายังเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงเพื่อไขข้อข้องใจให้คุณได้ในทุกคำถาม 


   

  บทความแคร์การลงทุน

  Rabbit Care Blog Image 87830

  แคร์การลงทุน

  Forex คืออะไร ? สามารถสร้างกำไรมหาศาลได้จริงหรือไม่ ? ทำไมเซเลปหลายคนถึงโดนคดี ?

  Forex หนึ่งในการเทรดหรือการลงทุนท่ามกลางกระแสการลงทุนมากมายในยุคปัจจุบันที่มีประเด็นร้อนแรงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา
  กองบรรณาธิการ
  11/01/2024
  Rabbit Care Blog Image 87800

  แคร์การลงทุน

  ขายปลีก-ขายส่ง ต่างกันอย่างไร ? ธุรกิจไหนเหมาะกับใคร สิ่งที่ต้องตัดสินใจก่อนลงทุน!

  นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมาธุรกิจการขายส่งและปลีกในประเทศไทยนั้น
  กองบรรณาธิการ
  08/01/2024
  Rabbit Care Blog Image 87773

  แคร์การลงทุน

  นำเข้าสินค้าจากจีน กำไรดีหรือไม่ ควรเริ่มอย่างไร แบบไหนไม่เสี่ยงขาดทุน ?

  ปัจจุบันการนำเข้าสินค้าจากจีนเพื่อเข้ามาขายก็เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์
  กองบรรณาธิการ
  04/01/2024