แคร์การเงิน

5 ช่องทางบริหารหนี้ที่ได้รับจากมหกรรมร่วมใจแก้หนี้

ผู้เขียน : คะน้าใบเขียว

นักเขียนรุ่นไฮบริด เขียนบทความด้านการบริหารเงินส่วนบุคคลและการลงทุนต่าง ๆ กว่า 7 ปี เริ่มต้นที่งานเขียนที่ Rabbit Finance จนย้ายมาที่ Rabbit Care

close
Published June 15, 2023

ไทย ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราหนี้ครัวเรือนเยอะที่สุด เมื่อปี 2022 อัตราหนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ที่ 89.7% ของ GDP ประเทศ มากเป็นอันดับ 4 ของโลก ทำให้เมื่อต้นปีที่แล้วกระทรวงการคลังได้จัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ 2566 “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 5 เพื่อบรรเทาปัญหาหนี้สินต่าง ๆ แต่หากใครไปงานนี้ไม่ทันไม่ต้องห่วง! แรบบิท แคร์  ได้รวมเรื่องการบริหารหนี้จากมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มาฝากทุกคน อ่านต่อเลย!

หนี้ครัวเรือน คืออะไร ?

ก่อนเข้าเรื่องของมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ เรามาสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับหนี้ครัวเรือนกันก่อน โดยหนี้ครัวเรือน หรือหนี้ส่วนบุคคล เป็นหนี้ที่ได้จากการซื้อบ้าน ซื้อรถยนต์ หรือหนี้สินในชีวิตประจำวันอื่น ๆ ซึ่งแน่นอนว่าหนี้ครัวเรือนเป็นผลไม่ดีต่อเศรษฐกิจระดับมหภาพ เป็นสัญญาณว่ารายได้เฉลี่ยภายในประเทศไม่สอดคล้องต่อรายจ่าย หากแต่ก็ไม่ได้สะท้อนแง่ลมเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่นเกาหลี้ใต้ที่มีหนี้ครัวเรือนสูงที่สุด ที่ 104.3% ของ GDP หากแต่ก็ยังถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนา และเติบโตทางด้านธุรกิจรวดเร็ว

ฉะนั้นเราไม่อาจวิเคราะห์ว่าหนี้ครัวเรือนเป็นสิ่งที่ไม่ดีได้เลยทันที เพราะมันเป็นสัญญาณว่าผู้คนยังคงจับจ่ายใช้สอย โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าขนาดใหญ่เช่นบ้าน รถ เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงในบางประเทศที่หนี้ครัวเรือนอาจดูน้อย แต่ระบบการกู้ยืมเงินภาคพาณิชย์ยังเข้าไม่ถึงกลุ่มคนส่วนใหญ่ คนจึงเลือกช่องทางกู้ยืมนอกระบบแทนที่อาจนำไปสู่การโดนเอาเปรียบทางการเงินได้ง่ายกว่า สุดท้ายคือหนี้ครัวเรือน อาจใช้เพื่อต่อยอดธุรกิจ สร้างรายได้ ทั้งหมดไม่ได้หมายความว่าจะกลายเป็นหนี้เสียทั้งหมด แต่เมื่อใดที่หนี้ครัวเรือน กลายเป็นหนี้เสียทั้งหมด ผู้กู้ยืมไม่มีศักยภาพในการไถ่ถอนหนี้คืน จึงจะค่อยนับว่ากลายเป็นปัญหาที่ภาครัฐควรหาหนทางแก้ไข มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ เป็นการให้แง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับหนี้

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ คือ ?

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ถูกจัดขึ้นโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ที่เน้นการแก้ไขหนี้อย่างครอบคลุม ยั่งยืน และครบวงจร เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ รวมทั้งการจัดมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจรที่จัดขึ้นทั่วทุกภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น เชียงใหม่ ชลบุรี และหาดใหญ่เพื่อให้คำปรึกษาในการแก้หนี้และแนวทางในการเจรจากับเจ้าหนี้ โดยทีมงานหมอหนี้เพื่อประชาชน

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีอะไรบ้าง ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ของคุณได้อย่างไรบ้าง ?

ให้คำปรึกษาการเงินกับผู้เข้าร่วม

หนึ่งในสิ่งที่สำคัญมาก ๆ คือความรู้ เพราะบ่อยครั้งที่ผู้ติดหนี้มักจะอยู่ในสภาวะมืดแปดด้าน ไม่มีที่ไป ฉะนั้นการพูดคุยกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้รู้ที่มีความรู้เรื่องการรับมือกับหนี้สินจริง ๆ จริงเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ โดยเฉพาะในกรณีที่ปัญหาหนี้สินของแต่ละบุคคลก็จะแตกต่างกันออกไป ภายในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้จึงให้ความสำคัญ สำหรับคนที่ประสบปัญหาหนี้ ปัญหาภาระทางการเงิน การงานได้เข้ามารับคำปรึกษาจริง ๆ

ตัวอย่างวิธีการปลดหนี้มหกรรมร่วมใจแก้หนี้

ลูกหนี้ A อายุประมาณ 45 ปี มาร่วมมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ปัจจุบันมีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง ในปี 2013 (2556) ได้เช่าซื้อรถยนต์มือสองราคาประมาณ 500,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 งวด มาใช้ทั้งในชีวิตประจำวัน และใช้ทำงาน ขนวัสดุก่อสร้าง แต่ผ่อนได้เพียงหนึ่งปีเศษ ก็ไม่สามารถผ่อนชำระค่างวดรถต่อได้ เนื่องจากขณะนั้นรายได้จากการเป็นลูกจ้างบริษัทไม่มากพอ และมีภาระการเงินอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น เมื่อผ่อนชำระไม่ได้ สถาบันการเงินจึงยึดรถคืนและนำไปขายทอดตลาด แต่ราคาประมูลรถมือสองต่ำกว่ายอดหนี้คงค้างมาก ทำให้เมื่อขายรถแล้วยังมีภาระหนี้เหลืออีก (ติ่งหนี้) ประมาณ 160,000 บาท ซึ่งเขาไม่ได้ติดต่อกับสถาบันการเงินอีกเลยตลอดหลายปีที่ผ่านมา รายได้ที่หาได้ก็นำไปใช้หมุนเวียนในกิจการรับเหมาก่อสร้าง 

ปัญหา : สถาบันการเงิน (เจ้าหนี้) ไม่สามารถติดต่อลูกหนี้ได้ ก็ขายหนี้ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.) แห่งหนึ่ง  จนกระทั่งลูกหนี้ท่านนี้ได้ทราบเรื่องภาระหนี้เช่าซื้อรถที่ค้างอยู่อีกครั้งเมื่อเดือนกันยายน 2565 จากการได้รับหมายบังคับคดีแจ้งการยึดบ้านที่อยู่อาศัย คุณลูกหนี้ A จึงเกิดความกังวลและร้อนใจมากจึงมาร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ เพื่อรับคำปรึกษา

ผล : ภายในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ลูกหนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการคำนวณยอดหนี้ซึ่งประกอบด้วย ยอดหนี้ ดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเจรจาชำระหนี้ และแนวทางในการเจรจากับเจ้าหนี้  ส่วนการแก้หนี้ออนไลน์ได้ช่วยประสานงานจนสามารถชำระหนี้และปิดจบคดีได้แล้วเมื่อธันวาคม 2565

เปลี่ยนหนี้บัตรเครดิต ให้เป็นหนี้ระยะยาว

หนึ่งในปัญหาหนี้สินที่เจอเยอะมาก ๆ ในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้คือปัญหาหนี้บัตรเครดิต ซึ่งอาจเริ่มจากหนี้ก้อนเล็ก ๆ ซึ่งสามารถสะสมกลายเป็นหนี้เสียก้อนใหญ่ ซึ่งมีวิธีการแก้ปัญหามากมาย แต่หนึ่งในวิธีที่ธนาคารแห่งชาติภายในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้แนะนำคือการเปลี่ยนหนี้บัตรเครดิตให้เป็นหนี้ระยะยาว เพื่อช่วยลดค่างวด พร้อมทั้งจะทำให้เราสามารถขยายระยะเวลาชำระหนี้ เมื่อเปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาวแล้วจะทำให้เราได้รับดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิตเดิมของเราได้

โดยขั้นตอนการเปลี่ยนหนี้บัตรเครดิตให้กลายเป็นสินเชื่อระยะยาวที่มหกรรมร่วมใจแก้หนี้แนะนำ ทำได้ไม่ยาก โดยการคำนวณยอดหนี้คงค้าง ยื่นเรื่องกับธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตเพื่อขอเปลี่ยนหนี้ให้เป็นหนี้ระยะยาว และรอธนาคารพิจารณา โดยข้อเสนอของหนี้ระยะยาว จะขึ้นอยู่กับข้อเสนอของแต่ละธนาคาร เช่นอาจสามารถใช้เวลา 1 ปี คิดดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน 12% ต่อปี หรือหากเป็น 2 ปี อาจต้องจ่ายดอกเบี้ย 22% ต่อปี เป็นต้น

ตัวอย่างวิธีการปลดหนี้มหกรรมร่วมใจแก้หนี้

ลูกหนี้ B อายุประมาณ 60 ปี อาชีพขายข้าวแกง ใช้บัตรเครดิตมากว่า 10 ปี และผ่อนชำระขั้นต่ำมา 3 ปี เพราะเคยคิดว่าอาจจำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตเวลาเดินทาง แต่ภายหลังได้ลองคำนวณเงินที่จ่ายชำระหนี้แล้ว พบว่าเงินต้นแทบจะไม่ลดลงเลย มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะหยุดการใช้บัตรเครดิตทุกใบ สร้างวินัยทางการเงินให้กับตัวเอง เพื่อให้สามารถจบหนี้ได้ จึงลงทะเบียนร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์โดยขอเปลี่ยนวงเงินจากบัตรเครดิตเป็นผ่อนชำระรายเดือนและผ่อนชำระหนี้ให้หมดภายใน 2 ปี

มาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน 

โดยธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จับมือเข้าร่วมมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ซึ่งสนับสนุนให้สถาบันการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินและปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยช่วยลดภาระการจ่ายชำระหนี้ของลูกหนี้ที่มากกว่าการขยายระยะเวลาการชำระหนี้เพียงอย่างเดียวเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้อย่างแท้จริงและคำนึงถึงภาระของลูกหนี้ตลอดสัญญา ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินมาตรการถึงสิ้นปี 2566 นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้กำหนดให้การดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ดังกล่าวเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่ง

แก้หนี้ออนไลน์

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้นำเสนอช่องทางปลดหนี้ใหม่ ๆ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึง เช่นการแก้หนี้ออนไลน์ โดยจะมีอุปกรณ์ที่ประชาชนทั่วไปสามารถใช้เป็นการบริหารหนี้คือ 

ทางด่วนแก้หนี้ – เสริมออนไลน์สำหรับประชาชนที่ต้องการปรับโครงสร้างหนี้แต่ติดต่อเจ้าหนี้ไม่ได้หรือติดต่อแล้วแต่ยังไม่สามารถตกลงเงื่อนไขกันได้ 

หมอหนี้เพื่อประชาชน – เป็นช่องทางให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้อย่างครบวงจรแก่ลูกหนี้รายย่อยและผู้ประกอบธุรกิจ SMEs 

คลินิกแก้หนี้ – ซึ่งเป็นช่องทางปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้เสียจากบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคล ที่ไม่มีหลักประกัน

สุดท้ายแล้วอย่าคิดว่ามหกรรมร่วมใจแก้หนี้เป็นเรื่องไกลตัว และเป็นเรื่องเล็ก เพราะหากเราวางแผนการเงินไม่ดี หรือสร้างหนี้เสียเยอะจนเกินไปแล้วไม่รู้จักวิธีการออมเงิน ก็อาจจะตกอยู่ในสภาวะชักหน้าไม่ถึงหลัง หนี้หนาพอกพูนก็เป็นได้ ฉะนั้นหากใครที่ไม่อยากมีหนี้ ไม่ว่าคุณจะรายได้เยอะ หรือน้อยเท่าไหร่ แต่หัวใจสำคัญคือการอดออม ซึ่งหนึ่งในช่องทางการออมเงินยอดนิยมสำหรับวัยทำงาน แรบบิท แคร์ แนะนำ ประกันสะสมทรัพ ชำระเบี้ยสั้น คุ้มครองยาว สนใจคลิกเข้าเว็บได้เลย!

สมัครประกันสุขภาพกับน้องแคร์ รับบริการปรึกษาแพทย์ฟรี! ไม่ต้องไปโรงพยาบาล
icon angle up or down

เลือกแผนประกันสุขภาพที่คุณสนใจ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์


   

  บทความแคร์การเงิน

  แคร์การเงิน

  ไฟแนนซ์ คืออะไร จัดไฟแนนซ์รถ รีไฟแนนซ์บ้าน ทำได้อย่างไรบ้าง

  หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า จัดไฟแนนซ์ ขอไฟแนนซ์ หรือขอสินเชื่อกันมาพอสมควร แต่อาจจะยังไม่เข้าใจรายละเอียดเรื่องการจัดไฟแนนซ์ ว่ามีขั้นตอนอย่างไร
  Thirakan T
  11/04/2024

  แคร์การเงิน

  เป็นหนี้บัตรเครดิต ยึดทรัพย์ คู่สมรสได้ไหม?

  เรื่องหนี้สิน เป็นเรื่องละเอียดอ่อนสำหรับคู่สมรส โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิต ที่เกิดจากการใช้จ่ายของทั้งสองฝ่าย ทั้งในกรณีที่ใช้จ่ายร่วมกัน
  Thirakan T
  11/04/2024

  แคร์การเงิน

  ผ่อนบ้านไม่ไหว ขายคืนธนาคารได้ไหม หรือควรทำอย่างไรดี

  ปัญหาผ่อนบ้านไม่ไหว น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่น่าหนักใจสำหรับใครหลายคน เพราะดอกเบี้ยบ้านที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัญหาผ่อนบ้านไม่ไหว
  Thirakan T
  11/04/2024