ประกันมอเตอร์ไซค์, ประกันยานยนต์

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ป้ายเหลืองคืออะไร?

ผู้เขียน : คะน้าใบเขียว
Published January 18, 2022
ประกันรถมอเตอร์ไซค์ป้ายเหลือง

เคยสงสัยกันไหมว่า ทำไมประกันรถมอเตอร์ไซค์บางประเภท ถึงมีคำต่อท้ายว่าเชิงพาณิชย์ หรือใช้ชื่อว่าประกันรถมอเตอร์ไซค์ป้ายเหลือง ประกันเหล่านี้ถึงแตกต่างจากประกันรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปกัน? แล้วเราควรเลือกใช้แบบไหน ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์สำหรับเดลิเวอรี่ต้องเลือกประกันรถจักรยานยนต์แบบไหนดี? วันนี้ แรบบิท แคร์ เอง จะพาคุณไปหาคำตอบกัน!

ทำความรู้จักกันก่อนกับมอเตอร์ไซค์ป้ายเหลือง และป้ายขาว

ก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับประกันรถมอเตอร์ไซค์ป้ายเหลือง มาเข้าใจกันก่อนว่า ป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ต่างมีประเภทป้ายทะเบียนแตกต่างกันออกไปตามการใช้งาน โดยเราสามารถแยกประเภทป้ายทะเบียนเบื้องต้นได้จากสีของป้าย โดยสีแต่ละป้ายจะแตกต่างกันออกไป ดั่งนี้

 • ป้ายทะเบียนสีแดง เป็นป้ายแดงสำหรับติดรถจักรยานยนต์ที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียน และยังไม่ได้รับแผ่นป้ายทะเบียนของกรมขนส่ง โดยบางร้านที่เราไปซื้อมอเตอร์ไซค์ อาจจะมีป้ายแดงที่เอาไว้ใช้ติดในช่วงระหว่างรอป้ายทะเบียนจริง
 • ป้ายทะเบียนสีขาว เป็นป้ายทะเบียนรถส่วนตัว หรือจัดเป็นรถจักรยานยนต์ที่ใช้ทั่วไป ซึ่งป้ายทะเบียนรถสีขาว ไม่ควรนำไปใช้รับส่งผู้โดยสาร เพราะถือว่าเป็นการใช้งานแบบผิดประเภท
 • ป้ายทะเบียนสีเหลือง คือป้ายทะเบียนรถรับจ้างที่สามารถใช้รับส่งผู้โดยสารได้อย่างถูกประเภทการใช้งาน โดยตัวป้ายจะมีสีเหลือง ตัวอักษรสีดำ ใช้ได้ทั้งรถยนต์รับจ้าง และรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ออนไลน์

เราจะเห็นได้ว่าสีแต่ป้ายทะเบียนนั้นมีหลักการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป และสำหรับใครที่อยากจะนำรถมอเตอร์ไซค์ขับรับส่งผู้โดยสารด้วย การเลือกทำป้ายทะเบียนเหลือง อาจจะครอบคลุมกว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

ณ ปัจจุบัน ทางกรมการขนส่งทางบกเองก็ไม่ได้เพิกเฉยกับการเติบโตของเหล่าไรเดอร์ และบริการขนส่งอาหาร โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจรับส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์และอาหารด้วยรถจักรยานยนต์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้

 • ผู้ให้บริการต้องมีมาตราการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการขับขี่ที่ปลอดภัย เช่น มีการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขับขี่ การให้บริการขนส่งอย่างปลอดภัย, มีมาตรการป้องกันการขนส่งสิ่งของผิดกฎหมาย
 • ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ที่ยังไม่สิ้นอายุ ไม่อยู่ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต และต้องไม่เป็นบุคคลที่เป็นอันตรายต่อสังคม
 • รถที่นำมาใช้ขนส่งต้องจดทะเบียนถูกต้อง มีการชำระภาษีรถประจำปี และมีการทำ พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์
 • ผู้ขับขี่ต้องไม่ใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนดหรือทำผิดกฎจราจร
 • กล่องหรืออุปกรณ์ที่นำมาบรรจุสินค้าต้องไม่มีส่วนแหลมคม สันคม หรือขรุขระ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ขับขี่เองหรือผู้ใช้รถใช้ถนนอื่น ควรมีขนาด 60x60x70 เซนติเมตร ยื่นเกินส่วนท้ายสุดของรถได้ไม่เกิน 30 เซนติเมตร เป็นต้น และต้องติดตั้งต้องยึดตรึงมั่นคง แข็งแรง ไม่บดบังทัศนวิสัย

มอเตอร์ไซค์สำหรับเดลิเวอรี่

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ป้ายเหลืองคืออะไร จำเป็นไหมต้องทำ?

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ป้ายเหลืองนั้น มีชื่อเรียกหลากหลายชื่อ เช่น ประกันมอเตอร์ไซค์เชิงพาณิชย์, ประกันสำหรับไรเดอร์, ประกันรถเชิงพาณิชย์, ประกันรถรับจ้าง เป็นต้น

โดยจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษัทประกันฯ จะใช้เรียก และให้วงเงินคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป ตามเบี้ยประกันที่เราจ่าย แต่จะให้ความคุ้มครองที่เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานโดยใช้รถมอเตอร์ไซค์ป้ายเหลืองโดยเฉพาะ เนื่องจากบางประกันรถมอเตอร์ไซค์ เป็นประกันสำหรับรถส่วนตัว ทำให้ความคุ้มครองบางแห่ง อาจไม่คุ้มครองหากบริษัทฯตรวจพบว่า คุณนำรถไปใช้ผิดจุดประสงค์

แต่ในทางกลับกัน บางบริษัทฯก็เปิดรับการทำประกันรถจักรยานยนต์สำหรับเหล่าไรเดอร์ ที่มีรถจักรยานยนต์ป้ายทะเบียนสีขาว โดยแลกกับเบี้ยประกันที่เพิ่มเติมมากขึ้นนั่นเอง

ซื้อประกันมอไซค์

แบบนี้ต้องทำประกันรถมอเตอร์ไซค์ป้ายเหลืองเท่านั้นหรือ? 

เบื้องต้นแล้ว หากใครที่ไม่สะดวกซื้อประกันรถจักรยานยนต์ป้ายเหลือง หรือมี แต่ให้ความคุ้มครองที่ไม่ตรงใจก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะพื้นฐานแล้ว ทางกรมขนส่งฯ มี พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เป็นอีกหนึ่งทางเลือก โดยสร้างขึ้นสำหรับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง หรือรถจักรยานยนต์รับจ้าง ให้เช่า หรือรถจักรยานยนต์สาธารณะมีราคาที่ไม่ต่างจาก พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคล

และในส่วยของความคุ้มครองเอง จะสามารถเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นได้ ดังนี้

 • ค่ารักษาพยาบาล (จ่ายตามจริง) กรณีบาดเจ็บ สูงสุดคนละ 30,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร (พิการ) เบิกได้คนละ 35,000 บาท
 • ในกรณีที่ได้รับความเสียหายทั้ง 2 กรณี จะได้รับเงินชดเชยรวมกันไม่เกิน 65,000 บาท

และสำหรับคู่กรณีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าตนเป็นฝ่ายถูกตามกฎหมาย จะสามารถเบิกค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมได้ ดังนี้

 • ค่ารักษาพยาบาล สูงสุดคนละ 80,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร (พิการ) คนละ 300,000 บาท
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ เบิกเคลมได้สูงสุด 300,000 บาท
 • ค่าชดเชยกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) 200 บาทต่อวัน (ไม่เกิน 20 วัน)

ประกันรถมอเตอร์ไซด์ออนไลน์

แน่นอนว่าไม่ใช่แค่เลือกทำ พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเท่านั้น แต่คุณยังสามารถเลือกซื้อประกันอื่น ๆ เสริมแทนได้ ในกรณีที่ไม่ต้องการซื้อประกันรถมอเตอร์ไซค์ป้ายเหลือง หรือทางผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่นมีประกันให้อยู่แล้ว ซึ่งประกันเสริมอื่น ๆ ที่ทาง แรบบิท แคร์ ขอแนะนำ มีดังนี้

 • ประกันชีวิต เพิ่มความอุ่นใจ คุ้มครอง ให้กับคนที่เรารัก หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน

สำหรับเหล่าไรเดอร์ทั้งหน้าเก่า หน้าใหม่ที่สนใจ สามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม หรือเปรียบเทียบเบี้ยประกันรถจักรยานยนต์ที่ แรบบิท แคร์ ได้เลย! ที่นี้ไม่เพียงแต่แคร์คุณทุกการขับขี่บนท้องถนน แต่เรายังแคร์คุณ และพร้อมให้ความช่วยเหลือ คลิกเลย!

ประกันรถยนต์ราคาดี๊ดี เริ่มต้น 1,000/เดือน

icon angle up or down

  เลือกยี่ห้อรถของคุณ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  บทความประกันยานยนต์

  Rabbit Care Blog Image 79671

  ประกันมอเตอร์ไซค์

  มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า จดทะเบียนอย่างไร มีขั้นตอนหรือเงื่อนไขอะไรบ้าง?

  เมื่อเข้าสู่ยุควิกฤติน้ำมันแพงการเลือกใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็นับเป็นทางเลือกที่เหมาะสมเพราะจะช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มาก
  Little Seal
  15/09/2022
  Rabbit Care Blog Image 79533

  ประกันยานยนต์

  เคลมประกัน! ประกันชั้น 1 เคลมอะไรได้บ้าง? แบบไหนเคลมได้/ไม่ได้?

  ไม่ว่าจะขับรถใหม่ หรือรถเก่า ย่อมต้องเจอปัญหาการเคลมประกันไม่มากก็น้อย จนเกิดเป็นคำถามเกี่ยวกับการ “เคลมประกัน” รถยนต์มากมาย ไม่ว่าจะเคลมสด เคลมแห้ง
  Tawan
  13/09/2022
  Rabbit Care Blog Image 79276

  ประกันยานยนต์

  วันนี้ฝนตกไหม? ไขความลับพระพิรุณ ทำไมฝนตกตอนเลิกงาน!

  วันนี้ฝนตกไหม? ทำไมบางครั้งก็รู้สึกว่าพระพิรุณกลั่นแกล้งอะไรเรารึเปล่า? ทำไมถึงได้ชอบฝนตกตอนเย็น ช่วงเลิกงาน! แน่นอนว่านอกจากฝนตกรถติด กลับถึงบ้านช้าแล้ว
  คะน้าใบเขียว
  07/09/2022