แคร์ขับขี่ปลอดภัย

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ป้ายเหลืองคืออะไร?

ผู้เขียน : คะน้าใบเขียว
Published January 18, 2022
ประกันรถมอเตอร์ไซค์ป้ายเหลือง

เคยสงสัยกันไหมว่า ทำไมประกันรถมอเตอร์ไซค์บางประเภท ถึงมีคำต่อท้ายว่าเชิงพาณิชย์ หรือใช้ชื่อว่าประกันรถมอเตอร์ไซค์ป้ายเหลือง ประกันเหล่านี้ถึงแตกต่างจากประกันรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปกัน? แล้วเราควรเลือกใช้แบบไหน ถ้าเป็นประกันรถมอเตอร์ไซค์เดลิเวอรี่ต้องเลือกประกันรถจักรยานยนต์แบบไหนดี? วันนี้ แรบบิท แคร์ เอง จะพาคุณไปหาคำตอบกัน!

ทำความรู้จักกันก่อนกับมอเตอร์ไซค์ป้ายเหลือง และป้ายขาว

ก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับประกันรถมอเตอร์ไซค์ป้ายเหลือง มาเข้าใจกันก่อนว่า ป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ต่างมีประเภทป้ายทะเบียนแตกต่างกันออกไปตามการใช้งาน โดยเราสามารถแยกประเภทป้ายทะเบียนเบื้องต้นได้จากสีของป้าย โดยสีแต่ละป้ายจะแตกต่างกันออกไป ดังนี้

 • ป้ายทะเบียนสีแดง เป็นป้ายแดงสำหรับติดรถจักรยานยนต์ที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียน และยังไม่ได้รับแผ่นป้ายทะเบียนของกรมขนส่ง โดยบางร้านที่เราไปซื้อมอเตอร์ไซค์ อาจจะมีป้ายแดงที่เอาไว้ใช้ติดในช่วงระหว่างรอป้ายทะเบียนจริง
 • ป้ายทะเบียนสีขาว เป็นป้ายทะเบียนรถส่วนตัว หรือจัดเป็นรถจักรยานยนต์ที่ใช้ทั่วไป ซึ่งป้ายทะเบียนรถสีขาว ไม่ควรนำไปใช้รับส่งผู้โดยสาร เพราะถือว่าเป็นการใช้งานแบบผิดประเภท
 • ป้ายทะเบียนสีเหลือง คือป้ายทะเบียนรถรับจ้างที่สามารถใช้รับส่งผู้โดยสารได้อย่างถูกประเภทการใช้งาน โดยตัวป้ายจะมีสีเหลือง ตัวอักษรสีดำ ใช้ได้ทั้งรถยนต์รับจ้าง และรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ออนไลน์

เราจะเห็นได้ว่าสีแต่ป้ายทะเบียนนั้นมีหลักการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป และสำหรับใครที่อยากจะนำรถมอเตอร์ไซค์ขับรับส่งผู้โดยสารด้วย การเลือกทำป้ายทะเบียนเหลือง อาจจะครอบคลุมกว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

ณ ปัจจุบัน ทางกรมการขนส่งทางบกเองก็ไม่ได้เพิกเฉยกับการเติบโตของเหล่าไรเดอร์ และบริการขนส่งอาหาร โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจรับส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์และอาหารด้วยรถจักรยานยนต์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้

 • ผู้ให้บริการต้องมีมาตราการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการขับขี่ที่ปลอดภัย เช่น มีการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขับขี่ การให้บริการขนส่งอย่างปลอดภัย, มีมาตรการป้องกันการขนส่งสิ่งของผิดกฎหมาย
 • ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ที่ยังไม่สิ้นอายุ ไม่อยู่ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต และต้องไม่เป็นบุคคลที่เป็นอันตรายต่อสังคม
 • รถที่นำมาใช้ขนส่งต้องจดทะเบียนถูกต้อง มีการชำระภาษีรถประจำปี และมีการทำ พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์
 • ผู้ขับขี่ต้องไม่ใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนดหรือทำผิดกฎจราจร
 • กล่องหรืออุปกรณ์ที่นำมาบรรจุสินค้าต้องไม่มีส่วนแหลมคม สันคม หรือขรุขระ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ขับขี่เองหรือผู้ใช้รถใช้ถนนอื่น ควรมีขนาด 60x60x70 เซนติเมตร ยื่นเกินส่วนท้ายสุดของรถได้ไม่เกิน 30 เซนติเมตร เป็นต้น และต้องติดตั้งต้องยึดตรึงมั่นคง แข็งแรง ไม่บดบังทัศนวิสัย

มอเตอร์ไซค์สำหรับเดลิเวอรี่

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ป้ายเหลืองคืออะไร จำเป็นไหมต้องทำ?

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ป้ายเหลืองนั้น มีชื่อเรียกหลากหลายชื่อ เช่น ประกันมอเตอร์ไซค์เชิงพาณิชย์, ประกันสำหรับไรเดอร์, ประกันรถเชิงพาณิชย์, ประกันรถรับจ้าง เป็นต้น

โดยจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษัทประกันฯ จะใช้เรียก และให้วงเงินคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป ตามเบี้ยประกันที่เราจ่าย แต่จะให้ความคุ้มครองที่เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานโดยใช้รถมอเตอร์ไซค์ป้ายเหลืองโดยเฉพาะ เนื่องจากบางประกันรถมอเตอร์ไซค์ เป็นประกันสำหรับรถส่วนตัว ทำให้ความคุ้มครองบางแห่ง อาจไม่คุ้มครองหากบริษัทฯตรวจพบว่า คุณนำรถไปใช้ผิดจุดประสงค์

แต่ในทางกลับกัน บางบริษัทฯก็เปิดรับการทำประกันรถจักรยานยนต์สำหรับเหล่าไรเดอร์ ที่มีรถจักรยานยนต์ป้ายทะเบียนสีขาว โดยแลกกับเบี้ยประกันที่เพิ่มเติมมากขึ้นนั่นเอง

ซื้อประกันมอไซค์

แบบนี้ต้องทำประกันรถมอเตอร์ไซค์ป้ายเหลืองเท่านั้นหรือ? 

เบื้องต้นแล้ว หากใครที่ไม่สะดวกซื้อประกันรถจักรยานยนต์ป้ายเหลือง หรือมี แต่ให้ความคุ้มครองที่ไม่ตรงใจก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะพื้นฐานแล้ว ทางกรมขนส่งฯ มี พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เป็นอีกหนึ่งทางเลือก โดยสร้างขึ้นสำหรับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง หรือรถจักรยานยนต์รับจ้าง ให้เช่า หรือรถจักรยานยนต์สาธารณะมีราคาที่ไม่ต่างจาก พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคล

และในส่วยของความคุ้มครองเอง จะสามารถเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นได้ ดังนี้

 • ค่ารักษาพยาบาล (จ่ายตามจริง) กรณีบาดเจ็บ สูงสุดคนละ 30,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร (พิการ) เบิกได้คนละ 35,000 บาท
 • ในกรณีที่ได้รับความเสียหายทั้ง 2 กรณี จะได้รับเงินชดเชยรวมกันไม่เกิน 65,000 บาท

และสำหรับคู่กรณีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าตนเป็นฝ่ายถูกตามกฎหมาย จะสามารถเบิกค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมได้ ดังนี้

 • ค่ารักษาพยาบาล สูงสุดคนละ 80,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร (พิการ) คนละ 300,000 บาท
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ เบิกเคลมได้สูงสุด 300,000 บาท
 • ค่าชดเชยกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) 200 บาทต่อวัน (ไม่เกิน 20 วัน)

สมัครประกันสุขภาพกับน้องแคร์ รับบริการปรึกษาแพทย์ฟรี! ไม่ต้องไปโรงพยาบาล

icon angle up or down

เลือกแผนประกันสุขภาพที่คุณสนใจ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  ประกันรถมอเตอร์ไซด์ออนไลน์

  แน่นอนว่าไม่ใช่แค่เลือกทำ พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเท่านั้น แต่คุณยังสามารถเลือกซื้อประกันอื่น ๆ เสริมแทนได้ ในกรณีที่ไม่ต้องการซื้อประกันรถมอเตอร์ไซค์ป้ายเหลือง หรือทางผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่นมีประกันให้อยู่แล้ว ซึ่งประกันเสริมอื่น ๆ ที่ทาง แรบบิท แคร์ ขอแนะนำ มีดังนี้

  • ประกันชีวิต เพิ่มความอุ่นใจ คุ้มครอง ให้กับคนที่เรารัก หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน

  สำหรับเหล่าไรเดอร์ทั้งหน้าเก่า หน้าใหม่ที่สนใจ สามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม หรือเปรียบเทียบเบี้ยประกันรถจักรยานยนต์ที่ แรบบิท แคร์ ได้เลย! ที่นี้ไม่เพียงแต่แคร์คุณทุกการขับขี่บนท้องถนน แต่เรายังแคร์คุณ และพร้อมให้ความช่วยเหลือ คลิกเลย!

  คัดมาให้แล้ว! ประกันรถสุดคุ้ม จากกว่า 30 บริษัทชั้นนำ

  icon angle up or down

   เลือกยี่ห้อรถของคุณ

   ชื่อนามสกุล

   หมายเลขโทรศัพท์

   บทความแคร์ขับขี่ปลอดภัย

   Rabbit Care Blog Image 84407

   แคร์ขับขี่ปลอดภัย

   รถเสียบนทางด่วนหรือมอเตอร์เวย์ ต้องทำอย่างไร? มีค่าใช้จ่ายไหม?

   หลายคนอาจเคยเจอปัญหารถเสียกลางทางมาบ้างแล้ว แต่อาจยังไม่เคยเจอกับเหตุการณ์รถเสียบนทางด่วน หรือรถเสียบนมอเตอร์เวย์
   Tawan
   06/06/2023
   Rabbit Care Blog Image 84226

   แคร์ขับขี่ปลอดภัย

   Road Trip ต้องเตรียมตัวอย่างไรให้พร้อมและปลอดภัยที่สุด

   ต่อให้ปัจจุบันเราจะเดินทางด้วยเครื่องบินได้สะดวกสบาย แต่เสน่ห์ของการขับรถเที่ยวหรือ Road Trip ยังคงครองใจผู้คนได้ไม่เสื่อมคลาย
   ONLYWONDER
   26/05/2023
   Rabbit Care Blog Image 84065

   แคร์ขับขี่ปลอดภัย

   ทำความเข้าใจว่าทางม้าลายคืออะไร มีกฎหมายสำคัญอะไรเกี่ยวข้องบ้าง

   ต่อให้ทุกวันนี้ท้องถนนของประเทศไทยจะวุ่นวายกันเกือบทุกช่วงเวลา แต่การเดินข้ามบนทางม้าลาย ยังคงเป็นหนึ่งในสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย
   ONLYWONDER
   19/05/2023