ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ไทยประกันชีวิต
“เติมเงินยามป่วย”

นอนรพ. ชดเชยรายได้สูงสุด 1,500 บาท
แคร์ให้นานสูงสุดถึง 365 วัน

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ไทยประกันชีวิต “เติมเงินยามป่วย” มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?


แคร์อุ่นใจ

คนวัยทำงานหมดห่วง ปัญหาสวัสดิการ หรือค่ารักษาส่วนต่าง ไม่ต้องจ่ายเอง ประกันคุ้มครองให้ครบ

แคร์ยามป่วย

เมื่อคุณเข้ารพ. เราดูแลให้ครบ ทั้งค่ารักษา, ค่าห้อง, ชดเชยรายได้ และค่าปลอบขวัญตอนกลับบ้าน

แคร์สุดคุ้ม

ทำประกันไว้ก็อุ่นใจได้ยาว ๆ แต่ถ้าร่างกายแข็งแรง ไม่เจ้บ ไม่ป่วย เราก็พรอมคืนค่าเบี้ยปีสุดท้ายให้ 100%

เสริมเกราะป้องกัน เพิ่มความแคร์ คนวัยทำงาน
ด้วยประกันเติมเงินยามป่วย จาก ไทยประกันชีวิต


แคร์รายได้

ชดเชยรายได้สูงสุด 1,500 บาท/วัน มากสุด 365 วัน

แคร์ค่าผ่าตัด

เข้ารับการผ่าตัดใหญ่ รับเงินก้อนสูงสุด 30,000 บาท/ครั้ง

แคร์ปลอบขวัญ

รับเงินปลอบขวัญสูงสุด 1,500 บาท/ครั้ง หลังออกจากรพ.

แคร์ค่าเบี้ย

ชำระเบี้ยสั้น 5 ปี
อายุรับประกัน 16 - 60 ปี

แคร์คนสมัคร

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แค่ตอบคำถามไม่กี่ข้อ

แคร์คืนให้

ไม่เคลมตลอดสัญญา คืนเบี้ยปีสุดท้าย 100%

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง


ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1แผนที่ 2แผนที่ 3แผนที่ 4
1. ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต

100,000

150,000

200,000

300,000

2. ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
2.1 ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (รวม Day Case) ต่อวัน (สูงสุด 365 วัน)5007501,0001,500
2.2 ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับรักษาตัวในห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุด 30 วัน)1,0001,5002,0003,000
2.3 ค่าชดเชยเมื่อออกจากโรงพยาบาล ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง5007501,0001,500
2.4 ค่าชดเชยกรณีได้รับการผ่าตัดใหญ่ ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง10,00015,00020,00030,000

 

หากไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทน ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน (ผลประโยชน์ข้อ 2)
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี
บริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้าย ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในวันครบกำหนดสัญญา

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย