ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

## จุดเด่นของประกันโรคร้ายแรง U Health คืออะไร ทำไมจึงน่าทำ?

ประกันโรคร้ายแรง Rabbit care U Health คือ ประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองเมื่อตรวจพบโรคร้ายตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยมีจุดเด่นที่น่าสนใจ ดังนี้

 

 

- คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ทั้งค่าห้อง ค่าอาหาร ค่า และค่ารักษา

 

- คุ้มครอง 20 โรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง, โรคหัวใจ, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคพาร์กินสัน, โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์, แผลไหม้ฉกรรจ์ รวมไปถึง การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก โดยรับเงินชดเชยเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง 1 ใน 20 โรคร้ายแรง และกรณีเข้าพักรักษาตัวจากโรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดสมอง จะได้รับผลประโยชน์รวมเพิ่มสูงสุด 5,500,000 บาท ! (สำหรับแผนความคุ้มครอง 3)

คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี

 

- สามารถเลือกกำหนดแผนความคุ้มครองแบบมีความรับผิดส่วนแรกเพื่อลดค่าเบี้ยประกันภัยให้ถูกลงได้, เลือกชำระเบี้ยเป็นรายปี หรือรายเดือนได้, มีหลากหลายช่องทางให้ชำระ

 

- นำเบี้ยประกันไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

 

 

สรุปจุดเด่นของ ประกันโรคร้ายแรง Rabbit care U Health  คือ ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์ คุ้มครองครอบคลุมโรคร้ายมากถึง 20 โรค ให้คุณอุ่นใจได้ทุกเวลา สมัครประกันโรคร้ายออนไลน์ได้ง่าย ๆ กับเรา คลิกเลย!

## ประกันโรคร้ายแรง Rabbit care U Health มีเงื่อนไขในการรับทำประกันอย่างไรบ้าง?

สำหรับประกันโรคร้ายแรง Rabbit care U Health จะเริ่มรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 20 - 65 ปี มีระยะเวลาเอาประกันภัย และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันถึงอายุ 99 ปี โดยมีหลักฐานที่ต้องใช้ในขั้นตอนการสมัครประกันโรคร้ายแรง Rabbit care U Health ดังนี้

 

 

- บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เป็นไฟล์รูปภาพ หรือ PDF ก่อนแนบไฟล์ในขั้นตอนกรอกใบคำขอซื้อประกันออนไลน์

 

- รูปถ่ายหน้าตรงพร้อมบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (Selfie)

 

 

ผู้ทำประกันฯสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี หรือรายเดือน มี 3 แผนความคุ้มครองสุขภาพให้เลือก ได้แก่ แผน 300,000 บาท, แผน 500,000 บาท และแผน 5,000,000 บาท โดยจำนวนเบี้ยประกันฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัยและการพิจารณารับประกันของบริษัท

## ประกันโรคร้ายแรง U Health มีระยะเวลารอคอยหรือไม่? ใช้เวลานานเท่าไหร่? ได้เอกสารยืนยันการทำประกันโรคร้ายแรงไหม?

ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) คือ ระยะเวลาที่ประกันโรคร้ายแรงจะไม่ให้ความคุ้มครองเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย โดยประกันโรคร้ายแรง U Health มีระยะเวลารอคอย 30 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญา หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง และมีระยะเวลารอคอย 120 วัน สำหรับอาการเจ็บป่วยต่อไปนี้

 

- เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
- ริดสีดวงทวาร
-ไส้เลื่อนทุกชนิด
- ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
- การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
- นิ่วทุกชนิด
- เส้นเลือดขอดที่ขา
- เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

 

 

สำหรับผู้ทำประกันโรคร้ายแรง U Health เบื้องต้นจะได้รับเอกสารต่อไปนี้เป็นการยืนยันว่าดำเนินการสำเร็จก่อน ดังนี้

 

- เอกสารใบรับเงินชั่วคราว ซึ่งทางบริษัทฯจะทำการส่งผ่านทาง e-mail ที่ผู้ทำประกันระบุเอาไว้


- การแจ้งผลการพิจารณา ซึ่งทางบริษัทฯจะทำการส่งผ่านทาง e-mail หรือ SMS ที่ผู้ทำประกันระบุเอาไว้

 

โดยผู้ทำประกัน สามารถเลือกรับเอกสารเล่มกรมธรรม์แบบรูปเล่ม (ทางไปรษณีย์) หรือ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ทาง e-mail) ได้ตามความสะดวกของผู้ทำ

ประกันโรคร้ายแรง Rabbit care U Health มีช่องทางชำระเงินทางใดได้บ้าง? สามารถรูดบัตรเครดิตจ่ายค่าเบี้ยประกันได้หรือไม่?

ประกันโรคร้ายแรง Rabbit care U Health มีช่องทางการชำระเบี้ยประกันที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์กับทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ทำประกัน ไม่ว่าจะเป็น

 

- ชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ ด้วยบัตรเครดิต วีซ่า และมาสเตอร์การ์ด ของทุกธนาคาร

- ชำระผ่านธนาคารออนไลน์ ผ่าน ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

- ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

- ชำระผ่านบิลเพย์เมนต์

 

เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ทำประกันฯควรชำระเบี้ยประกันจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่ากรมธรรม์ขาดอายุนับแต่วันถึงกำหนดชำระเบี้ย เว้นแต่มีการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์