ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ไทยประกันชีวิต Broken Bone

อายุเยอะ ก็ต้องแคร์เยอะ
คุ้มครองเพิ่ม ค่ารักษากรณีกระดูกหัก

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “ไทยประกันชีวิต”
มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?


แคร์อุบัติเหตุ

เรื่องร้ายแบบไหน เราพร้อมดูแล ทั้งอุบัติเหตุ, กระดูกแตก, ไฟไหม้ และน้ำร้อนลวก เราคุ้มครองให้ครบ

แคร์ผู้สูงอายุ

พร้อมเสริมเกราะป้องกัน ให้คนวัย 40-70 ปี ได้มั่นใจในการใช้ชีวิต และเต็มที่กับทุกกิจกรรมได้มากขึ้น

แคร์คนข้างหลัง

อายุมากขึ้น แต่ไม่ลำบากลูกหลาน หากต้องเข้ารพ. หรือจ่ายค่ารักษาแพง ๆ เดี๋ยว เราออกให้คุณเอง

ผู้สูงอายุอุ่นใจ เราแคร์ให้แบบจัดเต็มด้วย
ไทยประกันชีวิต“Broken Bone”


แคร์อุบัติเหตุ

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 60,000 บาท*

แคร์การขับขี่

คุ้มครองกรณีขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์สูงสุด 500,000 บาท*

แคร์เพิ่มเติม

คุ้มครองกรณีกระดูก แตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวกสูงสุด 70,000 บาท*

แคร์เรื่องไม่คาดฝัน

คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 1,000,000 บาท*

แคร์เรื่องเงิน

หมดห่วงเรื่องค่ารักษา โดยเฉพาะกรณีกระดูกแตกหัก ในผู้สูงอายุ

แคร์ค่าเบี้ย

เบี้ยคงที่เริ่มต้นวันละ 10 บาท (เดือนละ 300 บาท)

แคร์ทุกคน

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 40-70 ปี โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ

แคร์เลือกได้

ให้คุณเลือกชําระเบี้ยได้ ทั้งแบบรายปี หรือรายเดือน

ตารางผลประโยชน์


ผลประโยชน์แบบคุ้มครอง

แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1แผนที่ 2แผนที่ 3
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

500,000

700,000

1,000,000

การรักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

40,000

50,000

60,000

การเสียชีวิตจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

250,000

350,000

500,000

การถูกฆาตกรรม การถูกทำร้ายร่างกาย

250,000

350,000

500,000

ผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีกระดูกแตกหัก การเกิดไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

50,000

60,000

70,000

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย