ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ไทยประกันชีวิตมะเร็ง รีฟันด์
มะเร็งมาเยือน ไม่สะเทือนเงินเก็บ

ตรวจพบมะเร็งระยะไหน
แคร์ให้สูงสุด 1 ล้านบาท

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันมะเร็ง “ไทยประกันชีวิต” มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?


แคร์ผลประโยชน์

เจอมะเร็งระหว่างทำประกัน อุ่นใจได้กับค่ารักษา และการชดเชยรายได้ เราพร้อมดูแลให้ครบ

แคร์คนไม่ชอบเสี่ยง

แผนประกันมะเร็งที่สมัครง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องตรวจสุขภาพ พร้อมให้ความคุ้มครองตั้งแต่อายุ 16 ปี

แคร์สุดคุ้มค่า

เจอมะเร็งเราพร้อมดูแล แต่ถ้าไม่เจอไม่เคลม ตลอด 5 ปี เราพร้อมคืนเบี้ยปีสุดท้าย 100% ทันที

เจอมะเร็งไม่กังวล พร้อมแคร์ให้ทุกคน
ด้วยประกันมะเร็ง รีฟันด์ จาก ไทยประกันชีวิต


แคร์มะเร็ง

ตรวจพบมะเร็ง รับทันทีสูงสุด 1 ล้านบาท* (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง)

แคร์รายได้

รับเงินชดเชยรายวัน เมื่อนอนรพ. วันละ 1,000 บาท*

แคร์ค่าเบี้ย

จ่ายเบี้ยคงที่ เริ่มต้นวันละ 11 บาท (340 บาท/เดือน)

แคร์คุ้ม ๆ

ไม่เคลมมะเร็งตลอด 5 ปี คืนเบี้ยปีสุดท้าย 100%

แคร์ทุกคน

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 16 - 60 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

แคร์เลือกได้

ชําระเบี้ยประกันภัยได้ ทั้งแบบรายปี, 6 เดือน 3 เดือน หรือ รายเดือน

ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง


ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1แผนที่ 2แผนที่ 3
1) ความคุ้มครงกรณีเสียชีวิต100,000100,000100,000
2) การจ่ายเงินทดแทนสำหรับโรคมะเร็ง
2.1 โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง)300,000500,0001,000,000
2.2 โรคมะเร็งผิวหนัง30,00050,000100,000
3) เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน วันละ (สูงสุด 365 วัน)1,0001,0001,000

 

หากไม่มีการเรียกร้องสินหมทดแทน การจ่ายเงินทดแทนสำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง (ผลประโยชน์ข้อ 2)
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี
บริษัท จะคืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้าย ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในวันครบกำหนดสัญญา               

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย