Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ไทยประกันชีวิต
“บุพการี มีเงินใช้”

อายุครบ 75 ปี รับก่อน 200,000.-
ครบสัญญา รับเพิ่มอีกสูงสุด 600,000.-

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

Top-Banner-mobile_Thailife-Parents-Happy-Parents.jpg

บุพการีมีเงินใช้ รับเงินก้อน 2 รอบ ไม่ต้องลำบากลูกหลาน

สมัครง่าย เบี้ยไม่แพง

สมัครออนไลน์ง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
เบี้ยราคาประหยัดเริ่มต้น 9 บาท/วัน

มีเงินใช้ ไม่ต้องรอครบสัญญา

อายุครบ 75 ปี ก็มีเงินก้อนไปใช้ก่อน สูงสุด 200,000 บาท

ลูกหลานอยู่ได้ แม้คุณจาก

กรณีเสียชีวิต หรือครบสัญญา
มีเงินก้อนให้ครอบครัว สูงสุด 600,000 บาท

สูงวัยก็อุ่นใจ มีเงินก้อนไว้ใช้ตามที่ฝัน

คุ้มครองชีวิตสูง

รับผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา สูงสุด 800,000 บาท

มีเงินใช้ ไม่ต้องรอครบสัญญา

มอบเงินก้อนแรกให้ใช้ก่อน ตอนอายุ 75 ปี สูงสุด 200,000 บาท

ครบสัญญา รับเงินก้อนเพิ่ม

อยู่ครบสัญญา รับผลประโยชน์เพิ่ม วงเงิน สูงสุด 600,000 บาท

ตอบโจทย์หลายช่วงวัย

สมัครได้ตั้งแต่ อายุ 50 - 70 ปี
คุ้มครองนาน ถึงอายุ 90 ปี

จ่ายเบี้ยราคาประหยัด

เบี้ยเริ่มต้นเพียง วันละ 9 บาท
เลือกผ่อนชำระค่าเบี้ยได้

สมัครออนไลน์ได้ง่าย ๆ

ขั้นตอนสมัครไม่ยุ่งยาก
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ก่อนสมัคร

ครบสัญญามีเงินก้อนให้ แม้จากไปคนรุ่นหลังก็ไร้กังวล

แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)

แผนที่ 1แผนที่ 2แผนที่ 3แผนที่ 4แผนที่ 5แผนที่ 6แผนที่ 7แผนที่ 8

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ภาพแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง

ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
• ภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2
1) รับ105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชําระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด
2) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จ่ายเพิ่มจากข้อ 1) อีก 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
• ภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 เสียชีวิตทุกกรณีรับ 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย(2)
• ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไป เสียชีวิตทุกกรณี 150% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย(2)
ผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิต
• ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 75 ปี รับเงินคืน 50% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
• ครบกําหนดสัญญา รับเงินคืน 150% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย(1)

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

ทำไมต้อง ประกันผู้สูงอายุ “Thailife บุพการีมีเงินใช้”?

เพราะประกันผู้สูงอายุ “Thailife บุพการีมีเงินใช้” ให้สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองที่เหนือชั้นกว่าใคร ซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

 

  • แผนประกันผู้สูงอายุ “Thailife บุพการีมีเงินใช้” สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป โดยรับทำประกันตั้งแต่อายุ 50 - 70 ปี
  • ให้ความคุ้มครองไปจนถึง 90 ปี ซึ่งต้องถือกรมธรรม์ครบตามที่เงื่อนไขกำหนด
  • สมัครได้ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ มีสิทธิ์เป็นเจ้าของกรมธรรม์ได้ทันที
  • เมื่ออายุครบ 75 ปี รับเงินคืน 50% มีเงินใช้แบบสบายสูงถึง 200,000 บาท
  • เมื่อครบสัญญา ผู้ถือกรมธรรม์สามารถรับเงินคืน 150%
  • สร้างหลักประกันชีวิตไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน เพื่อเป็นของขวัญอันล้ำค่าแด่คนที่คุณรักและห่วงใย สูงถึง 600,000 บาท
  • ตลอดสัญญารับเงินเงินรวมทั้งหมด 200% เมื่อได้เงินคืนแล้วก็ยังได้อีกสูงถึง 800,000 บาท ไว้เป็นเงินก้อนสำหรับใช้จ่ายเพื่อความมั่นคงในช่วงปั้นปลายชีวิต
  • เบี้ยประกันน้อยมากเริ่มวันละ 9 บาทเท่านั้น

ผลประโยชน์เงินคืน ประกันผู้สูงอายุ “Thailife บุพการีมีเงินใช้” จะได้รับเงินคืนเมื่อใด?

สำหรับผลประโยชน์เงินคืนของ ประกันผู้สูงอายุ “Thailife บุพการีมีเงินใช้” จะได้รับเมื่อสิ้นกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันมีอายุครบ 90 ปี รับเงินคืน 100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของผู้ถือกรมธรรม์ ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใด ๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสามารถยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น

ทำไมการซื้อประกันผู้สูงอายุจึงสำคัญ?

การทำประกันผู้สูงอายุนั้น จะช่วยให้คุณได้สิทธิประโยชน์อะไรให้แก่ชีวิตในอนาคตของเรามากที่สุด ซึ่งแบ่งออกเป็น

 

  • ประกันผู้สูงอายุ เน้นให้ความคุ้มครอง โดยพิจารณาจากบริษัทประกันจะจ่ายเงินชดเชยให้ในกรณีที่เสียชีวิตลง หรือจากสัญญาเพิ่มเติมในกรณีประกันสุขภาพในความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อต้องเข้าโรงพยาบาล
  • ประกันผู้สูงอายุแบบสะสมทรัพย์ ระหว่างทางของสัญญาไปจนถึงกำหนดที่ได้สัญญาไว้จะได้รับเป็นเงินปันผลคืน และครบกำหนดระยะเวลาของสัญญาผู้ถือกรมธรรม์ยังมีชีวิตอยู่ก็จะได้รับเงินคืนพร้อมผลตอบแทน ซึ่งถือว่าเป็นเงินออมไว้ใช้ในยามเกษียณอายุได้

ประกันผู้สูงอายุ “Thailife บุพการีมีเงินใช้” มีให้เลือกกี่ความคุ้มครอง?

สำหรับแผนความคุ้มครองของประกันผู้สูงอายุ “Thailife บุพการีมีเงินใช้” คำนวณจากเบี้ยประกันภัย รายปี เพศหญิง และเพศชาย ตั้งแต่อายุ 50 ปี โดยมีระยะเวลาเอาประกันภัยถึงอายุ 90 ปี และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 90 ปีเช่นกัน มีให้เลือกทั้งหมด 8 แผนความคุ้มครอง ให้คุณได้เลือกสรรได้ตามไลฟ์สไตล์ และความคุ้มครองที่คุณต้องการ

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท แคร์
ข้อมูลของคุณปลอดภัยแน่นอน ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไข
Rabbit Mascot Icon

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา