ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ไทยประกันชีวิต “Easy Refund”

พร้อมแคร์ชีวิตคุณทุกอุบัติเหตุ
มอบค่ารักษาให้ ไม่เคลมมีเงินคืน

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล “ไทยประกันชีวิต” มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?


แคร์ทุกความเสี่ยง

รับความคุ้มครองอุบัติเหตุครบ เช่น การขับขี่, โดยสารรถมอเตอร์ไซค์ และค่าชดเชยรายได้เมื่อนอนรพ.

แคร์การสมัคร

ให้การทำประกันเป็นเรื่องง่าย โดยที่คุณไม่วุ่นวายเรื่องตรวจสุขภาพ หรือตอบคำถามสุขภาพ

แคร์คนข้างหลัง

ให้คนที่คุณรักไม่เดือดร้อน เรื่องค่ารักษา เพราะมีความคุ้มครองดูแลให้ครบ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

ทุกอุบัติเหตุคือเรื่องใหญ่ ให้เราแคร์ค่ารักษาให้เอง ด้วย ไทยประกันชีวิต “Easy Refund”


แคร์อุบัติเหตุ

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 60,000 บาท*/ต่อครั้ง

แคร์การขับขี่

คุ้มครองกรณีขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 500,000 บาท

แคร์เรื่องไม่คาดฝัน

คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท*

แคร์รายได้

รับค่าชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวในรพ. 500 บาท

แคร์อุ่นใจ

ไร้กังวลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพราะมีค่ารักษาให้พร้อม

แคร์คืนให้

ไม่เคลมตลอด 3 ปี คืนเบี้ยฯ ปีสุดท้าย

แคร์ทุกคน

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 6-60 ปี (ต่ออายุสัญญารับถึง อายุ 65 ปี)

แคร์ค่าเบี้ย

เลือกชําระเบี้ยได้ ทั้งแบบรายปี และ รายเดือน

ตารางผลประโยชน์


ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1แผนที่ 2แผนที่ 3
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

500,000

700,000

1,000,000

การถูกฆาตกรรม การถูกทำร้ายร่างกาย

250,000

350,000

500,000

การเสียชีวิตจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

250,000

350,000

500,000

การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล

250,000

350,000

500,000

การก่อการร้าย

250,000

350,000

500,000

การรักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

40,000

50,000

60,000

การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล วันละ

500

500

500

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบ