เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

11 Soft Skills ที่คนทำงานควรมีในปี 2022

ผู้เขียน : Thirakan T
Published June 21, 2022
11 Soft Skills ที่คนทำงานควรมี

ในช่วงที่ผ่านมา สถานการณ์โควิด-19 ทำให้การหางานสมัครงานนั้นขรุขระไม่น้อย เพราะการแข่งขันในตลาดแรงงานค่อนข้างสูง แม้จะมี Hard Skills หรือความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับสายงานโดยตรงแล้วก็อาจยังไม่เพียงพอในสายตาองค์กร เนื่องจากหลายองค์กรให้ความสำคัญกับ Soft Skills หรือทักษะที่พัฒนาจากการใช้ชีวิต ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ และประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานจริงได้มากขึ้น และพยายามมองหาคนทำงานที่มีทักษะทั้ง 2 อย่างควบคู่กัน ดังนั้น JobThai เลยอยากมาแนะนำว่าในปี 2022 นี้ Soft Skills ไหนบ้างที่องค์กรมองหาจากคนทำงาน

1. ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)

การปรับตัวนั้นเป็นทักษะสำคัญอันดับต้น ๆ ที่คนทำงานจำเป็นต้องมีในยุคที่ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงรวดเร็วไปหมด ทั้งรูปแบบการใช้ชีวิตและวิธีการทำงานที่ต่างไปจากเดิมด้วยผลกระทบของโควิด-19 จากเข้าออฟฟิศทุกวันก็เปลี่ยนมาเป็น Work from Home หรือ
Hybrid Working ดังนั้นยิ่งปรับตัวได้ไว ก็ยิ่งเรียนรู้ รับมือ และไปต่อได้เร็วขึ้นนั่นเอง

2. การสื่อสาร (Communication)

ไม่ว่าจะทำงานอะไรล้วนต้องมีการติดต่อสื่อสารกัน ทั้งกับหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน หรือลูกค้า ซึ่งการสื่อสารที่ถูกต้องและตรงประเด็นจะช่วยให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะในยุคนี้ที่การสื่อสารถูกเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นการพูดคุยกันผ่านทางออนไลน์มากขึ้น เราจึงต้องปรับตัวตามและเรียนรู้ที่จะสื่อสารทางไกลให้ได้ประสิทธิภาพ

3. การบริหารเวลา (Time Management)

คนทำงานในยุคนี้นอกจากต้องเร่งรีบเพื่อแข่งกับเวลาแล้วยังต้องทำอะไรหลาย ๆ อย่างพร้อมกันอีกด้วย ดังนั้นเราจึงต้องฝึกฝนการวางแผน ควบคุม กำหนดระยะเวลา และจัดลำดับความสำคัญของงานให้ชัดเจน รวมถึงควบคุมตัวเองให้มีวินัยจนทำตามแผนที่วางไว้ได้ด้วย

4. การคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking)

โลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลมหาศาล หรือ Big Data แบบทุกวันนี้ ทักษะการคิดวิเคราะห์จะช่วยให้เราย่อยข้อมูลจำนวนมากได้ด้วยการเอามาวิเคราะห์ ตีความ แยกแยะว่าสิ่งใดจริง สิ่งใดเท็จ จนทำให้สามารถรู้ลึกเบื้องหลังของข้อมูลที่ได้มา และตัดสินใจนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ได้ถูกต้องแม่นยำกว่าเดิม

5. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

ความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นทักษะที่หลายองค์กรให้คุณค่าและมองหาในตัวคนทำงาน เพราะการทำงานในยุคนี้แข่งกันที่ความคิดสร้างสรรค์และไอเดียแปลกใหม่ แต่ทักษะนี้ไม่มีหลักสูตรตายตัวในการเรียนการสอน ทำให้เราต้องฝึกฝนจากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ และเสพข้อมูลที่หลากหลาย สะสม Input เพื่อเป็นไอเดียในการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ

6. ความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

ปัจจุบันนี้การทำงานและการใช้ชีวิตในหลาย ๆ แง่มุมถูกปรับให้เป็นรูปแบบออนไลน์ และเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแทบทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้า E-commerce การทำการตลาด การทำคอนเทนต์ต่าง ๆ เพราะฉะนั้นยิ่งมีความเข้าใจเทคโนโลยี สามารถใช้งานโปรแกรมแอปพลิเคชัน และเครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่วมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งได้เปรียบในการทำงานมากขึ้นเท่านั้น

Soft Skills ที่ควรมี เมื่อทำงานร่วมกับคนอื่น

7. ความสามารถในการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน (Complex Problem Solving)

ยุคนี้แค่ทักษะการแก้ไขปัญหาธรรมดาไม่พอแล้ว แต่ต้องเป็นการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน เพราะองค์กรต่าง ๆ มีความเชื่อมโยงกับหลายธุรกิจ มีการทำงานที่ซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น การแก้ปัญหาหนึ่งจุดอาจจะส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่องค์กรจึงต้องอาศัยคนที่มองเห็นและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนเหล่านั้นได้

8. ความเป็นผู้นำ (Leadership)

การมีทักษะความเป็นผู้นำที่ดีได้นั้นต้องมีความรับผิดชอบ มีความยุติธรรม เปิดใจรับฟังความคิดเห็นคนอื่น อีกทั้งต้องมีความสามารถในการสอนงาน ติดตาม ให้กำลังใจ และผลักดันคนอื่น ๆ รวมถึงต้องเป็นต้นแบบหรือเป็นตัวหลักในการคิดริเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ ๆ ซึ่งการเป็นผู้นำอาจไม่จำเป็นต้องมาพร้อมตำแหน่งเท่านั้น แต่เป็นความคิดและทัศนคติที่จะสามารถพาทีมไปสู่เป้าหมายได้

9. การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration)

ทุกวันนี้เราต้องทำงานร่วมกับคนที่หลากหลาย แตกต่างกันทั้งชาติพันธุ์ เพศ ช่วงวัย และทัศนคติ องค์กรต่าง ๆ จึงต้องการคนทำงานที่มีทักษะในการทำงานร่วมกับคนอื่น สามารถสร้าง Teamwork ที่ดี ดึงประสิทธิภาพในการทำงานของทุกคนในทีมออกมาได้ไม่ว่าจะทำงานกับใคร เพื่อให้งานประสบผลสำเร็จ

10. การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น (Empathy)

นอกจากจะทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดีแล้ว เรายังต้องเรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจผู้อื่นด้วย เพราะการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ทั้งในด้านความคิดและความรู้สึก โดยไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง จะช่วยให้เราสามารถมองเห็นมุมมองอื่น ๆ และคิดตัดสินใจได้อย่างรอบด้านมากขึ้น
ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งทั้งภายในทีม ภายในองค์กร และระหว่างองค์กรกับลูกค้าด้วย

11. การล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ได้ไว (Resilience)

ในโลกนี้ไม่มีใครไม่เคยล้มเหลว ยิ่งในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงมากมายและต้องลองถูกลองผิดในการทำงานตลอดเวลา ความสามารถในการล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ได้ไวจึงเป็นอีกทักษะที่องค์กรต้องการ แม้จะทำงานผิดพลาดก็ไม่เป็นไร การเรียนรู้ความผิดพลาดนั้นแล้วหาทางแก้ไขให้งานออกมาเวิร์กเป็นเรื่องสำคัญกว่า

ถึงแม้การฝึกฝนเพิ่มพูน Hard Skills ที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพจะเป็นเรื่องสำคัญ แต่ก็อย่าลืมเรียนรู้ Soft Skills เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานจริงด้วย เพราะ Soft Skills เหล่านี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เรามีโอกาสได้งานมากขึ้น

อย่าลืม! ต่อประกันรถยนต์ ผ่อน 0% 10 เดือน

icon angle up or down

  เลือกยี่ห้อรถของคุณ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  บทความเรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

  Rabbit Care Blog Image 79112

  เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

  ทำความรู้จักอาชีพใหม่ที่กำลังมาพร้อมกับเทคโนโลยีสุดล้ำแห่งอนาคต

  เทคโนโลยีนอกจากจะทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายมากขึ้นแล้ว ยังมีบทบาทในการเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวิธีการทำงานของมนุษย์ไปพร้อม ๆ กัน
  Thirakan T
  01/09/2022
  Rabbit Care Blog Image 78789

  เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

  แม่ท้องควรกังวลเกี่ยวกับโรคฝีดาษลิงมั้ย ?

  ไวรัสฝีดาษลิงกำลังแพร่กระจายในหลายประเทศและขณะนี้ได้รับการประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพโดยทั้งฝ่ายบริหารและองค์การอนามัยโลก
  Thirakan T
  23/08/2022
  Rabbit Care Blog Image 78007

  เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

  วิธีเอาตัวรอด เมื่อคุณเป็นพ่อแม่ Introvert ที่ต้องการใช้เวลาตามลำพัง

  ชีวิตการเป็นแม่ที่อยู่บ้านนั้นเต็มไปด้วยการไม่ได้นอน เสียงดังไม่หยุด และการ์ตูนเรื่องเดิมที่ฉายซ้ำแทบทุกวันเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะ
  Thirakan T
  26/07/2022