แคร์ขับขี่ปลอดภัย

สรุปรวมกฎหมายขับรถเร็ว 2567 ที่ควรต้องทราบ

ผู้เขียน : Thirakan T

Thirakan Thongseenual เป็นนักเขียนที่มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี ที่ RabbitCare โดยมีความชำนาญในประกันรถยนต์ เน้นเขียนบทความที่เผยแพร่บน Blog และมีความเชี่ยวชาญด้าน SEO กว่า 4 ปี ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอได้ใช้ในการสร้างความรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของ RabbitCare อย่างมีประสิทธิภาพ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปริญญาตรี สาขา Information Technology

close
แก้ไขโดย : คะน้าใบเขียว

นักเขียนรุ่นไฮบริด เขียนบทความด้านการบริหารเงินส่วนบุคคลและการลงทุนต่าง ๆ กว่า 7 ปี เริ่มต้นที่งานเขียนที่ Rabbit Finance จนย้ายมาที่ Rabbit Care

close
 
Published: March 5,2024
กฎหมายขับรถเร็ว

หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าปัจจุบันกฎหมายขับรถเร็วกำหนดความเร็วของยานพาหนะต่าง ๆ ไว้ที่เท่าใดบ้าง ถนนหรือทางเดินรถแบบไหนบ้างที่กำหนดความเร็วในการขับขี่ และทางเดินรถหรือถนนแต่ละประเภทกำหนดความเร็วไว้ที่เท่าใด หรือขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจะยังได้รับความคุ้มครองจากประกันรถยนต์หรือไม่? วันนี้ แรบบิท แคร์ สรุปข้อมูลกฎหมายขับรถเร็วมาให้แล้ว

ผ่อนสบาย! ซื้อประกันรถทุกชั้น ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
icon angle up or down

  เลือกยี่ห้อรถของคุณ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงชนบท

  กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564 โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป กำหนดให้อัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่มีทางเดินรถซึ่งได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องเดินรถขึ้นไป มีเกาะกลางถนนแบบกำแพง (Barrier Median) ที่ใช้แบ่งทางเดินรถในทิศทางตรงข้ามกันและไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน มีรายละเอียดกฎหมายขับรถเร็วดังต่อไปนี้

  • รถยนต์ (ส่วนบุคคล) ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถจักรยานยนต์ (ทั่วไป) ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัม หรือรถบรรทุกคนโดยสารที่บรรทุกคนโดยสารเกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถขณะที่ลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถจักรยานยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 400 ซี.ซี. ขึ้นไป ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถโรงเรียน หรือรถรับส่งนักเรียน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถบรรทุกคนโดยสารที่มีที่นั่งเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
  • รถแทรกเตอร์ รถบดถนน รถใช้งานเกษตรกรรม ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

  ทั้งนี้ หากรถอยู่ในช่องเดินรถช่องขวาสุด ต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เว้นแต่ในกรณ๊ที่ช่องเดินรถนั้นมีข้อจำกัดด้านการจราจรหรือทัศนวิสัย มีสิ่งกีดขวาง หรือมีเหตุขัดข้องอื่น

  ทางเดินรถในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา และอื่น ๆ 

  กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถ พ.ศ. 2564 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป กำหนดให้อัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลนคร เขตเทศบาลเมือง หรือเขตชุมชน มีรายละเอียดกฎหมายขับรถเร็วดังต่อไปนี้

  • รถยนต์ (ส่วนบุคคล) ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถจักรยานยนต์ (ทั่วไป) ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัม หรือรถบรรทุกคนโดยสารที่บรรทุกคนโดยสารเกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถขณะที่ลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถจักรยานยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 400 ซี.ซี. ขึ้นไป ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถโรงเรียน หรือรถรับส่งนักเรียน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถบรรทุกคนโดยสารที่มีที่นั่งเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
  • รถแทรกเตอร์ รถบดถนน รถใช้งานเกษตรกรรม ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

  ขับรถเร็ว

  ทางเดินรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา และอื่น ๆ

  กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถ พ.ศ. 2564 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป กำหนดให้อัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลนคร เขตเทศบาลเมือง หรือเขตชุมชนมีรายละเอียดกฎหมายขับรถเร็วดังต่อไปนี้

  • รถยนต์ (ส่วนบุคคล) ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถจักรยานยนต์ (ทั่วไป) ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัม หรือรถบรรทุกคนโดยสารที่บรรทุกคนโดยสารเกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถขณะที่ลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถจักรยานยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 400 ซี.ซี. ขึ้นไป ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถโรงเรียน หรือรถรับส่งนักเรียน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถบรรทุกคนโดยสารที่มีที่นั่งเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
  • รถแทรกเตอร์ รถบดถนน รถใช้งานเกษตรกรรม ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

  ทางพิเศษเหนือ หรือใต้พื้นดิน/พื้นน้ำ

  กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถ พ.ศ. 2564 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป กำหนดให้อัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถที่อยู่บนทางพิเศษ (ทางพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย) และทางเดินรถนั้นอยู่ในระดับเหนือหรือใต้พื้นดินหรือพื้นน้ำ มีรายละเอียดกฎหมายขับรถเร็วดังต่อไปนี้

  • รถยนต์ (ส่วนบุคคล) ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัม หรือรถบรรทุกคนโดยสารที่บรรทุกคนโดยสารเกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถขณะที่ลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถโรงเรียน หรือรถรับส่งนักเรียน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถบรรทุกคนโดยสารที่มีที่นั่งเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

  ทั้งนี้ หากรถดังกล่าวอยู่ในทางเดินรถที่ได้จัดแบ่งช่องเดินรถในทิศททางเดียวกันไว้ตั้งแต่สามช่องขึ้นไป ให้การขับรถในช่องเดินรถช่องขวาสุด ต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เว้นแต่ในกรณีที่ช่องเดินรถนั้นมีข้อจำกัดด้านการจราจรหรือทัศนวิสัย มีสิ่งกีดขวาง หรือมีเหตุขัดข้องอื่น

  ขับรถเร็ว

  ทางพิเศษระดับพื้นดิน

  กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถ พ.ศ. 2564 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป กำหนดให้อัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถที่อยู่บนทางพิเศษ (ทางพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย) และทางเดินรถนั้นอยู่ในระดับพื้นดิน มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  • รถยนต์ (ส่วนบุคคล) ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัม หรือรถบรรทุกคนโดยสารที่บรรทุกคนโดยสารเกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถขณะที่ลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถโรงเรียน หรือรถรับส่งนักเรียน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถบรรทุกคนโดยสารที่มีที่นั่งเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

  ทั้งนี้ หากรถดังกล่าวอยู่ในทางเดินรถที่ได้จัดแบ่งช่องเดินรถในทิศททางเดียวกันไว้ตั้งแต่สามช่องขึ้นไป ให้การขับรถในช่องเดินรถช่องขวาสุด ต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เว้นแต่ในกรณีที่ช่องเดินรถนั้นมีข้อจำกัดด้านการจราจรหรือทัศนวิสัย มีสิ่งกีดขวาง หรือมีเหตุขัดข้องอื่น

  เกิดอุบัติเหตุเพราะขับรถเร็วกว่ากฎหมายขับรถเร็วกำหนด ประกันรับผิดชอบไหม?

  การขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายขับรถเร็วกำหนดจนเกิดอุบัติเหตุ จะยังได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ แม้ว่าจะผิดกฎหมายก็ตาม เนื่องจากการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจนเกิดอุบัติเหตุไม่ผิดเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ทั้งนี้ บริษัทประกันจะยกเว้นความคุ้มครองเฉพาะกรณีการที่ผู้เอาประกันตั้งใจนำรถไปแข่งขันความเร็วจนเกิดอุบัติเหตุ

  แม้ว่ากฎกระทรวงที่ประกาศออกมาข้างต้นจะไม่ได้บังคับใช้ในทุกพื้นที่ รวมถึงอาจมีความคาบเกี่ยวกันในแต่ละพื้นที่ ทำให้ผู้ขับขี่อาจเกิดความไม่แน่ใจในความเร็วในการขับขี่ที่ควรต้องใช้สำหรับในแต่ละพื้นที่

  ทั้งนี้ ขอให้ผู้ขับขี่ใช้วิธีการสังเกตจากป้ายกำกับหรือเครื่องหมายจราจรในพื้นนั้น ๆ แทน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายขับรถเร็วให้ถูกต้องที่สุดนั่นเอง


  แรบบิท แคร์ ศูนย์รวมประกันรถยนต์ออนไลน์จ่ากทุกบริษัทชั้นนำที่มีให้เลือกครบที่สุด พร้อมสิทธิพิเศษและส่วนลดที่การันตีว่าถูกกว่าซื้อตรงด้วยตัวเองกับบริษัทประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นผ่อนเบี้ยประกัน 0% ด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต นานสูงสุด 10 เดือน ส่วนลดสูงสุด 70% หรือบริการเสริมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริการรถเช่าในระหว่างซ่อม นานสูงสุด 3 วัน หรือค่าชดเชยการเดินทางสูงสุด 500 บาท โทรเลย 1438

  บทความเกี่ยวกับกฏหมายจราจร


  สรุป

  สรุปบทความ

  แม้ว่ากฎกระทรวงที่ประกาศออกมาข้างต้นจะไม่ได้บังคับใช้ในทุกพื้นที่ รวมถึงอาจมีความคาบเกี่ยวกันในแต่ละพื้นที่ ทำให้ผู้ขับขี่อาจเกิดความไม่แน่ใจในความเร็วในการขับขี่ที่ควรต้องใช้สำหรับในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ขับขี่ใช้วิธีการสังเกตจากป้ายกำกับหรือเครื่องหมายจราจรในพื้นนั้น ๆ แทน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายขับรถเร็วให้ถูกต้องที่สุดนั่นเอง

  จบสรุปบทความ

  ที่มา


   

  บทความแคร์ขับขี่ปลอดภัย

  Rabbit Care Blog Image 89551

  แคร์ขับขี่ปลอดภัย

  พวงมาลัยสั่น อันตรายไหม เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง

  การเดินทางด้วยรถยนต์นั้นพวงมาลัยถือเป็นส่วนสำคัญมากในการควบคุม ถ้าเกิดเจอพวงมาลัยสั่นระหว่างเดินทาง คงทำให้หลายคนตกใจอย่างมากว่ารถยนต์ของเรา
  Thirakan T
  17/04/2024
  Rabbit Care Blog Image 89434

  แคร์ขับขี่ปลอดภัย

  สรุปสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย

  รวมข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย ว่าแท้จริงแล้วมันมาจากอะไรได้บ้าง และถ้าหากเปรียบเทียบข้อมูลจากหน่วยงาน
  Thirakan T
  11/04/2024
  Rabbit Care Blog Image 89412

  แคร์ขับขี่ปลอดภัย

  ขับรถปวดหลัง เพราะนั่งนานหลายชั่วโมง มีวิธีแก้ปวดแบบไหนให้ทำตามบ้าง

  อาการขับรถปวดหลังสามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ใช้งานรถยนต์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไกลหรือระยะสั้นก็ตาม
  Thirakan T
  11/04/2024