แคร์ขับขี่ปลอดภัย

เปิดทุกขั้นตอน! ต่อใบขับขี่อย่างไรในยุคโควิด

ผู้เขียน : Tawan

Tawan มีประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงานออนไลน์ 2 ปี เขียนด้านยานยนต์ ประกันยานยนต์ที่ Rabbit Care มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย มีความเชี่ยวชาญด้านประกันรถยนต์และประกันชีวิต

close
linkedin icon
 
 
Published: January 13,2022
How To Renew Driving License In COVID Pandemic

ท่ามกลางสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อโควิดที่ไม่แน่นอนแบบนี้ ขั้นตอนการต่อใบขับขี่อาจเปลี่ยนไปได้ตามสถานการณ์ เเละสร้างความมึนงงไม่น้อยให้กับผู้ที่กำลังเตรียมต่ออายุใบขับขี่ แรบบิท แคร์ รวบรวมทุกขั้นตอนการขอต่อใบขับขี่ออนไลน์ในยุคโควิดที่จะช่วยคุณประหยัดเวลา และการันตีได้ว่าจะได้รับใบขับขี่ใบใหม่อย่างแน่นอนมาฝากกัน

ผ่อนสบาย! ซื้อประกันรถทุกชั้น ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

รถของคุณยี่ห้ออะไร

< กลับไป
< กลับไป

ระบุยี่ห้อรถของคุณ

ระบุปีผลิตรถของคุณ

1. ตรวจสอบประกาศการเปิดให้ต่ออายุใบขับขี่

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดที่ยังไม่แน่นอนเช่นนี้ ทำให้ขั้นตอนการขอต่อใบขับขี่ออนไลน์แตกต่างจากสถานการณ์ปกติและอาจเปลี่ยนไปมาได้ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดและมาตรการทางสาธารณสุขของภาครัฐ เช่น การงดให้บริการต่ออายุใบขับขี่ที่สำนักขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ หรือเฉพาะบางจังหวัดที่มีอัตราการแพร่ระบาดสูง การผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19 และกลับมาเปิดให้บริการต่อใบขับขี่ หรือแม้กระทั่งการอนุโลมให้ใช้ใบขับขี่ที่หมดอายุได้ต่อภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

หากไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลการต่อใบอนุญาตขับขี่ก่อน อาจทำให้เสียเวลา เสียโอกาส หรืออาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดในระหว่างการเดินทางได้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมล่วงหน้าก่อนเริ่มต่ออายุใบขับขี่ได้โดยตรงกับกรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งในพื้นที่ได้เลย

2. ตรวจคุณสมบัติผู้ขอต่อใบขับขี่

เมื่อตรวจสอบข้อมูลการเปิดให้ต่ออายุใบขับขี่กับสำนักงานขนส่งเรียบร้อยเเล้ว ต้องไม่ลืมตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเราว่ายังคงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ถือใบขับขี่ชนิดนั้นๆ ตามที่สำนักงานขนส่งกำหนด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพความพร้อมของร่างกาย โรคประจำตัว หรือแม้กระทั่งความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการขับขี่ เพราะถ้าหากมีข้อใดข้อหนึ่งที่ไม่ตรงกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดก็อาจทำให้ไม่สามารถขอต่อใบขับขี่ได้ มีรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ต่ออายุใบขับขี่ ดังนี้

3. จองคิวต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์

ผู้ที่ต้องการต่ออายุใบขับขี่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นการต่ออายุจากใบอนุญาตแบบ 2 ปี เป็น 5 ปี หรือแบบ 5 ปี เป็น 5 ปี จะต้องจองคิวขอรับบริการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue หรือจองผ่านเว็บ gecc.dlt.go.th โดยสามารถเลือกวัน/เวลา และสำนักงานขนส่งที่ต้องการเข้ารับบริการได้ รวมถึงสามาถยกเลิกการจองเดิมในกรณีที่ไม่สะดวกเข้ารับบริการได้ด้วยเช่นกัน

เมื่อลงทะเบียนและจองคิวเรียบร้อยแล้วจะได้รับ QR Code และต้องบันทึกภาพไว้เพื่อใช้แสดงยืนยันกับสำนักงานขนส่งในวันที่เข้าไปต่ออายุใบขับขี่ต่อไป

Taking Driving Safety Lecture Is Part Of Renewing Driving License In COVID Pandemic

4. อบรมภาคทฤษฎี

สำหรับผู้ที่ต้องการต่อใบขับขี่ออนไลน์ประเภทรถส่วนบุคคลต้องเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีเพื่อการต่อใบอนุญาตขับรถ จำนวน 1 ชั่วโมง โดยสามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ด้วยตนเองได้ที่ระบบการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ‘DLT e-learning’ (https://www.dlt-elearning.com/Home)

เมื่อลงทะเบียนและเลือกหลักสูตรอบรมประเภทรถยนต์ส่วนบุคคลเรียบร้อย จะต้องดูวีดีโอการอบรมให้ครบตามเวลาที่กำหนด พร้อมกับตอบคำถามแบบทดสอบทั้งก่อนดูวีดีโออบรม ระหว่างและหลังดูวีดีโออบรมให้เรียบร้อย โดยผลการอบรมออนไลน์มีอายุ 6 เดือน นับจากวันผ่านการอบรม มีเนื้อหาการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับต่ออายุใบขับขี่ดังนี้

5. เตรียมตัวก่อนวันไปต่อใบขับขี่

ในวันที่ต้องเข้ารับบริการต่อใบขับขี่ ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยพร้อมกับเตรียมอุปกรณ์ป้องกันโควิดสำหรับใช้ส่วนตัว และเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเอกสารส่วนตัว, QR Code การจองต่ออายุใบขับขี่, QR Code การผ่านการอบรมภาคทฤษฎี หรือใบรับรองแพทย์ที่อายุใช้งานยังไม่เกิน 1 เดือน

นอกจากนั้นต้องพักผ่อนให้เพียงด้วยเช่นกัน เนื่องจากหากนอนไม่เต็มอิ่มอาจส่งผลต่อการตรวจสอบสมมรภาพของร่างกาย โดยเฉพาะการทดสอบการมองเห็นที่อาจมีอาการตาพร่ามัว ทำให้อ่านสีสัญญาณไฟจราจรไม่ถูกต้องได้

6. ตรวจสอบเอกสารขอต่ออายุใบขับขี่

Color Blind Test Is Also Part Of Renewing Driving License In COVID Pandemic

7. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

7.1 ทดสอบการมองเห็นสีที่จำเป็นในการขับรถ (สีสัญญาณไฟจราจร)

การทดสอบความสามารถในการมองเห็นสีที่จำเป็นขณะขับขี่ โดยต้องสามารถจำแนกสีสัญญาณไฟจราจรได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง

7.2 ทดสอบสายตาทางลึก

การทดสอบความสามารถในการมองทางลึกหรือความสามารถในการประเมินระยะห่างของรถในระหว่างการขับขี่ เช่น การแซง การหยุด หรือการจอดรถ

7.3 ทดสอบความสามารถในการใช้เบรคเท้า

การทดสอบปฏิกิริยาในการใช้เบรกเท้าเพื่อควบคุมรถให้หยุดในทันทีได้อย่างปลอดภัยเมื่อมีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้ารถ

7.4 ทดสอบสายตาทางกว้าง

การทดสอบความสามารถใช้การมองเห็นในมุมกว้าง เพื่อมองเห็นความเคลื่อนไหวต่างๆ ในระหว่างขับขี่ได้โดยโดยไม่ต้องกรอกสายตาไปทางซ้ายหรือขวา

8. ชำระค่าธรรมเนียมต่อใบขับขี่

เมื่อตรวจสมรรถภาพร่างกายเรียบร้อยเเล้ว ให้นำผลการทดสอบและเอกสารส่วนตัวมายื่น เพื่อถ่ายรูปและรับใบขับขี่ใบใหม่ พร้อมกับชำระเงินโดยจะปิดรับชำระเงินในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทำการ

การต่อใบขับขี่ออนไลน์จะไม่ใช่เรื่องวุ่นวายอีกต่อไป ถ้ารู้จักวางแผนและเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการที่สำนักงานขนส่ง และเมื่อต่อใบขับขี่เรียบร้อยแล้ว อย่าลืมต่ออายุประกันรถยนต์ให้พร้อมคุ้มครองทุกเหตุการณ์ไม่คาดฝันด้วย แม้ว่าจะใช้รถยนต์น้อยลงจากสถานการณ์โควิดก็ตาม

ถ้ายังไม่รู้ว่าจะเลือกประกันรถยนต์ชั้น1ที่ไหนดี ลองแวะมาเปรียบเทียบประกันรถยนต์ออนไลน์กับ แรบบิท แคร์ สิ! เพราะที่ แรบบิท แคร์ มีแบบประกันรถยนต์จากบริษัทชั้นนำให้เลือกครบทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นประกันรถความคุ้มครองสูงเบี้ยถูก หรือประกันรถสำหรับคนที่ใช้รถน้อย

พิเศษเฉพาะลูกค้า แรบบิท แคร์ ที่ซื้อประกันรถตั้งวันนี้เป็นต้นไปเท่านั้น! รับความเเคร์เพิ่มด้วยบริการความช่วยเหลือฉุกเฉินทางถนนแบบจัดเต็มความแคร์ตลอด 24 ชั่วโมง เเละส่วนลดพร้อมกับสิทธิพิเศษประกันรถยนต์ผ่อนได้ 0% นาน 3-10 เดือน


บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


 

บทความแคร์ขับขี่ปลอดภัย

Rabbit Care Blog Image 90930

แคร์ขับขี่ปลอดภัย

วิธีดูแลรถยนต์ไฟฟ้า ev ช่วงหน้าฝนให้ปลอดภัยในทุกการขับขี่

ไฟฟ้ากับน้ำไม่ใช่สิ่งที่จะอยู่ร่วมกันได้เลยในความเป็นจริง แต่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ev ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตอนนี้
Thirakan T
18/07/2024
Rabbit Care Blog Image 91032

แคร์ขับขี่ปลอดภัย

สอนขับรถให้ลูกเองได้ไหม ? จำเป็นต้องไปโรงเรียนสอนขับรถหรือไม่ มีอะไรที่ต้องใส่ใจหากต้องการสอนเอง ?

ปัจจุบันอีกหนึ่งทักษะสำคัญที่ควรมีติดตัวกันเอาไว้ก็คือทักษะในการขับรถยนต์ ซึ่งหลายครอบครัวก็สอนขับรถให้ลูกด้วยตนเอง
Thirakan T
28/06/2024
Rabbit Care Blog Image 89551

แคร์ขับขี่ปลอดภัย

พวงมาลัยสั่น อันตรายไหม เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง

การเดินทางด้วยรถยนต์นั้นพวงมาลัยถือเป็นส่วนสำคัญมากในการควบคุม ถ้าเกิดเจอพวงมาลัยสั่นระหว่างเดินทาง คงทำให้หลายคนตกใจอย่างมากว่ารถยนต์ของเรา
Thirakan T
17/04/2024