ประกันรถยนต์

วิเคราะห์สถิติ! อุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดจากสาเหตุอะไรมากที่สุด

ผู้เขียน : Little Seal
Published August 15, 2022
อุบัติเหตุรถชน

รู้หรือไม่ว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด เพราะในแต่ละวันผู้คนจำนวนมากต่างใช้รถยนต์เดินทางไปทำงานรวมถึงทำธุระต่าง ๆ ยิ่งคนใช้รถมากเท่าไหร่โอกาสเกิดอุบัติเหตุก็ย่อมมากตาม และถ้าเป็นการขับขี่ด้วยความประมาทแล้วก็จะเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นไปอีกดังที่เราเห็นเป็นข่าวในสื่อแทบทุกวัน เพื่อให้คุณตระหนักถึงความสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัยน้องแคร์จึงขอรวบรวมสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนในทุก ๆ ด้านมานำเสนอ บอกเลยว่าเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เว็บไซต์ไหน ๆ ก็ไม่เคยนำเสนอมาก่อน แล้วคุณจะพบข้อเท็จจริงบนท้องถนนที่คุณจะต้องอึ้ง

เทียบค่าประกันไหม ประหยัดกว่า คุ้มกว่า เช็คเลย แค่ 30 วิ!

icon angle up or down

  เลือกยี่ห้อรถของคุณ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  เพื่อเป็นการชี้ให้คุณเห็นสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนในแต่ละประเภท น้องแคร์จึงนำข้อมูลอุบัติเหตุรถยนต์ปี 2564 (ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุด) จากสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม มาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงให้คุณได้เห็นในแง่มุมต่าง ๆ และถ้ามีข้อมูลชุดใหม่ ๆ ในอนาคตเราก็จะมาอัพเดทให้คุณได้ทราบก่อนใคร 

  ในแต่ละปีมีอุบัติเหตุบนท้องถนนกี่ครั้ง 

  จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุรถยนต์ที่บันทึกโดยกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนั้นได้ระบุว่า เมื่อปี พ.ศ 2564 ที่ผ่านมานั้นมีการเกิดอุบัติเหตุรถชนน้อยใหญ่รวมทั้งหมดถึง 20,457 ครั้ง ซึ่งน้อยกว่าปี พ.ศ. 2563 ที่เกิดอุบัติเหตุรวม 21,052 ครั้ง, ส่วนปี พ.ศ. 2562 จะเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งสิ้น 19,189 ครั้ง, ซึ่งบ่งบอกได้ว่าในแต่ละปีนั้นมีอุบัติเหตุรถชนกันจำนวนมากเฉลี่ยแล้วประมาณวันละ 50 – 60 ครั้ง เลยทีเดียว 

  หมายเหตุ – บันทึกข้อมูลดังกล่าวมาจากกรมทางหลวง โดยเป็นอุบัติเหตุรถชนบนท้องถนนและเป็นคดีความ ยังไม่รวมกับข้อมูลของสำนักงานตำรวจ

  สถิติอุบัติเหตุบนถนน

  จังหวัดไหนเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุด

  จาก 77 จังหวัดในประเทศไทยในปี 2564 เราได้รวบรวมมาให้แล้วว่าจังหวัดไหนเกิดอุบัติเหตุรถยนต์มากที่สุดเรียงตามลำดับข้อมูลมากที่สุดดังนี้

  1. กรุงเทพมหานนคร มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนถนนทั้งสิ้น 1,442 ครั้ง หรือเทียบเป็น 7.04%

  2. จังหวัดเชียงใหม่ มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนถนนทั้งสิ้น 1,103 ครั้ง หรือเทียบเป็น 5.39%

  3. จังหวัดชลบุรี มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนถนนทั้งสิ้น 960 ครั้ง หรือเทียบเป็น 4.69%

  4. จังหวัดนครราชสีมา มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนถนนทั้งสิ้น 825 ครั้ง หรือเทียบเป็น 4.03%

  5. จังหวัดสุพรรณบุรี มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนถนนทั้งสิ้น 783 ครั้ง หรือเทียบเป็น 3.82%

  ส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนน้อยที่สุดคือ

  1. จังหวัดพิจิตร มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนถนนทั้งสิ้น 40 ครั้ง หรือเทียบเป็น 0.19%

  2. จังหวัดระนอง มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนถนนทั้งสิ้น 41 ครั้ง หรือเทียบเป็น 0.20%

  3. จังหวัดอำนาจเจริญ มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนถนนทั้งสิ้น 50 ครั้ง หรือเทียบเป็น 0.24%

  เห็นได้ว่ากรุงเทพฯ ยังคงครองแชมป์อันดับ 1 ของจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุรถชนบ่อยที่สุด ซึ่งอัตราเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดนั้นย่อมขึ้นกับจำนวนผู้ใช้รถใช้ถนน จึงไม่แปลกใจว่าจังหวัดใหญ่ ๆ ที่มีการสัญจรหนาแน่นอย่างกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชลบุรี ฯลฯ ย่อมมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ประกอบกับจังหวัดใหญ่ ๆ มักมีแยกเยอะ ซึ่งจุดนี้ก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยได้เช่นกัน ตรงข้ามกับจังหวัดที่มีผู้อาศัยน้อยย่อมเกิดอุบัติเหตุน้อยอย่าง จังหวัดพิจิตร หรือจังหวัดระนองนั่นเอง

  อุบัติเหตุบนท้องถนน

  ยานยนต์ประเภทไหนเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนบ่อยที่สุด

  การเกิดอุบัติเหตุรถชนในแต่ละครั้ง ทางกระทรวงคมนาคมได้มีการบันทึกประเภทของยานยนต์เอาไว้ด้วย ซึ่งสถิติปี 2564 ได้ระบุไว้ว่ามีรถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุรถยนต์รวมทั้งสิ้น 30,869 คัน จากอุบัติเหตุรวมทั้งสิ้น 20,457 ครั้ง โดยแบ่งออกตามประเภทยานยนต์ดังนี้

  1. รถกระบะ 4 ล้อเกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุด รวมทั้งหมด 11,012 ครั้ง หรือเทียบเป็น 35.67%

  2. รถยนต์ส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ เกิดอุบัติเหตุรวมทั้งหมด 7,522 ครั้ง หรือเทียบเป็น 24.36%

  3. รถจักรยานยนต์ เกิดอุบัติเหตุรวมทั้งหมด 5,213 ครั้ง หรือเทียบเป็น 16.88%

  4. รถบรรทุกขนาดใหญ่ 10 ล้อขึ้นไป เกิดอุบัติเหตุรวมทั้งหมด 2,500 ครั้ง หรือเทียบเป็น 8.09%

  5. รถบรรทุกขนาดเล็ก 6 ล้อ เกิดอุบัติเหตุรวมทั้งหมด 1,231 ครั้ง หรือเทียบเป็น 3.98%

  ส่วนยานยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด จะเป็นไปตามสถิติดังนี้

  1. รถโดยสารขนาดใหญ่ เกิดอุบัติเหตุรวมทั้งหมด 61 ครั้ง หรือเทียบเป็น 0.19%

  2. รถกระบะโดยสาร เกิดอุบัติเหตุรวมทั้งหมด 109 ครั้ง หรือเทียบเป็น 0.35%

  3. รถสามล้อ เกิดอุบัติเหตุรวมทั้งหมด 124 ครั้ง หรือเทียบเป็น 0.40%

  เห็นสถิติแล้วต้องบอกว่าน่าทึ่งมาก เพราะรถที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุดนั้นเป็นรถกระบะ 4 ล้อ ซึ่งมากกว่ารถยนต์ทั่วไปตามที่เราคาดการณ์กัน ส่วนรถจักรยานยนต์ก็เองก็นับว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยไม่แพ้รถยนต์เลยทีเดียว(ทั้งนี้ทางกระทรวงคมนาคมอาจบันทึกแต่อุบัติเหตุรถชนใหญ่ ๆ ที่มีการเป็นคดีความ ไม่ได้นับการเฉี่ยวชนเล็กน้อย) ทางด้านรถที่เกิดอุบัติน้อยอย่างรถสามล้อและรถโดยสารนั้นไม่ต้องสงสัยเลยเพราะเป็นประเภทยานยนต์ที่ใช้งานบนนถนนน้อยนั่นเอง

  ลักษณะถนนที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนบ่อยที่สุด 

  จากอุบัติเหตุรถยนต์ทั้งหมด 20,457 ครั้ง ในปี 2564 พบว่า

  1. ถนนทางตรงที่ไม่มีความลาดชันเกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุด เป็นจำนวน 13,872 ครั้ง หรือมีอัตรา 67.81%

  2. ถนนทางโค้งกว้างที่ไม่มีความลาดชัน เกิดอุบัติเหตุจำนวน 2,277 ครั้งหรือมีอัตรา 11.13%

  3. ถนนทางโค้งกว้างที่มีทางลาดชันหรือทางขึ้นลงเนินเขา เกิดอุบัติเหตุจำนวน 791 ครั้ง หรือมีอัตรา 3.86%

  ในขณะที่บริเวณทางโค้งหักศอก, บริเวณถนนที่มีการเปลี่ยนจำนวนช่องเลน, และบริเวณจุดกลับรถต่างระดับ มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุดแค่อย่างละ 1 ครั้งในปี 2564 

  จากสถิติดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าถนนที่เป็นทางตรงธรรมดา ๆ นั่นแหละเป็นจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุด เนื่องจากลักษณะท้องถนนในเมืองไทยส่วนใหญ่มักจะเป็นทางตรง อุบัติเหตุบนท้องถนนจึงมักเกิดกับถนนเส้นทางตรง แต่ทั้งนี้ก็ตั้งข้อสังเกตได้ว่าแม้จะเป็นทางตรงขับขี่ง่าย ๆ แต่ผู้ขับขี่ก็ยังขับรถโดยประมาทจนเกิดอุบัติเหตุได้ สะท้อนให้เห็นว่าผู้ขับขี่ทั่วไปขาดวินับทางจราจรอยู่มากนั่นเอง แต่ในทางกลับกันถนนที่เป็นโค้งหักศอกที่เป็นถนนอัตรายกลับมีสถิติเกิดอุบัติเหตุรถชนน้อยมาก อาจเป็นเพราะยิ่งถนนอันตรายผู้ขับก็มักจะตั้งสมาธิและลดความเร็วลงจนทำให้โอกาสเกิดอุบัติเหตุต่ำ

  อุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดจากสาเหตุอะไรมากที่สุด?

  จากบันทึกของกระทรวงคมนาคมได้มีการทำหลักฐานอธิบายมูลเหตุของการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ในแต่ละเคสไว้ดังนี้

  1. ขับรถเร็วเกิดที่อัตรากำหนด เป็นสาเหตุที่เกิดรถชนบนท้องถนนมากที่สุดซึ่งมีจำนวน 15,305 ครั้ง หรือมีอัตรา 74.81%

  2. คน/รถ/สัตว์ วิ่งตัดหน้า จำนวน 1603 ครั้ง หรือมีอัตรา 7.83%

  3. หลับใน จำนวน 973 ครั้ง หรือมีอัตรา 4.75%

  4. อุปกรณ์ยานพาหนะบกพร่อง จำนวน 769 ครั้ง หรือมีอัตรา 3.75%

  5. เมาแล้วขับ จำนวน 316 ครั้ง หรือมีอัตรา 1.54%

  ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุดได้แก่ มีสิ่งบดบังการมองเห็น, ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ, ถนนชำรุด ซึ่งทั้งหมดนี้มีอัตราเกิดอุบัติเหตุเพียงประเภทละ 1 ครั้งเท่านั้น 

  ส่วนลักษณะการเกิดอุบัติเหตุส่วนมากจะเป็นการพลิกคว่ำหรือตกถนนในทางตรงมากที่สุด โดยเกิดเหตุไปทั้งสิ้นรวม 8,222 ครั้ง, ตามมาด้วยการชนท้าย 5,942 ครั้ง, การพลิกคว่ำหรือตกถนนในทางโค้ง 2,570 ครั้ง, การชนในทิศทางตรงข้าม 950 ครั้ง, และการชนสิ่งกีดขวาง 702 ครั้ง’

  จะเห็นได้ว่าจากการเกิดอุบัติเหตุรถชนทั้งหมดนั้นส่วนใหญ่มีมาจากการไม่เคารพกฎจราจรของตัวผู้ขับขี่เอง โดยเฉพาะการใช้ความเร็วเกินกฏหมายกำหนดซึ่งเทียบตามอัตราแล้วมากกว่าสาเหตุใด ๆ รวมกันเสียอีก ขณะที่การหลับในและเมาสุราขณะขับขี่เป็นเป็นสาเหตุต้น ๆ ของการเกิดอุบัติเหตุด้วยเช่นกัน ส่วนปัจจัยอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ขับขี่อย่างคน/รถ/สัวต์วิ่งตัดหน้า รวมถึงยานพาหนะบกพร่องนั้น ยังนับว่าเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนน้อยกว่าความบกพร้องของตัวผู้ขับขี่อยู่มาก

  สภาพอากาศแบบไหนเกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุด

  จากข้อมูลสถิติที่บันทึกไว้พบว่า อุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นบ่อยที่สุดในวันที่สภาพอากาศแจ่มใส ซึ่งเกิดขึ้น 17,447 ครั้ง หรือเทียบเป็นอันตรา 85.28%, ตามมาด้วยสภาพอากาศฝนตก ซึ่งมีการเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 2,769 ครั้ง หรือเทียบเป็น 13.53%, และอากาศหมอกหนา มีควัน หรือมีฝุ่น ซึ่งเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 130 ครั้ง หรือเทียบเป็น 0.63%, ส่วนสภาพอากาศมืดครึ้มมีอุบัติเหตุเกิดรวมดันทั้งสิ้น 74 ครั้ง หรือเทียบเป็น 0.36% 

  ดูจากสถิติแล้วนับว่าไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะสภาพอากาศส่วนมากมักจะแจ่มใส่อยู่แล้ว แต่ก็สะท้อนให้คนขับเห็นว่าแม้จะเป็นสภาพอากาศแจ่มใส แต่ถ้าขับรถประมาทหรือไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุรถชนได้เช่นกัน ในทางกลับกันหากขับรถในสภาพอากาศฝนตก ผู้ขับก็ต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยให้มากขึ้น

  อุบัติเหตุบนท้องถนนในแต่ละปี มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งหมดกี่คน

  จากสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนทั้งหมดที่อ้างอิงจากปี พ.ศ. 2564 นั้น มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรวมทั้งสิ้นดังนี้

  – จำนวนผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 2,726 ราย

  – จำนวนผู้บาดเจ็บสาหัสรวมทั้งสิ้น 2,884 ราย

  – จำนวนผู้บาดเจ็บเล็กน้อยรวมทั้งสิ้น 12,224

  จะเห็นได้ว่าจากอัตราการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ทั้งหมดส่วนมากมักจะเป็นการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย แต่ถึงกระนั้นผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัสก็ยังคงมีจำนวนมากนับหลักพันต่อปีเลยทีเดียว จึงไม่แปลกใจเลยที่ทุกวันนี้มีรายงานข่าวอุบัติเหตุและมีผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุการณ์อันเศร้าสลดให้ได้เห็นกันอยู่ทุกวัน 

  สุดท้ายนี้น้องแคร์ขอฝากให้ทุกคนใช้ถนนอย่างระมัดระวังเพื่อหลักเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพราะหากพลาดพลั้งเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วย่อมมีการสูญเสียตามมาแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียทรัพย์สินจนถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือชีวิตของคุณเองและชีวิตของคนที่คุณรัก จากสถิติอุบัติเหตุบนถนนที่นำมาให้ดูทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าเรื่องที่ไม่คาดฝันนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ สิ่งสำคัญสำหรับผู้ขับรถเลยก็คือประกันรถยนต์ต้องมีติดไว้เสมออย่าขาด เพราะประกันจะช่วยคุ้มครองค่าซ่อมรถยนต์ คุ้มครองค่ารักษาเวลาบาดเจ็บ รวมไปถึงคุ้มครองชีวิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน หากคุณรู้ตัวว่าประกันรถยนต์กำลังจะหมด อย่ารอช้า! รีบติดต่อมาเช็กความคุ้มครองและตรวจสอบเบี้ยประกันรถยนต์กับเราได้ทันทีกับแรบบิท แคร์ ตลอด 24 ชั่วโมง

  บทความประกันรถยนต์

  Rabbit Care Blog Image 79245

  ประกันรถยนต์

  ฤกษ์ออกรถเดือนกันยายน 2565 วันไหนมงคล? วันไหนกาลกิณี?

  ฤกษ์มงคลออกรถใหม่ คือ วันฤกษ์ดีตามความเชื่อโหราศาสตร์ของไทยที่เหมาะกับการเริ่มต้นออกรถใหม่ ซื้อขายรถ หรือไหว้รถ ซึ่งวันมงคลจะแตกต่างกันไปในแต่ละเดือน
  Tawan
  06/09/2022
  Rabbit Care Blog Image 79061

  ประกันรถยนต์

  ตัดแต้มใบขับขี่ หักคะแนนจราจรข้อหาอะไรบ้าง? ขอคะแนนใบขับขี่คืนอย่างไร?

  หลายคนอาจไม่รู้ว่าผู้มีใบขับขี่ทุกคนมี “คะแนนจราจร” หรือคะแนนความประพฤติในการขับรถที่ต้องรักษาไว้ด้วยการขับขี่ตามกฎจราจร และ “การตัดคะแนนจราจร”
  Tawan
  31/08/2022
  Rabbit Care Blog Image 78698

  ประกันรถยนต์

  แก่แต่เก๋า แบบนี้อายุเยอะยังต่ออายุใบขับขี่ได้ไหม?

  ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบัน ประเทศไทยของเรามีอัตตราการเกิดที่น้อยลง และทำให้เข้าสู่ยุคของผู้สูงวัยอย่างรวดเร็ว จนบางครั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
  คะน้าใบเขียว
  22/08/2022