ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

เคลมประกันรถยนต์แบบเคลมสด คืออะไร?

การเคลมรถแบบเคลมสด (Fresh Claim) คือ การแจ้งเคลมความเสียหายทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชน (รถยนต์ชนกับรถยนต์) โดยเฉพาะกรณีอุบัติเหตุที่มีคู่กรณี รถเกิดความเสียหายหนัก ไม่สามารถใช้งานต่อหรือเคลื่อนที่ได้ รวมถึงกรณีมีผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ซึ่งสามารถแจ้งเคลมสดได้ทันทีผ่านทางเบอร์ติดต่อฉุกเฉินหรือช่องทางติดต่อเมื่อเกิดอุบัติเหตุตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ของแต่ละบริษัทประกันภัยรถยนต์ เช่น เว็บไซต์ หรือ LINE Official

จากนั้นรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุเดินทางเข้าตรวจสอบประเมินสภาพความเสียหายของรถคันเอาประกัน รถคู่กรณี และความเสียหายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุในครั้งนี้ ณ จุดเกิดเหตุ พร้อมกับถ่ายรูปจุดเกิดเหตุและออกเอกสารใบเคลมให้เจ้าของรถคันที่ทำประกันหรือรถของคู่กรณีไว้เป็นหลักฐานทันทีก่อนแยกย้าย เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานในการนำรถเข้าเคลมซ่อมแซมความเสียหายตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันรถยนต์ที่ทำไว้ โดยมีอายุเอกสารใบเคลมอยู่ 1 ปี

กรณีรถคันที่เกิดอุบัติเหตุหรือได้รับความเสียหายได้ทำประกันรถชั้น 1, 2+, 3+ ไว้ สามารถนำรถเข้าซ่อมได้กับศูนย์บริการ (ซ่อมศูนย์) หรืออู่ซ่อมรถยนต์ (ซ่อมอู่) ได้ทันที โดยแสดงเอกสารใบเคลมกับหน่วยงานซ่อมรถที่ต้องการใช้บริการและนำรถเข้าซ่อมได้ตามสะดวกภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ใบเคลมจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ

การเคลมสดจึงเป็นเหตุการณ์แจ้งเคลมรถในขณะที่เกิดรถชนและคู่กรณียังอยู่ ณ ที่เกิดเหตุ ซึ่งจะทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของคู่กรณีและสรุปตัวผู้กระทำความผิดได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรืเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ เจ้าของรถผู้เอาประกัน ผู้ได้รับความเสีบหาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอรับใบแจ้งความไว้ใช้เป็นหลักฐานในการเรียกค่าสินไหมชดเชย โดยใช้ใบขับขี่ และหน้ากรมธรรม์ประกันภัยที่ทำไว้เป็นหลักฐานประกอบการแจ้งความ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุของบริษัทประกันภัยอาจเดินทางเข้าร่วมเจรจาการชดเชยความเสียหายด้วย

เคลมประกันรถยนต์แบบเคลมแห้ง คืออะไร?

การเคลมรถแบบเคลมแห้ง (Dry Claim) คือ การแจ้งเคลมประกันรถยนต์ภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุรถจบไปแล้ว เกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อย และไม่มีผู้บาดเจ็บ โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุไม่จำเป็นต้องมา ณ จุดเกิดเหตุ ไม่จำเป็นต้องแจ้งบริษัทประกันภัยทันที สามารถแจ้งหลังเกิดเหตุ 2-3 วัน หรือรวบรวมรอแจ้งพร้อมกันในครั้งเดียวก่อนครบรอบสัญญากรมธรรม์ประกันรถยนต์ ตัวอย่างเช่น กรณีรถชนแบบไม่มีคู่กรณี ไม่สามารถระบุคู่กรณีผู้ทำผิดได้อย่างชัดเจน

ไม่ว่าจะเป็นการโดนชนแล้วหนี รถเสียหายไม่สามารถระบุสาเหตุได้ หรือกรณีรถชนกับคู่กรณีไม่ใช่รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นการชนเสา ชนขอบทาง ชนกระถาง หรือชนรั้ว ทำให้ตัวรถคันที่เอาประกันเกิดร่องรอยขูดขีดเสียหาย หรือรอยบุบเสียหายเล็กน้อยโดยที่ความเสียหายนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการขับขี่โดยตรง รวมถึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ ทั้งนี้ การเคลมรถด้วยการเคลมประกันรถยนต์แบบเคลมแห้งในกรณีที่คู่กรณีไม่ใช่รถยนต์จะให้ความคุ้มครองและเคลมได้ เฉพาะรถที่ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 เท่านั้น

เจ้าของรถคันเอาประกันสามารถแจ้งเคลมรถแบบเคลมได้ภายหลังจากอุบัติเหตุได้ผ่านไปแล้วทางเบอร์สายด่วน หรือช่องทางติดต่อแจ้งอุบัติเหตุฉุกเฉินกับบริษัทประกันตามที่มีระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์ โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุเดินทางมา ณ จุดเกิดเหตุในทันที เนื่องจากเป็นอุบัติเหตุที่เกิดและจบไปแล้ว รวมถึงเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ผู้เอาประกันที่ต้องการแจ้งเคลมรถแบบประกันรถยนต์แบบเคลมแห้งต้องถ่ายรูป หรือถ่ายวิดีโอแสดงรายละเอียดความเสียหายที่เกิดขึ้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการแจ้งเคลมแห้งกับบริษัทประกันภัย และขอรับใบเคลมสำหรับใช้ในการนำรถเข้าซอ่มแซมตามศูนย์ซ่อมหรืออู่ซ่อมในเครือหรือนอกเครือของบริษัทประกันภัย โดยต้องแจ้งเคลมแห้งก่อนกรมธรรม์หมดอายุ หรือก่อนครบอายุใบเคลมภายใน 1 ปี และอาจมีค่าเสียหายส่วนแรกในการแจ้งเคลมแห้งตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เลือกทำไว้

เคลมประกันรถยนต์ไม่มีคู่กรณีได้ไหม? ต้องเสียค่า Excess หรือเปล่า?

เคลมประกันรถยนต์ไม่มีคู่กรณี คือ การแจ้งเคลมอุบัติเหตุที่ทำให้รถเสียหายแบบไม่สามารถระบุตัวคู่กรณีหรือระบุสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวรถได้ โดยเจ้าของรถคันที่เอาประกันต้องจ่ายค่าเอ็กเซส หรือค่าเสียหายส่วนแรกภาคบังคับ (Excess) ซึ่งคือค่าเสียหายที่ผู้ทำประกันต้องจ่ายก่อนเมื่อแจ้งเคลมอุบัติเหตุรถชนแบบไม่ทราบคู่กรณี ไม่สามารถระบุคู่กรณีได้ หรือความเสียหายที่ไม่ได้เกิดรถชนหรือรถคว่ำตามเงื่อนไขของสำนักงาน คปภ. จำนวน 1,000 บาทต่อเหตุการณ์ก่อนเคลม และจะแจ้งเคลมประกันรถยนต์ไม่มีคู่กรณีได้เฉพาะรถที่ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 เท่านั้น

กรณีการชนกับวัตถุอื่นๆ หรือคู่กรณีที่ไม่ใช่รถยนต์ และแจ้งรายละเอียดเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน เช่น รถชนเสา รถชนกำแพงบ้าน รถชนขอบถนน หรือรถชนสัตว์ จะไม่นับเป็นการชนแบบไม่มีคู่กรณีทั้งสิ้น เนื่องจากคู่กรณีไม่จำกัดต้องเป็นเฉพาะตัวรถยนต์แต่เพียงอย่างเดียวก็ได้

กรณีแจ้งเคลมประกันรถยนต์ที่ต้องจ่ายค่าเอ็กเซส (Excess) ได้แก่ 1) กรณีรถได้รับความเสียหายจากการชน หรือเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุคู่กรณีได้ และ 2) กรณีรถได้รับความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการชน หรือการคว่ำ เช่น ความเสียหายจากการมุ่งร้ายกลั่นแกล้งด้วยการขูดขีดหรือทุบทำลายโดยผู้อื่น หรือความเสียหายจากการกระทบกับวัตถุ หรือสิ่งของ ทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นผิวของสีรถ ตัวอย่างเช่น รถโดนหินหรือวัตถุใดใดกระเด็นใส่ รถตกหลุมถนน รถเหยียบตะปู

เคลมประกันรถยนต์ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นเคลมรถ ก่อนนำรถเข้าซ่อม ณ ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบอนุญาตขับรถที่ยังไม่หมดอายุ สำเนาเล่มทะเบียนประจำรถยนต์ สำเนากรมธรรม์ประกันภัย และใบเคลมที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ณ วันเกิดเหตุ (กรณีเคลมสด) หรือใบเคลมสรุปความเสียหายที่ได้รับจากบริษัทประกันภัย (กรณีเคลมแห้ง)

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา