แคร์สุขภาพ

จ่ายน้อยเบี้ยสั้น คุ้มครองนานโครงการเมืองไทยรับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ

ทีมกองบรรณาธิการ กลุ่มนักเขียนผู้มีประสบการณ์ด้านรถยนต์ การเงิน และประกันภัย ของ แรบบิท แคร์ ที่เปิดดำเนินการมาแล้วมากกว่า 10 ปี

close
 
 
Published: January 28,2017
เมืองไทยประกันขีวิต 90/7

หากพูดถึงบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศไทย เราเชื่อว่าต้องมีชื่อ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)ติดอยู่ในอันดับต้นๆอย่างแน่นอน ด้วยการบริการที่ดีและมีแบบประกันที่หลากหลายเหมาะสมกับคนหลายช่วงอายุ ทำให้ผลิตภัณฑ์จากเมืองไทยประกันชีวิตได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ที่ใช้บริการมาตลอด และประกันชีวิตที่เราอยากแนะนำก็คือ โครงการเมืองไทย  รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7  นั่นเองค่ะ


โครงการเมืองไทยรับทรัพย์ตลอดชีพ

โครงการเมืองไทย  รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7 คืออะไร?

โครงการ เมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7 จาก บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เป็นประกันชีวิตในรูปแบบการ จ่ายเบี้ยประกันภัยระยะสั้น แต่ให้ผลตอบแทนยาว กล่าวคือ คุณจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 7 ปี แต่ได้รับความคุ้มครองจนถึงครบอายุ 90ปี นอกจากนี้ยังได้รับเงินจ่ายคืนทุกๆ 2 ปี

โดยจะได้รับเงินจ่ายคืนตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่  2,4,6,8,10,12,14 หลังจากนั้นจะได้รับเงินจ่ายคืนทุกๆปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ประกันชีวิตปี่ที่ 16 จนถึงครบอายุ 89 ปี และ คุณจะได้รับความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

หากใครที่กำลังกังวลเรื่องเบี้ยประกันภัยอยู่ก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะ เพราะโครงการรับทรัพย์ตลอดปี 90/7 นั้นมี เบี้ยประกันภัยที่คงที่ตลอดอายุสัญญา สามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 70 ปี อีกทั้งยังใช้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรอีกด้วย

และหากคุณรู้สึกว่าต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมเช่นความคุ้มครองสุขภาพ คุณสามารถซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด


ประกันชีวิต รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7 เหมาะกับใคร

เนื่องจาก ประกันชีวิต รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7 เป็นประกันชีวิตรูปแบบที่จ่ายเบี้ยสั้นแต่คุ้มครองนาน จึงเหมาะสำหรับคนที่อยากวางแผนทางการเงินให้แก่ครอบครัว หรือ เป็นการทำประกันชีวิตเพื่ออนาคต ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเพื่อการเกษียณ หรือ ลดภาระค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัวของผู้เอาประกันภัย เป็นต้น


ประกันชีวิต รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7 จะไม่ให้ความคุ้มครองในกรณีใดบ้าง

หากเราพูดถึงความคุ้มครองที่คุณจะได้รับจากการซื้อประกันชีวิตโครงการเมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7 แน่นอนว่าคุณจะได้รับความคุ้มครองชีวิตเต็มที่อย่างแน่นอน แต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญไม่แพ้เรื่องของความคุ้มครอง ก็คือการทำผิดเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เช่น

1.ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์หรือตามการต่ออายุกรมธรรม์ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือ วันที่บริษัทฯอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

2.ผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

3.ผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

นอกจากนี้ยังมี ข้อยกเว้นความคุ้มครอง  ของสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย (สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 15-59 ปี โดยให้ความคุ้มครองถึงอายุ 60 ปี)มีทั้งหมด 5 ข้อ เช่น ไม่คุ้มครองการทุพพลภาพ ที่มีสาเหตุมาจาก

  • ผู้เอาประกันภัยพยายามฆ่าตัวตาย หรือ ทำร้ายร่างกายตนเอง
  • ผู้เอาประกันภัยมีอาการบาดเจ็บทางร่างกายเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเดินทางในฐานะเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน หรือเดินทางโดยเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์
  • การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือ สารเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้ เป็นต้น

การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง


ออมง่าย จ่ายเงินคืนทุกปี ลดหย่อนภาษีได้

ทำไมต้องซื้อประกันชีวิต โครงการเมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7 กับ Rabbit Care

เพราะ Rabbit Care เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกับเมืองไทยประกันชีวิตมาเป็นระยะเวลานาน คุณจึงสามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะได้ความคุ้มครองที่คุ้มค่ากับค่าเบี้ยประกันภัยที่คุณจ่ายไปอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ หากคุณสนใจ Rabbit Care ก็มีบริการปรึกษาเกี่ยวกับค่าเบี้ยประกันของคุณได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว คุณจึงสามารถรู้ค่าเบี้ยประกันที่เหมาะกับคุณโดยใช้ระยะเวลาที่ไม่นาน นอกจากความคุ้มค่าที่คุณจะได้รับแล้ว ยังมีของแถมให้คุณได้เลือกอีกมากมายอีกด้วย


การทำประกันชีวิตก็เหมือนการวางแผนทางการเงินในอีกรูปแบบหนึ่ง เพราะการทำประกันชีวิตก็เหมือนการป้องกันความเสี่ยงทั้งด้านร่างกายและชีวิตอีกทางหนึ่งนั่นเองค่ะ


 

บทความแคร์สุขภาพ

Rabbit Care Blog Image 89748

แคร์สุขภาพ

โรคพุ่มพวงคืออะไร มีอาการอย่างไร อันตรายถึงชีวิตหรือไม่ ?

โรคที่คนไทยเรียกกันจนติดปากว่าโรคพุ่มพวง เนื่องจากคนไทยเรารู้จักโรคนี้กันอย่างแพร่หลายเมื่อศิลปินชื่อดังอย่างคุณพุ่มพวง ดวงจันทร์
Nok Srihong
23/05/2024